Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012: Mainonnan määrän väheneminen painetussa mediassa laski liikevoittoa

Alma Median osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012: Mainonnan määrän väheneminen painetussa mediassa laski liikevoittoa

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 20.7.2012 klo 9.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2012:
MAINONNAN MÄÄRÄN VÄHENEMINEN PAINETUSSA MEDIASSA LASKI LIIKEVOITTOA

Taloudellinen kehitys huhti – kesäkuussa 2012:

– Liikevaihto oli 81,0 (82,7) milj. euroa, laskua 2,0 %.  
– Levikkiliikevaihto oli 29,7 (30,3) milj. euroa, laskua 2,0 % , ilmoitusmyynnin liikevaihto 41,5 (42,7) milj. euroa, laskua 2,9 %, ja sisältö- ja palveluliikevaihto 9,9 (9,7) milj. euroa, kasvua 1,8 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 10,8 (13,8) milj. euroa, laskua 21,5 %.
– Käyttökate oli 7,7 (13,8) milj. euroa, laskua 41,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,7 (11,5) milj. euroa, 9,5 % (14,0 %) liikevaihdosta, laskua 33,5 %.
– Liikevoitto oli 4,8 (11,0) milj. euroa, 5,9 % (13,3 %) liikevaihdosta, laskua 56,4 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 4,7 milj. euroa ja liikevoitto 0,6 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 4,5 (8,8) milj. euroa, laskua 49,4 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,11) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi – kesäkuussa 2012:

– Liikevaihto oli 162,2 (159,8) milj. euroa, kasvua 1,5 %.  
– Levikkiliikevaihto oli 60,2 (61,0) milj. euroa, laskua 1,3 % , ilmoitusmyynnin liikevaihto 82,5 (80,4) milj. euroa, kasvua 2,6 %, ja sisältö- ja palveluliikevaihto 19,5 (18,5) milj. euroa, kasvua 5,4 %.
– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 22,4 (25,4) milj. euroa, laskua 11,7 %.
– Käyttökate oli 18,5 (24,5) milj. euroa, laskua 24,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,1 (20,9) milj. euroa, 9,9 % (13,0 %) liikevaihdosta, laskua 22,7 %.
– Liikevoitto oli 10,8 (20,0) milj. euroa, 6,7 % (12,5 %) liikevaihdosta, laskua 46,0 %.
– Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 10,1 milj. euroa ja liikevoitto 2,0 milj. euroa.
– Tilikauden tulos oli 7,2 (15,7) milj. euroa, laskua 54,3 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,20) euroa.

Avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 81,0 82,7 -1,7 -2,0 162,2 159,8 2,4 1,5 316,2
  Levikkiliikevaihto 29,7 30,3 -0,6 -2,0 60,2 61,0 -0,8 -1,3 124,8
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 41,5 42,7 -1,3 -2,9 82,5 80,4 2,1 2,6 155,3
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 9,9 9,7 0,2 1,8 19,5 18,5 1,0 5,4 36,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 73,4 71,2 2,2 3,1 146,2 139,0 7,2 5,1 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,8 13,8 -3,0 -21,5 22,4 25,4 -3,0 -11,7 51,9
Käyttökate   7,7 13,3 -5,5 -41,7 18,5 24,5 -6,1 -24,7 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,7 11,5 -3,9 -33,5 16,1 20,9 -4,7 -22,7 42,9
% liikevaihdosta 9,5 14,0 9,9 13,0 13,6
Liikevoitto (-tappio) 4,8 11,0 -6,2 -56,4 10,8 20,0 -9,2 -46,0 42,0
% liikevaihdosta 5,9 13,3 6,7 12,5 13,3
Tilikauden tulos 4,5 8,8 -4,3 -49,4 7,2 15,7 -8,6 -54,3 30,8
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,06 0,11 -0,05 -47,9 0,09 0,20 -0,1 -54,5 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,06 0,11 -0,05 -47,7 0,09 0,20 -0,1 -54,3 0,39
Hankitut liiketoiminnot
Liikevaihto 4,7 0,0 4,6 10,1 0,0 10,1 0,0
Käyttökate   1,3 0,0 1,3 3,4 0,0 -3,4 0,0
Liikevoitto (-tappio) 0,6 0,0 0,6 2,0 0,0 2,0 0,0

Näkymät vuodelle 2012:

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta.  Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media toistaa osavuosikatsauksessaan 27.4.2012 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Euroalueen taloudellisen tilanteen pitkittynyt epävarmuus heijastui toisella vuosineljänneksellä mainonnan markkinaan Suomessa ja siten myös Alma Median taloudelliseen kehitykseen.

Mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan huhti – kesäkuussa 7,1 %. Painetuissa sanoma- ja kaupunkilehdissä mainonnan määrä väheni 11,3 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi 4,2 % vuoden 2011 vastaavasta ajanjaksosta. Vertailukauden lukuja paransi huhtikuussa 2011 pidettyjen eduskuntavaalien ehdokasilmoittelu. Painettujen lehtien levikkien lasku jatkui ennakoidusti toisella vuosineljänneksellä.

Alma Media -konsernin liikevaihto laski huhti – kesäkuussa 81,0 milj. euroon. Lasku johtui pääosin painetun median ilmoitusmyynnin vähentymisestä. Alma Median Sanomalehdet-segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi vahvasti. Alma Media -konsernin eri verkkopalveluissa käy viikoittain TNS Metrixin mukaan lähes 4,7 miljoonaa kävijää (eri selaimilla mitattuna), mikä vastaa 73 % 15 – 65-vuotiaista suomalaisista. Alma Median levikkiliikevaihto kehittyi markkinatilanteeseen nähden suhteellisen hyvin ja oli 29,7 (30,3) milj. euroa.

Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisen liiketoiminnan osuutta liikevaihdostaan. Toisella vuosineljänneksellä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus Alma Median liikevaihdosta kasvoi 23,4 (17,6) %:iin. Vuodenvaihteessa toteutetut yritysostot Tsekin tasavallassa ja Baltiassa tukivat tätä kehitystä. Hankittujen liiketoimintojen, LMC:n ja CV Onlinen, liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti ja liiketoimintojen integrointi eteni suunnitellusti.

Alma Median asuntokaupan ilmoitusmyynti laski asiakkaiden keskittäessä ilmoitteluaan kiinteistövälittäjien omistamaan palveluun loppuvuodesta 2011 alkaen. Katsauskauden loppuun mennessä merkittävimmät Etuovi.comin ja Vuokraovi.comin asiakkaat olivat palanneet  Alma Median palveluiden piiriin. Alma Media kehittää jatkuvasti asuntokaupan palvelujaan ja niiden hinnoittelua pitääkseen ne kilpailukykyisinä.

Alma Media toteuttaa parhaillaan useita muutoshankkeita kehittääkseen toimintaansa ja vastatakseen toimialan edelleen kiihtyvään rakennemuutokseen. Yksi laajimmista uudistushankkeista on konsernin alue- ja paikallislehtiyksikön, Alma Aluemedian, uudelleenorganisoituminen ja yksikön 34 sanomalehden yhteistyön tiivistäminen lukijoiden palvelun parantamiseksi. Muutoshankkeen yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee yhteensä 100 henkilötyövuodella. Kaikkiaan henkilöstön määrä vähenee Alma Media -konsernissa ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytyjen yt-prosessien myötä 142 henkilötyövuodella.

Alma Median investointi uuteen painolaitokseen Tampereella etenee suunnitellusti, ja laitteistojen asennustyöt ovat alkaneet. Uuden painolaitoksen on tarkoitus käynnistää toimintansa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tammi-kesäkuun 2012 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 20.7.2012 klo 11.30 – 12.30 Ravintola Savoyn Salikabinetissa, Eteläesplanadi 14, 7.krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri kello 11.30.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 20.7.2012 kello 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44(0)20 7136 2056 (osallistumiskoodi: 7566542) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti – kesäkuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 81,0 82,7 -2,0 162,2 159,8 1,5 316,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 73,4 71,2 3,1 146,2 139,0 5,1 273,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,8 13,8 -21,5 22,4 25,4 -11,7 51,9
Käyttökate 7,7 13,3 -41,7 18,5 24,5 -24,7 51,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,7 11,5 -33,5 16,1 20,9 -22,7 42,9
% liikevaihdosta 9,5 14,0 9,9 13,0 13,6
Liikevoitto (-tappio) 4,8 11,0 -56,4 10,8 20,0 -46,0 42,0
% liikevaihdosta 5,9 13,3 6,7 12,5 13,3
Tulos ennen veroja 5,6 11,8 -52,8 9,3 21,1 -55,6 42,0
Tilikauden tulos 4,5 8,8 -49,4 7,2 15,7 -54,3 30,8
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto)* 27,2 55,8 -51,2 17,6 34,8 -49,4 29,1
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto)* 15,5 45,7 -66,1 13,2 32,9 -59,9 26,1
Nettorahoituskulut -0,4 -0,3 -46,5 1,2 -0,2 694,5 2,5
Nettorahoituskulut % -0,6 -0,4 0,8 -0,1 0,8
Taseen loppusumma 223,6 166,1 34,6 198,0
Investoinnit 3,0 1,4 118,5 72,5 2,9 2428,4 6,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 3,7 1,6 44,7 1,8 2391,7 2,0
Omavaraisuusaste-% 36,8 56,6 -35,1 57,0
Velkaantumisaste (gearing), % 58,4 -10,6 -652,1 -33,4
Korolliset nettovelat 42,9 -8,5 -601,9 -32,3
Korollinen vieras pääoma 63,2 14,7 330,6 25,5
Koroton vieras pääoma 86,9 70,6 23,1 75,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 977 1 858 6,4 1 897 1 826 3,9 1 816
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 963 960 0,4 963 938 2,7 961
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,06 0,11 -47,9 0,09 0,20 -54,5 0,39
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,06 0,11 -47,7 0,09 0,20 -54,3 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,00 -0,02 -119,9 0,16 0,35 -53,0 0,67
Oma pääoma/osake, EUR 0,95 1,04 -9,1 1,24
Osinko/osake, EUR 0,40
Efektiivinen osinkotuotto-% 6,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 15,8
Osakekannan markkina-arvo 388,8 508,8 -23,6 463,5
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75 487 75 302 75 487 75 190 75 339
– laimennettu 75 657 75 751 75 693 75 793 75 772
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 487 75 487
*) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

MARKKINATILANNE

Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuotteen muutoksen arvioidaan olevan 0-1 %.
Vuoden toisella neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 7,1 (+15,6) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 11,3 (+12,8) % ja mainonta verkkomediassa kasvoi edelleen, 4,2 (29,2) % vertailukaudesta.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä 6,8 (4,7) %.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA  

Alma Media Oyj hankki 2.1.2012 LMC s.r.o -yhtiön, joka omistaa Tsekin tasavallan kaksi johtavaa rekrytointiportaalia. Kauppahinta oli 39,5 milj. euroa, joka maksettiin käteisellä kaupantekohetkellä. Lisäksi sopimuksen mukaan maksetaan LMC:n vuoden 2012 tulokseen pohjautuva 100 milj. Tsekin korunan (arviolta 3,9 milj. euroa) lisäkauppahinta. Yhtiö raportoidaan 2.1.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Median Sanomalehdet-segmenttiin kuuluva Pohjois-Suomen Media hankki 1.1.2012 Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet.

Alma Media Oyj hankki 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen. Yhtiö raportoidaan 2.2.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konserniin kuuluva Alma Mediapartners Oy osti PlanMyRoom Finland Oy:n koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 2.5.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti Suomen Hankintakeskus Oy:n koko osakekannan. Suomen Hankintakeskus liittyy osaksi Mascusta, Alma Median raskaiden vaihtokoneiden kansainvälistä kauppapaikkaa. Suomen Hankintakeskus Oy raportoidaan 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 51 % omistusosuuden yhdysvaltalaisesta Adalia Mediasta. Yhtiö on ollut Alma Mediaan kuuluvan raskaiden vaihtokoneiden kansainvälisen kauppapaikan Mascuksen lisenssikumppani vuodesta 2009. Adalia Media Inc raportoidaan 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konsernin juridista yhtiörakennetta on päätetty yksinkertaistaa. Tarkoitus on vähentää konsernin juridisten yhtiöiden lukumäärää vaiheittain vuosien 2012 ja 2013 kuluessa. Järjestelyillä ei ole vaikutusta Alma Media -konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

Lisätietoja konserniin hankituista liiketoiminnoista on annettu tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI – KESÄKUUSSA 2012

Liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 2,0 % (kasvoi 5,1 %) ja oli 81,0 (82,7) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 4,7 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 55,8 (61,5) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68,9 % (74,4 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 18,9 (14,6) milj. euroa, ja se kasvoi 29,8 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 23,4 % (17,6 %). Muu liikevaihto oli 6,4 (6,6) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,7 (8,0) %.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto laski 2,9 % 41,5 (42,7) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 51,2 % (51,7 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 16,3 % vertailukauden tasosta ja oli 26,1 (31,2) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 34,8 % 15,2 (11,3) milj. euroon. Vertailukaudella painettujen medioiden ilmoitusmyyntiä kasvatti huhtikuussa 2011 eduskuntavaalit.

Levikkiliikevaihto laski 2,0 % 29,7 (30,3) milj. euroon. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto laski vertailukauden tasosta kappalemääräisten levikkien laskiessa. Kauppalehden levikkiliikevaihto kasvoi hieman vertailukauden tasosta.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,9 (9,7) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 2,2 milj. euroa, 3,1 % ja olivat 73,4 (71,2) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 6,3 % ja olivat 76,3 (71,7) milj. euroa. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 4,1 milj. euroa. Tämän lisäksi kokonaiskuluja kasvattivat lähinnä kertaluonteisena eränä raportoidut uudelleenjärjestelyvaraukset.

Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 10,8 (13,8) milj. euroa. Käyttökate oli 7,7 (13,3) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 2,9 (2,2) milj. euroa. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät poistot olivat 0,7 (0,1) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 33,5 % (nousi 2,6 %) 7,7 (11,5) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 9,5 % (14,0 %). Liikevoitto oli 4,8 (11,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti laski 5,9 %:iin (13,3 %). Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,6 (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -2,9 (-0,5) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin Sanomalehdet- ja Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenteissä.

Huhti – kesäkuun 2012 tulos ennen veroja oli 5,6 (11,8) milj. euroa ja tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 8,4 (12,3) milj. euroa. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 0,5 milj. euroa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – KESÄKUUSSA 2012

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,5 % (4,4 %) ja oli 162,2 (159,8) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 10,1 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 111,0 (118,8) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68,4 % (74,4 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 38,4 (28,7) milj. euroa, ja se kasvoi 34,1 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 23,7 % (17,9 %).  Muu liikevaihto oli 12,6 (12,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,8 (7,7) %.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 2,6 % 82,5 (80,4) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,9 % (50,3 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,3 % vertailukauden tasosta ja oli 50,8 (57,9) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 41,2 % 31,2 (22,1) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 1,3 % 60,2 (61,0) milj. euroon. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto pysyi hinnankorotusten ansiosta lähellä vertailukauden tasoa, vaikka kappalemääräiset levikit laskivat edelleen. Kauppalehden levikkiliikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 19,5 (18,5) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 7,2 milj. eurolla, 5,1 % ja olivat 146,2 (139,0) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 8,2 % ja olivat 151,5 (140,0) milj. euroa. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 8,1 milj. euroa. Pääosin kokonaiskuluja kasvattivat uudelleenjärjestelyvaraukset.

Ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 22,4 (25,4) milj. euroa. Käyttökate oli 18,5 (24,5) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 7,7 (4,5) milj. euroa. Tilikauden poistoihin sisältyy kertaluonteisena eränä raportoitu 1,6 milj. euron arvonalentumistappio. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät poistot olivat 1,3 (0,3) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,7 % (nousi 6,6 %) 16,1 (20,9) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 9,9 % (13,0 %).  Liikevoitto oli 10,8 (20,0) milj. euroa ja liikevoittoprosentti laski 6,7 %:iin (12,5 %). Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,0 (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -5,3 (-0,8) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat-liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tammi – kesäkuun 2012 tulos ennen veroja oli 9,3 (21,1) milj. euroa ja tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 14,7 (21,9) milj. euroa. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia -0,4 milj. euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.  Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2012 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 52,2 56,0 103,1 108,0 214,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 2,0 2,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,2 57,1 -6,9 105,1 110,1 -4,6 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 14,2 14,8 28,3 28,5 55,9
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 14,4 15,0 -3,8 28,7 28,9 -0,6 56,7
Digitaaliset kuluttajapalvelut
    Ulkoinen liikevaihto 13,2 10,6 27,8 20,6 40,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,6 0,3 1,0 0,7 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 13,8 10,9 27,0 28,8 21,3 35,1 42,1
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,5 1,3 3,0 2,8 5,6
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,6 18,8 39,0 36,5 73,9
  Muu toiminta yhteensä 21,0 20,2 4,3 42,1 39,3 7,1 79,5
  Eliminoinnit -21,4 -20,4 -42,4 -39,7 -80,4
Yhteensä 81,0 82,7 -2,0 162,2 159,8 1,5 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
milj. euroa *) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
  Sanomalehdet 4,6 9,0 -48,8 9,9 15,0 -33,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,9 2,0 -55,8 2,1 3,1 -32,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,1 1,8 -37,2 1,9 3,6 -47,3 6,4
  Muu toiminta -1,7 -1,7 -2,0 -3,1 -1,8 -74,6 -1,6
Yhteensä 4,8 11,0 -56,4 10,8 20,0 -46,0 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta

Uuteen Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin sisältyy aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Alma Diverso -toimintasegmentti. Alma Diversoon kuuluvat aiemmin Sanomalehdet-segmentissä raportoidut digitaaliset kuluttajapalvelut Telkku.com, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi, Suomenyritykset.fi, sekä Muu toiminta -segmentissä raportoidut alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011. Osavuosikatsauksen liitteenä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

Sanomalehdet

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti -liiketoimintayksiköt, yhteensä 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehtien avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 53,2 57,1 -6,9 105,1 110,1 -4,6 218,3
  Levikkiliikevaihto 26,1 26,8 -2,5 52,9 53,7 -1,5 109,9
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 26,1 29,1 -10,5 50,3 54,3 -7,4 104,4
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 1,0 1,2 -15,9 1,9 2,1 -9,2 4,0
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 46,0 48,1 -4,4 92,1 94,7 -2,7 187,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 7,5 9,3 -19,6 13,7 16,2 -15,3 32,2
Käyttökate 4,7 9,3 -49,7 10,4 15,7 -33,9 31,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 9,0 -20,0 13,0 15,5 -15,7 30,7
% liikevaihdosta 13,5 15,7 12,4 14,0 14,1
Liikevoitto 4,6 9,0 -48,8 9,9 15,0 -33,8 29,7
% liikevaihdosta 8,6 15,7 9,4 13,6 13,6
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 877 1 002 -12 865 951 -9 940
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 33 370 -91 65 108 -40 117


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 102 124
Aamulehti 130 081
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 3 470 260 2 907 546 3 550 872 2 900 309 2 978 518
Aamulehti.fi 347 254 343 435 349 711 336 205 333 987

Huhtikuu – kesäkuu 2012

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 53,2 (57,1) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 26,1 (29,1) milj. euroa ja se laski 10,5 % (kasvoi 8,5 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 13,2 % (kasvoi 8,8 %).  Vertailukauden ilmoitusmyyntiä vahvisti muun muassa huhtikuussa 2011 käytyjen eduskuntavaalien ehdokasilmoittelu. Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi yleistä markkinakehitystä voimakkaammin, 17,3 %, ja oli 2,9 (2,5) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto laski 2,5 % kappalemääräisten levikkien laskiessa ja oli 26,1 (26,8) milj. euroa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 46,0 (48,1) milj. euroa ja kokonaiskulut 48,6 (48,1) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 2,6 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja myydyn kiinteistön myyntitappioon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 (9,0) milj. euroa ja liikevoitto oli 4,6 (9,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski ensisijaisesti painetun ilmoitusmyynnin vähenemisen vuoksi.

Alma Aluemedian yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kesäkuussa. Niiden tuloksena tehtyjen päätösten myötä Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee 100 henkilötyövuodella.

Tammikuu – kesäkuu 2012

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 105,1 (110,1) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 50,3 (54,3) milj. euroa ja se laski 7,4 % (kasvoi 6,4 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 9,5 % (kasvoi 5,5 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 12,7 % ja oli 5,6 (5,0) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto laski 1,5 % ja oli 52,9 (53,7) milj. euroa.  

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 92,1 (94,7) milj. euroa ja kokonaiskulut 95,2 (95,1) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 3,1 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja kiinteistön myyntitappioon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,0 (15,5) milj. euroa ja liikevoitto oli 9,9 (15,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski ensisijaisesti johtuen painetun ilmoitusmyynnin laskusta.

Segmenttiin kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Yt-neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä henkilötyövuodella.

Alma Media yhdisti 34 alue- ja paikallislehteään uuteen Alma Aluemedia -liiketoimintayksikköön vuoden 2012 alusta.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia-ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 14,4 15,0 -3,8 28,7 28,9 -0,6 56,7
  Levikkiliikevaihto 3,6 3,5 1,7 7,3 7,3 0,2 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 3,9 4,7 -17,9 7,8 8,8 -11,1 17,1
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,9 6,7 3,1 13,6 12,8 6,3 24,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,5 13,0 4,0 26,6 25,7 3,3 49,3
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 1,1 2,2 -50,3 2,5 3,6 -29,2 8,2
Käyttökate   1,1 2,2 -50,3 2,5 3,6 -29,2 8,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 2,0 -55,8 2,1 3,1 -32,2 7,4
% liikevaihdosta 6,0 13,1 7,4 10,9 -31,8 13,0
Liikevoitto 0,9 2,0 -55,8 2,1 3,1 -32,2 7,4
% liikevaihdosta 6,0 13,1 7,4 10,9 -31,8 13,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 418 434 -4 410 435 -5,7 429


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 68 252
Kauppalehti.fi 676 154 713 927 704 180 781 601 729 742

Huhtikuu – kesäkuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli toisella neljänneksellä 14,4 (15,0) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 3,8 % (kasvoi 3,8 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,4 % (23,2 %).

Katsauskauden ilmoitusmyynti laski 3,9 (4,7) milj. euroon, laskua 17,9 % (kasvua 5,0 %). Ilmoitusmyynti verkossa laski 6,1 % (kasvoi 6,9 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi edellisvuoden tasolta 3,6 (3,5) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 6,9 (6,7) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut olivat 13,5 (13,0) milj. euroa. Segmentin kuluja kasvatti tuoteuudistusten aiheuttamat tietotekniikka- ja markkinointipanostukset. Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia kuluja.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 (2,0) milj. euroa ja liikevoitto 0,9 (2,0) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 6,0 % (13,1 %) ja liikevoittoprosentti 6,0 % (13,1 %). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski ilmoitusmyynnin vähenemisen sekä kokonaiskulujen kasvun seurauksena.

Kauppalehti uudisti toukokuussa painetun lehden ja verkkopalvelun sisällöt sekä palveluidensa tilausmuodot.

Tammikuu – kesäkuu 2012

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,7 (28,9,0) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 0,6 % (kasvoi 1,4 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,1 % (24,0 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 11,1 % (kasvoi 1,7 %) ja oli 7,8 (8,8) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa oli vertailuvuoden tasolla.

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 7,3 (7,3) milj. eurossa. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 13,6 (12,8) milj. euroon.
Segmentin kokonaiskulut olivat 26,6 (25,7) milj. euroa. Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia kuluja.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,1 (3,1) milj. euroa ja liikevoitto 2,1 (3,1) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 7,4 % (10,9 %) ja liikevoittoprosentti 7,4 (10,9) %.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Uusi Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi Sanomalehdet- ja Muu toiminta -segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen toiminnot.

Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Vuodatus.net, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Mascus, Bovision.se, Objektvision.se sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy digitaalisia palveluita tukevia painotuotteita sekä alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 13,8 10,9 27,0 28,8 21,3 35,1 42,1
  Kotimaan toiminnot 7,4 9,5 -21,6 15,5 18,5 -16,3 36,5
  Ulkomaan toiminnot 6,4 1,4 352,0 13,3 2,8 376,8 5,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 12,5 9,1 36,9 25,0 17,8 40,4 35,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 2,5 2,2 14,1 6,0 4,3 39,9 8,0
Käyttökate   2,2 2,2 1,4 5,7 4,5 28,6 8,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,4 1,8 -21,7 3,8 3,5 9,3 6,3
% liikevaihdosta 10,2 16,5 13,2 16,3 -19,1 14,9
Liikevoitto 1,1 1,8 -37,2 1,9 3,6 -47,3 6,4
% liikevaihdosta 8,2 16,5 6,7 17,1 -61,0 15,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 415 207 101 353 206 71 205
Hankitut liiketoiminnat
Liikevaihto 4,7 0,0 10,1 0,0 0,0
Käyttökate   1,3 0,0 3,4 0,0 0,0
Liikevoitto 0,6 0,0 2,0 0,0 0,0


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 397 261 456 970 412 457 471 740 453 453
Autotalli.com 101 941 98 819 108 395 108 130 99 142
Monster.fi 96 217 80 857 104 319 99 573 91 205
MyyjaOsta.com 35 229 43 832 35 070 46 139 42 239
Telkku.com 764 329 646 887 767 417 678 840 661 908
Vuodatus.net 242 520 259 863 241 513 274 810 256 582
Kotikokki.net 183 155 196 411 185 006 210 254 196 509
Suomenyritykset.fi 70 694 80 327 68 986 80 317 76 618
Mascus.com 338 350 198014 357 500 285 840 279 089
City24 104 455 146 522 109 608 142 113 190 842
Bovision 48 900 63 417 57 277 76 043 66 019

Huhtikuu – kesäkuu 2012

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 13,8 (10,9) milj. euroa, kasvua 27,0 % (20,5 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 4,7 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 12,1 (9,5) milj. euroa.

Rekrytointi-ilmoitusmyynti kasvoi yrityskauppojen tukemana, mutta Suomessa talouden epävarmuus alkoi heijastua rekrytointi-ilmoitteluun katsauskauden lopulla. Alma Median asuntokaupan ilmoitusmyynti laski asiakkaiden keskittäessä ilmoitteluaan kiinteistövälittäjien omistamaan palveluun loppuvuodesta 2011 alkaen. Katsauskauden loppuun mennessä merkittävimmät Etuovi.comin ja Vuokraovi.comin asiakkaat olivat palanneet Alma Median palveluiden piiriin. Alma Media kehittää jatkuvasti asuntokaupan palvelujaan ja niiden hinnoittelua pitääkseen ne kilpailukykyisinä uudessa markkinatilanteessa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 12,5 (9,1) milj. euroa ja kokonaiskulut 12,7 (9,1) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 4,1 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski toisella neljänneksellä 1,4 (1,8) milj. euroon. Liikevoitto oli 1,1 (1,8) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 0,6 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 0,3 milj. euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Asuntokaupan, autokaupan sekä kuluttajien välisen kaupankäynnin liiketoimintoja koskeva organisaation uudelleenjärjestely ja toimintojen tehostaminen käynnistyi maaliskuussa. Samassa yhteydessä käynnistyivät näiden toimintojen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvottelujen tuloksena henkilökunnan määrä vähenee 28 henkilötyövuodella.

Segmenttiin kuuluva sähköisiä hakemistopalveluja tarjoava Alma Intermedia Oy päätti yhteistoimintaneuvottelunsa toukokuussa. Neuvottelujen tuloksena yhtiön henkilöstön määrä vähenee 10 henkilötyövuodella.

Tammikuu – kesäkuu 2012

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 28,8 (21,3) milj. euroa, kasvua 35,1 % (23,0% ).  Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 10,1 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 25,6 (18,5) milj. euroa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 25,0 (17,8) milj. euroa ja kokonaiskulut 26,9 (17,8) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat 8,1 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,8 (3,5) milj. euroon. Liikevoitto oli 1,9 (3,6) milj. euroa.  Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 1,9 milj. euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 milj. euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 21,0 20,2 4,3 42,1 39,3 7,1 79,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,5 1,3 9,2 3,0 2,8 10,2 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,6 18,8 4,0 39,0 36,5 6,9 73,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 22,8 21,4 6,6 44,8 40,5 10,6 81,0
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,3 0,1 -376,2 0,2 1,3 -88,4 3,5
Käyttökate   -0,3 -0,4 37,2 -0,2 0,8 -123,2 3,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,2 -47,7 -2,7 -1,2 -122,0 -1,4
% liikevaihdosta -8,2 -5,8 -6,5 -3,1 -107,3 -1,8
Liikevoitto -1,7 -1,7 -2,0 -3,1 -1,8 -74,6 -1,6
% liikevaihdosta -8,2 -8,4 -7,3 -4,5 -63,1 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 266 247 8 269 234 15 241
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 930 846 10 909 830 9 844


2012 2011 2012 2011 2011
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 50 976 59 276 102 059 119 190 224 724
Paperin käyttö (tonnia) 7 291 8 282 14 392 15 749 31 428

Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Solmittujen sopimusten yhteismäärä on 42,6 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa.

Uuden painokiinteistön vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se käsitellään konsernin taseessa rahoitusleasingsopimuksena.

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu laajensi jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

Alma Manu käynnisti maaliskuussa Rovaniemen painotoiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä väheni neljällä henkilötyövuodella.

Alma Manu käynnisti kesäkuussa Pirkanmaan jakelun lehdenjakajia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön alustavan näkemyksen mukaan jakelutoiminnassa työmäärä saattaa vähentyä enimmillään 18 henkilötyövuodella.

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2012 2011 2012 2011 2011
(milj. euroa) 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj 0,2 0,1 -0,5 0,3 1,8
Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,1 0,4 0,3 0,5 0,9
Yhteensä 0,3 0,4 -0,2 0,8 2,5

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2011 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2012 2011 2012 2011 2011
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut -2,5 -3,0 -0,5 -1,0
  Myyntivoitot ja -tappiot -0,1 -0,1
Digitaaliset kuluttajapalvelut
  Uudelleenjärjestelykulut -0,3 -1,9
  Myyntivoitot 0,2 0,2
Muu toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut -0,5 -0,3 -0,5 -0,5
  Myyntivoitot 0,4
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -2,9 -0,5 -5,3 -0,8 -1,0
  Muuntoerot 0,1 0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT 0,1 0,1

Kertaluonteiset erät toisen vuosineljänneksen aikana olivat Sanomalehdet- ja Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenteissä syntyneitä uudelleenjärjestelykuluja sekä Sanomalehdet-segmentissä raportoitu kiinteistön myyntitappio.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2012 lopussa 223,6 (166,1) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 36,8 % (56,6 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 0,95 (1,04) euroon.

Kesäkuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 42,9 (-8,5) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasinginä käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 30.6.2012 oli yhteensä 0,0 (7,3) milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 4,9 (2,6) milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2012 oli 12,2 (26,0) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli -21,8 (26,7) milj. euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä tilikaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2012 käyttämättä 81 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30 milj. euron luottolimiitti, josta 30.6.2012 oli käyttämättä 10,0 milj. euroa sekä 19.12.2012 saakka käytettävissä 35 milj. euron luottolimiitti, josta oli 30.6.2012 käyttämättä 35,0 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 3,0 (1,4) milj. euroa huhti-kesäkuussa 2012, ja ne koostuivat pääosin yrityshankinnoista, kehityshankkeista sekä normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista.

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2011 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden, yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

OSAKE

Huhti – kesäkuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 3 274 749 Alma Median osaketta, mikä vastasi 4,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 29.6.2012 oli 5,15 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 4,52 euroa ja ylin 5,43 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden lopussa 388,8 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,74 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 – 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä.

HALLITUKSEN MUUT VALTUUTUKSET

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUSILMOITUKSET

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

Mandatum Henkivakuutusyhtiö ilmoitti 21.6.2012, että sen omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut 3,69 %:iin. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ilmoitti 21.6.2012, että sen omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista on laskenut 3,01 %:iin. Lisäksi Mariatorp Oy ilmoitti samana päivänä hankkineensa 7 600 000 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 10,07 % Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta. Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media toistaa osavuosikatsauksessaan 27.4.2012 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2012 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 2011
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 81,0 82,7 -2,0 162,2 159,8 1,5 316,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 88,8 0,1 0,2 -37,2 0,8
Materiaalit ja palvelut 20,8 23,2 -10,1 41,6 44,9 -7,4 88,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 35,7 31,3 14,3 69,7 61,6 13,2 119,8
Poistot ja arvonalentumiset 2,9 2,2 30,1 7,7 4,5 69,3 9,2
Liiketoiminnan muut kulut 16,8 15,1 11,7 32,5 29,0 12,0 57,1
LIIKEVOITTO 4,8 11,0 -56,4 10,8 20,0 -46,0 42,0
Rahoitustuotot 0,7 0,8 -9,8 0,6 1,0 -39,7 1,1
Rahoituskulut 0,3 0,5 -45,7 1,9 0,8 126,6 3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,4 -32,1 -0,2 0,8 -126,2 2,5
TULOS ENNEN VEROJA 5,6 11,8 -52,8 9,3 21,1 -55,6 42,0
Tuloverot 1,1 3,0 -62,8 2,2 5,3 -59,5 11,2
TILIKAUDEN TULOS 4,5 8,8 -49,4 7,2 15,7 -54,3 30,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot -0,2 -0,2 26,4 0,3 -0,2 216,8 -0,1
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,1 -0,2 0,1 -0,2 191,6 -0,1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -0,4 74,0 0,4 -0,4 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,4 8,4 -48,2 7,6 15,3 -50,4 30,6
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4,4 8,4 6,8 15,0 29,4
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,4 0,4 0,8 1,4
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4,3 8,0 7,3 14,6 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,4 0,4 0,8 1,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,06 0,11 0,09 0,20 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 0,11 0,09 0,20 0,39


TASE milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 58,1 30,5 30,6
Muut aineettomat hyödykkeet 30,6 10,4 9,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 38,9 25,2 23,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 34,0 33,9 35,0
Muut rahoitusvarat 4,2 8,5 5,3
Laskennalliset verosaamiset 0,4 0,4 0,5
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,6 1,1 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 7,7 2,0 4,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,8 27,7 26,7
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,0 3,1 3,8
Rahavarat 20,3 23,2 57,8
VARAT YHTEENSÄ 223,6 166,1 198,0
TASE milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7 7,7
Muuntoerot 0,5 0,1 0,2
Kertyneet voittovarat 17,9 25,5 40,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 71,4 78,6 93,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 2,2 2,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 73,5 80,8 96,7
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 26,3 2,2 2,0
Laskennalliset verovelat 5,1 2,4 2,2
Eläkevelvoitteet 2,5 2,6 2,6
Varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,7 1,2 0,9
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,3 0,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 37,0 12,5 23,5
Saadut ennakot 23,8 23,4 28,2
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 1,5
Varaukset 0,6 1,1 1,0
Ostovelat ja muut velat 53,7 39,5 38,9
VELAT YHTEENSÄ 150,2 85,2 101,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 223,6 166,1 198,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2012 45,3 7,7 0,2 40,6 93,9 2,9 96,7
Tilikauden tulos 6,8 6,8 0,4 7,2
Muut laajan tuloksen erät 0,3 0,1 0,4 0,4
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -30,2 -30,2 -30,2
Tytäryritysten osingonjako -1,3 -1,3
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,5 0,5 0,5
Toteutetut osakeoptiot
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset
Oma pääoma 30.6.2012 45,3 7,7 0,5 17,9 71,4 2,0 73,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 15,0 15,0 0,8 15,7
Muut laajan tuloksen erät -0,2 -0,2 -0,4 -0,4
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,4 0,4 0,4
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,1 0,1
Oma pääoma 30.6.2011 45,3 7,7 0,1 25,5 78,6 2,2 80,8
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osakepääoma
B=Ylikurssirahasto
C=Muuntoerot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä


2012 2011 2012 2011 2011
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 4,5 8,8 7,2 15,7 30,8
Oikaisuerät 3,9 4,9 11,8 9,0 20,2
Käyttöpääoman muutos -3,7 -11,4 1,1 8,4 14,2
Saadut osingot 0,2 0,2 0,2 0,3 1,1
Saadut korot 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4 -0,3 -1,1 -0,5 -1,3
Maksetut verot -4,2 -4,0 -7,0 -7,5 -14,6
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 0,3 -1,5 12,2 26,0 50,7
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -0,9 -1,8 -1,5 -2,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -1,9 0,0 -39,1 0,1 -0,1
Osakkuusyritysten hankinta 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 3,8 2,1 2,5
Osakkuusyritysten myynti ja
    pääoman palautukset
0,9 0,3 0,9 0,3 0,7
Investointien rahavirta yhteensä 0,5 -0,6 -34,0 0,7 0,0
Rahavirta ennen rahoitusta 0,8 -2,0 -21,8 26,7 50,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 2,7 0,0 3,3 3,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 24,0 15,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -7,6 -4,4 -8,2 -4,7 -16,4
Korollisten saamisten muutos 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3
Maksetut osingot -1,3 0,0 -31,5 -53,2 -53,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -8,9 -1,5 -15,7 -39,5 -29,0
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -8,1 -3,6 -37,5 -12,8 21,7
Rahavarat kauden alussa 28,5 26,8 57,8 36,3 36,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,2
Rahavarat kauden lopussa 20,3 23,2 20,3 23,2 57,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2012
Alma Media on hankkinut seuraavat tytäryritykset ja liiketoiminnot
Liiketoiminto Hankintahetki Hankintaosuus
Sanomalehdet-segmentti
Kotikymppi-lehti Paikallislehti 2.1.2012 100 %
Digitaaliset kuluttajapalvelut
LMC s.r.o Verkkopalvelu 2.1.2012 100 %
CV Online Verkkopalvelu 1.2.2012 100 %
PlanMyRoom Finland Oy Verkkopalvelu 2.5.2012 100 %
Suomen Hankintakeskus Oy Verkkopalvelu 1.6.2012 100 %
Adalia Media Inc Verkkopalvelu 1.6.2012 51 %
Sanomalehdet -segmentin liiketoimintojen hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Alma Media -konsernin lukuihin ja tämän vuoksi lisätietoja ei esitetä.
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet
konsernissa, kokonaishankintahinta ja rahavirtavaikutus:
LMC s.r.o
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2
Aineettomat hyödykkeet 7,5 22,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,3 3,3
Rahavarat 5,9 5,9
Yhteensä 16,8 31,4
Laskennalliset verovelat 0,0 2,9
Ostovelat ja muut velat 7,5 7,5
Yhteensä 7,5 10,4
Nettovarat 9,4 21,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 5,9
CV Online
milj. euroa Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 1,3 2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2 0,2
Rahavarat 0,4 0,4
Yhteensä 2,0 2,9
Laskennalliset verovelat 0,1 0,4
Ostovelat ja muut velat 0,5 0,5
Yhteensä 0,6 0,8
Nettovarat 1,4 2,1
Hankitun tytäryrityksen  rahavarat 0,4
Hankintameno, milj. euroa
LMC s.r.o
Käteismaksu 39,2
Ehdolliset vastikkeet 3,9
Kokonaishankintameno 43,1
Hankintameno, milj. euroa
CV Online
Käteismaksu 4,0
Ehdolliset vastikkeet 1,2
Kokonaishankintameno 5,2
Ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuoden 2011 ja 2012 arvioituun
liikevoittoon. Ehdolliset kauppahintavastikkeet on luokiteltu johdannaisiksi. IAS 39:n mukaisesti ne on
merkitty taseeseen käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi. Käyvän arvon
muutokset on kirjattu tuloslaskelman rahoituseriin.
Liikearvon syntyminen LMC:n hankinnassa
Luovutettu vastike 43,1
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -21,0
Liikearvo 22,0
Liikearvon syntyminen CV Onlinen hankinnassa
Luovutettu vastike 5,2
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -2,1
Liikearvo 3,1

Digitaaliset kuluttajapalvelut segmentin muut hankinnat, PlanMyRoom Finland Oy, Suomen Hankintakeskus Oy sekä Adalia Media Inc, eivät muodosta konsernin taseen kannalta merkittäviä eriä. Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen hankintahinta oli yhteensä 0,7 milj. euroa ja niistä syntyi yhteensä 0,8 milj. euroa liikearvoa.

Konsernin vuoden 2011 liikevaihto olisi ollut arviolta 336,5 milj. euroa (raportoitu 316,2 milj. euroa) ja liikevoitto 46,4 milj. euroa (raportoitu 42,0 milj. euroa), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2011 alussa.

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa
tuotemerkkeihin, hankittuihin IT-sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut.

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi. Vuonna 2010 tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.  

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -1,4
Saadut suoritukset -5,9
Käyvän arvon muutokset tilikauden aikana -1,1
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 0,0
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 8,0
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,8
Maksetut velat -1,9
Valuuttakurssimuutos 0,0
Käyvän arvon muutokset tilikauden aikana -0,5
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 4,9


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2012 2011 2012 2011 2011
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
  Suomi 77,3 79,1 154,6 152,8 301,8
  Muut EU-maat 3,5 3,4 6,8 6,4 13,3
  Muut maat 0,3 0,3 0,8 0,6 1,1
Yhteensä 81,0 82,7 162,2 159,8 316,2

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 36,1 39,5 39,6
  Kauppalehti-ryhmä 39,9 40,5 40,8
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 81,2 30,3 26,6
  Muu toiminta 32,2 23,3 22,4
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 34,3 32,4 68,5
Yhteensä 223,6 166,1 198,0
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
  Sanomalehdet 37,1 33,9 38,6
  Kauppalehti-ryhmä 11,9 12,3 11,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 14,7 8,5 6,4
  Muu toiminta 13,6 12,2 14,9
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 72,9 18,3 30,4
Yhteensä 150,2 85,2 101,2


2012 2011 2012 2011 2011
INVESTOINNIT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
  Sanomalehdet 0,3 0,3 0,9 1,0 2,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 0,7 49,0 1,2 2,0
  Muu toiminta 0,8 0,2 22,3 0,4 1,2
Yhteensä 3,0 1,4 72,5 2,9 6,3

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 30.6.2012 yhteensä 0,8 (1,2) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Muut vastuusitoumukset
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 1,3
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 8,5 6,9 7,1
  1-5 vuoden kuluessa 25,6 23,4 27,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 37,4 46,1 43,7
  Yhteensä 71,5 76,4 77,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,1 1,9 1,5

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa solmittujen rahoitusleasingsopimusten osalta rahoittaja on maksanut ennakkomaksuna 42,6 milj. euroa 30.6.2012 mennessä. Solmittujen sopimusten yhteismäärä on 42,6 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 50,0 milj. euroa. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * -0,2 0,1 -0,1
  Nimellisarvo 1,2 1,3 1,1
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2012 2011 2012 2011 2011
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,2 0,1 0,6 0,1 0,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 1,1 1,9 2,1 4,0
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

Optio-ohjelmat 2006A, 2006B ja 2006C ovat päättyneet.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 573 100 kappaletta 2009A-optio-oikeutta ja tämän lisäksi johto on myynyt 21 900 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli kesäkuussa 2012 3,71 euroa. 2009A-optioilla ei tehty osakemerkintöjä 30.6.2012 mennessä.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 595 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli kesäkuussa 2012 6,23 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014 – 31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 640.000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli kesäkuussa 2012 7,55 euroa.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2006 ja 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,74 %.

Osakepalkkiojärjestelmä 2012

Alma Media Oyj:n hallitus on helmikuussa 2012 hyväksynyt uuden, osakeomistukseen perustuvan kannustinjärjestelmän Alma Media -konsernin avainhenkilöstölle. Järjestelmässä on kolme (3) yhden (1) kalenterivuoden mittaista konsernin tulokseen perustuvaa ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi (1) kolmen (3) kalenterivuoden mittainen konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014.

Järjestelmän palkkio maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2013, 2014 ja 2015 huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.  Ansaintajakson 2012-2014 palkkio vahvistetaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä, ja se maksetaan kahdessa (2) yhtä suuressa erässä yhden (1) vuoden ja kahden (2) vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Järjestelmän perusteella yhden vuoden ansaintajaksoilta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää (luovutusrajoitus) niille asetetun sitouttamisjakson aikana (sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2012 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2014, ansaintajaksolta 2013 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2015 sekä ansaintajaksolta 2014 ansaittujen osakkeiden osalta 31.12.2016.

Palkkiota ei makseta avainhenkilölle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen ennen palkkion maksamista. Avainhenkilön on palautettava luovutusrajoituksen alaiset palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle tai sen määräämälle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisopimuksen ennen sitouttamisjakson päättymistä. Ansaintajaksolta 2012-2014 ansaittuihin osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa.

Koko järjestelmän perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään 600.000 osaketta ja rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaushetkellä.

Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ensimmäisenä ansaintajaksona, vuonna 2012, noin 25 henkilöä. Järjestelmän arvo ansaintajaksona 2012 vastaa 120 000 osakkeen arvoa ja rahamäärää, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin olettaen, että hallituksen asettama tulostavoite saavutetaan. Ansaintajaksolta 2012 – 2014 järjestelmän arvo vastaa 212 000 osakkeen arvoa ja rahamäärää, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin olettaen, että hallituksen asettama kasvutavoite saavutetaan.

Järjestelmästä kirjataan kulua osakepalkkion käypään arvoon perustuen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa kunnes osakkeet ovat vapaasti kohderyhmän käytettävissä. Osakkeen käypä arvo on osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajakson aikana odotettavissa olevilla osingoilla. Käypä arvo määritellään päivänä, jona kohderyhmä on hyväksynyt järjestelyn ehdot. Rahana maksettavan palkkion käypä arvo määritellään kunakin raportointihetkenä tarkasteluhetken osakkeen pörssikurssin perusteella.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010
milj. euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Liikevaihto
  Sanomalehdet 53,2 51,9 55,8 52,5 57,1 53,0 57,2 53,1 54,9
  Kauppalehti-ryhmä 14,4 14,3 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1 13,3 14,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 13,8 14,9 10,5 10,3 10,9 10,4 10,5 8,5 9,0
  Muu toiminta 21,0 21,0 20,2 20,1 20,2 19,1 19,1 19,3 19,0
  Eliminoinnit -21,4 -21,1 -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9 -19,0 -18,6
LIIKEVAIHTO 81,0 81,1 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0 75,2 78,7
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 46,0 46,1 47,5 45,5 48,1 46,5 48,5 45,1 46,2
  Kauppalehti-ryhmä 13,5 13,1 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4 10,9 11,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 12,5 12,6 9,6 8,4 9,1 8,7 9,7 7,6 9,1
  Muu toiminta 22,8 22,1 21,7 18,8 21,4 19,2 19,3 17,3 19,0
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 73,4 72,8 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0 61,9 67,7
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 7,2 5,9 8,3 7,0 9,0 6,5 8,8 8,1 8,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,4 2,4 0,9 1,9 1,8 1,7 0,6 0,9 0,1
  Muu toiminta -1,7 -1,0 -1,5 1,3 -1,2 -0,1 -0,1 2,0 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 7,7 8,5 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0 13,4 11,3
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 13,5 11,3 14,9 13,3 15,7 12,3 15,3 15,2 15,8
  Kauppalehti-ryhmä 6,0 8,9 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8 18,2 17,3
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 10,2 16,0 8,9 18,1 16,5 16,1 5,5 10,4 1,4
  Muu toiminta -8,2 -4,8 -7,6 6,5 -5,8 -0,3 -0,7 10,3 -0,1
% LIIKEVAIHDOSTA 9,5 10,4 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2 17,8 14,3
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet -2,6 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,4 0,1 0,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut -0,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 -0,5
  Muu toiminta 0,0 -0,3 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2
KERTALUONTEISET ERÄT -2,9 -2,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,2 -0,4
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 4,6 5,3 7,8 7,0 9,0 6,0 8,4 8,2 8,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,9 1,3 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 0,7 1,2 -0,4
  Muu toiminta -1,7 -1,3 -1,5 1,7 -1,7 -0,1 -0,1 1,8 0,1
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 4,8 6,0 9,6 12,4 11,0 9,0 10,7 13,6 10,9
Rahoitustuotot 0,7 0,0 0,2 1,2 1,0 0,5 1,0 0,1 0,2
Rahoituskulut 0,3 1,7 3,9 0,3 0,8 0,6 0,0 0,3 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 -0,5 -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,1
TULOS ENNEN VEROJA 5,6 3,8 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1 13,4 11,0
Tuloverot -1,1 -1,1 -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9 -3,5 -3,1
TILIKAUDEN TULOS 4,5 2,7 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2 9,8 7,8

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2011 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä, 1.1.2012 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2011 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2012 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2011 – 2012.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Vuonna 2012 on otettu käyttöön kaksi uutta tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2012 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

Muutos IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
Muutos IAS 12:Tuloverot

Edellä mainittujen uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tuloksensa tammi-syyskuulta 2012 torstaina 25.10.2012 noin klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Uusi Vanha
milj. euroa rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 214,1 217,3 -3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 4,3 4,2 0,1
  Sanomalehdet yhteensä 218,3 221,5 -3,1
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 55,9 55,9 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,8 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 56,7 56,7 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 40,7 37,5 3,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 -0,5 1,9
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 42,1 37,0 5,2
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 5,6 5,6 -0,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 73,9 75,9 -2,0
  Muut toiminnot yhteensä 79,5 81,5 -2,0
  Eliminoinnit -80,4 -80,4 0,0
Yhteensä 316,2 316,2 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa *)
Uusi Vanha
rakenne rakenne Muutos
  Sanomalehdet 29,7 30,2 -0,4
  Kauppalehti-ryhmä 7,4 7,4 0,0
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 6,4 5,8 0,6
  Muut toiminnot -1,6 -1,4 -0,2
Yhteensä 42,0 42,0 0,0
*) sisältää kertaluonteiset erät


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2011
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2011
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,0 51,4 54,6 214,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 1,0 1,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,0 57,1 52,5 55,8 218,3
  Kauppalehti-ryhmä
   Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,8 12,4 15,0 55,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 15,0 12,6 15,2 56,7
  Digitaaliset kuluttajapalvelut
   Ulkoinen liikevaihto 10,0 10,6 9,9 10,2 40,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 10,4 10,9 10,3 10,5 42,1
  Muut toiminnot
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,3 1,3 1,5 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,7 18,8 18,7 18,7 73,9
  Muut toiminnot yhteensä 19,1 20,2 20,1 20,2 79,5
  Eliminoinnit -19,3 -20,4 -20,3 -20,4 -80,4
Yhteensä 77,1 82,7 75,1 81,3 316,2
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2011 2011 2011 2011 2011
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,0 9,0 7,0 7,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,0 2,0 2,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,8 1,9 0,9 6,4
  Muut toiminnot -0,1 -1,7 1,7 -1,5 -1,6
Yhteensä 9,0 11,0 12,4 9,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät
  • Julkaistu: 20.7.2012, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli