Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2011: Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta ja -voitosta kasvoi

Alma Median tilinpäätöstiedote 2011: Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta ja -voitosta kasvoi

Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2012 klo 9.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011:
DIGITAALISTEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA JA -VOITOSTA KASVOI

Taloudellinen kehitys loka – joulukuussa 2011:

– Liikevaihto oli 81,3 (83,0) milj. euroa, laskua 2,1 %.
– Levikkiliikevaihto oli 31,4 (31,8) milj. euroa, laskua 1,5 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto oli 40,6 (41,1) milj. euroa, laskua 1,1 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,4 (10,2) milj. euroa, laskua 8,0 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 (11,0) milj. euroa, 12,4 % (13,2 %) liikevaihdosta, laskua 8,1 %.
– Liikevoitto oli 9,6 (10,7) milj. euroa, 11,7 % (12,9 %) liikevaihdosta, laskua 10,9 %.
– Katsauskauden tulos oli 2,8 (9,2) milj. euroa, laskua 69,2 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,12) euroa, laskua 72,4 %.

Taloudellinen kehitys vuonna 2011:

– Liikevaihto oli 316,2 (311,4) milj. euroa, kasvua 1,6 %.
– Levikkiliikevaihto oli 124,8 (125,3) milj. euroa, laskua 0,4 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto oli 155,3 (148,2) milj. euroa, kasvua 4,8 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto oli 36,1 (37,8) milj. euroa, laskua 4,5 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42,9 (43,9) milj. euroa, 13,6 % (14,1 %) liikevaihdosta, laskua 2,2 %.
– Liikevoitto oli 42,0 (43,4) milj. euroa, 13,3  % (13,9 %) liikevaihdosta, laskua 3,3 %.
– Tilikauden tulos oli 30,8 (33,2) milj. euroa, laskua 7,1 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,44) euroa, laskua 11,0 %.
– Tilikaudelta 2010 jaettu osinko oli 0,70 (0,40) euroa osaketta kohden.

Avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 81,3 83,0 -1,7 -2,1 316,2 311,4 4,9 1,6
  Levikkiliikevaihto 31,4 31,8 -0,5 -1,5 124,8 125,3 -0,5 -0,4
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 40,6 41,1 -0,5 -1,1 155,3 148,2 7,1 4,8
  Sisältö- ja palveluliikevaihto *) 9,4 10,2 -0,8 -8,0 36,1 37,8 -1,7 -4,5
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,4 72,0 -0,6 -0,8 273,6 267,6 5,9 2,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 11,0 -0,9 -8,1 42,9 43,9 -1,0 -2,2
% liikevaihdosta 12,4 13,2 13,6 14,1
Liikevoitto (-tappio) 9,6 10,7 -1,2 -10,9 42,0 43,4 -1,4 -3,3
% liikevaihdosta 11,7 12,9 13,3 13,9
Tilikauden tulos 2,8 9,2 -6,4 -69,2 30,8 33,2 -2,4 -7,1
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,12 -0,09 -72,4 0,39 0,44 -0,05 -11,0
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,12 -0,09 -72,5 0,39 0,44 -0,05 -11,3

*) Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin digitaalisten palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista sekä konsernin ulkopuolisesta vuokra-, jakelu- ja painoliikevaihdosta.

Osinkoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 51 941 032 (56 858 658) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 (0,70) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2011, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 30 194 741 (52 536 766) euroa.

Näkymät vuodelle 2012:

Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta.  Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä.

Alma Media arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta liikevaihdostaan sekä omalla tuote- ja palvelukehityksellä että yritysostoilla Suomessa ja ulkomailla. Strategian toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaan. Vuonna 2011 Alma Median verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,9 % ja digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi 18,0 %:iin (15,7 %).

Alma Media osti joulukuussa LMC s.r.o – yhtiön, joka omistaa Tsekin tasavallan johtavat rekrytointiportaalit. Kauppa oli merkittävä päänavaus Alma Median rekrytointipalvelutarjonnan kansainvälistämisessä. Helmikuussa 2012 hankimme lisäksi omistukseemme Baltian alueen johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen. Yrityskauppojen jälkeen rekrytointipalvelut ovat Alma Median Markkinapaikat-liiketoiminnan suurin palvelualue.

Digitaalista liiketoimintaa kehitettiin vuoden aikana voimakkaasti myös olemassa olevia tuotteitamme ja palveluitamme uudistamalla. Avasimme Etuovi.com:in ja Autotalli.com:in yritysasiakkaiden lisäksi kuluttajien ilmoittelulle. Etuovi.com, Autotalli.com ja Monster.fi lanseerasivat myös mobiilipalvelunsa. Lisäksi kehitimme sanomalehtiemme verkko-, mobiili- ja tablettisovelluksia.

Alma Media tukee strategiansa toteuttamista myös uudistamalla organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä sekä tehostamalla toimintaansa. Perustimme digitaalisen liiketoiminnan kehitys- ja palveluyksikön sekä yhdistimme alue- ja paikallislehtemme yhteen liiketoimintayksikköön. Uudet yksiköt, Alma Diverso ja Alma Aluemedia, aloittivat toimintansa vuoden 2012 alusta. Mikäli toimialan rakennemuutoksen tarve kuluttajien mediakäytön nopean muuttumisen myötä voimistuu edelleen, joudumme kiihdyttämään muutoshankkeita myös Alma Mediassa.

Alma Media investoi voimakkaasti myös painetun median uudistamiseen parantaakseen edelleen kustannustehokkuuttaan ja varmistaakseen tuotteidensa laatutason. Investointi uuteen lehtipainoon Tampereella eteni vuoden mittaan suunnitellusti, mutta marraskuussa Alma Media sai tiedon, jonka mukaan painokoneen toimittaja manroland AG oli hakeutunut selvitystilaan. Alma Media käynnisti välittömästi toimenpiteet asemansa turvaamiseksi ja painokoneen toimittamiseksi alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti. Tämänhetkisen käsityksemme mukaan manrolandin tilanteesta ei ennakoida koituvan Alma Medialle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai muutoksia painokoneen toimitusaikatauluun.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen loka-joulukuun sekä koko vuoden 2011 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 15.2.2012 klo 11.30 – 12.30 ravintola Savoyn Salikabinetissa (Eteläesplanadi 14, Helsinki). Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri klo 11.30.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 15.2.2011 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7136 2055 (osallistumiskoodi: 8424291) tai seurata sitä osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2011

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2010 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos 2009
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % 1-12
Liikevaihto 81,3 83,0 -2,1 316,2 311,4 1,6 307,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,4 72,0 -0,8 273,6 267,6 2,2 265,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 11,0 -8,1 42,9 43,9 -2,2 42,6
% liikevaihdosta 12,4 13,2 13,6 14,1 13,9
Liikevoitto (-tappio) 9,6 10,7 -10,9 42,0 43,4 -3,3 40,4
% liikevaihdosta 11,7 12,9 13,3 13,9 13,1
Tulos ennen veroja 5,3 12,1 -56,2 42,0 45,0 -6,6 39,7
Tilikauden tulos 2,8 9,2 -69,2 30,8 33,2 -7,1 28,3
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto), %* 12,6 38,1 -67,0 29,1 31,6 -7,9 30,8
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto), %* 10,0 37,6 -73,5 26,1 31,1 -15,9 28,3
Nettorahoituskulut 3,6 -1,0 462,9 2,5 -0,9 375,1 0,3
Nettorahoituskulut % 4,5 -1,2 470,6 0,8 -0,3 370,8 0,1
Taseen loppusumma 199,3 184,5 198,0 184,5 7,3 154,4
Investoinnit 2,1 2,8 -21,2 6,3 12,9 -51,4 8,2
Investoinnit % liikevaihdosta 2,6 3,4 -25,2 2,0 4,1 -72,7 2,7
Tutkimus- ja kehitysmenot 4,6 4,0 13,6 0,9
Omavaraisuusaste, % 57,8 67,1 57,0 67,1 -15,1 66,9
Velkaantumisaste (gearing), % -32,1 -28,2 -33,4 -28,2 18,4 -17,3
Korolliset nettovelat -32,3 -32,4 -32,3 -32,4 -0,2 -16,5
Korollinen vieras pääoma 25,5 4,0 25,5 4,0 539,0 4,6
Koroton vieras pääoma 75,8 65,7 75,7 65,7 15,2 54,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 746 1 792 -2,6 1816 1805 0,6 1 888
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 940 887 6,0 961 962 -0,1 969
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,03 0,12 -72,4 0,39 0,44 -11,0 0,38
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,03 0,12 -72,5 0,39 0,44 -11,3 0,38
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,27 0,16 63,9 0,67 0,61 9,4 0,58
Oma pääoma/osake, EUR 1,24 1,50 0,00 1,24 1,50 -17,3 1,27
Osinko/osake, EUR 0,40 0,70 0,40
Efektiivinen osinkotuotto-% 6,5 8,5 5,3
Hinta/voitto-suhde (P/E) 0,0 0,0 0,0 15,8 18,9 19,8
Osakekannan markkina-arvo 463,5 621,4 0,0 463,5 621,4 -25,4 558,1
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 75 487 75 053 75 339 74 894 74 613
– laimennettu 75 898 75 216 75 772 75 086 74 859
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 487 75 053 74 613

MARKKINATILANNE

Eri ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden arvioidaan kasvaneen 2,5-2,8 % vuonna 2011. Tämän tiedotteen julkaisuajankohtaan mennessä julkaistut ennusteet vuoden 2012 bruttokansantuotteen kehityksestä vaihtelevat välillä -1,5-0,4 %. Julkaistujen ennusteiden vaihteluväli korostaa talouden kehityksen ennustamiseen liittyvää epävarmuutta.

Vuonna 2011 mediamainonnan kokonaismäärä kasvoi Mainonnan Neuvottelukunnan seurannan mukaan 3,7 % (4,8 %). Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi 3,7 % ja verkkomediassa 8,2 % vertailukaudesta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä mediamainonnan kokonaismäärä kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 0,2 % (10,6 %). Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä laski 2,8 % ja verkkomediassa kasvoi 19,4 % vertailukaudesta. 

Iltapäivälehtien kokonaismarkkina laski vuoden 2011 aikana 4,7 % (3,3 %).

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2011

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Markkinapaikat-segmentissä.

Lisätietoja hankituista liiketoiminnoista on annettu tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2012

Alma Media Oyj sopi 21.12.2011 ostavansa LMC s.r.o -yhtiön, joka omistaa Tsekin tasavallan kaksi johtavaa rekrytointiportaalia. Kauppahinta oli 39,5 milj. euroa, joka maksettiin käteisellä kaupantekohetkellä. Lisäksi sopimuksen mukaan maksetaan LMC:n vuoden 2012 tulokseen pohjautuva enimmillään 3,9 milj. euron lisäkauppahinta. Yrityskauppa toteutui 2.1.2012.

Alma Mediaan kuuluva Pohjois-Suomen Media on ostanut Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet. Kauppa astui voimaan 1.1.2012.

Molemmat hankinnat yhdistellään Alma Median konsernitilinpäätökseen tammikuusta 2012 alkaen.

Alma Media Oyj osti 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen. CV Onlinen vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 2,0 milj. euroa ja käyttökatteen noin 0,6 milj. euroa. Yhtiö raportoidaan 2.2.2012 alkaen osana Alma Median Markkinapaikat-segmenttiä.

Alma Media -konsernin juridista yhtiörakennetta on päätetty yksinkertaistaa. Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen koskee kaikkia Alma Media -konserniin kuuluvia juridisia yhtiöitä. Tarkoitus on minimoida konsernin juridisten yhtiöiden lukumäärä vaiheittain vuoden 2012 kuluessa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS LOKA – JOULUKUUSSA 2011

Liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 2,1 % (kasvoi 5,1 %) ja oli 81,3 (83,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 60,6 (62,9) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,5 % (75,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10,8 % ja oli 14,9 (13,4) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18,3 % (16,2 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto laski 1,1 % 40,6 (41,1) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,9 % (49,5 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 6,0 % 29,2 (31,1) milj. euroon. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 13,5 % 11,1 (9,8) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 1,5 % 31,4 (31,8) milj. euroon.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 9,4 (10,2) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 0,8 % ja olivat 71,4 (72,0) milj. euroa. Kokonaiskulut laskivat 0,7 % ja olivat 71,9 (72,4) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 8,1 % (laski 2,7 %) 10,1 (11,0) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 % (13,2 %). Liikevoitto oli 9,6 (10,7) milj. euroa ja liikevoittoprosentti oli 11,7 % (12,9 %).

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,5 (-0,3) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty tilinpäätöstiedotteessa omassa kappaleessaan sivulla 12.

Loka-joulukuun 2011 tulos oli 2,8 (9,2) milj. euroa. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3,4 (9,5) milj. euroa.  Vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen merkittävimpänä eränä vaikutti Markkinapaikat segmenttiin liittyneiden yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintasaatavan ja -velkojen käyvän arvon muutos -2,9 milj. euroa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS 2011

Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 1,6 % (1,1 %) ja oli 316,2 (311,4) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 236,1 (237,1) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,7 % (76,1 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 16,3 % ja oli 56,8 (48,9) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18,0 % (15,7 %).  

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 4,8 % 155,3 (148,2) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,1 % (47,6 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 0,5 % ja oli 111,3 (111,9) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,9 % 43,1 (35,6) milj. euroon. Levikkiliikevaihto oli 124,8 (125,3) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 36,1 (37,8) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 2,2 % ja olivat 273,6 (267,6) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 2,5 % ja olivat 275,1 (268,4) milj. euroa. Kokonaiskulujen kasvu johtui henkilöstökulujen, paino- ja jakelukulujen sekä markkinointi- ja tietotekniikkakulujen kasvusta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,2 % (nousi 3,0 %) 42,9 (43,9) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,6 % (14,1 %). Liikevoitto oli 42,0 (43,4) milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski vertailukaudesta ja oli 13,3 % (13,9 %). Alma Media antoi tulosvaroituksen 13.1.2012, koska liikevoitto jäi vertailukauden tasosta. Aiemmin Alma Media arvioi koko vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -1,0 (-0,5) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty tilinpäätöstiedotteessa omassa kappaleessaan sivulla 12.

Tilikauden 2011 tulos oli 30,8 (33,2) milj. euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 31,7 (33,8) milj. euroa. Tilikauden tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät ovat yhteensä -0,9 (-0,7) milj. euroa. Tilikauden tulokseen merkittävimpänä eränä vaikutti yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintasaatavan ja – velkojen käyvän arvon muutos -1,7 milj. euroa.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoimintasegmentit on raportoitu konsernin sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
  Sanomalehdet
    Ulkoinen liikevaihto 55,4 57,2 217,3 215,1
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 0,9 4,2 4,1
  Sanomalehdet yhteensä 56,6 58,1 -2,6 221,5 219,3 1,0
  Kauppalehti-ryhmä
    Ulkoinen liikevaihto 15,0 15,9 55,9 57,2
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,8 0,7
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 15,2 16,1 -5,7 56,7 57,9 -2,1
  Markkinapaikat
    Ulkoinen liikevaihto 9,4 8,5 37,5 32,3
    Segmenttien välinen liikevaihto -0,1 -0,1 -0,5 -0,3
  Markkinapaikat yhteensä 9,3 8,4 10,2 37,0 32,1 15,2
  Muu toiminta
    Ulkoinen liikevaihto 1,5 1,4 5,6 6,7
    Segmenttien välinen liikevaihto 19,1 18,9 75,9 71,9
  Muu toiminta yhteensä 20,6 20,4 1,3 81,5 78,5 3,8
  Eliminoinnit -20,4 -19,9 -80,4 -76,4
Yhteensä 81,3 83,0 -2,1 316,2 311,4 1,6
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa *) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
  Sanomalehdet 7,8 8,5 -8,5 30,2 32,9 -8,2
  Kauppalehti-ryhmä 2,2 1,7 25,8 7,4 8,2 -10,3
  Markkinapaikat 1,0 0,0 2297,2 5,8 0,4 1467,1
  Muu toiminta -1,6 0,5 -440,8 -1,4 1,9 -171,0
Yhteensä 9,6 10,7 -10,9 42,0 43,4 -3,3
*) sisältää kertaluonteiset erät

Sanomalehdet

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehtien avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 56,6 58,1 -2,6 221,5 219,3 1,0
  Levikkiliikevaihto 27,5 27,8 -1,4 109,9 110,3 -0,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 27,9 29,0 -3,6 107,6 104,9 2,5
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 1,2 1,3 -7,8 4,0 4,1 -1,3
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 48,3 49,2 -1,8 190,4 186,3 2,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,3 8,7 -4,6 31,2 33,1 -5,7
% liikevaihdosta 14,7 15,0 14,1 15,1
Liikevoitto 7,8 8,5 -8,5 30,2 32,9 -8,2
% liikevaihdosta 13,8 14,7 13,6 15,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 903 961 -6 964 972 -1
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 124 99 26 124 99 26
2011 2010 2011 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 107 052
Aamulehti 131 539
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 3275072 2555355 2978518 2276375
Telkku.com 701048 636464 661908 616325
Aamulehti.fi 342673 346903 333987 299467

Lokakuu – joulukuu 2011

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto laski 2,6 % 56,6 (58,1) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti laski 3,6 % (nousi 5,6 %) ja oli 27,9 (29,0) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 5,9 % (nousi 3,6 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 15,6 % (26,8 %).

Segmentin levikkiliikevaihto laski 1,4 % ja oli 27,5 (27,8) milj. euroa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 1,8 % ja olivat 48,3 (49,2) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 48,8 (49,6) milj. euroa.  

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (8,7) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,7 % (15,0 %). Liikevoitto oli 7,8 (8,5) milj. euroa ja liikevoittoprosentti oli 13,8 % (14,7 %).

Alma Median Sanomalehdet-segmentissä raportoitava Pohjois-Suomen Media sopi joulukuussa 2011 ostavansa Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet. Kauppa astui voimaan 1.1.2012.  

Pohjois-Suomen Media Oy käynnisti joulukuussa 2011 koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Tammikuussa 2012 päättyneiden neuvottelujen tuloksena yhtiön henkilökunnan määrä vähenee 9 henkilötyövuodella.

Vuosi 2011

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 221,5 (219,3) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 107,6 (104,9) milj. euroa ja se kasvoi 2,5 % (3,6 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 0,3 % (0,9 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 22,7 % (35,7 %).

Segmentin levikkiliikevaihto oli 109,9 (110,3) milj. euroa.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 190,4 (186,3) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 191,4 (186,7) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat pääosin painatus-, kuljetus- ja jakelukulujen kasvun johdosta.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31,2 (33,1) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,1 % (15,1 %). Segmentin liikevoitto oli 30,2 (32,9) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 13,6 % (15,0 %).

Alma Median Pohjois-Suomessa ilmestyvät maakuntalehdet, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat siirtyivät tabloidiformaattiin tammikuussa 2011. Lehdet saivat pääosin positiivisen vastaanoton lukijoilta ja ilmoittajilta. Myös Satakunnan Kansa päätti huhtikuussa 2011 siirtyä tabloidikokoon. Ensimmäiset tabloidikokoiset Satakunnan Kansat painettiin tammikuussa 2012.

Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ja Porin Sanomat Oy:n koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa. Yt-neuvottelujen tuloksena kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,5 milj. euroa.  Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n henkilöstön määrä väheni 18 henkilötyövuodella.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia -ryhmä (aiemmin Alma Media Lehdentekijät, Suomen Businessviestintä sekä TTNK Helsinki) ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 15,2 16,1 -5,7 56,7 57,9 -2,1
  Levikkiliikevaihto 3,9 4,0 -2,1 15,0 15,0 -0,6
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 5,1 5,4 -4,4 17,1 17,7 -3,2
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,2 6,8 -8,8 24,6 25,2 -2,3
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 13,0 14,4 -9,5 49,3 49,7 -0,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,2 1,7 25,8 7,4 8,2 -10,3
% liikevaihdosta 14,5 10,8 13,0 14,2 -8,3
Liikevoitto 2,2 1,7 25,8 7,4 8,2 -10,3
% liikevaihdosta 14,5 10,8 13,0 14,2 -8,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 417 439 -5 429 437 -1,8
2011 2010 2011 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti  70 118
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 706 930 688 144 729 742 615 354

Lokakuu – joulukuu 2011

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 15,2 (16,1) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 5,7 % (nousi 1,8 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 25,1 % (22,8 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 4,4 % (kasvoi 7,5 %) ja oli 5,1 (5,4) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 4,3 % (kasvoi 12,1 %). Verkkoilmoitusmyynti laski 6,9 % (kasvoi 13,7 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto oli 3,9 (4,0) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto laski 6,2 (6,8) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut olivat 13,0 (14,4) milj. euroa.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 2,2 (1,7) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 14,5 % (10,8 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Vuosi 2011

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto vuonna 2011 oli 56,7 (57,9) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 2,1 % (laski 7,8 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 24,9 (23,6) %.

Segmentin ilmoitusmyynti laski 3,2 % (nousi 8,0 %) ja oli 17,1 (17,7) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 4,0 % (kasvoi 7,8 %). Verkon ilmoitusmyynti laski 2,3 % (kasvoi 28,0 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto oli 15,0 (15,0) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto laski 24,6 (25,2) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut olivat 49,3 (49,7) milj. euroa. Vuonna 2011 ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 7,4 (8,2) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 13,0 % (14,2 %). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Kauppalehti toi tammikuussa 2011 markkinoille Kulmahuone-kokonaisuuden, joka yhdistää journalistisen Työt-palstan sekä yhdessä Monster.fi:n kanssa toteutetun johto- ja asiantuntijatehtävien rekrytointi-ilmoitteluun erikoistuneen ilmoitusosion. Kauppalehti kehitti myös Menestyjät-konseptiaan. Menestyjät-juttusarjan ja Menestyjä-sertifikaattien lisäksi joulukuussa julkaistiin Menestyjät-aikakauslehti.

Kauppalehden iPad-sovellus julkaistiin kesäkuussa.

Markkinapaikat

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan digitaaliset luokitellut palvelut sekä niitä tukevat painotuotteet. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

Markkinapaikkojen avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 9,3 8,4 10,2 37,0 32,1 15,2
  Kotimaan toiminnot 7,9 7,3 9,3 31,7 27,5 15,2
  Ulkomaan toiminnot 1,4 1,2 15,3 5,6 4,9 15,5
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 8,3 8,4 -1,0 31,3 31,3 -0,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,0 4596,4 5,7 0,8 572,7
% liikevaihdosta 10,4 0,2 15,3 2,6
Liikevoitto 1,0 0,0 2328,4 5,8 0,4 1470,7
% liikevaihdosta 10,4 -0,5 15,8 1,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 177 178 -1 180 180 0
2011 2010 2011 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 424782 407785 453453 413044
Autotalli.com 96189 81468 99142 91182
Monster.fi 93428 85663 91205 85911
Mikko.fi 35302 44133 42239 59349
Mascus.com 305676 241371 279089 235647
City24 93903 115606 91140 182616
Bovision 53733 68669 66019 96706

Lokakuu – joulukuu 2011

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 9,3 (8,4) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 8,3 (7,4) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (8,4) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 8,3 (8,5) milj. euroa.

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,0 (0,0) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 (0,0) milj. euroa.  

Alma Media Oyj sopi joulukuussa ostavansa LMC s.r.o – yhtiön, joka omistaa Tsekin tasavallan kaksi johtavaa rekrytointiportaalia. Kauppahinta on 39,5 milj. euroa, joka maksettiin käteisellä kaupantekohetkellä. Lisäksi sopimuksen mukaan maksetaan LMC:n vuoden 2012 tulokseen pohjautuva enimmillään 3,9 milj. euron lisäkauppahinta. Yrityskauppa astui voimaan 2.1.2012.

Etuovi.com:in iPhone -sovellus julkaistiin marraskuussa. Sovellus hyödyntää ensimmäisenä maailmassa paikannusominaisuuksia asuntojen etsimisessä.

Vuosi 2011

Vuonna 2011 Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 15,2 % (18,7 %) ja oli 37,0 (32,1) milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 33,2 (28,5) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 31,3 (31,3) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 31,3 (31,8) milj. euroa.

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 5,7 (0,8) milj. euroon.  Liikevoitto oli 5,8 (0,4) milj. euroa. Vuoden 2011 aikana syntyneet kertaluonteiset erät 0,2 milj. euroa liittyivät yritysjärjestelyihin. Vertailukauden kertaluonteiset erät, -0,5 milj. euroa, syntyivät uudelleenjärjestelyistä.

Korkein oikeus ei kesäkuussa 2011 antamassaan päätöksessään myöntänyt ETUOVI.COM-tavaramerkkiä koskeneessa kiistassa valituslupaa kummallekaan osapuolelle, joten Helsingin hovioikeuden joulukuussa 2010 antama päätös jäi pysyväksi ja pitkä tavaramerkkikiista saatiin Alma Median kannalta tyydyttävään päätökseen. Hovioikeuden mukaan Alma Medialla ei ole esteitä käyttää ETUOVI.COM-tavaramerkkiä internet-palveluiden tunnuksena. Sen sijaan Alma Media ei saa käyttää ETUOVI.COM-tunnusta lehden tavaramerkkinä.

Aiemmin vain yritysasiakkaiden ilmoituksille kohdennetut Autotalli.com ja Etuovi.com avattiin myös kuluttajien ilmoituksille.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muun toiminnan avainluvut 2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 20,6 20,4 1,3 81,5 78,5 3,8
   Ulkoinen liikevaihto 1,5 1,4 4,7 5,6 6,7 -15,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 19,1 18,9 1,1 75,9 71,9 5,6
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 22,3 19,9 11,8 82,9 76,7 8,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,6 0,5 -443,8 -1,3 1,8 -169,4
% liikevaihdosta -7,7 2,3 -1,5 2,3
Liikevoitto -1,6 0,5 -440,8 -1,4 1,9 -171,0
% liikevaihdosta -7,7 2,3 -1,7 2,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 249 214 16 242 217 12
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 816 788 4 844 863 -2
2011 2010 2011 2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 46 343 58 122 224 724 237 532
Paperin käyttö (tonnia) 7 927 8 622 31 428 32 000

Alma Media sopi tammikuussa 2011 uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Rahoituksen enimmäismääräksi on sovittu 50 milj. euroa. Painokone on tilattu manroland AG:lta ja postituslaitteisto Ferag AG:lta. Painolaitos otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa.

Marraskuussa 2011 manroland AG haki itsensä selvitystilaan rahoitusongelmiensa vuoksi. Alma Media ryhtyi toimenpiteisiin alkuperäisen investointisuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. Painokoneen asennustöiden on määrä käynnistyä kesällä 2012. Alma Media on vuoden 2011 aikana suorittanut manrolandille ennakkomaksuja, joille on turvaavat vakuudet.

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy:n kehittämis- ja tehostamisohjelmaan liittyneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kesäkuussa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää henkilöstönsä määrää yhteensä 54 henkilötyövuodella ja lopettaa painotoiminnan Porissa. Porin painon toiminta päättyi tammikuussa 2012. Yt-neuvottelujen tuloksena kirjattiin kesäkuussa 2011 kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,5 milj. euroa.  

Alma Manu laajentaa jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2011 2010 2011 2010
(milj. euroa) 10-12 10-12 1-12 1-12
Sanomalehdet -0,0 0,0 -0,0 0,1
Kauppalehti-ryhmä
  Talentum Oyj -0,7 0,2 1,8 0,0
Markkinapaikat -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
Muu toiminta
  Muut osakkuusyritykset 0,1 0,2 0,9 0,6
Yhteensä -0,6 0,4 2,5 0,7

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2011 ja tässä tilinpäätöstiedotteessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

KERTALUONTEISET ERÄT

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2011 2010 2011 2010
milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Sanomalehdet
  Uudelleenjärjestelykulut -0,3 -0,4 -0,8 -0,4
  Myyntivoitot 0,2 0,2
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alaskirjaukset -0,2 -0,2
Kauppalehti-ryhmä
Markkinapaikat
  Uudelleenjärjestelykulut -0,1 -0,5
  Myyntivoitot 0,2 
Muut toiminta
  Uudelleenjärjestelykulut -0,5 0,1
  Myyntivoitot 0,0 0,0 0,4 0,0
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,5 -0,3 -1,0 -0,5
  Muuntoerot 0,1 -0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT 0,0 0,1 -0,1

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2011 lopussa 198,0 (184,5) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 57,0 % (67,1 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,24 (1,50) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2011 oli yhteensä 50,7 (46,1) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 50,7 (43,7) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -29,0 (-28,6)milj. euroa. Vuoden 2011 rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä lehtitilausten arvonlisäveromuutoksen vaikutus ennakkomaksujen kertymiseen sekä vuoden vaihteessa toteutuneiden yritysjärjestelyiden rahoituksen järjestäminen.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -32,3 (-32,4) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käypä arvo oli 31.12.2011 yhteensä 4,9 milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,0 milj. euroa.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2011 käyttämättä 100,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30 milj. euron luottolimiitti, josta 31.12.2011 oli käyttämättä 23 milj. euroa sekä 19.12.2012 saakka käytettävissä 35 milj. euron luottolimiitti, josta oli 31.12.2011 käyttämättä 20 milj. euroa.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernilla oli tutkimus- ja kehittämismenoja vuonna 2011 yhteensä 4,6 (4,0) milj. euroa. Tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin yhteensä 3,0 (2,6) milj. euroa ja taseeseen aktivoitiin vuoden 2011 aikana yhteensä 1,6 (1,4) milj. euroa kehittämismenoja. Merkittävimmät hankkeet liittyivät digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 6,3 (12,9) milj. euroa tammi-joulukuussa 2011 ja ne koostuivat pääosin digitaalisten palveluiden kehityshankkeista. Muilta osin investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

Marraskuussa 2011 Tampereen painolaitoksen painokonetoimittaja, manroland AG, haki itsensä selvitystilaan rahoitusongelmiensa vuoksi. Alma Media ryhtyi toimenpiteisiin alkuperäisen investointisuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. Painokoneen asennustöiden on määrä käynnistyä kesällä 2012. Alma Media on vuoden 2011 aikana suorittanut manrolandille ennakkomaksuja, joille on turvaavat vakuudet. Painolaitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2011 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 816 (1 805) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 961 (962).

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi elokuussa Alma Media Oyj:n osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n hakemuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta Alma Mediassa siltä osin, kun tarkastusta haettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja sitä edeltäneen vaalivaliokunnan toiminnasta ja siitä, miten yhdenvertaisuusperiaate on tullut huomioon otetuksi valiokuntien toiminnassa. Alma Media on päättänyt valittaa päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Aluehallintoviraston päätöksen kumoamisen lisäksi Alma Media hakee täytäntöönpanokieltoa päätökselle siihen asti, kunnes asian käsittely on lopetettu.

Kasvatustieteen maisteri Pekka Heinänen, 51, aloitti Alma Median henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 15.8.2011.

Alma Media julkisti 1.11.2011 suunnitelman uudistaa organisaatiotaan. Konserni perustaa uuden, digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvän kehitys- ja palveluyksikön ja yhdistää kaikki alue-, paikallis- ja kaupunkilehtensä, eli Aamulehden, Satakunnan Kirjateollisuuden, Suomen Paikallissanomien ja Pohjois-Suomen Median liiketoimintayksiköt, yhteen liiketoimintayksikköön.

Alma Median sanomalehtiliiketoiminnan yhdistävän yksikön, Alma Aluemedian, johtajaksi ja Alman Median johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Kari Juutilainen, 55. Hän siirtyy tehtävään Alma Mediaan kuuluvan Suomen Paikallissanomien toimitusjohtajan tehtävästä.

Digitaalisen yksikön, Alma Diverson, johtajaksi on nimitetty Minna Nissinen, 43. Hän siirtyy tehtävään Alma Median yrityskehitysjohtajan tehtävästä. Nissinen jatkaa Alma Median johtoryhmän jäsenenä.

Juutilainen ja Nissinen aloittivat uusissa tehtävissään vuoden 2012 alusta.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2010 osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 29.3.2011 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiö maksoi osinkoa yhteensä 52,5 (29,8) milj. euroa.

OSAKE

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 10 034 283 Alma Median osaketta, mikä vastasi 13,3 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2011 oli 6,14 euroa.        Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,40 euroa ja ylin 9,44 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 463,5 milj. euroa.       

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2006B annetuilla optio-oikeuksilla oli merkitty 30.4.2011 mennessä yhteensä 434 330 uutta Alma Media Oyj:n osaketta. Merkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma nousi 45 292 111,80 euroon. Osakepääoman korotuksen jälkeen Alma Media Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 75 486 853 kappaletta.

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Vuoden 2011 aikana on myönnetty 2009C-optioita yhteensä 640 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 7,95 euroa.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUKSET

Tammi-joulukuussa 2011 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Media Oyj ilmoitti 21.12.2011 ostavansa tsekkiläisen LMC-yhtiön, joka omistaa Tsekin kaksi johtavaa rekrytointiportaalia. Yrityskauppa toteutettiin suunnitelman mukaisesti 2.1.2012. LMC raportoidaan osana Alma Median Markkinapaikat-segmenttiä.

Alma Mediaan kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n joulukuussa 2011 käynnistämät ja koko Pohjois-Suomen Median henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Neuvottelut koskivat toiminnan suunniteltua uudelleenjärjestämistä. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on varautua tilattavien sanomalehtien arvonlisäverouudistuksen vaikutuksiin levikkituottoihin ja turvata yhtiön julkaisemien lehtien elinvoimaisuus myös jatkossa erityisesti Kemin ja Kajaanin alueiden ilmoitusmyynnin huonontuneiden kehitysnäkyminen vuoksi. Yt-neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää 9 henkilötyövuodella.

Alma Media Oyj osti 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen. CV Onlinen vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 2,0 milj. euroa ja käyttökatteen noin 0,6 milj. euroa. Yhtiö raportoidaan 2.2.2012 alkaen osana Alma Median Markkinapaikat-segmenttiä.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 (0,70) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2011, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 30 194 741 (52 536 766) euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2011 yhteensä 51.941.032 (56.858.658) euroa, josta tilikauden voitto oli 47.486.273 (32.978.734) euroa.  Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.3.2012.

Alma Media Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 22.2.2012.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2012 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä perjantaina 27.4.2012 noin klo 12.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2011 2010 Muutos 2011 2010 Muutos
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 81,3 83,0 -2,1 316,2 311,4 1,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 56,8 0,8 0,4 101,7
Materiaalit ja palvelut 22,2 22,8 -2,6 88,9 89,4 -0,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 31,5 32,5 -3,1 119,8 117,2 2,3
Poistot ja arvonalentumiset 2,5 2,4 3,3 9,2 9,5 -2,8
Liiketoiminnan muut kulut 15,7 14,7 6,8 57,1 52,4 9,0
LIIKEVOITTO 9,6 10,7 42,0 43,4 -3,3
Rahoitustuotot -0,9 1,0 -173,2 1,1 1,5 -30,3
Rahoituskulut 2,7 0,0 3,6 0,6 489,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,6 0,4 -264,7 2,5 0,7 271,3
TULOS ENNEN VEROJA 5,3 12,1 -56,2 42,0 45,0 -6,6
Tuloverot 2,4 2,9 -14,4 11,2 11,8 -5,3
TILIKAUDEN TULOS 2,8 9,2 -69,2 30,8 33,2 -7,1
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot 0,2 0,2 -11,1 -0,1 0,6 -118,9
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,3 0,3 19,8 -0,1 0,9 -106,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5 0,5 6,6 -0,2 1,5 -111,7
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,5 9,7 -64,4 30,6 34,7 -11,7
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,5 9,2 29,4 32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 1,4 0,3
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 3,1 9,6 29,2 34,4
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 1,4 0,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,03 0,12 0,39 0,44
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,03 0,12 0,39 0,44


TASE milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 30,6 30,4
Muut aineettomat hyödykkeet 9,9 10,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23,0 27,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 35,0 33,6
Muut rahoitusvarat 5,3 11,8
Laskennalliset verosaamiset 0,5 0,2
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,0 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,1 3,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26,9 27,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 3,8 2,3
Rahavarat 57,8 36,3
VARAT YHTEENSÄ 198,0 184,5
TASE milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,0
Ylikurssirahasto 7,7 4,7
Muuntoerot 0,2 0,4
Kertyneet voittovarat 40,6 62,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 93,8 112,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,9 2,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 96,7 114,8
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAISET VELAT
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,0 2,4
Laskennalliset verovelat 2,2 2,4
Eläkevelvoitteet 2,6 2,8
Varaukset 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 0,9 2,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,4
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,5 1,6
Saadut ennakot 28,2 13,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,5 3,6
Varaukset 1,0 0,6
Ostovelat ja muut velat 38,9 39,9
VELAT YHTEENSÄ 101,2 69,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 198,0 184,5


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 29,4 29,4 1,4 30,8
Muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako 0,0 -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryritysten osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,0 1,0 1,0 1,0
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,2 0,2
Oma pääoma 31.12.2011 45,3 7,7 0,2 40,6 93,8 2,9 96,7


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9
Tilikauden tulos 32,8 32,8 0,3 33,2
Muut laajan tuloksen erät 0,6 0,9 1,5 1,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -29,8 -29,8 -29,8
Tytäryritysten osingonjako -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,6 0,6 0,6
Toteutetut osakeoptiot 0,3 1,9 2,1 2,1
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 10,7 10,7 1,8 12,5
Oma pääoma 31.12.2010 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8


Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A=Osakepääoma
B=Ylikurssirahasto
C=Muuntoerot
D=Kertyneet voittovarat
E=Yhteensä
F=Määräysvallattomien omistajien osuus
G=Oma pääoma yhteensä


2011 2010 2011 2010
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 2,8 9,2 30,8 33,2
Oikaisuerät 7,9 5,3 20,2 20,3
Käyttöpääoman muutos 14,0 1,2 14,2 5,3
Saadut osingot 0,2 0,0 1,1 1,0
Saadut korot -0,5 0,0 0,4 0,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,6 -0,1 -1,3 -0,7
Maksetut verot -3,5 -3,2 -14,6 -13,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 20,3 12,3 50,7 46,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -1,0 -2,8 -3,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,1 0,0 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 0,0 -0,1 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,1 0,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta 0,0 -0,7 -0,1 -2,3
Osakkuusyritysten hankinta 0,0 0,0 -0,3 -0,8
Tytäryritysten myynti 0,4 0,0 2,5 3,9
Osakkuusyritysten myynti 0,4 0,0 0,7 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -0,3 -1,6 0,0 -2,4
Rahavirta ennen rahoitusta 20,1 10,7 50,7 43,7
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 3,3 2,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 22,0 0,0 37,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,3 -0,4 -16,4 -1,6
Korollisten saamisten muutos 0,1 0,2 0,3 0,8
Maksetut osingot 0,0 0,0 -53,2 -30,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä 16,7 -0,2 -29,0 -28,6
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 36,8 10,6 21,7 15,1
Rahavarat kauden alussa 20,9 25,8 36,3 21,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,1 -0,2 0,2
Rahavarat kauden lopussa 57,8 36,3 57,8 36,3

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2011

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä.

Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnan yhteydessä omaisuuserien käypiin arvoihin ei kirjattu muutoksia. Liiketoiminnan hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina 0,8
Saadut suoritukset -2,1
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana -2,2
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 4,9
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 2,9
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,1
Maksetut velat -0,4
Käyvän arvon muutokset kuluvan vuoden aikana -0,5
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 2,0

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Vuonna 2010 tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010 – 2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2011 2010 2011 2010
milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Suomi 77,7 79,6 301,8 298,4
  Muut EU-maat 3,4 3,2 13,3 12,1
  Muut maat 0,3 0,2 1,1 0,8
Yhteensä 81,3 83,0 316,2 311,4

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
  Sanomalehdet 45,5 46,3
  Kauppalehti-ryhmä 40,8 41,4
  Markkinapaikat 20,4 21,7
  Muu toiminta 22,7 28,5
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 68,5 46,7
Yhteensä 198,0 184,5
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
  Sanomalehdet 39,3 27,4
  Kauppalehti-ryhmä 11,0 10,4
  Markkinapaikat 6,8 7,7
  Muu toiminta 14,9 14,3
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 29,2 10,0
Yhteensä 101,2 69,7


2011 2010 2011 2010
INVESTOINNIT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Sanomalehdet 1,1 1,0  2,5 4,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,1 0,8  0,6 1,4
  Markkinapaikat 0,4 0,6  2,0 5,6
  Muu toiminta 0,5 0,4  1,2 1,8
Yhteensä 2,1 2,8  6,3 12,9

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 31.12.2011 yhteensä 1,1 (0,7) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
Muut vastuusitoumukset
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 1,3 0,1
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 7,1 6,6
  1-5 vuoden kuluessa 27,1 21,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 43,7 48,2
  Yhteensä 77,9 75,9
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset:  1,5 1,2

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut painolaitoksen kiinteistön sekä koneiden vuokrasopimukset. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Painolaitos otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Tilikausilla 2012 –  2013 taseeseen merkittävien vähimmäisvuokrien nykyarvon arvioidaan olevan noin 65-70 milj. euroa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
  Käypä arvo * -0,1 0,3
  Nimellisarvo 1,1 1,0
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

2011 2010 2011 2010
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,3 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 1,0 0,9 4,0 3,6
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1

OPTIO-OHJELMAT

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

Optio-ohjelmat 2006A ja 2006B ovat päättyneet.

2006C-optioita myönnettiin 520 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 1.4.2010-30.4.2012. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. Optioiden 2006C merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli joulukuussa 2011 7,66 euroa. 2006C- optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.12.2011 mennessä.

Jos kaikki jäljellä olevat merkintäoikeudet käytetään, 2006 ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 0,62 %.

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009 – 2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-31.3.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 595 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli joulukuussa 2011 4,11 euroa.

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-31.3.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 595 000 kappaletta 2009B-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli joulukuussa 2011 6,63 euroa.

2009C-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009C on 1.4.2014-31.3.2016. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 640.000 kappaletta 2009C-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta oli joulukuussa 2011 7,95 euroa.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, optio-ohjelmat 2006 ja 2009 laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 3,33 %.

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009
milj. euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12
Liikevaihto
  Sanomalehdet 56,6 53,1 57,9 53,8 58,1 53,5 55,4 52,2 55,9
  Kauppalehti-ryhmä 15,2 12,6 15,0 13,9 16,1 13,3 14,4 14,1 15,8
  Markkinapaikat 9,3 9,0 9,5 9,1 8,4 7,9 8,2 7,6 6,5
  Muu toiminta 20,6 20,6 20,7 19,6 20,4 19,6 19,3 19,3 18,3
  Eliminoinnit -20,4 -20,3 -20,4 -19,3 -19,9 -19,0 -18,7 -18,8 -17,6
LIIKEVAIHTO 81,3 75,1 82,7 77,1 83,0 75,2 78,7 74,4 79,0
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 48,3 46,2 48,8 47,2 49,2 45,4 46,5 45,3 47,3
  Kauppalehti-ryhmä 13,0 10,6 13,0 12,7 14,4 10,9 11,9 12,5 13,9
  Markkinapaikat 8,3 7,4 8,0 7,7 8,4 7,0 8,3 7,6 6,8
  Muu toiminta 22,3 19,2 21,9 19,6 19,9 17,7 19,6 19,5 17,4
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 71,4 63,1 71,2 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1 67,8
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä
  Sanomalehdet 8,3 7,0 9,2 6,7 8,7 8,2 9,2 6,9 8,6
  Kauppalehti-ryhmä 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,0
  Markkinapaikat 1,0 1,7 1,6 1,5 0,0 0,9 -0,1 0,1 -0,3
  Muu toiminta -1,6 1,5 -1,1 -0,1 0,5 1,9 -0,3 -0,3 1,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 10,1 12,0 11,5 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3 11,3
% liikevaihdosta
  Sanomalehdet 14,7 13,1 15,8 12,4 15,0 15,3 16,5 13,3 15,4
  Kauppalehti-ryhmä 14,5 16,0 13,1 8,6 10,8 18,2 17,3 11,0 12,7
  Markkinapaikat 10,4 18,5 16,3 16,2 0,2 10,9 -1,5 1,2 -4,5
  Muu toiminta -7,7 7,3 -5,5 -0,3 2,3 9,7 -1,5 -1,4 5,2
% LIIKEVAIHDOSTA 12,4 16,0 14,0 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2 14,3
Kertaluonteiset erät
  Sanomalehdet -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,3 -0,5 -0,1 -1,0
  Muu toiminta 0,0 0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,0
KERTALUONTEISET ERÄT -0,5 0,4 -0,5 -0,3 -0,3 0,2 -0,4 -0,1 -0,5
Liikevoitto/-tappio
  Sanomalehdet 7,8 7,0 9,2 6,2 8,5 8,3 9,2 6,9 8,8
  Kauppalehti-ryhmä 2,2 2,0 2,0 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,3
  Markkinapaikat 1,0 1,7 1,6 1,6 0,0 1,1 -0,7 0,0 -1,3
  Muu toiminta -1,6 1,9 -1,7 -0,1 0,5 1,7 -0,1 -0,1 1,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 9,6 12,4 11,0 9,0 10,7 13,6 10,9 8,2 10,8
Rahoitustuotot -0,2 1,2 1,0 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1
Rahoituskulut 3,9 0,2 0,8 0,6 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,6 2,3 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,1
TULOS ENNEN VEROJA 5,3 15,6 11,8 9,3 12,1 13,4 11,0 8,6 10,8
Tuloverot -2,4 -3,4 -3,0 -2,4 -2,9 -3,5 -3,1 -2,3 -3,1
TILIKAUDEN TULOS 2,8 12,2 8,8 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3 7,7

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Tilinpäätöstiedotteessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2011. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tilinpäätöstiedote tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2011 kanssa. Tilikaudet 2010 ja 2011 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2010 – 2011.

Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin verkon palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista sekä konsernin ulkopuolisista vuokra-, jakelu- ja painoliikevaihdosta.

1.1.2011 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

IAS 24: Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
IAS 32: Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
IFRIC 14 IAS 19: Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 19: Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRS -muutokset)
IFRS 9: Rahoitusinstrumentit

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tuloksensa tammi-maaliskuulta 2012 perjantaina 27.4.2012 noin klo 12.00.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

  • Julkaistu: 15.2.2012, 09:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli