Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media uudistaa alueellisten lehtiensä toimintatavan

Alma Media uudistaa alueellisten lehtiensä toimintatavan

Alma Media Oyj     Pörssitiedote     16.4.2012 klo 11.00

ALMA MEDIA UUDISTAA ALUEELLISTEN LEHTIENSÄ TOIMINTATAVAN

Alma Media toteuttaa vuoden 2012 aikana merkittävän muutoksen kaikkien alueellisten lehtiensä toimintatavassa. Muutoksen tavoitteena on parantaa lehtien sisällöllistä laatua ja varmistaa niiden kyky kehittää yhteistyössä monikanavaisia mediatuotteita kuluttajien ja ilmoittajien muuttuviin tarpeisiin liiketoiminnallisesti kestävältä pohjalta.

Toimintatavan muutoshankkeessa Alma Aluemedia -liiketoimintayksikkö tiivistää alue- ja paikallislehtien välistä yhteistyötä sekä suunnittelee yksikön kaikkien toimintojen, muun muassa paikallisen ja yhteisen sisällöntuotannon, toimintatavat uudelleen. Suunniteltujen muutosten vuoksi Alma Aluemedia käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstönsä kanssa. Neuvottelut koskevat Alma Aluemedian eri yhtiöissä työskentelevää henkilöstöä, yhteensä noin 810 henkilöä. Alma Aluemedian alustavan arvion mukaan yksikön henkilöstön määrä voi toimintamallin muutoksen vuoksi vähentyä enintään 135 henkilötyövuodella.

Alma Aluemedia aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa tavoitteinaan konsernin sisäisen yhteistyön lisääminen ja laadun parantaminen alue- ja paikallislehdissä. Yksikkö tähtää myös päällekkäisen työn merkittävään vähentämiseen.

”Sanomalehtimedian tulevaisuuden näkymien perusteella on välttämätöntä, että turvaamme taloudellisen asemamme ja journalistisen riippumattomuutemme. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on säilyttää Suomessa paikallisesti vahva ja taloudellisesti elinvoimainen aluemedia siellä missä toimimme. Voimme taata tulevaisuutemme vain tiedon jalostusarvoa ja laatua nostamalla, ja siihen pääsemme tiivistämällä lehtiemme välistä yhteistyötä kaikilla osa-alueilla”, toteaa Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Ensi viikolla käynnistyvissä yt-neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia Alma Aluemedian toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja tehostamiseksi sekä näiden seurauksena henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.  Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin ja kaikkiin yksikön lehtiin. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille voidaan tarjota niin sanottuja irtisanomispaketteja.

Alma Aluemediaan kuuluvat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat sekä 29 paikallis- ja ilmaisjakelulehteä. Toimintojen uudelleenjärjestely ei koske Kauppalehteä ja Iltalehteä. Uudelleenjärjestely ei myöskään koske lehtien jakajia.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja

Lisätietoja: Kari Juutilainen, johtaja, Alma Aluemedia, puh. 010 665 3442

Jakelu: NASDAQ OMX Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti
Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 16.4.2012, 13:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli