Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Alma Media selvitti painetun lehden ja verkkomedian ympäristövaikutukset

Alma Media selvitti painetun lehden ja verkkomedian ympäristövaikutukset

Alma Media Oyj Lehdistötiedote 23.1.2012 klo 11.00

ALMA MEDIA SELVITTI PAINETUN LEHDEN JA VERKKOMEDIAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Painettu lehti on keskimäärin vastaavaa verkkopalvelua ekologisempi uutiskanava, kun verrataan kyseisten tuotteiden ympäristövaikutuksia yhden tunnin lukemisen aikana. Tämänhetkisiin todellisiin käyttömääriin ja lukuaikoihin pohjautuen painetun median vuosittaiset ympäristövaikutukset ovat kuitenkin keskimäärin vastaavaa verkkopalvelua suuremmat. Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa Alma Media selvitti johtavien tutkimuslaitosten kanssa kolmen sanomalehtensä ja verkkopalvelunsa merkittävimmät ympäristövaikutukset niiden koko elinkaarten ajalta.

Painetun median ja verkon ympäristövaikutusten vertailu on vaikeaa, koska painetun lehden ja verkon suhteellisesti merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin eri ympäristöasioihin. Lisäksi vertailun tulokseen vaikuttaa paitsi tarkastelun rajat eli mitä arviossa otetaan mukaan laskelmiin ja mitä ei, mutta myös se, että painettu media ja verkkomedia ovat käyttötavoiltaan lähinnä toisiaan täydentäviä. Painetun lehden ympäristövaikutuksiin ei vaikuta lukuaika, kun taas verkkomedian osalta lukuaika, latauksien määrä ja käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet ovat ratkaisevia. Siksi siihen, kumman mediatyypin voidaan katsoa olevan ekologisempi, vaikuttaa se, mitä tarkasteltavaa yksikköä käytetään.

Ainutlaatuisessa tutkimuksessa tarkasteltiin ensi kertaa rinnakkain painetun ja verkkomedian ympäristövaikutuksia, ja siinä huomioitiin myös toimituksellisen työn ympäristövaikutukset. Tutkittavat mediat olivat Alma Mediaan kuuluvat Aamulehti ja Aamulehti.fi, Iltalehti ja Iltalehti.fi sekä Kauppalehti ja Kauppalehti.fi. Tutkimuksen toteuttivat VTT ja Tukholmassa toimiva Centre for Sustainable Communications, joka on osa Kungliga Tekniska Högskola (KTH) -korkeakoulua. Tutkimus on osa Tekesin Green Growth -ohjelmaa.

Kuluttajan valinnoilla keskeinen rooli verkkopalveluiden ympäristövaikutuksissa

Tutkimus osoittaa, että painetun median ympäristövaikutukset painottuvat tuotteen elinkaaren alkuvaiheeseen eli paperintuotantoon ja painamiseen. Sen sijaan verkkopalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät elinkaaren loppupuolella eli niiden käyttämiseen liittyvistä tekijöistä, kuten lukemiseen käytetyn päätelaitteen valmistuksesta.

Painetun lehden ympäristövaikutuksiin kustantaja voi vaikuttaa hankintapäätöksillään ja tuotannon ja kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuudella. Verkkopalveluiden ympäristövaikutuksia kustantaja voi tehokkaimmin pienentää yhteistyössä hankintaketjun toimijoiden kanssa ja viestimällä asiakkailleen verkkopalveluiden ekologisesta käyttämisestä. Sisällöntuotannon ympäristövaikutuksia hillitään tehokkaimmin työmatkojen määrän ja matkustusmuotojen kautta.

”Tutkimustulokset kertovat, että uusi, vuonna 2013 toimintansa aloittava Tampereen paino ja loppuvuodesta 2012 valmistuva Töölönlahden toimitila ovat juuri oikeansuuntaisia toimenpiteitä Alma Median ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Molemmille kiinteistöille haetaan LEED-ympäristösertifikaattia, ja ne parantavat merkittävästi Alma Median energia- ja materiaalitehokkuutta. Tutkimuksen innoittamana otamme myös ICT-hankintaketjun ympäristövaikutukset aiempaa tarkempaan selvitykseen”, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne kertoo.

Viestinnän ja viestintäteknologian osuus kasvihuonepäästöistä marginaalinen

Viestinnän digitalisoitumisen myötä ICT-teknologian ympäristövaikutusten tunteminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää niin Alma Medialle kuin koko toimialalle. Jatkotutkimuksen tarve onkin suurin juuri digitalisoitumiseen liittyvissä kysymyksissä.

”Tutkimustulokset heijastelevat eri mediamuotojen toisiaan täydentäviä rooleja. Painetun ja verkkomedia vertailu toisiinsa ei välttämättä ole hyödyllistä, vaan niitä pitäisi paremminkin tarkastella rinnakkain, toisiaan täydentävinä – kuten niitä käytetään. Ympäristövaikutusten tunteminen on tärkeää oikeiden toimenpiteiden löytämiseksi. Media-alan osalta on hyvä pitää mielessä, että koko viestintä- ja viestintäteknologia-alan osuus maailman kasvihuonepäästöistä on noin 2-4 %. Samanaikaisesti medialla on sisältöjensä kautta ratkaisevan tärkeä rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa”, projektia vetänyt VTT:n tutkija Minna Nors toteaa.

Tutkimus tehtiin, jotta Alma Media pystyisi kehittämään omaa toimintaansa ekologisemmaksi ja jotta konserni pystyisi vastaamaan entistä paremmin sidosryhmiensä kasvaviin tiedontarpeisiin median ympäristövaikutuksista. Erityisesti verkkomedian vaikutuksia on aiemmin tutkittu vain vähän, ja aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä ilmastovaikutuksiin. Näin ollen nyt valmistunut tutkimus parantaa kokonaiskuvaa median ympäristövaikutuksista.

Alma Media järjestää 25.1. klo 9.00-11.30 Kohti kestävämpää mediaa -seminaarin tutkimustuloksista Finlandia-talossa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua vielä tänään 23.1. lähettämällä viestin osoitteeseen yritysvastuu@almamedia.fi.


Lisätietoja:
Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Oyj, puh. 010 665 2800

Lisätietoja tutkimustuloksista:
Minna Nors, tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT, puh. 040 522 7108
Åsa Moberg, tutkija, Centre for Sustainable Communications, KTH, puh. +46 8 790 8514


Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2800 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi/

  • Julkaistu: 23.1.2012, 12:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli