Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   10.2.2011 klo 14.30

ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Alma Media Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.3.2012, että hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen seitsemän (7).

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Seppo Paatelainen, Timo Aukia, Petri Niemisvirta, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallitus_jasenet.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi aiempien vuosien tapaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2012 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri, puh 010 665 2201

Jakelu: NASDAQ OMX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 10.2.2012, 15:30
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli