Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Alma Media Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Alma Media Oyj Pörssitiedote 15.2.2012 klo 8.30

ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Yhden vuoden ansaintajaksoilta maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet kaikista uuden kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistamien osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat nettopalkkiot ovat yhteensä enintään 600.000 Alma Media Oyj:n osaketta.

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Paatelainen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 661 742


Jakelu: NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy, keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

  • Julkaistu: 15.2.2012, 09:30
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli