Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2010: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2010, osinkoehdotus 0,70 euroa osaketta kohden

Alma Median tilinpäätöstiedote 2010: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2010, osinkoehdotus 0,70 euroa osaketta kohden

Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2011 klo 9.00

 

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010:
Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2010, osinkoehdotus 0,70 euroa osaketta kohden

 

Taloudellinen kehitys vuonna 2010:

 

– Liikevaihto oli 311,4 (307,8) milj. euroa, kasvua 1,1 %.
– Liikevoitto oli 43,4 (40,4) milj. euroa, kasvua 7,4 %, 13,9 % (13,1 %) liikevaihdosta.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 43,9 (42,6) milj. euroa, kasvua 3,0 %.  
– Tilikauden tulos oli 33,2 (28,3) milj. euroa, kasvua 17,3 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,38) euroa.
– Tilikaudelta 2009 jaettu osinko oli 0,40 (0,30) euroa osaketta kohden.

 

Taloudellinen kehitys loka – joulukuussa 2010:

 

– Liikevaihto oli 83,0 (79,0) milj. euroa, kasvua 5,1 %.
– Liikevoitto oli 10,7 (10,8) milj. euroa, laskua 0,7 %, 12,9 % (13,7 %) liikevaihdosta
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 (11,3) milj. euroa, laskua 2,7 %.  
– Katsauskauden tulos oli 9,2 (7,7) milj. euroa, kasvua 19,8 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,10) euroa.

 

Osinkoehdotus yhtiökokoukselle:

 

– Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,70 (0,40) euroa osaketta kohden.

 

Näkymät vuodelle 2011:

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto 43,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa.

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

 

Suomen kansantalous palasi 2010 takaisin kasvu-uralle. Bruttokansantuote laski 8 % vuonna 2009, mutta kääntyi vuonna 2010 arviolta 3 % kasvuun. Kansantalouden vahvistumisen seurauksena mainonta kääntyi Mainonnan neuvottelukunnan mukaan 4,8 %  kasvuun ennätyksellisen heikon vuoden 2009 jälkeen.

 

Kolmannen vuosineljänneksen alusta alkanut sanomalehtimainonnan markkinan elpyminen jatkui koko loppuvuoden ajan. Sanoma- ja kaupunkilehtien mainontaan käytettyjen eurojen määrä kasvoi Mainonnan Neuvottelukunnan mukaan 3,1 % vuonna 2010. Verkkomainonta kasvoi vuoden aikana 14,7 %.

 

Alma Median Sanomalehdet-segmentissä ja Kauppalehti-ryhmässä ilmoitusmyynti kasvoi tilikaudella 2010.  Markkinapaikat-segmentissä asunto- ja rekrytointi-ilmoittelun piristyminen nosti ilmoitusmyyntiä selvästi. Verkkomainonnan myynti kehittyi vuoden mittaan vahvasti erityisesti Kauppalehti.fi:ssä, Markkinapaikat-segmentin palveluista Etuovi.com:ssa ja Monster.fi:ssä sekä Iltalehdessä, jonka verkon mainosmyynnin kasvu ylitti levikkiliikevaihdon laskun parantaen Iltalehden kannattavuutta merkittävästi. Verkkoliiketoiminnan osuus Alma Median liikevaihdosta kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 16,2 %:iin (13,7 %) ja koko tilikaudella 15,7 %:iin (13,1 %). Display- ja luokitellun verkkomainonnan osuutemme oli vuonna 2010 noin kolmasosa kokonaismarkkinasta. Suurimpien markkinapaikkojemme markkinaosuuksien arvioidaan edelleen kasvaneen vuoden 2010 aikana. Sanomalehtimainonnan markkinasta osuutemme pysyi noin viidesosassa.

 

Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto pysyi lähellä vertailuvuoden tasoa, vaikka sitä painoi Iltalehden levikkiliikevaihdon lasku. Konsernin maakunta- ja paikallislehtien levikkiliikevaihto kasvoi vuodesta 2009. Kauppalehti-ryhmän levikkiliikevaihto laski hieman vertailuvuoden tasolta.

 

Konsernin viimeisen neljänneksen operatiivinen liikevoitto ylitti vertailukauden tason. Raportoitu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski hieman vertailukaudesta yksittäisten joulukuulle kohdistuneiden kulujen seurauksena. Nämä kulut liittyivät liiketoiminnan kehittämiseen sekä jakelutoimintaan.

 

Yhtiön meneillään olevat kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Pohjois-Suomen Mediassa vuoden mittaan valmisteltu kolmen maakuntalehden toimintatavan ja formaatin uudistus on otettu myönteisesti vastaan, samoin Aamulehdessä lokakuussa toteutettu toimintatavan ja sisällön uudistus.

 

Paino- ja jakeluyhtiömme Alma Manu Oy sopi tammikuussa 2011 Tampereelle vuonna 2012 rakennettavan painolaitoksen koneiden rahoituksesta. Sovitun rahoituksen enimmäismäärä on 50 milj. euroa. Investointihanke etenee suunnitellusti ja aikataulussa.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä hankimme kuluttajille suunnattua hakemistopalvelua tarjoavan Intermedia Partners Oy:n (nyk. Alma Intermedia Oy) sekä digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy:n. Hankinnat tukevat Alma Median strategiaa kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta yhtiön liikevaihdosta.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen loka-joulukuun sekä koko tilikauden 2010 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 16.2.2011 klo 11.00-12.00 ravintola Savoyn Salikabinetissa (7.krs), Eteläesplanadi 14, Helsinki. . Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen kello 11.00.

 

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 16.2.2011 kello 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7806 1957 (osallistumiskoodi 5817045) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

 

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

 

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2010

 

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2009 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKUJA 2010 2009   Muutos 2010 2009   Muutos 2008
milj. euroa 10-12 10-12 *) % 1-12 1-12 *)  % 1-12
Liikevaihto 83,0 79,0   5,1 311,4 307,8   1,1 341,1
Liikevoitto (-tappio) 10,7 10,8   -0,7 43,4 40,4   7,4 48,3
% liikevaihdosta 12,9 13,7     13,9 13,1     14,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,0 11,3   -2,7 43,9 42,6   3,0 47,7
% liikevaihdosta 13,2 14,3     14,1 13,9     14,0
Tulos ennen veroja 12,1 10,8   11,8 45,0 39,7   13,2 52,4
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 12,3 11,3   9,4 45,7 42,0   8,8 49,9
Tilikauden tulos 9,2 7,7   19,8 33,2 28,3   17,3 39,0
Oman pääoman tuotto (vuosituotto)** 38,1 38,5   -1,0 31,6 30,8   2,6 37,7
Sijoitetun pääoman tuotto (vuosituotto)** 37,6 35,9   4,7 31,1 28,3   9,9 34,8
Nettorahoituskulut -1,0 0,1   1525,8 -0,9 0,3   369,4 0,4
Nettorahoituskulut % -1,2 0,1     -0,3 0,1     0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,1   314,0 0,7 -0,3   315,3 4,5
Taseen loppusumma         184,5 154,4   19,5 166,9
Investoinnit 2,8 3,0   -6,6 12,9 8,2   57,0 14,5
Investoinnit % liikevaihdosta 3,4 3,8     4,1 2,7     4,2
Tutkimus- ja kehitysmenot         4,0 0,9   344,4 2,7
Omavaraisuusaste-%         67,1 66,9     57,2
Velkaantumisaste (gearing), %         -28,2 -17,3     6,5
Korolliset nettovelat         -32,4 -16,5   96,6 5,8
Korollinen vieras pääoma         4,0 4,6   -13,2 19,1
Koroton vieras pääoma         65,7 54,9   19,7 59,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 792 1 777   0,9 1 805 1 888   -4,4 1 981
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 887 894   -0,8 962 969   -0,7 968
Tulos/osake, EUR
(laimentamaton)
0,12 0,10   18,7 0,44 0,38   16,0 0,51
Tulos/osake, EUR
(laimennettu)
0,12 0,10   18,8 0,44 0,38   16,1 0,51
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,16 0,14   16,7 0,61 0,58   6,3 0,63
Oma pääoma/osake, EUR         1,50 1,27     1,18
Osinko/osake, EUR ***)         0,70 0,40     0,30
Efektiivinen osinkotuotto-%         8,5 5,3     6,1
Hinta/voitto-suhde (P/E)         18,9 19,8     9,6
Osakekannan markkina-arvo         621,4 558,1   11,3 369,3
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)                  
– laimentamaton 75053 74613     74894 74613     74613
– laimennettu 75216 74799     75086 74859     74764
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75053 74613     75053 74613     74613
                   
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu                  
**) ks. tilinpäätöstiedotteen pääasialliset laadintaperiaatteet              

***) v. 2010 hallituksen osingonjakoehdotus

 

 

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS LOKA – JOULUKUUSSA 2010

 

Loka – joulukuun liikevaihto kasvoi 5,1 % (laski 8,8 %) ja oli 83,0 (79,0) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta nousi 16,2 %:iin (13,7 %).

 

Ilmoitusmyynti kasvoi 8,3 % 41,1 milj. euroon. Painettujen medioiden ilmoitusmyynti kasvoi 4,1 %.

 

Loka – joulukuun liikevoitto oli 10,7 (10,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,7 % (nousi 19,2 %) 11,0 (11,3) milj. euroon. Liikevoitto laski hieman yksittäisten joulukuulle kohdistuneiden kulujen seurauksena. Vuoden viimeiselle neljännekselle kohdistuneet kulut liittyivät liiketoiminnan kehittämiseen sekä jakelutoimintaan. Liikevoittoprosentti heikkeni 12,9 %:iin (13,7 %), ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,2 % (14,3 %).

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS 2010

 

Liikevaihto vuonna 2010 oli 311,4 (307,8) milj. euroa ja se kasvoi 1,1 % (laski 9,8 %). Verkkoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta nousi 15,7 %:iin (13,1 %).

 

Ilmoitusmyynti kasvoi 5,5 % 148,2 milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 47,6 % (45,7 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 1,0 % edellisen vuoden tasosta. Verkon ilmoitusmyynti kasvoi 24,6 % 35,6 milj. euroon.

 

Levikkiliikevaihto oli vuonna 2010 lähellä edellisen vuoden tasoa. Maakunta- ja paikallislehtien levikkiliikevaihto kasvoi lievästi hinnankorotusten ansiosta kappalemääräisten levikkien laskiessa edelleen. Iltalehden levikkiliikevaihto laski 3,7 % 39,8 milj. euroon kappalemääräisen levikin laskiessa 5,2 %. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski hieman vertailuvuoden tasolta.

 

Liikevoitto kasvoi 43,4 (40,4) milj. euroon. Tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 43,9 (42,6) milj. euroa, kasvua 3,0 % (laskua 10,5 %) vertailuvuodesta. Liikevoittoprosentti oli 13,9 % (13,1 %) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 14,1 % (13,9 %).

 

Vuoden 2010 liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,5 (-2,2) milj. euroa. Vuoden 2010 kertaluonteiset erät muodostuivat pääosin liiketoiminnan uudelleen- sekä yritysjärjestelyistä. Vertailuvuoden kertaluonteiset erät muodostuivat pääosin liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä, liikearvon arvonalentumisista sekä liiketoimintojen myynneistä.

 

Tilikauden 2010 tulos ennen veroja oli 45,0 (39,7) milj. euroa, tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 45,7 (42,0). Tilikauden tulokseen ennen veroja sisältyvät kertaluonteiset erät ovat yhteensä -0,7 (-2,2) milj. euroa. Vuoden 2010 rahoituskuluissa esitetyt kertaluonteiset erät muodostuivat lopetettujen liiketoimintojen valuuttakurssitappioista.

 

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys vastasi johdon vuoden aikana esittämiä ennusteita. Koko vuoden liikevaihto kasvoi maltillisesti vuoden 2009 tasosta ilmoitusmyynnin kasvun seurauksena. Koko vuoden 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vertailuvuoden tasosta. Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 milj. euroa, liikevoitto 40,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 milj. euroa.

 

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2010

 

Alma Media Oyj hankki 60 % omistusosuuden Marknadspriser.se-verkkopalvelua hallinnoivasta Marknadspriser i Sverige AB -yhtiöstä 1.3.2010. Yhtiö raportoidaan kokonaishankintana Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Alma Media Oyj hankki 16.3.2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä (nyk. Alkali Oy). Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media -konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle 16.4.2010. Kauppaan kuului kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta. Kokonaisuus raportoidaan osana Sanomalehdet-segmenttiä.

 

Alma Median omistusosuus Kotikokki.net Oy:stä nousi 1.6.2010 40 %:sta 65 %:iin. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.

 

Alma Media Oyj ja Arena Partners Oy aloittivat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yritysjärjestelyyn liittyvät liiketoiminnot Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi siirtyivät Alma Media Interactive Oy:n osittaisjakautumisen kautta syntyneeseen uuteen konsernin tytäryhtiöön Alma Mediapartners Oy:öön. Arena Partners Oy osti 35 % tästä tytäryhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media osti Arena Partnersin tytäryhtiöstä Arena Interactive Oy:stä 35 % osuuden. Järjestelyyn liittyvät osakekaupat toteutettiin 1.9.2010. Järjestelyn seurauksena konsernin oma pääoma kasvoi 10,7 milj. euroa. Alma Media Interactive Oy sulautui Alma Media Oyj:öön 31.12.2010.

 

Alma Media osti 1.10.2010 Porissa toimivan Intermedia Partners Oy:n (nyk. Alma Intermedia Oy) sekä MIG Group Oy:n osakekannat laajentaakseen liiketoimintaansa kuluttajille suunnattuihin yrityshakemistopalveluihin. Yrityshakemistopalvelut integroidaan osaksi alueellisten ja paikallisten sanomalehtien verkkopalveluiden palvelutarjontaa. Yhtiö raportoidaan osana Sanomalehdet-segmenttiä.
Alma Media osti 1.11.2010 digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy:n (Titanik Helsinki). Titanik Helsinki laajentaa Kauppalehti-ryhmään kuuluvan asiakaslehtiyksikkö Alma Media Lehdentekijöiden sisällöntuotannon tarjontaa ja se raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmää.
Vuoden kolmannen neljänneksen aikana Alma Media lopetti asuntokaupan City24-liiketoiminnat Serbiassa, Ukrainassa ja Kroatiassa. City24-liiketoiminta jatkuu edelleen Virossa, Latviassa, Liettuassa sekä Puolassa.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Alma Media arvioi, että sanomalehti- ja verkkomainonnan kasvavan vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna.  Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien levikkien odotetaan laskevan lievästi. Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi. Konsernin materiaali- ja jakelukustannusten ennakoidaan kasvavan vertailukauden tasosta.  

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta.  Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto 43,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa.

 

MARKKINATILANNE

 

Eri ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden arvioidaan kasvaneen 2,5 – 3,5 % vuonna 2010. Erityisesti vuoden 2010 lopussa julkaistut arviot bruttokansantuotteen kasvusta olivat selvästi alkuvuotta 2010 positiivisempia. Talouskasvun taustalla on ensisijaisesti kokonaiskysynnän nousu. Vuonna 2011 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan pysyvän 2-3 % tasolla.

 

Vuonna 2010 mainonnan kokonaismäärä kasvoi Mainonnan Neuvottelukunnan seurannan mukaan 4,8 % (-15,8 %). Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi 3,1 % ja verkkomediassa 14,7 % vertailukaudesta.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 10,6 %. Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi 6,3 % ja verkkomediassa 32,9 % vertailukaudesta. 

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liiketoimintasegmentit on raportoitu konsernin sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti. Segmenttirakennetta muutettiin vuoden 2010 alusta lukien, kun Alma Median paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan osana Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä.

 

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2009. Nämä muutokset on esitetty myös tämän tilinpäätöstiedotteen liitteessä. Pörssitiedotteessa Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa (27.4.2010) on esitetty sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto, segmenttien avainluvut ja varat, velat ja investoinnit sekä tiivistelmän muutoksen vaikutuksista vuosina 2008 ja 2009 Sanomalehdet-, Kauppalehti-ryhmä- ja Markkinapaikat – liiketoimintasegmenteissä.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN              
                 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009   Muutos 2010 2009   Muutos
milj. euroa 10-12 10-12   % 1-12 1-12   %
  Sanomalehdet                
   Ulkoinen liikevaihto 57,2 55,4     215,1 213,4    
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,9 0,5     4,1 2,1    
  Sanomalehdet yhteensä 58,1 55,9   3,9 219,3 215,5   1,7
                 
  Kauppalehti-ryhmä                
   Ulkoinen liikevaihto 15,9 15,9     57,2 62,5    
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 -0,1     0,7 0,3    
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,1 15,8   1,8 57,9 62,8   -7,8
                 
  Markkinapaikat                
   Ulkoinen liikevaihto 8,5 6,5     32,3 27,0    
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,1 0,0     -0,3 0,0    
  Markkinapaikat yhteensä 8,4 6,5   28,5 32,1 27,0   18,7
                 
  Muu toiminta                
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,1     6,7 4,8    
   Segmenttien välinen liikevaihto 18,9 17,2     71,9 67,8    
  Muu toiminta yhteensä 20,4 18,3   10,9 78,5 72,7   8,0
                 
  Eliminoinnit -19,9 -17,6     -76,4 -70,2    
Yhteensä 83,0 79,0   5,1 311,4 307,8   1,1
                 
                 
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009   Muutos 2010 2009   Muutos
milj. euroa *) 10-12 10-12   % 1-12 1-12   %
  Sanomalehdet 8,5 8,8   -3,0 32,9 29,7   10,5
  Kauppalehti-ryhmä 1,7 2,3   -25,4 8,2 6,7   22,7
  Markkinapaikat 0,0 -1,3 **) 96,7 0,4 -1,7 **) 121,8
  Muu toiminta 0,5 1,0   -51,4 1,9 5,7   -65,6
Yhteensä 10,7 10,8   -0,7 43,4 40,4   7,4
*) sisältää kertaluonteiset erät                
**) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu                

 

SANOMALEHDET

 

Sanomalehtien avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 58,1 55,9 3,9 219,3 215,5 1,7
Levikkiliikevaihto 27,8 27,2 2,3 110,3 109,9 0,4
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 29,0 27,4 5,6 104,9 101,3 3,6
Muu liikevaihto 1,3 1,3 0,2 4,1 4,4 -6,6
Liikevoitto 8,5 8,8 -3,0 32,9 29,7 10,5
Liikevoitto/liikevaihto, % 14,7 15,8   15,0 13,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,7 8,6 1,4 33,1 30,8 7,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 15,0 15,4   15,1 14,3  
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 961 1 002 -4 972 1 002 -3
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 99 370 -73 99 370 -73
* Jakelutoiminta on siirretty 1.1.2010 paino- ja jakeluliiketoiminta -yksikköön, joka raportoidaan Muu toiminta -segmentissä.
             
  2010 2009   2010 2009  
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12   1-12 1-12  
Tarkastettu levikki*)            
Iltalehti       107 052 112 778  
Aamulehti       131 539 135 293  
             
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 555 355 1 945 453   2 276 375 1 762 615  
Telkku.com 636 464 603 000   616 325 580 989  
Aamulehti.fi 346 903 254 726   299 467 207 978  

*) vuosi 2010 raportointihetken ennakkotieto

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

 

Lokakuu – joulukuu 2010

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 58,1 (55,9) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 29,0 (27,4) milj. euroa ja se kasvoi 5,6 % (laski 12,3 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 3,6 % (laski 14,7 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi edelleen.

 

Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä vertailukauden tasolta maakunta- ja paikallislehtien hinnankorotusten myötä.  

 

Sanomalehdet-segmentin loka – joulukuun liikevoitto oli 8,5 (8,8) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,7 (8,6) milj. euroa. Segmentin kertaluonteiset erät olivat -0,2 (0,2) milj. euroa.  Katsauskauden kertaluonteiset erät syntyivät yritysjärjestelyn yhteydessä kirjatusta myyntivoitosta 0,2 milj. euroa sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä -0,4 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteiset erät syntyivät liiketoimintojen myynnistä 0,4 milj. euroa ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä -0,2 milj. euroa.

 

Alma Media osti 1.10.2010 Porissa toimivan Intermedia Partners Oy:n (nyk. Alma Intermedia Oy) osakekannan laajentaakseen liiketoimintaansa kuluttajille suunnattuihin yrityshakemistopalveluihin. Yrityshakemistopalvelut integroidaan osaksi alueellisten ja paikallisten sanomalehtien verkkopalveluiden palvelutarjontaa. Yhtiön nimi muutettiin joulukuussa Alma Intermedia Oy:ksi.

 

 

Vuosi 2010

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto vuonna 2010 oli 219,3 (215,5) milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,6 % (laski 14,0 %) ja oli 104,9 (101,3) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto kasvoi hieman ja oli 110,3 (109,9) milj. euroa. Sanomalehdet-segmentin liikevoitto oli 32,9 (29,7) milj. euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 33,1 (30,8) milj. euroa. Liikevoittoprosentti vahvistui 15,0 %:iin (13,8 %), ilman kertaluonteisia eriä 15,1 %:iin (14,3 %).

 

Segmentin kertaluonteiset erät olivat -0,2 (-1,1) milj. euroa.  Vuoden 2010 kertaluonteiset erät syntyivät yritysjärjestelyn yhteydessä kirjatusta myyntivoitosta 0,2 milj. euroa sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä -0,4 milj. euroa. Vertailuvuoden kertaluonteiset erät muodostuivat liiketoimintojen myynnistä 0,4 milj. euroa ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä – 1,4 milj. euroa.

 

Alma Median sanomalehtien verkkopalveluiden kävijämäärät kasvoivat edelleen vertailukaudesta. Suomen suosituin verkkopalvelu Iltalehti.fi vakiinnutti viikoittaisen kävijämääränsä selvästi yli kahden miljoonan kävijän yläpuolelle. Aamulehti.fi jatkoi Suomen suurimpana aluelehden verkkopalveluna ja saavutti loppuvuodesta kävijäennätyksen 372 000 eri kävijää (selainta).  

 

Alma Media kehitti myös painettuja sanomalehtiään esimerkiksi uudistamalla vuonna 2010 Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Kainuun Sanomien toimintatavan ja tammikuusta 2011 alkaen myös lehtien formaatin. Aamulehdessä uudistettiin syksyllä 2010 lehden sisältöä ja toimintatapaa.

 

 

KAUPPALEHTI-RYHMÄ

 

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 16,1 15,8 1,8 57,9 62,8 -7,8
Liikevaihto ilman myytyjä toimintoja * 16,1 15,1 7,1 57,9 56,2 3,0
Levikkiliikevaihto 4,0 4,0 -0,4 15,0 15,4 -2,4
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 5,4 5,0 7,5 17,7 16,3 8,0
Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,8 6,8 -1,1 25,2 31,0 -18,8
Liikevoitto 1,7 2,3 -25,4 8,2 6,7 22,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 10,8 14,8   14,2 10,7 33,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 2,0 -11,7 8,2 6,7 22,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 10,8 12,5   14,2 10,7 33,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 439 453 -3 437 477 -8
* Kauppalehti 121 Oy myyty marraskuussa 2009        
             
  2010 2009   2010 2009  
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12   1-12 1-12  
Tarkastettu levikki*)            
Kauppalehti         78 731  
             
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 688 144 589 293   615 354 544 533  

*) vuosi 2010 – ei tiedossa raportointihetkellä

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Lehdentekijät-ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

 

Lokakuu – joulukuu 2010

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 16,1 (15,8) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 0,8 milj. euroa. Ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta katsauskauden liikevaihto kasvoi 7,1 %. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 22,8 % (19,6 %).

 

Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi 7,5 % (laski 14,6 %) ja oli 5,4 (5,0) milj. euroa. Verkon ilmoitusmyynti kasvoi 13,7 % (kasvoi 0,4 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasoa eli 4,0 (4,0) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta kasvoi 11,8 % ja oli 6,8 (6,1) milj. euroa.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli loka-joulukuussa 1,7 (2,3) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 (2,0) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti oli 10,8 % (14,8 %) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 10,8 % (12,5 %). Vuoden viimeisellä neljänneksellä ei ole kirjattu kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät 0,4 milj. euroa muodostuivat liiketoimintojen myynnistä syntyneestä myyntivoitosta.
Alma Media osti digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy:n (Titanik Helsinki). Yrityskauppa laajentaa Kauppalehti-ryhmään kuuluvan asiakasmediayksikkö Alma Media Lehdentekijöiden sisällöntuotannon tarjontaa.
Vuosi 2010

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 57,9 (62,8) milj. euroa. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 6,6 milj. euroa. Segmentin liikevaihto ilman myydyn Kauppalehti 121:n vaikutusta kasvoi 3,0 % 57,9 (56,2) milj. euroon. Segmentin ilmoitusliikevaihto oli 17,7 (16,3) milj. euroa, levikkiliikevaihto 15,0 (15,4) milj. euroa ja sisältö- ja palveluliikevaihto 25,2 (24,4) milj. euroa (v. 2009 ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta).

 

Segmentin liikevoitto oli 8,2 (6,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,2 (6,7) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti oli 14,2 % (10,7 %), ilman kertaluonteisia eriä 14,2 % (10,7 %). Tilikaudelle ei  kirjattu kertaluonteisia eriä. Vertailuvuoden kertaluonteiset erät syntyivät liiketoimintojen myynnistä 0,4 milj. euroa sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä -0,4 milj. euroa.

 

Kauppalehti.fi:n kävijämäärä  jatkoi kasvuaan, mikä osaltaan vahvisti edelleen Kauppalehti-tuoteperheen asemaa maan johtavana talous- ja yritystiedon tuottajana. Verkkopalvelu uudistettiin tammikuussa 2011.

 

 

MARKKINAPAIKAT

 

Markkinapaikkojen avainluvut 2010 2009   Muutos 2010 2009   Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12   % 1-12 1-12   %
Liikevaihto 8,4 6,5   28,5 32,1 27,0   18,7
Kotimaan toiminnot 7,3 5,4   33,6 27,5 22,4   22,9
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1   10,0 4,9 4,7   4,5
Liikevoitto 0,0 -1,3 *) 96,7 0,4 -1,7 *) 121,8
Liikevoitto/liikevaihto, % -0,5 -20,2 *)   1,2 -6,3 *) 118,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -0,3   107,0 0,8 -0,5   253,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 0,2 -4,5     2,6 -2,0   229,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 178 178   0 180 200   -10
                 
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu                
                 
  2010 2009     2010 2009    
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 10-12 10-12     1-12 1-12    
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 407 785 355 748     413 044 354 826    
Autotalli.com 81 468 93 525     91 182 96 872    
Monster.fi 85 663 76 109     85 911 74 473    
Mikko.fi 44 133 70 798     59 349 76 854    
Mascus.com 198 014 168 960     190 320 135 272    
City24 146 522 197 489     190 842 232 640    
Bovision 68 669 106 637     96 706 110 266    

 

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

 

Lokakuu – joulukuu 2010

 

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 8,4 (6,5) milj. euroa, kasvua 28,5 % (laskua 11,5 %). Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi katsauskaudella alkuvuotta nopeammin 29,6 %, ja oli 7,4 milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan ilmoitusmyynnin kasvuun. Asuntokaupan ilmoitusmyynti kasvoi sekä verkossa että painetussa mediassa.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 0,0 (-1,3) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,0 (-0,3) milj. euroa. Katsauskauden aikana ei syntynyt kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteinen erä -1,0 milj. euroa syntyi liikearvon arvonalentumistappiosta.

 

Helsingin hovioikeus vahvisti joulukuussa, että konsernin tavaramerkin ETUOVI.COM käytölle konsernin tarjoamien asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvien internet-palveluiden sekä näihin liittyvien mainonta- ja markkinointipalveluiden tunnuksena ei ole esteitä. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei tavaramerkkiä ETUOVI.COM  saa käyttää lehden tunnuksena. Alma Media muutti Etuovi.com-lehden nimen Asuntomediaksi, mutta hakee korkeimman oikeuden päätökseen tältä osin valituslupaa.

 

Vuosi 2010

 

Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi tammi – joulukuussa 18,7 % ja oli 32,1 (27,0) milj. euroa. Segmentin liikevoitto kasvoi 0,4 (-1,7) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 (-0,5) milj. euroa. Vuoden 2010 kertaluonteiset erät -0,4 milj. euroa syntyivät liiketoimintojen lopettamisista. Vertailuvuoden kertaluonteiset erät
-1,2 milj. euroa syntyivät omaisuuserien arvonalentumisesta sekä liikearvon arvonalentumistappiosta.

 

 

MUU TOIMINTA

 

 

Muun toiminnan avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos
(milj. euroa) 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Liikevaihto 20,4 18,3 10,9 78,5 72,7 8,0
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,1 24,7 6,7 4,8 37,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 18,9 17,2 10,0 71,9 67,8 5,9
Liikevoitto 0,5 1,0 -51,4 1,9 5,7 -65,6
Liikevoitto/liikevaihto, % 2,3 5,2   2,5 7,8 -68,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,5 1,0 -52,0 1,8 5,7 -68,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 2,3 5,2   2,3 7,8 -70,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 214 201 7 217 210 3
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 788 546 44 863 599 44

 

Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 2010
10-12
2009
10-12
        2010
1-12
2009
1-12
             
Painovolyymi (tuhatta kappaletta)         237 532 219 965
Paperin kulutus (tonnia)           32 000 30 000

 

 

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin paino- ja jakeluyksikön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

 

Alma Media Oyj sopi lokakuussa 2010 Tampereelle vuonna 2012 valmistuvan kiinteistön vuokraamisesta Alma Manu Oy:n käyttöön. Samassa yhteydessä Alma Media Oyj myi omistamansa kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Uusi Painon OP-Henkivakuutus Oy:lle. Sopimus käsitellään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksena IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Arvio sopimuksen vähimmäisvuokrien nykyarvosta käyttöönottohetkellä on 16,8 milj. euroa. Painolaitos otetaan käyttöön arviolta vuoden 2012 lopussa.

 

 

OSAKKUUSYHTIÖT

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2010 2009 2010 2009
(milj. euroa) 10-12 10-12 1-12 1-12
Sanomalehdet 0,0 0,0 0,1 0,1
Kauppalehti-ryhmä        
  Talentum Oyj 0,2 -0,3 0,0 -1,4
Markkinapaikat -0,0   -0,1  
Muu toiminta        
  Muut osakkuusyritykset 0,2 0,4 0,6 0,9
Yhteensä 0,4 0,1 0,7 -0,3

 

 

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2010 ja tässä tilinpäätöstiedotteessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

 

Alma Media Oyj hankki maaliskuussa 2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä (nyk. Alkali Oy). Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Alma Media Oyj hankki Arena Partners Oy:n tytäryhtiöstä Arena Interactive Oy:stä 35 % osuuden syyskuussa 2010. Hankinta liittyi Alma Median ja Arena Partnersin yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa.

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2010 lopussa 184,5 (154,4) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 67,1 % (66,9 %) ja oma pääoma osaketta kohden kasvoi 1,50 (1,27) euroon.

 

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -32,4 (-16,5) milj. euroa.  Vuoden 2010 aikana toteutuneiden yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käypä arvo 31.12.2010 oli yhteensä 9,2 milj. euroa ja muiden velkojen käypä arvo oli 2,8 milj. euroa.

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2010 oli yhteensä 46,1 (43,1) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 43,7 (43,9) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä kuluvan vuoden aikana toteutetut yritysjärjestelyt.

 

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2010 käyttämättä 100,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 käytettävissään 50 milj. euron luottolimiitti, joka 31.12.2010 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

 

Konsernilla oli tutkimus- ja kehittämismenoja vuonna 2010 yhteensä 4,0 (0,9) milj. euroa. Tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin yhteensä 2,6 (0,5) milj. euroa ja taseeseen aktivoitiin vuoden 2010 aikana yhteensä 1,4 (0,5) milj. euroa kehittämismenoja. Merkittävimmät hankkeet liittyivät verkkoliiketoiminnan kehittämiseen.

 

INVESTOINNIT

 

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 12,9 (8,2) milj. euroa vuonna 2010 ja ne koostuivat pääosin liiketoimintakaupoista ja verkkopalveluiden kehityshankkeista. Muilta osin investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Alma Media Oyj tiedotti 17.12.2009 käynnistäneensä Tampereen painolaitoksen uudistamiseen liittyvän investoinnin valmistelun. Yhtiön hallitus päätti 11.3.2010 siirtää hankkeen toteutusvaiheeseen. Investoinnin toteutus painottuu vuosille 2011 ja 2012. Uuden painolaitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuoden 2012 lopussa.

 

HENKILÖSTÖ

 

Vuoden 2010 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 805 (1 888) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 962 (969).

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

 

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

 

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

HALLINTO

 

Alma Media Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Paatelainen ja Lauri Helve sekä Kari Stadigh puheenjohtajaksi.

 

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Sampo Oyj:n konsernijohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimiva hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Paatelainen ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Muut Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

 

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Alma Media sai 15.4.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab on jättänyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon hakemuksen erityisen tarkastuksen suorittamisesta.  Alma Media on jättänyt asiassa vastineensa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

 

Alma Media Oyj järjesti 19.8.2010 yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n pyynnön mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa päätettiin pitää hallituksen kokoonpano ennallaan. Toimitusjohtaja Kai Telanne esitti Oy Herttaässä Ab:n pyynnöstä selvityksen yhtiön investoinnista uuteen painolaitokseen. Yhtiökokous ei tehnyt asiasta päätöstä, koska investointihanke kuuluu hallituksen toimivaltaan, eikä hallitus ollut saattanut asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi.

 

Helsingin kihlakunnansyyttäjä päätti 1.7.2010 nostaa syytteen työsyrjinnästä Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan johtajasopimuksen purkuun liittyvässä rikosepäilyssä.

 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 on julkaistu yhtiön Internet sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

 

OSAKE

 

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 14 839 425 Alma Median osaketta, mikä vastasi 19,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2010 oli 8,28 euroa. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,00 euroa ja ylin 8,46 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden lopussa 621,4 milj. euroa.

 

Yhtiö maksoi maaliskuussa 2010 osakkeenomistajilleen osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden, yhteensä 29,8 (22,4) milj. euroa.

 

Yhtiökokous päätti 11.3.2010 valtuuttaa Alma Media Oyj:n hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kappaletta (noin 5 % kaikista osakkeista) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka. Tilikauden loppuun mennessä yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeitaan.

 

OPTIO-OIKEUDET

 

Optio-ohjelma 2006

 

Yhtiökokouksessa 8.3.2006 päätettiin optio-ohjelmasta, jonka perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa enintään yhteensä 1 920 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 kappaletta Alma Media Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvolta 0,60 euroa olevaa osaketta. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Optio-oikeuksista 640 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2006A (ALN1VEW106), 640 000 kappaletta tunnuksella 2006B (ALN1VEW206) ja 640 000 kappaletta tunnuksella 2006C (ALN1VEW306).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006,
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007 ja
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008.

 

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana myöntänyt A-optio-ohjelmasta yhteensä 515 000 optio-oikeutta 2006A. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Median hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 200 000 kappaletta 2006A-optio-oikeuksia. Konsernin johdolla olleet 440.000 kappaletta on 30.6.2010 mennessä kaikki joko myyty (242.263 kappaletta) tai käytetty osakkeiden merkintään (197.737 kappaletta). A-ohjelman optioiden merkintähinta oli 4,88 euroa.

 

Alma Median hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle yhteensä 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeutta. B-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,85 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2007 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006B merkintähinta laski maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa), maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,65 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,25 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006B-optiot, 175 000 kappaletta, on mitätöity. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen. 2006B-optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.12.2010 mennessä.

 

Vuonna 2008 hallitus päätti antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. C-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,06 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2008 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,76 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,36 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006C-optiot, 170 000 kappaletta, on mitätöity. 2006C-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2010 alkaen. 2006C- optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.12.2010 mennessä.

 

Jos kaikki johdolle annetut merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,23 %.

 

Optio-ohjelma 2009

 

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A (ALN1VEW309), 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B (ALN1VEW209) ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C (ALNVEW109).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009,
2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010 ja
2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011.

 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 30 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Yhtiöllä on hallussa 100 000 kappaletta 2009A-optioita. 2009A-ohjelman merkintähinta, 5,21 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2009 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 4,81 euroon.

 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2010 antaa 2009B-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 610 000 kappaletta, joista yhtiölle palautui 15 000 kappaletta. Kesäkuussa 2010 hallitus päätti jakaa 15 000 kappaletta 2009B-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia konsernin johdolle. Yhtiöllä on hallussaan 100 000 kappaletta 2009B-optioita. 2009B-ohjelman merkintähinta, 7,33 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2010 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,73 %.

 

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

 

MARKKINATAKAUS

 

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

 

LIPUTUKSET

 

Vuonna 2010 Alma Media on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia seuraavasti:

4.11.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilmoituksen mukaan Oy Herttaässä Ab myi 4.11.2010 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle. Ilkka-Yhtymä Oyj omistaa osakekaupan jälkeen 22 489 186 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa 29,96 % kaikista osakkeista ja ylittää 25 % liputusrajan.

5.11.2010 Oy Herttaässä Ab:n ilmoituksen mukaan Oy Herttaässä Ab myi 4.11.2010 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle. Osakekaupan jälkeen Herttaässän omistus Alma Mediassa alittaa 5 % liputusrajan. Oy Herttaässä Ab omisti 31.10.2010 yhteensä 9 535 901 osaketta, mikä vastaa 12,71 % kaikista osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy sopi tammikuussa 2011 Tampereelle vuonna 2012 rakennettavan painolaitoksen koneiden rahoituksesta. Sovitun rahoituksen enimmäismäärä on 50 milj. euroa. Sopimus tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksena IAS 17:n mukaisesti painokoneen käyttöönotosta alkaen. Uuden painolaitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuoden 2012 lopussa.

 

Korkein oikeus on 1.2.2011 päättänyt, että se ei myönnä Alma Mediaan kuuluvalle Pohjois-Suomen Media Oy:lle valituslupaa Helsingin hovioikeuden 18.3.2010 antamaan tuomioon johtajasopimuksen purkamista koskevassa asiassa. Helsingin hovioikeuden tuomio jää siten pysyväksi.

 

Satakunnan Kansaa kustantava Satakunnan Kirjateollisuus Oy ja Porin Sanomat Oy käynnistävät koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiöiden alustavan näkemyksen mukaan niiden henkilökunnan määrä saattaa vähentyä enimmillään 20 henkilötyövuodella. Toiminnan uudelleenjärjestämisen ja tehostamisen tavoitteena on parantaa Satakunnan Kansan ja Porin Sanomien kilpailukykyä mediamarkkinan murroksessa ja turvata niiden elinvoimaisuus myös jatkossa.

 

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet Lauri Helve ja Kari Stadigh ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi jatkossa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja Timo Aukia ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Ilmoitetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

 

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,70 (0,40) euroa osaketta kohden, yhteensä 52 536 766 (29 845 009) euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2010 yhteensä 56 858 658 (53 724 933) euroa, josta tilikauden voitto oli 32 978 734 (26 001 181) euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.3.2011.

 

Alma Media Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 24.2.2011.

 

 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

  2010 2009   Muutos 2010 2009   Muutos
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 10-12 10-12   % 1-12 1-12   %
LIIKEVAIHTO 83,0 79,0   5,1 311,4 307,8   1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,7   -86,4 0,4 0,9   -54,6
Materiaalit ja palvelut -22,8 -23,1   1,5 -89,4 -93,1   4,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -32,5 -29,1   -11,9 -117,2 -112,3   -4,3
Poistot ja arvonalentumiset -2,4 -3,3 *) 28,5 -9,5 -9,9 *) 4,7
Liiketoiminnan muut kulut -14,7 -13,4   -9,9 -52,4 -53,0   1,1
LIIKEVOITTO 10,7 10,8   -0,7 43,4 40,4   7,4
Rahoitustuotot 1,0 0,1   988,6 1,5 0,6   157,0
Rahoituskulut -0,0 -0,3   19,8 -0,6 -1,0   24,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,1   314,0 0,7 -0,3   315,3
TULOS ENNEN VEROJA 12,1 10,8   11,8 45,0 39,7   13,2
Tuloverot -2,9 -3,1   8,0 -11,8 -11,4   -3,2
TILIKAUDEN TULOS 9,2 7,7   19,8 33,2 28,3   17,3
                 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:                
Muuntoerot 0,2 0,2   -3,8 0,6 0,5   27,2
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,3       0,9 -0,4   351,7
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot                
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5 0,2   125,3 1,5 0,2    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9,7 7,9   22,6 34,7 28,4   22,0
                 
Tilikauden tuloksen jakautuminen                
Emoyhtiön omistajille 9,2 7,7     32,8 28,1    
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0     0,3 0,1    
                 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen                
Emoyhtiön omistajille 9,6 7,8     34,4 28,3    
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0     0,3 0,1    
                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos            
Tulos/osake, euroa 0,12 0,10     0,44 0,38    
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,12 0,10     0,44 0,38    
                 
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu                

 

 

 

TASE milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009  
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Liikearvo 30,4 27,2 *)
Muut aineettomat hyödykkeet 10,5 10,4  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,8 32,0  
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,6 30,5  
Muut rahoitusvarat 11,8 4,5  
Laskennalliset verosaamiset 0,2 0,7  
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 1,0 1,5  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 3,5 0,0  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27,0 25,3  
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 2,3 1,2  
Rahavarat 36,3 21,1  
VARAT YHTEENSÄ 184,5 154,4  
       
       
TASE milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009  
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 45,0 44,8  
Ylikurssirahasto 4,7 2,8  
Muuntoerot 0,4 -0,3  
Kertyneet voittovarat 62,7 47,4 *)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 112,8 94,7  
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 0,2  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 114,8 94,9  
       
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAISET VELAT      
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,4 2,8  
Laskennalliset verovelat 2,4 2,5  
Eläkevelvoitteet 2,8 3,1  
Varaukset 0,1 0,1  
Muut rahoitusvelat 2,5 0,3  
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,0  
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lyhytaikaiset korolliset velat 1,6 1,8  
Saadut ennakot 13,4 12,6  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,6 1,6  
Varaukset 0,6 1,0  
Ostovelat ja muut velat 39,9 33,7  
VELAT YHTEENSÄ 69,7 59,5  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 184,5 154,4  
       
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu      

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2010 A B C D E F G  
milj. euroa  
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9  
Tilikauden tulos       32,8 32,8 0,3 33,2  
Muut laajan tuloksen erät     0,6 0,9 1,5   1,5  
Liiketoimet omistajien kanssa                
Emoyhtiön osingonjako       -29,8 -29,8   -29,8  
Tytäryritysten osingonjako           -0,2 -0,2  
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,6 0,6   0,6  
Toteutetut osakeoptiot 0,3 1,9     2,1   2,1  
Liiketoimintojen yhdistäminen       10,7 10,7 1,7 12,4  
Oma pääoma 31.12.2010 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8  
                 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2009 A B C D E F G  
milj. euroa  
Oma pääoma 1.1.2009 44,8 2,8 -0,8 41,1 87,9 0,6 88,5  
Tilikauden tulos       28,1 28,1 0,1 28,3 *)
Muut laajan tuloksen erät     0,5 -0,4 0,2   0,2  
Liiketoimet omistajien kanssa                
Emoyhtiön osingonjako       -22,4 -22,4   -22,4  
Tytäryritysten osingonjako           -0,6 -0,6  
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,7 0,7   0,7  
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä       0,2 0,2   0,2  
Oma pääoma 31.12.2009 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9  
                 
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa          
A=Osake-pääoma                
B=Ylikurssi-rahasto                
C=Muunto-erot                
D=Kertyneet voittovarat                
E=Yhteensä                
F=Määräysvallattomien omistajien osuus                
G=Oma pääoma yhteensä                
                 
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu                

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

  2010 2009 2010 2009
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto 9,2 7,7 33,2 28,3
Oikaisuerät *) 5,3 5,5 20,3 20,5
Käyttöpääoman muutos 1,2 -1,8 5,3 -0,8
Saadut osingot 0,0 0,3 1,0 1,8
Saadut korot 0,0 0,1 0,3 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,7 -1,0
Maksetut verot -3,2 -1,1 -13,2 -6,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 12,3 10,5 46,1 43,1
         
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -1,2 -3,3 -4,2
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,4 0,0 2,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,1 -0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta -0,7 -0,8 -2,3 -0,8
Osakkuusyritysten hankinta 0,0 -1,4 -0,8 -2,5
Tytäryritysten myynti 0,0 6,2 3,9 6,2
Investointien rahavirta yhteensä -1,6 3,3 -2,4 0,7
         
Rahavirta ennen rahoitusta 10,7 13,8 43,7 43,9
         
Rahoituksen rahavirta        
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 2,1 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 17,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -7,4 -1,6 -32,7
Korollisten saamisten muutos 0,2 -0,4 0,8 1,7
Maksetut osingot 0,0 0,0 -30,0 -23,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,2 -7,9 -28,6 -36,1
         
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 10,6 5,9 15,1 7,7
Rahavarat kauden alussa 25,8 15,1 21,1 13,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,1 0,2 0,1
Rahavarat kauden lopussa 36,3 21,1 36,3 21,1
*) Vuoden 2009 vertailutietoja oikaistu        

 

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT VUONNA 2010

 

Alma Media hankki Tyrvään Sanomien liiketoiminnot huhtikuussa 2010 sekä kesäkuussa 2010 määräysvallan (65 %) Kotikokki.net Oy:ssä.

 

Maaliskuussa 2010 Alma Media hankki 60 % osuuden Marknadspriser i Sverige AB:stä. Kauppa- ja osakassopimusten perusteella määräytyvän tulevan lunastusvelvoitteen vuoksi Marknadspriser i Sverige AB yhdistellään 100 % tytäryrityksenä ja arvioitu lunastushinta sisältyy luovutettuun kokonaisvastikkeeseen ja ehdolliseen kauppahintavelkaan.

 

Alma Media hankki lokakuussa 2010 Porissa toimivan Intermedia Partners Oy:n (nyk. Alma Intermedia Oy)) sekä MIG Group Oy:n koko osakekannan ja marraskuussa 2010 markkinointiviestintään erikoistuneen Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy:n (Titanik Helsinki).

 

Seuraavassa on esitetty hankittujen liiketoimintojen alkavat taseet konsernissa, kokonaishankintahinta
ja rahavirtavaikutus:    
milj. euroa   Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,1 0,1
Aineettomat hyödykkeet   0,0 1,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,7 0,7
Rahavarat   0,3 0,3
Yhteensä   1,1 2,6
       
Laskennalliset verovelat   0,0 0,4
Ostovelat ja muut velat   1,0 1,0
Yhteensä   1,0 1,4
       
Nettovarat   0,1 1,1
       
Hankittujen tytäryritysten tai liiketoimintojen rahavarat   0,3
       
Luovutettu vastike      
Käteismaksu     2,6
Ehdolliset vastikkeet     1,1
Kokonaishankintameno     3,7
       
Ehdollisten vastikkeiden käypä arvo 31.12.2010   1,0
       
Ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi. Ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010-12 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.
Ne toteutuvat vähintään 0,2 milj. euron suuruisina. Ehdollisten vastikkeiden käypä arvo 31.12.2010 oli 1,0 milj. euroa ja tilikauden aikana kirjattiin 0,1 milj. euron voitto, joka esitetään rahoitustuotoissa.
       
Liikearvon syntyminen hankinnassa    
       
Luovutettu vastike     3,7
Määräysvallattomien omistajien osuus perustuen suhteelliseen osuuteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta   0,1
Aiempi omistusosuus käypään arvoon arvostettuna   0,2
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus   -1,1
Liikearvo     2,9

 

 

 

 

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuihin IT -sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon 2,9 milj. euroa vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankittujen liiketoimintojen liiketappio konsernin hankintapäivästä lukien on ollut 0,0 milj. euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut arviolta 313,4 milj. euroa (raportoitu 311,4) ja liikevoitto 43,6 milj. euroa (raportoitu 43,4), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2010 alusta.

 

Tytäryhtiöiden omistusosuuksien myynnistä syntyneiden ehdollisten kauppahintasaatavien käyvän arvon muutoksesta on kirjattu tulosvaikutteisesti voitto 0,8 milj. euroa sekä osakkuusyhtiöiden hankinnasta syntyneiden ehdollisten kauppahintavelkojen käyvän arvon muutoksesta voitto 0,0 milj. euroa.

 

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2010 2009 2010 2009
milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Suomi 79,6 75,7 298,4 295,4
  Muut EU-maat 3,2 3,1 12,1 11,9
  Muut maat 0,2 0,2 0,8 0,5
Yhteensä 83,0 79,0 311,4 307,8

 

 

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
  Sanomalehdet 46,3 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 41,3 41,3
  Markkinapaikat 21,7 11,9
  Muu toiminta 28,5 29,9
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 46,7 25,9
Yhteensä 184,5 154,4

 

VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
  Sanomalehdet 27,4 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 10,4 9,8
  Markkinapaikat 7,7 3,5
  Muu toiminta 14,3 12,6
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 10,0 8,7
Yhteensä 69,7 59,5

 

  2010 2009 2010 2009
INVESTOINNIT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
  Sanomalehdet 1,0 0,2 4,0 1,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,8 1,9 1,4 2,6
  Markkinapaikat 0,6 0,1 5,6 0,7
  Muu toiminta 0,4 0,8 1,8 3,0
Yhteensä 2,8 3,0 12,9 8,2

 

 

VARAUKSET

 

Yhtiöllä oli 31.12.2010 yhteensä 0,7 (1,1) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 

               
   Uudelleen-  Muut          
VARAUKSET milj. euroa  järjestelyvaraus  varaukset  Yhteensä        
1.1.2010 0,9 0,2 1,1        
Varausten lisäykset 0,4 0,1 0,5        
Käytetyt varaukset -0,9 -0,1 -0,9        
31.12.2010 0,5 0,2 0,7        
               
Lyhytaikaiset 0,5 0,1 0,6        
Pitkäaikaiset 0,0 0,1 0,1        
               
Uudelleenjärjestelyvaraus: varaus aiheutuu eri yhtiöissä tehdyistä tai mahdollisista henkilöstövähennyksistä syntyvistä kuluista.  
Varauksen odotetaan realisoituvan vuoden 2011 aikana.              
                 
Muissa varauksissa on esitetty aikaisemmin myytyyn kiinteistöön liittyvä ympäristövastuu ja henkilöstöstä johtuvat varaukset  

 

 

VASTUUT

 

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Muiden puolesta annetut vakuudet    
  Takaukset 0,0 0,0
Muut vastuusitoumukset    
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 0,1
     
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 6,7 6,3
  1-5 vuoden kuluessa 21,1 15,2
  Yli viiden vuoden kuluttua 48,2 19,9
  Yhteensä 75,9 41,4
     
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella    
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 1,2 0,4

 

Muutokset konsernin vastuusitoumuksissa muodostuvat pääosin tilikauden aikana solmituista uusista ja jatketuista kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

 

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö solmi tilikaudella 2010 Painolaitoksen kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen. Sopimus tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasing-sopimuksena IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Arvio sopimuksen vähimmäisvuokrien nykyarvosta käyttöönotto hetkellä on 16,8 milj. euroa. Painokiinteistön käyttöönoton odotetaan olevan vuoden 2012 lopussa.

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit    
  Käypä arvo * 0,3 0,0
  Nimellisarvo 1,0 0,8
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

 

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

  2010 2009 2010 2009
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
         
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,1 0,2 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 0,9 3,6 3,7
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa     0,0 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa     0,1 0,1

 

 

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

 

Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-oikeudet -kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).

 

Tilinpäätöstiedotteessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2010. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen kanssa.

 

Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

 

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

 

Tilikaudet 2010 ja 2009 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2009 – 2010. Segmenttirakenteen muutosten osalta tilinpäätöstiedotteen liitteissä on annettu tiivistelminä segmenttikohtaiset vertailukausien tiedot sekä uuden että vanhan segmenttirakenteen mukaisesti.

 

Vuonna 2010 oikaistiin vuoden 2009 Markkinapaikat-segmentin arvonalentumistappiota ja sen esittämistä tilinpäätöslaskelmissa. Arvonalentumistappion määrä oli kuitenkin ilmoitettu tilinpäätöksen 2009 liitetiedoissa. Oikaisun vaikutus laimentamattomaan ja laimennusvaikutuksella oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen tilikaudella 2009 oli 0,01 euroa.

 

1.1.2010 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

 

IFRS 3 (2008) Liiketoimintojen yhdistäminen
IAS 27 (2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutos
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta
IFRS – IFRS -standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009)
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos

 

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen. IFRS 3 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet tilikaudella 2010 tapahtuneiden yrityshankintojen käsittelyyn mm. liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta.

 

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko tilikautta 2010 koskevat luvut ovat tilintarkastettuja.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

 

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

 

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2011 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä keskiviikkona 29.4.2011 noin klo 9.00.

 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

 

TILIKAUTTA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

 

  1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,9 51,2 55,4 213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,6 0,5 0,5 2,1
  Sanomalehdet yhteensä 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 1,2 1,4 1,1 1,1 4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,0 16,6 17,2 67,8
  Muu toiminta yhteensä 18,2 18,4 17,7 18,3 72,7
           
  Eliminoinnit -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta 0,9 1,5 2,4 1,0 5,7
Yhteensä 6,5 12,0 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,8 56,0 51,9 56,2 216,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
  Sanomalehdet yhteensä 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 3,6 3,9 3,5 3,5 14,5
  Muu toiminta yhteensä 4,0 4,2 3,9 3,8 15,9
           
  Eliminoinnit -4,9 -5,0 -4,7 -4,5 -19,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
 

 
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta -0,8 -0,3 0,0 -0,7 -1,9
Yhteensä 6,5 11,9 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto -0,8 -1,1 -0,7 -0,8 -3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -2,3
  Sanomalehdet yhteensä -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,8 1,1 0,7 0,8 3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 13,4 13,1 13,1 13,7 53,3
  Muu toiminta yhteensä 14,2 14,2 13,8 14,5 56,7
           
  Eliminoinnit -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 1,7 1,8 2,4 1,7 7,5
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

  1. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 1,0 1,0 1,1 1,3 4,4
Liikevoitto 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
% liikevaihdosta 9,9 16,7 12,5 15,8 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 9,4 6,9 8,6 30,8
% liikevaihdosta 11,3 16,8 13,4 15,4 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 002 1 015 1 021 1 002 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 365 370 377 370 370
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,2 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,5 4,0 4,0 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 8,1 8,6 7,5 6,8 31,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,6 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 2,5 2,6 2,3 2,7 10,2
Liikevoitto 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
% liikevaihdosta 12,8 19,4 16,7 18,3 16,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 11,2 9,3 10,3 38,4
% liikevaihdosta 14,1 19,6 17,5 17,9 17,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 152 1 176 1 185 1 084 1 149
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 998 1 045 894 969
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 5,9 5,6 5,9 6,1 23,5
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 6,0 6,4 5,6 4,7 23,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,8 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN          
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Liikevoitto -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -151 -161 -164 -82 -147
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -573 -628 -668 -525 -599
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,0 -2,2 -1,9 -2,1 -8,1
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,0 2,2 1,9 2,1 8,1
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
           

 

 

  1. SEGMENTTIEN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT 

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT

   
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 44,0 43,7 43,6 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 33,5 33,0 32,1 29,9
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 36,8 32,1 27,2 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 14,3 12,1 12,1 12,6
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,5 0,5 0,7 0,2
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,6 0,5 1,2 0,8
Yhteensä 1,5 1,5 2,2 3,0
         

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT    
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 65,3 64,1 63,4 65,3
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 12,2 12,6 12,3 10,0
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 43,9 38,6 33,3 31,7
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,3 5,6 6,1 5,8
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,9 0,6 1,0 0,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,1 0,3 1,0 0,2
Yhteensä 1,5 1,4 2,2 3,0

 

 

SEGMENTTIEN VAROJEN, VELKOJEN JA INVESTOINTIEN MUUTOKSET  
SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN  
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -21,2 -20,4 -19,8 -19,9
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 21,2 20,4 19,8 19,9
  Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -7,1 -6,5 -6,0 -6,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,1 6,5 6,0 6,8
  Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet -0,4 -0,2 -0,2 -0,6
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 0,4 0,2 0,2 0,6
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         

 

 

 

  • Julkaistu: 16.2.2011, 09:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli