Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuulta 2010: Liikevaihto vertailukauden tasolla, liikevoitto heikkeni hieman

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuulta 2010: Liikevaihto vertailukauden tasolla, liikevoitto heikkeni hieman

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 22.7.2010 klo 9.00

ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2010:

LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, LIIKEVOITTO HEIKKENI HIEMAN

Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti:

– Liikevaihto 78,7 (79,3) milj. euroa ja se laski 0,7 % (-11,2 %). Vertailukelpoinen liikevaihto ylitti vertailukauden tason 1,6 milj. eurolla ja se nousi 2,1 %.

– Liikevoitto 10,9 (11,9) milj. euroa, 13,8 % (15,1 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,3 (12,2) milj. euroa ja se laski 7,5 %.

– Tulos ennen veroja 11,0 (11,5) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 11,4 (11,8) milj. euroa.

– Tilikauden tulos 7,8 (8,3) milj. euroa ja se laski 5,2 % (- 29,9 %).

– Osakekohtainen tulos 0,10 (0,11) euroa.

Näkymät vuodelle 2010:

– Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Toisen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut merkittävää käännettä parempaan mediamainonnan markkinoilla, vaikka markkina kesää kohti hiukan piristyikin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sanomalehtimainonnan markkina supistui 0,3 % vertailukaudesta. Verkkomainonta kasvoi edelleen vahvasti 25,3 %.

Alma Median Sanomalehdet-segmentin ilmoitusmyynti kasvoi toisella neljänneksellä vain vähän vertailukauden luvuista huolimatta Aamulehden ja Lapin Kansan hyvästä myynnistä. Sanomalehtien levikkiliikevaihto jäi vain vähäisesti edellisvuoden tasosta hinnankorotusten ansiosta. Kauppalehti-ryhmän ilmoitusmyynti piristyi selvästi. Markkinapaikat-segmentin liikevaihto jatkoi toisella vuosineljänneksellä kasvua asunto- ja rekrytointi-ilmoittelun piristyttyä.

Toisella neljänneksellä verkon ilmoitusmyynti kehittyi myönteisesti suhteessa vertailukauteen. Erityisen vahvasti verkkomainonta kasvoi Kauppalehti.fi:ssä ja Iltalehti.fi:ssä sekä Etuovi.com:ssa ja Monster.fi:ssa. Verkkoliiketoiminnan osuus Alma Median liikevaihdosta kasvoi 16,1 %:iin.

Yhtiön toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jäi hieman vertailukauden tasosta johtuen tavoiteltua hitaammasta liikevaihdon kasvusta ja kokonaiskulutason noususta. Kokonaiskulutasoa nostivat palkkaratkaisuista johtuva henkilöstökulujen ja painoinvestointiprojektista johtuva poistojen kasvu, sekä kaudelle kirjattu, mutta osin aiempia kausia koskeva, 0,3 milj. euron tietotekniikkakulu.

Yhtiön meneillään olevat kehityshankkeet, kuten Tampereen painoinvestoinnin valmistelu, paino- ja jakeluyksikön yhtiöittäminen Alma Manu Oy:ksi ja yhtiön tuote- ja palvelu-uudistukset etenivät suunnitellusti. Alma Media ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Kilpailuviranomaisen hyväksyntä yritysjärjestelylle saatiin 14.7.2010.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244.

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen huhti-kesäkuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 22.7.2010 kello 11.00-12.00 Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen kello 11.00.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 22.7.2010 kello 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0) 20 7806 1956 (osallistumiskoodi 7467715) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

Rauno Heinonen

viestintäjohtaja

Alma Media Oyj

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.4.-30.6.2010

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti-kesäkuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2009 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKUJA 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009 2008
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12 1-12
Liikevaihto 78,7 79,3 -0,7 153,1 155,8 -1,7 307,8 341,2
Liikevoitto (-tappio) 10,9 11,9 -9,1 19,1 18,5 3,5 41,4 48,3
% liikevaihdosta 13,8 15,1 12,5 11,8 13,5 14,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,3 12,2 -7,5 19,6 19,7 -0,6 42,6 47,7
% liikevaihdosta 14,3 15,3 12,8 12,6 13,9 14,0
Tulos ennen veroja 11,0 11,5 -5,0 19,5 18,1 8,2 40,8 52,4
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 11,4 11,8 -3,3 20,0 19,3 3,7 42,0 49,9
Tilikauden tulos 7,8 8,3 -5,2 14,1 12,9 9,1 29,3 39,0
Oman pääoman tuotto (vuosituotto)* 46,7 52,6 -11,2 33,9 33,4 1,5 31,8 37,7
Sijoitetun pääoman tuotto (vuosituotto)* 45,0 38,3 17,5 33,1 28,7 15,3 29,1 34,8
Nettorahoituskulut 0,0 0,0 -84,6 0,0 0,1 58,6 0,3 0,4
Nettorahoituskulut % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 -0,4 -128,2 0,4 -0,3 -236,5 -0,3 4,5
Taseen loppusumma 151,6 156,0 151,6 156,0 -2,8 155,5 166,9
Bruttoinvestoinnit 2,9 1,4 102,4 5,9 3,0 97,0 8,2 14,5
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 3,7 1,8 0,0 1,9 2,7 4,2
Omavaraisuusaste-% 64,9 58,4 64,9 58,4 67,2 57,2
Velkaantumisaste (gearing), % -17,4 0,4 -17,4 0,4 -17,1 6,5
Korolliset nettovelat -14,5 0,3 -14,5 0,3 -4976,7 -16,5 5,8
Korollinen vieras pääoma 4,3 14,7 4,3 14,7 -70,6 4,6 19,1
Koroton vieras pääoma 64,0 63,3 64,0 63,3 1,2 54,9 59,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 830 1 930 -5,2 1 784 1 932 -7,6 1 888 1 981
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 1 001 998 0,3 970 968 0,3 969 968
Tulos/osake, EUR
(laimentamaton)
0,10 0,11 -7,2 0,19 0,17 7,8 0,39 0,51
Tulos/osake, EUR
(laimennettu)
0,10 0,11 -7,4 0,19 0,17 7,5 0,39 0,51
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,09 0,05 62,8 0,39 0,40 -2,7 0,58 0,63
Oma pääoma/osake, EUR 1,11 1,05 1,11 1,05 1,28 1,18
Hinta/voitto-suhde (P/E) 34,3 28,0 34,3 28,0 19,1 9,6
Osakekannan markkina-arvo 480,3 362,6 480,3 362,6 32,5 558,1 369,3
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)
– laimentamaton 74 852 74 613 74 733 74 613 74 613 74 613
– laimennettu 75 022 74 613 74 961 74 613 74 859 74 764
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 053 74 613 75 053 74 613 74 613 74 613

*ks. Osavuosikatsauksen Pääasialliset laadintaperiaatteet

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2010

Konsernin liikevaihto vuoden 2010 huhti-kesäkuussa oli 78,7 (79,3) milj. euroa ja se laski 0,7 % (-11,2 %). Vertailukelpoinen liikevaihto ylitti edellisvuoden tason 1,6 milj. eurolla ja se nousi 2,1 %. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 16,1 % (12,8 %) eli 12,7 (10,1) milj. euroa. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 10,9 (11,9) milj. euroa. Toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,3 (12,2) milj. euroa ja se laski 7,5 % (-15,3 %) vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 13,8 % (15,1 %), liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 14,3 %:iin (15,3 %).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2010

Konsernin liikevaihto vuoden 2010 tammi-kesäkuussa oli 153,1 (155,8) milj. euroa ja se laski 1,7 % (-10,1 %). Vertailukelpoinen liikevaihto ylitti vertailukauden tason 1,9 milj. eurolla ja se nousi 1,3 %. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 15,7 % (13,3 %) vastaten 24,1 (20,6) milj. euroa. Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 19,1 (18,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 19,6 (19,7) milj. euroa ja se laski 0,6 % (- 24,2 %) vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 12,5 % (11,8 %), liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi vähäisesti 12,8 %:iin (12,6 %).

Tammi-kesäkuun liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia kuluja 0,5 (1,2) milj. euroa. Kuluvan vuoden kertaluonteiset kulut muodostuvat pääosin liiketoimintojen uudelleenjärjestelykustannuksista.

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 107,6 (107,9) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi 0,7 % (-13,8 %) 52,0 (51,7) milj. euroon. Sanomalehtien levikkiliikevaihto laski vähäisesti 54,0 (54,2) milj. euroon. Sanomalehtien liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 16,0 (14,5) milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,1 (15,3) milj. euroa.

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 28,5 (32,3) milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin siitä, että vertailukauden lukuihin sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 4,2 milj. euroa. Segmentin mediamyynti kasvoi vertailujakson tasolta 0,4 milj. euroa 8,7 (8,3) milj. euroon. Levikkimyynti säilyi lähes vertailukauden tasolla 7,3 (7,4) milj. eurossa. Ryhmän liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 4,0 (2,1) milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,0 (2,5) milj. euroa.

Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 15,8 (14,2) miljoonaa euroa. Markkinapaikat-segmentin liikevoitto oli -0,7 (-0,4) milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,0 (-0,4) milj. euroa.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA HUHTI-KESÄKUUSSA 2010

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle huhtikuussa 2010. Kauppaan kuului kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta.

Alma Median omistusosuus Kotikokki net Oy:stä nousi kesäkuussa 40 %:sta 65 %:iin, minkä jälkeen se raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.

Liittyen paino- ja jakelutoiminnan keskittämiseen perustettiin uusi tytäryhtiö Kiinteistö Oy Uusi Paino.

Alma Media tiedotti 29.3.2010 Markkinapaikat-segmentin liiketoimintaan liittyvästä yritysjärjestelystä. Alma Media Oyj ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien omistama kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat suunnitelman mukaisesti yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yritysjärjestelyyn liittyvät liiketoiminnat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi siirtyivät Alma Media Interactive Oy:n osittaisjakautumisen kautta syntyneeseen uuteen konsernin tytäryhtiöön Alma Media Partners Oy:öön. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners Oy ostaa 35 % osuuden tästä tytäryhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin tytäryhtiöstä Arena Interactive Oy:stä 35 % osuuden. Kilpailuviranomaisen hyväksyntä yritysjärjestelylle saatiin 14.7.2010.

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien levikkien odotetaan laskevan lievästi. Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi. Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonta kasvaa vuonna 2010 maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkomainonnan odotetaan kasvavan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan lähellä vertailukauden tasoa.

MARKKINATILANNE

Suomen bruttokansantuote jatkoi supistumista ensimmäisen neljänneksen aikana 2010. Kun myös edellisen vuosineljänneksen kasvuluku jäi miinukselle, on Suomen talous teknisesti edelleen taantumassa. Arviot Suomen bruttokansantuotteen kasvusta vuonna 2010 vaihtelevat merkittävästi. Toisen neljänneksen aikana julkaistujen arvioiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 0 – 2,7 % vuonna 2010. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuun 2010 aikana Suomen kansantalouden tuotanto kasvoi 2,9 %.

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi 0,7 %. Mainonta sanomalehdissä supistui ensimmäisen neljänneksen aikana 1,5 % ja kasvoi verkkomediassa 17,7 % vertailukaudesta. Toisella neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi 4,5 %. Mainonta sanomalehdissä supistui edelleen 0,2 % ja kasvoi verkkomediassa 32,9 % vertailukaudesta. Kumulatiivisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mainonnan kokonaismäärä on kasvanut 2,7 %. Mainonta sanomalehdissä on supistunut 0,3 % ja kasvanut verkkomediassa 25,3 % suhteessa vastaavaan ajanjaksoon 2009.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan konsernin uuden sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti. Segmenttirakennetta on muutettu 2010 alusta lukien, kun Alma Median paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan liiketoimintasegmenttien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat ulkopuolella osana Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2009. Nämä muutokset on myös esitetty tämän osavuosikatsauksen liitteessä. Pörssitiedotteessa Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa 27.4.2010 on esitetty sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto, segmenttien avainluvut sekä segmenttien varat, velat ja investoinnit sekä yhteenvedot muutoksen vaikutuksista vuosien 2008 ja 2009 osalta koskien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat -liiketoimintasegmenttejä.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Sanomalehdet
Ulkoinen liikevaihto 54,4 54,9 105,6 106,9 213,4
Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 0,6 2,1 1,0 2,1
Sanomalehdet yhteensä 55,4 55,5 -0,1 107,6 107,9 -0,2 215,5
Kauppalehti-ryhmä
Ulkoinen liikevaihto 14,1 16,0 28,1 32,2 62,5
Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,0 0,4 0,1 0,3
Kauppalehti-ryhmä yhteensä 14,4 16,0 -10,0 28,5 32,3 -11,8 62,8
Markkinapaikat
Ulkoinen liikevaihto 8,3 7,1 16,0 14,2 27,0
Segmenttien välinen liikevaihto -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Markkinapaikat yhteensä 8,2 7,0 16,6 15,8 14,2 11,1 27,0
Muu toiminta
Ulkoinen liikevaihto 1,8 1,4 3,5 2,6 4,8
Segmenttien välinen liikevaihto 17,5 17,0 35,1 34,0 67,8
Muu toiminta yhteensä 19,3 18,4 5,1 38,6 36,6 5,5 72,7
Eliminoinnit -18,7 -17,6 -37,4 -35,3 -70,2
Yhteensä 78,7 79,3 -0,7 153,1 155,8 -1,7 307,8
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa *) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Sanomalehdet 9,2 9,2 -0,9 16,0 14,5 11,0 29,7
Kauppalehti-ryhmä 2,5 1,4 72,0 4,0 2,1 93,0 6,7
Markkinapaikat -0,7 -0,2 -200,3 -0,7 -0,4 -64,8 -0,7
Muu toiminta -0,1 1,5 -108,4 -0,3 2,3 -111,4 5,7
Yhteensä 10,9 11,9 -9,1 19,1 18,5 3,5 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät

SANOMALEHDET-SEGMENTTI

Sanomalehtien avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 55,4 55,5 -0,1 107,6 107,9 -0,2 215,5
Levikkiliikevaihto 27,2 27,2 -0,1 54,0 54,2 -0,3 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 27,4 27,3 0,5 52,0 51,7 0,7 101,3
Muu liikevaihto 0,8 1,0 -17,5 1,6 2,0 -23,4 4,4
Liikevoitto 9,2 9,2 -0,9 16,0 14,5 11,0 29,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 16,5 16,7 14,9 13,4 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,2 9,4 -1,9 16,1 15,3 5,4 30,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 16,5 16,8 15,0 14,2 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 989 1 015 -3 953 1 015 -6 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 98 370 -74 98 370 -73 370* Satakunnan Kirjateollisuus Oy myi jakeluliiketoimintansa 1.1.2010 Aamujakelu Oy:lle, joka raportoidaan konsernin Muu toiminta -segmentissä.
2010 2009 2010 2009 2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tarkastettu levikki
Iltalehti 112 778
Aamulehti 135 293

Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin

2010

4-6
2009

4-6
2010

1-6
2009

1-6
2009

1-12
Iltalehti.fi 2 140 489 1 695 372 2 160 850 1 702 838 1 762 615
Telkku.com 601 926 569 955 620 390 582 994 580 989
Aamulehti.fi 263 980 183 412 269 479 188 915 207 978

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehdet-segmentin toisen neljänneksen liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla 55,4 (55,5) milj. eurossa. Segmentin mediamyynti oli 27,4 (27,3) milj. euroa ja se nousi 0,5 %:ia. Toisella neljänneksellä painetun median ilmoitusmyynti kasvoi Aamulehdessä ja Lapin Kansassa muiden Alma Median sanomalehtien ilmoitusmyynnin laskiessa hieman markkinan heikosta kehityksestä johtuen. Verkkoliiketoiminnan mediamyynti kasvoi hyvin koko segmentissä suhteessa vertailukauteen. Iltalehti.fi:n mediamyynti kehittyi edelleen vahvasti kasvaen 56,4 (35,5) % vertailukaudesta. Sanomalehtien levikkiliikevaihto pysyi toisella neljänneksellä vertailukauden tasolla hinnankorotusten tukemana. Iltalehden keskilevikkiin perustuva irtonumeromyynti laski toisen neljänneksen aikana noin 8,6 (3,6) % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa noin 5,6 (4,6) %.

Sanomalehdet-segmentin toisen neljänneksen liikevoitto oli 9,2 (9,2) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,2 (9,4) milj. euroa.

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle huhtikuussa 2010. Kauppaan kuului kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta. Hankitut sanomalehdet yhdistettiin 1.6.2010 alkaen yhdeksi kaksipäiväiseksi Tyrvään Sanomat lehdeksi. Alma Media nosti kesäkuussa omistusosuuttaan Kotikokki net Oy:stä 65 %:iin ja se raportoidaan jatkossa Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.

KAUPPALEHTI-RYHMÄ

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 14,4 16,0 -10,0 28,5 32,3 -11,8 62,8
Liikevaihto ilman myytyjä toimintoja * 14,4 14,2 1,8 28,5 28,3 0,7 56,2
Levikkiliikevaihto 3,5 3,5 -0,7 7,3 7,4 -0,5 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,5 4,0 12,9 8,7 8,3 4,4 16,3
Muu liikevaihto 6,4 8,6 -25,8 12,5 16,7 -25,5 31,0
Liikevoitto 2,5 1,4 72,0 4,0 2,1 93,0 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 17,3 9,0 14,2 6,5 119,6 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 1,6 60,2 4,0 2,5 64,2 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 17,3 9,6 14,2 7,6 86,9 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 441 490 -10 434 489 -11 477
* Kauppalehti 121 Oy myyty marraskuussa 2009
2010 2009 2010 2009 2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tarkastettu levikki
Kauppalehti 78 731
Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 561 783 537 302 594 508 540 683 544 533

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, Suomen Business Viestintä ja Baltiassa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto toisella neljänneksellä oli 14,4 (16,0) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihtoa 2,0 milj. euroa. Vahvistuneen B-to-B-ilmoitusmarkkinan vuoksi Kauppalehti-ryhmän mediamyynti oli 4,5 (4,0) milj. euroa ja se kasvoi 12,9 %. Verkon ilmoitusmyynti kasvoi 29,1 % (6,6 %) vertailukaudesta. Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasolla 3,5 (3,5) milj. eurossa. Vuonna 2010 Kauppalehden kappalemääräisen levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi.

Kauppalehti.fi:n kävijämäärä oli toisen neljänneksen aikana keskimäärin 561 783 (537 302) eri kävijää viikossa.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 2,5 (1,4) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (1,6) milj. euroa.

MARKKINAPAIKAT-SEGMENTTI

Markkinapaikkojen avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 8,2 7,0 16,6 15,8 14,2 11,1 27,0
Kotimaan toiminnot 7,0 5,9 19,1 13,5 11,9 13,5 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,3 1,2 4,8 2,4 2,4 -0,1 4,7
Liikevoitto -0,7 -0,2 -200,3 -0,7 -0,4 -64,8 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -8,2 -3,2 -4,4 -3,0 -48,4 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,1 -0,2 44,8 0,0 -0,4 92,8 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -1,5 -3,2 -0,2 -2,9 93,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 182 202 -10 181 216 -16 2002010 2009 2010 2009 2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin
Etuovi.com 412 600 348 487 411 381 350 077 354 826
Autotalli.com 90 192 92 106 95 282 96 705 96 872
Monster.fi 85 416 70 158 90 810 77 037 74 473
Mikko.fi 61 662 70 973 70 830 74 676 76 854
Mascus.com 179 611 118 392 190 258 122 972 135 272
City24 176 190 220 867 190 842 258 350 232 648
Bovision 91 685 112 875 104 387 109 895 110 266

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus ja Bovision, sekä City24, jonka toimintoja ollaan supistamassa.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto oli 8,2 (7,0) ja se kasvoi 16,6 % (-25,0 %). Segmentin liikevaihdon kasvu perustui pääosin Etuovi.com, Monster.fi ja Mascus-palveluiden liikevaihtojen kasvuihin.

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto oli -0,7 (-0,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,1 (-0,2) milj. euroa. Segmentin kannattavuutta toisella neljänneksellä heikensivät panostukset tuote- ja palvelukehitykseen.

Alma Media ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö kattaa jatkossa Markkinapaikat-segmentin palveluista Etuovi.com:in, Vuokraovi.com:in, Autotalli.com:in ja Mikko.fi:n. Kilpailuviranomaisen hyväksyntä yritysjärjestelylle saatiin 14.7.2010.

Alkavan yhteistyön vaikutukset Alma Median taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset. Uuteen yhtiöön siirrettävien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 16,9 milj. euroa.

MUU TOIMINTA -SEGMENTTI

Muun toiminnan avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 19,3 18,4 5,1 38,6 36,6 5,5 72,7
Ulkoinen liikevaihto 1,8 1,4 35,1 3,5 2,6 35,9 4,8
Segmenttien välinen liikevaihto 17,5 17,0 2,7 35,1 34,0 3,2 67,8
Liikevoitto -0,1 1,5 -108,4 -0,3 2,3 -111,4 5,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -0,6 8,0 -0,7 6,4 -110,8 7,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,3 1,5 -119,1 -0,6 2,3 -123,5 5,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -1,5 8,0 -1,4 6,4 -122,4 7,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 219 211 4 216 213 1 210
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 903 623 45 872 598 46 599

Muussa toiminnassa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin paino- ja jakeluyksikön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä. Konsernin rahoituserät ja tuloverot käsitellään segmenteille kohdistamattomina erinä.

OSAKKUUSYHTIÖT

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2010 2009 2010 2009 2009
(milj. euroa) 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Kauppalehti-ryhmä
Talentum Oyj 0,1 -0,6 0,2 -0,7 -1,4
Markkinapaikat -0,0 -0,0
Muu toiminta
Muut osakkuusyritykset -0,1 0,2 0,1 0,4 0,9
Yhteensä 0,1 -0,4 0,4 -0,3 -0,3

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2009 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2010 lopussa 151,6 (156,0) milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 64,9 (58,4) % ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 1,11 (1,05) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli yhteensä 28,9 (29,5) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 25,6 (27,7) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä kuluvan vuoden aikana toteutetut Marknadspriser i Sverige AB:n, Kateetti Oy:n ja Kotikokki net Oy:n osakehankinnat sekä Tyrvään Sanomien liiketoimintakauppa.

Kesäkuun lopussa konsernin nettovelka oli -14,5 (0,3) milj. euroa.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2010 käyttämättä 100,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on käytettävissään juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 50 milj. euron luottolimiitti, joka 30.6.2010 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

INVESTOINNIT

Alma Media -konsernin investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 2,9 (1,4) milj. euroa. Vuosineljänneksen aikana toteutetut investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja sekä osake- ja liiketoimintahankintoja.

Alma Media Oyj tiedotti 17.12.2009 käynnistäneensä Tampereen painolaitoksen uudistamiseen liittyvän investoinnin valmistelun. Yhtiön hallitus päätti 11.3.2010 siirtää hankkeen toteutusvaiheeseen. Painoinvestoinnin arvo on enintään 50 milj. euroa. Investointi painottuu vuosille 2011 ja 2012. Uuden painolaitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuonna 2013. Investointipäätöksen johdosta konsernin vuosittaiset poistot nykyisestä painokoneesta sen arvioidulle jäljellä olevalle käyttöajalle nousevat tilikauden 2010 osalta 1,0 milj. euroa ja tilikausina 2011 ja 2012 1,2 milj. euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mediamyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

HALLINTO

Alma Media Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Paatelainen ja Lauri Helve sekä Kari Stadigh puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Kari Stadighia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kari Stadighin arvioidaan olevan riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Alma Media sai 15.4.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab on jättänyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon hakemuksen erityisen tarkastuksen suorittamisesta. Alma Media on jättänyt asiassa vastineensa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle

Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab esitti huhtikuussa pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Hallitus on vastaanottanut pyynnön 23.4.2010, jolloin vaatimuskirjeestä on myös julkaistu pörssitiedote. Alma Media julkaisi 21.5. kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Helsingissä 19.8.2010. Oy Herttaässä Ab omisti 30.6.2010 12,95 % Alma Media Oyj:n osakkeista.

Oy Herttaässä Ab on pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään seuraavia asioita: painolaitosinvestoinnista päättäminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen ja hallituksen täydentäminen. Oy Herttaässä Ab:n vaatimuskirje on saatavilla kokonaisuudessaan Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Sen edellyttämä, suosituksen 51 mukainen, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous 11.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2009 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 25.3.2010 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 29,8 (22,4) miljoonaa euroa.

OSAKE

Huhti-kesäkuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 2 092 057 Alma Median osaketta, mikä vastasi 2,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2010 oli 6,40 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,36 euroa ja ylin 7,49 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 480,3 milj. euroa.

Yhtiökokous 11.3.2010 päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kpl (noin 5 % kaikista osakkeista) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

OPTIO OIKEUDET

Optio-ohjelma 2006

Yhtiökokouksessa 8.3.2006 päätettiin optio-ohjelmasta, jonka perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa enintään yhteensä 1 920 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 kappaletta Alma Media Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvolta 0,60 euroa olevaa osaketta. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Optio-oikeuksista 640 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2006A (ALN1VEW106), 640 000 kappaletta tunnuksella 2006B (ALN1VEW206) ja 640 000 kappaletta tunnuksella 2006C (ALN1VEW306).

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:

2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006,

2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007 ja

2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008.

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana myöntänyt A-optio-ohjelmasta yhteensä 515 000 optio-oikeutta 2006A. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Median hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 200 000 kappaletta 2006A-optio-oikeuksia. Konsernin johdolla olleet 440.000 kappaletta on 30.6.2010 mennessä kaikki joko myyty (242.263 kappaletta) tai käytetty osakkeiden merkintään (197.737 kappaletta). A-ohjelman optioiden merkintähinta oli 4,88 euroa.

Alma Median hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle yhteensä 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeutta. B-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,85 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2007 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006B merkintähinta laski maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa), maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,65 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,25 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006B-optiot, 175 000 kappaletta, on mitätöity. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen. 2006B-optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 30.6.2010 mennessä.

Vuonna 2008 hallitus päätti antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. C-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,06 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2008 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,76 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,36 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006C-optiot, 170 000 kappaletta, on mitätöity. 2006C-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2010 alkaen.

Jos kaikki johdolle annetut merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,25 %.

Optio-ohjelma 2009

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A (ALN1VEW309), 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B (ALN1VEW209) ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C (ALNVEW109).

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:

2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009,

2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010 ja

2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 70 000 kappaletta 2009A-optioita. 2009A-ohjelman merkintähinta, 5,21 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2009 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 4,81 euroon.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2010 antaa 2009B-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 595 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 115 000 kappaletta 2009B-optioita. 2009B-ohjelman merkintähinta, 7,33 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2010 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin.

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,84 %.

Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

MARKKINATAKAUS

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

LIPUTUKSET

Huhti-kesäkuussa 2010 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alma Median paino- ja jakeluliiketoimintaan keskittyvän palveluyksikön nimi muutettiin Alma Manu Oy:ksi 1.7.2010.

Helsingin kihlakunnansyyttäjä päätti 1.7.2010 nostaa syytteen työsyrjinnästä Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan Johanna Korhosen johtajasopimuksen purkuun liittyvässä rikosepäilyssä.

Alma Media ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Kilpailuviranomaisen hyväksyntä yritysjärjestelylle saatiin 14.7.2010 ja siihen liittyvät osakekaupat on tarkoitus toteuttaa vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 78,7 79,3 -0,7 153,1 155,8 -1,7 307,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 201,6 0,3 0,2 73,6 0,9
Materiaalit ja palvelut -22,5 -23,9 5,8 -45,0 -47,3 4,8 -93,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -29,5 -28,5 -3,5 -58,1 -58,1 0,1 -112,3
Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -2,2 -18,7 -4,8 -4,4 -9,7 -8,9
Liiketoiminnan muut kulut -13,6 -12,9 -5,3 -26,3 -27,7 4,8 -53,0
LIIKEVOITTO 10,9 11,9 -9,1 19,1 18,5 3,5 41,4
Rahoitustuotot 0,2 0,1 28,0 0,4 0,5 -11,3 0,6
Rahoituskulut -0,2 -0,1 -38,6 -0,4 -0,6 35,3 -1,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 -0,4 128,2 0,4 -0,3 236,5 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA 11,0 11,5 -5,0 19,5 18,1 8,2 40,8
Tuloverot -3,1 -3,3 4,3 -5,4 -5,1 -6,0 -11,4
TILIKAUDEN TULOS 7,8 8,3 -5,2 14,1 12,9 9,1 29,3
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot 0,2 -0,1 369,5 0,1 -0,1 255,6 0,5
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,1 0,5 -0,7 166,6 -0,4
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,4 -0,1 528,2 0,6 -0,8 0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,2 8,2 0,3 14,7 12,1 21,1 29,5
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 7,7 8,3 14,0 12,9 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,0 0,1 -0,0 0,1
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,1 8,2 14,6 12,1 29,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,0 0,1 -0,0 0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,10 0,11 0,19 0,17 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,10 0,11 0,19 0,17 0,39

TASE milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 30,3 32,9 28,2
Muut aineettomat hyödykkeet 10,6 11,8 10,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29,9 33,3 32,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 31,2 28,7 30,5
Muut rahoitusvarat 5,2 4,4 4,5
Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,1 0,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,9 1,4 1,5
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,3 1,6 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23,0 24,4 25,3
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,6 1,8 1,2
Rahavarat 18,8 14,4 21,1
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSRÄT 0,0 0,0 0,0
VARAT YHTEENSÄ 151,6 156,0 155,5
TASE milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,0 44,8 44,8
Ylikurssirahasto 4,7 2,8 2,8
Muuntoerot -0,2 -0,9 -0,3
Kertyneet voittovarat 33,4 31,3 48,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 83,0 78,0 95,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,0 0,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 83,2 78,0 96,0
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 2,7 3,3 2,8
Laskennalliset verovelat 2,9 2,4 2,5
Eläkevelvoitteet 2,9 3,5 3,1
Varaukset 0,2 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 1,7 0,5 0,4
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 1,7 11,3 1,8
Saadut ennakot 23,3 22,4 12,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 1,6
Varaukset 0,4 0,6 1,0
Ostovelat ja muut velat 32,7 33,8 33,7
VELAT YHTEENSÄ 68,4 77,9 59,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 151,6 156,0 155,5

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2010 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 48,5 95,8 0,2 96,0
Tilikauden tulos 14,0 14,0 0,1 14,1
Muut laajan tuloksen erät 0,1 0,5 0,6 0,6
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kansssa
Emoyhtiön osingonjako -29,8 -29,8 -29,8
Tytäryritysten osingonjako -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,3 0,3 0,3
Toteutetut osakeoptiot 0,3 1,9 2,1 2,1
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,1 0,1
Oma pääoma 30.6.2010 45,0 4,7 -0,2 33,4 83,0 0,2 83,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2009 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009 44,8 2,8 -0,8 41,1 87,9 0,6 88,5
Tilikauden tulos 12,9 12,9 12,9
Muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,7 -0,8 -0,8
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kansssa
Emoyhtiön osingonjako -22,4 -22,4 -22,4
Tytäryritysten osingonjako -0,6 -0,6
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,3 0,3 0,3
Oma pääoma 30.6.2009 44,8 2,8 -0,9 31,3 78,0 0,0 78,0

Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa

A = Osake-pääoma

B = Ylikurssirahasto

C = Muuntoerot

D = Kertyneet voittovarat

E = Yhteensä

F = Määräysvallattomien omistajien osuus

G = Oma pääoma yhteensä

RAHAVIRTALASKELMA

2010 2009 2010 2009 2009
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 7,8 8,3 14,1 12,9 29,3
Oikaisuerät 5,0 5,3 9,1 9,3 19,5
Käyttöpääoman muutos -2,0 -6,9 12,1 9,1 -0,8
Saadut osingot 0,8 1,5 0,9 2,3 1,8
Saadut korot 0,0 0,1 0,1 0,5 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,1 -0,3 -0,6 -1,0
Maksetut verot -5,0 -4,1 -7,1 -3,9 -6,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 6,5 4,0 28,9 29,5 43,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -0,9 -1,3 -1,7 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1 0,0 0,1 2,0
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,2 0,0 -1,7 0,0 -0,8
Osakkuusyritysten hankinta -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -2,5
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
Investointien rahavirta yhteensä -2,3 -1,0 -3,3 -1,9 0,7
Rahavirta ennen rahoitusta 4,2 2,9 25,6 27,7 43,9
Rahoituksen rahavirta
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -21,0 -0,8 -22,5 -32,7
Korollisten saamisten muutos 0,5 1,1 0,7 1,1 1,7
Maksetut osingot 0,0 -0,6 -30,0 -23,0 -23,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä 2,3 -20,4 -28,0 -26,6 -36,1
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 6,4 -17,5 -2,4 1,1 7,7
Rahavarat kauden alussa 12,3 31,8 21,1 13,3 13,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Rahavarat kauden lopussa 18,8 14,4 18,8 14,4 21,1

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 1.4.-30.6.2010

Katsauskauden aikana Alma Media hankki Tyrvään Sanomien liiketoiminnot sekä kasvatti omistusosuuttaan Kotikokki net Oy:ssä 40 %:sta 65 %:iin. Kotikokki net Oy on aiemmin yhdistelty osakkuusyrityksenä. Tämä aiemmin omistettu osuus on hankinta-ajankohtana arvostettu käypään arvoon 0,5 milj. euroa ja aiheutunut voitto 0,2 milj. euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Hankituista liiketoiminnoista käteisvaroina luovutettujen kokonaisvastikkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 1,4 milj. euroa eikä kauppoihin liity ehdollisia vastikkeita. Määräysvallattomien omistajien osuutena on hankinta-ajankohtana kirjattu 0,1 milj. euroa arvostettuna määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.

Hankittujen saamisten käypä arvo ja bruttomäärät olivat 0,1 milj. euroa. Muut tärkeimmät hankitut varat ja velat koostuivat aineettomista hyödykkeistä sisältäen asiakkuudet, tuotemerkit ja teknologian, yhteensä 0,8 milj. euroa, rahavaroista 0,2 milj. euroa sekä ostoveloista ja muista lyhytaikaisista veloista 0,1 milj. euroa. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon 1,2 milj. euroa vaikuttivat odotettavissa olevat synergiaedut. Liikearvosta 0,6 milj. euroa odotetaan olevan vähennyskelpoinen verotuksessa. Jos hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2010 alussa, konsernin liikevaihto olisi 0,6 milj. euroa suurempi.

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2010 2009 2010 2009 2009
milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Suomi 75,6 76,1 146,9 149,2 295,4
Muut EU-maat 2,9 3,1 5,7 6,2 11,9
Muut maat 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5
Yhteensä 78,7 79,3 153,1 155,8 307,8

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 43,7 43,7 45,4
Kauppalehti-ryhmä 41,1 47,3 41,3
Markkinapaikat 14,2 13,3 13,0
Muu toiminta 26,4 33,0 29,9
Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 26,1 18,6 25,9
Yhteensä 151,6 156,0 155,5

VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 33,7 32,1 24,9
Kauppalehti-ryhmä 11,0 13,2 9,8
Markkinapaikat 5,1 3,5 3,5
Muu toiminta 11,4 12,1 12,6
Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 7,2 16,9 8,7
Yhteensä 68,4 77,9 59,5

2010 2009 2010 2009 2009
KONSERNIN INVESTOINNIT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Sanomalehdet 1,5 0,5 2,1 0,9 1,8
Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,4 0,6 2,6
Markkinapaikat -1,3 0,3 0,5 0,5 0,7
Muu toiminta 2,4 0,5 2,8 1,0 3,0
Yhteensä 2,9 1,5 5,9 3,0 8,2

VARAUKSET

Yhtiöllä oli 30.6.2010 yhteensä 0,5 (0,7) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

VASTUUT

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Muut vastuusitoumukset
Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 0,1 0,1
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa 5,9 7,5 6,3
1-5 vuoden kuluessa 13,1 18,8 15,2
Yli viiden vuoden kuluttua 25,0 26,5 19,9
Yhteensä 44,0 52,8 41,4
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 2,0 0,4

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit
Käypä arvo * 0,1 -0,1 -0,0
Nimellisarvo 1,0 0,9 0,8
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:

2010 2009 2010 2009 2009
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,8 1,0 1,7 1,9 3,7
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1 0,1 0,1

Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-oikeudet -kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).

Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2009 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä 1.1.2010 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

Tilikaudet 2010 ja 2009 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2009 – 2010. Segmenttirakenteen muutosten osalta osavuosikatsauksen liitteissä on annettu yhteenvetoina segmenttikohtaiset vertailukausien tiedot sekä uuden että vanhan segmenttirakenteen mukaisesti.

1.1.2010 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

IFRS 3 (2008) Liiketoimintojen yhdistäminen

IAS 27 (2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutos

IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta

IFRS – IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009)

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen. IFRS 3 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet tilikaudella 2010 tapahtuneiden yrityshankintojen käsittelyyn mm. liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta.

Vuoden 2011 alusta tai myöhemmin käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, osa 1

Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu

Muutos IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys

IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

YLEISLAUSUNTO

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 29.10.2010 klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

TILIKAUTTA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

  1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
UUDELLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA
2009
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet
Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,9 51,2 55,4 213,4
Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,6 0,5 0,5 2,1
Sanomalehdet yhteensä 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Kauppalehti-ryhmä
Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3
Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Markkinapaikat
Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Muu toiminta
Ulkoinen liikevaihto 1,2 1,4 1,1 1,1 4,8
Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,0 16,6 17,2 67,8
Muu toiminta yhteensä 18,2 18,4 17,7 18,3 72,7
Eliminoinnit -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Muu toiminta 0,9 1,5 2,4 1,0 5,7
Yhteensä 6,5 12,0 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
VANHALLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA
2009
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet
Ulkoinen liikevaihto 52,8 56,0 51,9 56,2 216,9
Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
Sanomalehdet yhteensä 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Kauppalehti-ryhmä
Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3
Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Markkinapaikat
Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Muu toiminta
Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
Segmenttien välinen liikevaihto 3,6 3,9 3,5 3,5 14,5
Muu toiminta yhteensä 4,0 4,2 3,9 3,8 15,9
Eliminoinnit -4,9 -5,0 -4,7 -4,5 -19,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Muu toiminta -0,8 -0,3 0,0 -0,7 -1,9
Yhteensä 6,5 11,9 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät

LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN
2009
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet
Ulkoinen liikevaihto -0,8 -1,1 -0,7 -0,8 -3,4
Segmenttien välinen liikevaihto -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -2,3
Sanomalehdet yhteensä -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Kauppalehti-ryhmä
Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat
Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu toiminta
Ulkoinen liikevaihto 0,8 1,1 0,7 0,8 3,4
Segmenttien välinen liikevaihto 13,4 13,1 13,1 13,7 53,3
Muu toiminta yhteensä 14,2 14,2 13,8 14,5 56,7
Eliminoinnit -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Sanomalehdet -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu toiminta 1,7 1,8 2,4 1,7 7,5
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2009
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 1,0 1,0 1,1 1,3 4,4
Liikevoitto 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
% liikevaihdosta 9,9 16,7 12,5 15,8 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 9,4 6,9 8,6 30,8
% liikevaihdosta 11,3 16,8 13,4 15,4 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 002 1 015 1 021 1 002 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 365 370 377 370 370
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,2 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,5 4,0 4,0 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 8,1 8,6 7,5 6,8 31,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,6 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2009
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 2,5 2,6 2,3 2,7 10,2
Liikevoitto 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
% liikevaihdosta 12,8 19,4 16,7 18,3 16,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 11,2 9,3 10,3 38,4
% liikevaihdosta 14,1 19,6 17,5 17,9 17,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 152 1 176 1 185 1 084 1 149
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 998 1 045 894 969
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 5,9 5,6 5,9 6,1 23,5
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 6,0 6,4 5,6 4,7 23,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,8 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200

SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN
2009
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Liikevoitto -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -151 -161 -164 -82 -147
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -573 -628 -668 -525 -599
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,0 -2,2 -1,9 -2,1 -8,1
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,0 2,2 1,9 2,1 8,1
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0

  1. SEGMENTTIEN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT
SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT

UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2009
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 44,0 43,7 43,6 45,4
Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
Muu toiminta ja eliminoinnit 33,5 33,0 32,1 29,9
Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 36,8 32,1 27,2 24,9
Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
Muu toiminta ja eliminoinnit 14,3 12,1 12,1 12,6
Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
Sanomalehdet 0,5 0,5 0,7 0,2
Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
Muu toiminta 0,6 0,5 1,2 0,8
Yhteensä 1,5 1,5 2,2 3,0

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
2009
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 65,3 64,1 63,4 65,3
Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
Muu toiminta ja eliminoinnit 12,2 12,6 12,3 10,0
Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet 43,9 38,6 33,3 31,7
Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
Muu toiminta ja eliminoinnit 7,3 5,6 6,1 5,8
Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
Sanomalehdet 0,9 0,6 1,0 0,8
Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
Muu toiminta 0,1 0,3 1,0 0,2
Yhteensä 1,5 1,4 2,2 3,0

SEGMENTTIEN VAROJEN, VELKOJEN JA INVESTOINTIEN MUUTOKSET
SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN
2009
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet -21,2 -20,4 -19,8 -19,9
Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu toiminta ja eliminoinnit 21,2 20,4 19,8 19,9
Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
Sanomalehdet -7,1 -6,5 -6,0 -6,8
Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu toiminta ja eliminoinnit 7,1 6,5 6,0 6,8
Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
Sanomalehdet -0,4 -0,2 -0,2 -0,6
Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu toiminta 0,4 0,2 0,2 0,6
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

  • Julkaistu: 22.7.2010, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli