Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010: Liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto kasvoi

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010: Liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto kasvoi

Alma Media Oyj Osavuosikatsaus 30.4.2010 klo 9.00

 

ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010:

LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA, LIIKEVOITTO KASVOI

 

Tammi-maaliskuu 2010 lyhyesti:

 

– Liikevaihto 74,4 (76,4) milj. euroa, liikevaihto laski 2,7 (laski 9,0) %. Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihtoa 2,1 milj. euroa.

– Liikevoitto 8,2 (6,5) milj. euroa, 11,1 (8,5) % liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,3 (7,5) milj. euroa.  

– Tulos ennen veroja 8,6 (6,5) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 8,6 (7,5) milj. euroa.

– Tilikauden tulos 6,3 (4,7) milj. euroa, tulos kasvoi 34,4 (laski 51,8) %.

– Osakekohtainen tulos 0,08 (0,06) euroa.

 

Näkymät vuodelle 2010:

 

– Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena.

– Toisen neljänneksen vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.  

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

 

Mainospanostukset seuraavat tyypillisesti talouden yleistä kehitystä. Koska vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut merkittävää muutosta kansantalouden kehityksessä, ei mainonnan määrässäkään nähty merkittävää muutosta vertailukauteen. Maaliskuussa Alma Median mediamyynti oli kuitenkin selvästi tammi- ja helmikuuta vilkkaampaa.

 

Alma Median Sanomalehdet-segmentin ilmoitusmyynti kasvoi hieman historiallisesti matalan vertailukauden luvuista. Kauppalehti-ryhmän ilmoitusmyynti nousi lähelle edellisvuoden tasoa vuosineljänneksen lopun positiivisen kehityksen seurauksena. Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvuun pääosin perustuen Etuovi-lehden jakelutapamuutoksiin sekä uusiin lehtilanseerauksiin Oulussa ja Lahdessa.

 

Sanomalehtien levikit pysyivät edelleen ennusteiden mukaan ennallaan tai laskivat lievästi. Sanomalehtien levikkiliikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten tukemana. Kauppalehden vuoden 2009 levikki pieneni ennakoidusti levikkirakenteessa toteutettujen muutosten sekä talouden taantumasta johtuneiden yritystilausten peruutusten vuoksi.

 

Verkkoliiketoiminta, etenkin verkon ilmoitusmyynti, kehittyi myönteisesti suhteessa vertailukauteen. Erityisen vahvasti verkkomainonta kasvoi Kauppalehti.fi:ssä ja Iltalehti.fi:ssä.

 

Alma Media investoi painetun sanomalehden tulevaisuuteen. Yhtiö päätti käynnistää Tampereen painolaitoksen enintään 50 milj. euron korvausinvestoinnin. Uuden painolaitoksen suunnitellaan aloittavan toimintansa vuoden 2013 alussa.

 

Alma Media julkisti 29.3.2010 Markkinapaikat-liiketoiminnan jatkokehityksen kannalta merkittävän yritysjärjestelyn. Alma Media ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö kattaa jatkossa yhtiöiden harjoittaman asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoiminnan. Järjestelyn lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka arvioidaan saatavan toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Alma Median liikevoitto kasvoi vertailukaudesta pääasiassa kustannussäästöjen sekä maaliskuun hyvän ilmoitusmyynnin ansiosta.

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen tammi-maaliskuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 30.4.2010 klo 11-12 Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen kello 11.00.

 

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonfrenssi alkaa 30.4.2010 kello 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0) 20 7806 1951 (osallistumiskoodi 2166204) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

 

Rauno Heinonen

viestintäjohtaja

Alma Media Oyj

 

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

 

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään tammi – maaliskuun tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2009 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

 

TUNNUSLUKUJA 2010 2009 Muutos 2009 2008
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12 1-12
Liikevaihto 74,4 76,4 -2,7 307,8 341,2
Liikevoitto (-tappio) 8,2 6,5 26,7 41,4 48,3
% liikevaihdosta 11,1 8,5   13,5 14,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,3 7,5 10,6 42,6 47,7
% liikevaihdosta 11,2 9,8   13,9 14,0
Tulos ennen veroja 8,6 6,5 31,5 40,8 52,4
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 8,6 7,5 14,7 42,0 49,9
Tilikauden tulos 6,3 4,7 34,4 29,3 39,0
Oman pääoman tuotto (vuosituotto)* 33,2 25,6 29,7 31,8 37,7
Sijoitetun pääoman tuotto (vuosituotto)* 32,4 20,6 57,3 29,1 34,3
Nettorahoituskulut 0,1 0,1 53,8 0,3 0,4
Nettorahoituskulut % 0,1 0,1   0,1 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,1 116,7 -0,3 4,5
Taseen loppusumma 148,1 180,7   155,5 166,9
Bruttoinvestoinnit 3,0 1,5 91,9 8,2 14,5
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 4,0 2,1   2,7 4,2
Omavaraisuusaste-% 59,5 45,8   67,2 57,2
Velkaantumisaste (gearing), % -10,8 5,3   -17,1 6,5
Korolliset nettovelat -7,9 3,8   -16,5 5,8
Korollinen vieras pääoma 4,4 35,6   4,6 19,1
Koroton vieras pääoma 71,1 74,8   54,9 59,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 739 1 933 -10,1 1 888 1 981
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 940 937 0,2 969 968
Tulos/osake, EUR
(laimentamaton)
0,08 0,06 35,1 0,39 0,51
Tulos/osake, EUR
(laimennettu)
0,08 0,06 34,6 0,39 0,51
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,30 0,34 -12,5 0,58 0,63
Oma pääoma/osake, EUR 0,97 0,93   1,28 1,18
Hinta/voitto-suhde (P/E)       19,1 9,6
Osakekannan markkina-arvo 543,2 390,2   558,1 369,3
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)          
– laimentamaton 74 613 74 613   74 613 74 613
– laimennettu 74 895 74 613   74 859 74 764
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 74 613 74 613   74 613 74 613

 

*ks. osavuosikatsauksen pääasialliset laadintaperiaatteet

 

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2010

 

Konsernin liikevaihto vuoden 2010 tammi-maaliskuussa oli 74,4 (76,4) milj. euroa, liikevaihto laski 2,7 (laski 9,0) %. Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihtoa 2,1 milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 15,3 % (vertailukelpoinen organisaatio 2009 14,1 %, 2009 raportoitu osuus 13,8 %) eli 11,4 (10,5) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 8,2 (6,5) milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,3 (7,5) milj. euroa, kasvua 10,6 (-35,3) % vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 11,1 (8,5) %.

 

Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,1 (1,0) milj. euroa.

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 52,2 (52,4) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi 0,9 (-14,1) % 24,6 (24,4) milj. euroon. Sanomalehtien levikkiliikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla 26,8 (26,9) milj. eurossa hinnankorotusten tukemana. Sanomalehtien liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 (5,9) milj. euroa.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 14,1 (16,2) milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin siitä, että vertailukauden lukuihin sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 2,1 milj. euroa. Segmentin mediamyynti laski vertailujakson tasolta 0,1 milj. euroa. Levikkimyynti säilyi vertailukauden tasolla 3,8 (3,8) milj. eurossa. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (0,9) milj. euroa.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 7,6 (7,2) miljoonaa euroa. Markkinapaikkojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,0 (-0,2) milj. euroa.

 

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA TAMMI-MAALISKUUSSA 2010

 

Alma Media Oyj hankki 1.3.2010 60 % omistusosuuden Marknadspriser.se -verkkopalvelua hallinnoivasta Marknadspriser i Sverige AB -yhtiöstä. Yhtiö raportoidaan kokonaishankintana Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Alma Media Oyj hankki 16.3.2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä. Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle huhtikuussa 2010. Kauppaan kuuluu kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta. Tyrvään Sanomat Oy:n yhtiökokous vahvisti liiketoimintakaupan 24.3.2010.

 

Alma Media tiedotti 29.3.2010 Markkinapaikat-segmentin liiketoimintaan liittyvästä yritysjärjestelystä. Alma Media Oyj ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien omistama kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat suunnitelman mukaisesti yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners Oy ostaa 35 % osuuden asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta Alma Median tytäryrityksestä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin tytäryrityksestä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Järjestelyn lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka arvioidaan saatavan toisen vuosineljänneksen aikana.

 

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

 

Heikko markkinatilanne on jatkunut Suomen mediamarkkinalla vuoden 2010 alkupuolella.

 

Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien levikkien odotetaan laskevan lievästi. Vuoden 2010 osalta Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi. Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonta kasvaa vuonna 2010 maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkomainonnan odotetaan kasvavan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Alma Media arvioi tilikauden 2010 vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Toisen neljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

 

 

MARKKINATILANNE

 

Suomen kansantalous supistui jyrkästi vuoden 2009 aikana. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,0 – 2,0 % vuonna 2010.

 

Viimeisellä neljänneksellä 2009 mainonnan kokonaismäärä väheni TNS Media Intelligencen mukaan 11,6 %. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi 0,7 %. Mainonta sanomalehdissä supistui 1,5 % ja kasvoi verkkomediassa 17,7 % vertailukaudesta.  Maaliskuussa mainonnan kokonaismarkkina kasvoi 5,9 %, sanomalehdissä 6,3 % ja verkkomediassa 22,2 %.  Iltapäivälehtien irtonumeromyynti laski tammi-maaliskuussa arviolta 2,4 (11,7) %.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12
  Sanomalehdet        
   Ulkoinen liikevaihto 51,1 52,0   213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 0,4   2,1
  Sanomalehdet yhteensä 52,2 52,4 -0,4 215,5
         
  Kauppalehti-ryhmä        
   Ulkoinen liikevaihto 14,0 16,2   62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1   0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 14,1 16,2 -13,4 62,8
         
  Markkinapaikat        
   Ulkoinen liikevaihto 7,6 7,2   27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0   0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,6 7,2 5,7 27,0
         
  Muu toiminta        
   Ulkoinen liikevaihto 1,7 1,2   4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,6 17,0   67,8
  Muu toiminta yhteensä 19,3 18,2 5,9 72,7
         
  Eliminoinnit -18,8 -17,6   -70,2
Yhteensä 74,4 76,4 -2,7 307,8
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa *) 1-3 1-3 % 1-12
  Sanomalehdet 6,9 5,2 32,0 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,5 0,6 140,2 6,7
  Markkinapaikat 0,0 -0,2 83,9 -0,7
  Muu toiminta -0,1 0,9 -116,4 5,7
Yhteensä 8,2 6,5 26,7 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät        

 

 

 

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan konsernin uuden sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti. Segmenttirakennetta on muutettu 2010 alusta lukien, kun Alma Median paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan liiketoimintasegmenttien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat ulkopuolella osana uutta Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä. Paino- ja jakelutoiminnot sisältyivät aiemmin Sanomalehdet-segmenttiin. Myös Kauppalehti-ryhmään kuuluvan Lehdentekijöiden liikevaihdon käsitettä on tarkennettu, ja koko yksikön liikevaihto on siirretty Kauppalehti-ryhmän levikkiliikevaihdosta muuhun liikevaihtoon.

 

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2009. Nämä muutokset on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitteessä. Pörssitiedotteessa Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa 27.4.2010 on esitetty sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto, segmenttien avainluvut sekä segmenttien varat, velat ja investoinnit sekä yhteenvedot muutoksen vaikutuksista vuosien 2008 ja 2009 osalta koskien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat-liiketoimintasegmenttejä.

 

 

SANOMALEHDET-SEGMENTTI

 

Sanomalehtien avainluvut 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 52,2 52,4 -0,4 215,5
Levikkiliikevaihto 26,8 26,9 -0,4 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,6 24,4 0,9 101,3
Muu liikevaihto 0,7 1,0 -29,1 4,4
Liikevoitto 6,9 5,2 32,0 29,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 13,2 9,9   13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,9 5,9 16,9 30,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 13,3 11,3   14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 918 1 002 -8 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 98 365 -73 370
* Satakunnan Kansan jakeluliiketoiminta myyty 1.1.2010 Aamujakelu Oy:lle, joka raportoidaan konsernin muussa toiminnassa.
         
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 2010

1-3
2009

1-3
  2009

1-12
Tarkastettu levikki        
Iltalehti       112 778
Aamulehti       135 293
         
Verkkopalvelut, eri kävijöitä

viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 182 908 1 710 305   1 762 615
Telkku.com 640 393 596 032   580 989
Aamulehti.fi 275 435 194 418   207 978

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

 

Sanomalehdet-segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla 52,2 (52,4) milj. eurossa. Segmentin mediamyynti nousi hieman, 0,9 %, 24,6 (24,4) milj. euroon. Painetun median ilmoitusmyynti kääntyi Aamulehdessä ja Iltalehdessä ensimmäisen neljänneksen aikana kasvuun. Muut Alma Median sanomalehdet kärsivät edelleen ilmoitusmarkkinan heikosta kehityksestä.

 

Verkkoliiketoiminnan mediamyynti kasvoi hyvin koko segmentissä suhteessa vertailukauteen. Iltalehti.fi:n mediamyynti kehittyi edelleen erityisen vahvasti, kasvua 39,7 (45,1) % vertailukaudesta.

 

Sanomalehtien levikkiliikevaihto pysyi ensimmäisellä neljänneksellä lähellä edellisvuoden tasoa. Alue- ja paikallislehtien levikit laskivat lievästi. Iltalehden irtonumeromyynti laski noin 5,1 (11,0) % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa noin 2,4 (11,7) %. Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa kävijämäärällä mitaten Suomen suosituimpana verkkopalveluna.

 

Sanomalehdet-segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 6,9 (5,2) milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,9 (5,9) milj. euroa.

 

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle huhtikuussa 2010. Kauppaan kuuluu kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta. Tyrvään Sanomat Oy:n yhtiökokous vahvisti liiketoimintakaupan 24.3.2010.

 

 

KAUPPALEHTI-RYHMÄ

 

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2010 2009 Muutos 2009  
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12  
Liikevaihto 14,1 16,2 -13,4 62,8  
Liikevaihto ilman myytyjä toimintoja * 14,1 14,1 -0,4 56,2  
Levikkiliikevaihto 3,8 3,8 -0,3 15,4  
Mediamyynnin liikevaihto 4,2 4,3 -3,3 16,3  
Muu liikevaihto 6,0 8,1 -25,1 31,0  
Liikevoitto 1,5 0,6 140,2 6,7  
Liikevoitto/liikevaihto, % 11,0 4,0   10,7  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 0,9 71,1 6,7  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 11,0 5,6   10,7  
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 428 488 -12 477  
* Kauppalehti 121 Oy myyty marraskuussa 2009  
           
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 2010

1-3
2009

1-3
  2009

1-12
 
Tarkastettu levikki          
Kauppalehti       78 731  
           
Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin  
Kauppalehti.fi 629 960 544 064   544 533  

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, Suomen Business Viestintä ja Baltiassa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,1 (16,2) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman Kauppalehti 121 Oy:tä säilyi ennallaan. Heikkona jatkuneen ilmoitusmarkkinan vuoksi Kauppalehti-ryhmän mediamyynti laski 0,1 milj. euroa vertailukaudesta, eli 3,3 %. Segmentin levikkiliikevaihto pysyi lähes ennallaan, laskua 0,3 %.

 

Kauppalehden tarkastettu LT-levikki 2009 on 78 731 kpl ja se laski odotetusti vuoden 2008 huipputasoltaan (86 654 kpl). Levikin kappalemääräisestä laskusta noin puolet aiheutui opiskelijajärjestöjen joukkotilausten muutoksista ja loppuosa markkinatilanteesta johtuneista yritystilausten peruutuksista. Vuonna 2010 Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi.

 

Kauppalehti.fi:n kävijämäärä oli ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin 629 960 (544 064) eri kävijää viikossa (Q4 2009 589 293).

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 1,5 (0,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (0,9) milj. euroa.

 

 

MARKKINAPAIKAT-SEGMENTTI

 

Markkinapaikkojen avainluvut 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 7,6 7,2 5,7 27,0
Kotimaan toiminnot 6,5 6,0 8,1 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 -5,0 4,7
Liikevoitto 0,0 -0,2 83,9 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -0,4 -2,8   -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,1 -0,2 150,6 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 1,2 -2,8   -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 180 230 -22 200
         
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 2010

1-3
2009

1-3
  2009

1-12
Verkkopalvelut, eri kävijöitä viikossa keskimäärin
Etuovi.com 410 061 351 666   354 826
Autotalli.com 100 797 101 303   96 872
Monster.fi 98 601 83 915   74 473
Mikko.fi 80 762 78 380   76 854
Mascus.com 201 791 127 551   135 272
City24 208 516 290 999   232 640
Bovision 96 684 87 211   92 607

 

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Mascus ja Bovision.

 

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi 5,7 (-20,7) %. Liikevaihdon kasvu perustuu pääosin Etuovi-lehden jakelutapamuutoksiin (Pori ja Tampere) sekä uusiin lehtilanseerauksiin Oulussa ja Lahdessa.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto oli 0,0 (-0,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 (-0,2) milj. euroa.

 

Alma Media tiedotti 29.3.2010 Markkinapaikat-segmentin liiketoimintaan liittyvästä yritysjärjestelystä. Alma Media Oyj ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien omistama kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittavat suunnitelman mukaisesti yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners Oy ostaa 35 % osuuden asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta Alma Median tytäryrityksestä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin tytäryrityksestä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Suunnitelman mukaisesti yhteistyö kattaa jatkossa Markkinapaikat-segmentin palveluista Etuovi.com:in, Vuokraovi.com:in, Autotalli.com:in ja Mikko.fi:n. Järjestelyn lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka arvioidaan saatavan toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Alkavan yhteistyön vaikutukset Alma Median taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset. Uuteen yhtiöön siirrettävien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 16,9 milj. euroa. Arena Interactiven liikevaihto puolestaan oli 1,0 milj. euroa vuonna 2009.

 

 

OSAKKUUSYHTIÖT

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2010 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 1-3 1-12
Sanomalehdet -0,0 0,0 0,1
Kauppalehti-ryhmä      
  Talentum Oyj 0,1 -0,1 -1,4
Markkinapaikat      
Muu toiminta      
  Muut osakkuusyritykset 0,2 0,2 0,9
Yhteensä 0,3 0,1 -0,3

 

 

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2009 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

 

Alma Media Oyj hankki 16.3.2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä. Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä.

 

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun 2010 lopussa 148,1 (180,7) milj. euroa (155,5 milj. euroa 31.12.2009). Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 59,5 (45,8) % (67,2 % 31.12.2009) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 0,97 (0,93) euroa (1,28 euroa 31.12.2009).

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 22,4 (25,6) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 21,4 (24,8) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat ensimmäisen neljänneksen aikana toteutetut Marknadspriser i Sverige AB:n ja Kateetti Oy:n osakehankinnat.

 

Maaliskuun lopussa konsernin nettovelka oli -7,9 (3,8) milj. euroa.

 

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2010 käyttämättä 100,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on käytettävissään juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 50 milj. euron luottolimiitti, joka 31.3.2010 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

 

 

INVESTOINNIT

 

Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,0 (1,5) milj. euroa. Vuosineljänneksen aikana toteutetut investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja sekä osakehankintoja.

 

Alma Media Oyj tiedotti 17.12.2009 käynnistäneensä Tampereen painolaitoksen uudistamiseen liittyvän investoinnin valmistelun. Yhtiön hallitus päätti 11.3.2010 siirtää hankkeen toteutusvaiheeseen. Painoinvestoinnin arvo on enintään 50 milj. euroa. Investointi painottuu vuosille 2011 ja 2012. Uuden painolaitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuonna 2013. Investointipäätöksen johdosta konsernin vuosittaiset poistot nykyisestä painokoneesta sen arvioidulle jäljellä olevalle käyttöajalle nousevat tilikauden 2010 osalta 1,0 milj. euroa ja tilikausina 2011 ja 2012 1,2 milj. euroa.

 

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

 

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mediamyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

 

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

 

HALLINTO

 

Alma Media Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Paatelainen ja Lauri Helve sekä Kari Stadigh puheenjohtajaksi.

 

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Kari Stadighia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kari Stadighin arvioidaan olevan riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

 

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Alma Media sai 15.4.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab on jättänyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon hakemuksen erityisen tarkastuksen suorittamisesta. Yhtiö antaa asiassa vastineensa 15.5.2010 mennessä.

 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Sen edellyttämä, suosituksen 51 mukainen, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena.

 

 

OSINGONJAKO

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2009 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 25.3.2010 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

 

Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 29,8 (22,4) miljoonaa euroa.

 

 

OSAKE

 

Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 2 849 577 Alma Median osaketta, mikä vastasi 3,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2010 oli 7,28 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 7,23 euroa ja ylin 8,46 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 543,2 milj. euroa.

 

Yhtiökokous päätti edelleen valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kpl (noin 5 % kaikista osakkeista) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

 

 

Optio-oikeudet

 

Optio-ohjelma 2006

 

Yhtiökokouksessa 8.3.2006 päätettiin optio-ohjelmasta, jonka perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa enintään yhteensä 1 920 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 kappaletta Alma Media Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvolta 0,60 euroa olevaa osaketta. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Optio-oikeuksista 640 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2006A (ALN1VEW106), 640 000 kappaletta tunnuksella 2006B (ALN1VEW206) ja 640 000 kappaletta tunnuksella 2006C (ALN1VEW306).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:

2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006,

2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007 ja

2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008.

 

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana myöntänyt A-optio-ohjelmasta yhteensä 515 000 optio-oikeutta 2006A. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Median hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 200 000 kappaletta 2006A-optio-oikeuksia. A-ohjelman optioiden merkintähinta, 7,66 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2006 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006A merkintähinta laski elokuussa 2006 pääomanpalautuksen määrällä (0,53 euroa), maalikuussa 2007 osingonjaon määrällä (0,65 euroa), maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa), maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 5,28 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 4,88 euroon. 2006A-optioiden luovutusrajoitus päättyi ja osakemerkintäaika alkoi 1.4.2008. 2006A-optioita oli 31.3.2010 mennessä myyty 25 000 kappalettaja 3 000 kappaletta oli käytetty osakkeiden merkintään.

 

Alma Median hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle yhteensä 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeutta. B-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,85 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2007 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006B merkintähinta laski maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa), maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,65 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,25 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006B-optiot, 175 000 kappaletta, on mitätöity. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen. 2006B-optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.3.2010 mennessä.

 

Vuonna 2008 hallitus päätti antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. C-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,06 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2008 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,76 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,36 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006C-optiot, 170 000 kappaletta, on mitätöity. 2006C-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2010 alkaen.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,84 %.

 

 

Optio-ohjelma 2009

 

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A (ALN1VEW309), 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B (ALN1VEW209) ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C (ALNVEW109).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:

2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009,

2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010 ja

2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011.

 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 70 000 kappaletta 2009A-optioita. 2009A-ohjelman merkintähinta, 5,21 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4. – 30.4.2009 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 4,81 euroon.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,85 %.

 

Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

 

 

Markkinatakaus

 

Alma Medialla oli sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen 22.10.2009 asti. Tämän jälkeen Alma Median Oyj:n osakkeelle ei ole ollut voimassaolevaa markkinatakausta.

 

Liputukset

 

Tammi-maaliskuussa 2010 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media -konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle 16.4.2010. Kauppaan kuuluu kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta.

 

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Alma Media sai 15.4.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab on jättänyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon hakemuksen erityisen tarkastuksen suorittamisesta. Yhtiö antaa asiassa vastineensa 15.5.2010 mennessä.

 

Alma Media Oyj vastaanotti 23.4.2010 osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:ltä (y-tunnus 0761658-8) Alma Median hallitukselle osoitetun vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Herttaässän vaatimus on kokonaisuudessaan seuraava:

 

”Hakija vaatii Alma Media Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään seuraavia asioita:

 

1.Painolaitosinvestoinnista päättäminen

 

Yhtiön hallitusta pyydetään esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle selvitys Tampereen Sarankulmaan suunnitellun painolaitosinvestoinnin tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta yhtiön näkökulmasta ottaen erityisesti huomiooni internetin ja muun sähköisen median merkityksen kasvu ja kasvunäkymät tulevaisuudessa sekä se, että Suomessa on jo nykyisellään riittävässä määrin olemassa olevaa painolaitoskapasiteettia printtimedian tarpeisiin.

 

Selvitystä pyydetään sen vuoksi, koska investointi on yhtiön kannalta erittäin merkittävä ja haastava erityisesti vallitsevassa markkinatilanteessa, vaikka investointihankkeesta päättäminen sinänsä kuuluukin hallituksen toimivaltaan. Hankkeen merkittävyys huomioiden yhtiön osakkailla on siten korostettu tarve saada siitä perusteellinen selvitys.

 

Selvityksen perusteella yhtiökokous päättänee investointihankkeen keskeyttämisestä tai jatkamisesta.

 

2. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen ja hallituksen täydentäminen

 

Hakija ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kahdeksan jäsentä eli hallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä.

Hakija ehdottaa että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen jäsenten lisäksi Kai Mäkelä.”

 

Oy Herttaässä Ab omisti 31.3.2010 13,48 % Alma Media Oyj:n osakkeista.

 

 

Liite 1. – TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

 

2010 2009 Muutos 2009  
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 1-3 1-3 % 1-12  
LIIKEVAIHTO 74,4 76,4 -2,7 307,8  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 -84,3 0,9  
Materiaalit ja palvelut -22,5 -23,4 3,6 -93,1  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -28,6 -29,7 3,4 -112,3  
Poistot ja arvonalentumiset -2,2 -2,2 -0,8 -8,9  
Liiketoiminnan muut kulut -12,7 -14,8 13,6 -53,0  
LIIKEVOITTO 8,2 6,5 26,7 41,4  
Rahoitustuotot 0,2 0,4 -31,8 0,6  
Rahoituskulut -0,2 -0,5 59,5 -1,0  
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,1 116,7 -0,3  
TULOS ENNEN VEROJA 8,6 6,5 31,5 40,8  
Tuloverot -2,3 -2,0 -17,8 -11,4  
TILIKAUDEN TULOS 6,3 4,7 34,4 29,3  
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Muuntoerot -0,1 0,0 -1978,3 0,5  
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,3 -0,7 147,4 -0,4  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot          
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -0,7  133,6 0,2  
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,5 4,0 63,1 29,5  
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 6,3 4,7   29,2  
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   0,1  
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 6,5 4,0   29,3  
Määräysvallattomille omistajille -0,0 0,0   0,1  
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, euroa 0,08 0,06   0,39    
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,08 0,06   0,39    

 

 

TASE milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Liikearvo 29,0 33,0 28,2
Muut aineettomat hyödykkeet 10,1 11,9 10,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,9 34,3 32,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 31,8 30,3 30,5
Muut rahoitusvarat 4,2 4,3 4,5
Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,3 0,7
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 1,0 1,3 1,5
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 2,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27,0 27,4 25,3
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 1,0 3,0 1,2
Rahavarat 12,3 31,8 21,1
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSRÄT 0,0 0,0 0,0
VARAT YHTEENSÄ 148,1 180,7 155,5
       
TASE milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 44,8 44,8 44,8
Ylikurssirahasto 2,8 2,8 2,8
Muuntoerot -0,4 -0,8 -0,3
Kertyneet voittovarat 25,3 22,8 48,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 72,5 69,6 95,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,7 0,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 72,6 70,3 96,0
       
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 2,8 3,6 2,8
Laskennalliset verovelat 2,6 2,6 2,5
Eläkevelvoitteet 3,0 3,5 3,1
Varaukset 0,2 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 1,7 0,7 0,4
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 1,7 31,9 1,8
Saadut ennakot 26,2 27,1 12,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,8 1,1 1,6
Varaukset 0,9 1,1 1,0
Ostovelat ja muut velat 34,7 38,7 33,7
VELAT YHTEENSÄ 75,6 110,4 59,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 148,1 180,7 155,5

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.- 31.3.2010 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 48,5 95,8 0,2 96,0
Tilikauden tulos       6,3 6,3 0,0 6,2
Muut laajan tuloksen erät     -0,1 0,3 0,2   0,2
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -29,8 -29,8   -29,8
Tytäryritysten osingonjako           -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,2 0,2   0,2
Oma pääoma 31.3.2010 44,8 2,8 -0,4 25,3 72,5 0,0 72,6
               
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.- 31.3.2009 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009 44,8 2,8 -0,8 41,1 87,9 0,6 88,5
Tilikauden tulos       4,7 4,7 0,0 4,7
Muut laajan tuloksen erät     0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -22,4 -22,4   -22,4
Tytäryritysten osingonjako              
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,2 0,2   0,2
Oma pääoma 31.3.2009 44,8 2,8 -0,8 22,8 69,6 0,7 70,3

 

 

Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa

A = Osake-pääoma

B = Ylikurssirahasto

C = Muuntoerot

D = Kertyneet voittovarat

E = Yhteensä

F = Määräysvallattomien omistajien osuus

G = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

  2010 2009 2009
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto 6,3 4,7 29,3
Oikaisuerät 4,1 4,0 19,5
Käyttöpääoman muutos 14,1 16,1 -0,8
Saadut osingot 0,1 0,9 1,8
Saadut korot 0,1 0,2 0,4
Maksetut korot -0,1 -0,5 -1,0
Maksetut verot -2,1 0,2 -6,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 22,4 25,6 43,1
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,8 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 2,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 -0,1
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,5 0,0 -0,8
Osakkuusyritysten hankinta -0,1 0,0 -2,5
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 6,2
Osakkuusyritysten myynti 0,0 0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä -1,0 -0,8 0,7
       
Rahavirta ennen rahoitusta 21,4 24,8 43,9
       
Rahoituksen rahavirta      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 17,8 17,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -1,5 -32,7
Korollisten saamisten muutos 0,2 -0,1 1,7
Maksetut osingot -30,0 -22,4 -23,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -30,2 -6,2 -36,1
       
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -8,8 18,6 7,7
Rahavarat kauden alussa 21,1 13,3 13,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,0 -0,1
Rahavarat kauden lopussa 12,3 31,8 21,1

 

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNAT 1.1.-31.3.2010

 

Katsauskauden aikana Alma Media hankki 60 % osuuden Marknadspriser i Sverige AB:stä ja 24 % osuuden Kateetti Oy:stä. Kauppa- ja osakassopimusten perusteella määräytyvän tulevan lunastusvelvoitteen vuoksi Marknadspriser i Sverige AB yhdistellään 100 %:na tytäryrityksenä ja arvioitu lunastushinta sisältyy luovutettuun kokonaisvastikkeeseen ja ehdolliseen kauppahintavelkaan. Kateetti Oy on yhdistelty osakkuusyrityksenä. Yhtiöistä käteisvaroina luovutettujen kokonaisvastikkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 2,0 milj. euroa, josta myöhempien ehdollisten vastikkeiden osuus 1,4 milj. euroa. Ehdolliset vastikkeet määräytyvät kauppaehtojen perusteella yhtiöiden vuosien 2010-2013 liikevaihtojen ja kannattavuuksien perusteella. Ehdollisten vastikkeiden enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

 

Tytäryrityshankinnassa hankittujen saamisten käypä arvo ja bruttomäärä olivat 0,1 milj. euroa. Muut tärkeimmät hankitut varat ja velat koostuivat aineettomista hyödykkeistä sisältäen asiakkuudet ja teknologian 0,3 milj. euroa, rahavaroista 0,1 milj.euroa ja ostoveloista ja muista lyhytaikaisista veloista 0,2 milj. euroa. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon 0,9 milj. euroa vaikuttivat odotettavissa olevat synergiaedut. Jos hankinta olisi toteutunut vuoden 2010 alussa, konsernin liikevaihto olisi 0,1 milj. euroa suurempi.

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2010 2009 2009
milj. euroa 1-3 1-3 1-12
  Suomi 71,3 73,1 295,4
  Muut EU-maat 2,8 3,1 11,9
  Muut maat 0,3 0,2 0,5
Yhteensä 74,4 76,4 307,8

 

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan konsernin uuden sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti. Segmenttien koostumusta ja rakennetta on muutettu 2010 alusta lukien, kun Alma Median paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan liiketoimintasegmenttien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat ulkopuolella osana uutta Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä. Vertailukauden 2009 erät on oikaistu vastaavasti.

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin paino- ja jakeluyksikön toiminnot. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat-segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Oheisessa taulussa on esitetty Muu toiminta -segmentin avainluvut.

 

Muu toiminta -segmentin avainluvut 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 1-3 1-3 % 1-12
Liikevaihto 19,3 18,2 5,9 72,7
Liikevoitto -0,1 0,9 -116,4 5,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -0,7 4,7   7,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,3 0,9 -131,1 5,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -1,4 4,7   7,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 213 214 -1 210
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 842 573 47 599

 

 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 42,6 44,0 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 44,1 53,7 41,3
  Markkinapaikat 14,3 14,3 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 29,0 33,5 29,9
  Kohdistamattomat varat 18,2 35,2 25,9
Yhteensä 148,1 180,7 155,5

 

VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 37,6 36,8 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 12,5 15,9 9,8
  Markkinapaikat 4,0 4,1 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 12,7 14,3 12,6
  Kohdistamattomat velat 8,8 39,2 8,7
Yhteensä 75,6 110,4 59,5

 

  2010 2009 2009
KONSERNIN INVESTOINNIT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
  Sanomalehdet 0,6 0,5 1,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,1 0,3 2,6
  Markkinapaikat 1,8 0,2 0,7
  Muu toiminta 0,4 0,6 3,0
Yhteensä 3,0 1,5 8,2

 

 

VARAUKSET

 

Yhtiöllä oli 31.3.2010 hetkellä yhteensä 1,1 (1,2) milj. euroa varauksia.   Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 

VASTUUT

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa
31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Muiden puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 0,0 0,0 0,0
Muut vastuusitoumukset      
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 1,4 0,1 0,1
       
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:    
  Yhden vuoden kuluessa 6,3 7,8 6,3
  1-5 vuoden kuluessa 15,6 19,4 15,2
  Yli viiden vuoden kuluessa 19,3 27,4 19,9
  Yhteensä 41,2 54,7 41,4
       
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset 0,1 2,5 0,4

 

 

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroa
31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit      
  Käypä arvo * -0,0 -0,2 -0,0
  Nimellisarvo 1,0 0,8 0,8
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.  

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:

 

  2010 2009 2009
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,0 0,0 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 0,9 3,7
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa     0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa   0,1 0,1

 

 

Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-oikeudet -kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.

 

 

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

 

Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).

 

Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2009 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä 1.1.2010 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.

 

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

 

Tilikaudet 2010 ja 2009 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2009 – 2010. Segmenttirakenteen muutosten osalta osavuosikatsauksen liitteissä on annettu yhteenvetoina segmenttikohtaiset vertailukausien tiedot sekä uuden että vanhan segmenttirakenteen mukaisesti.

 

1.1.2010 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

 

IFRS 3 (2008) Liiketoimintojen yhdistäminen

IAS 27 (2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutos

IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta

IFRS – IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009)

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos

 

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen. IFRS 3 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet tilikaudella 2010 tapahtuneiden yrityshankintojen käsittelyyn mm. liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta.

 

Vuoden 2011 alusta tai myöhemmin käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, osa 1

Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu

Muutos IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys

IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi.

 

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

 

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

 

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 22.7.2010 klo 9.00.

 

 

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

 

TILIKAUTTA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

 

  1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
UUDELLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,9 51,2 55,4 213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,6 0,5 0,5 2,1
  Sanomalehdet yhteensä 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 1,2 1,4 1,1 1,1 4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,0 16,6 17,2 67,8
  Muu toiminta yhteensä 18,2 18,4 17,7 18,3 72,7
           
  Eliminoinnit -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta 0,9 1,5 2,4 1,0 5,7
Yhteensä 6,5 12,0 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
VANHALLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,8 56,0 51,9 56,2 216,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
  Sanomalehdet yhteensä 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 3,6 3,9 3,5 3,5 14,5
  Muu toiminta yhteensä 4,0 4,2 3,9 3,8 15,9
           
  Eliminoinnit -4,9 -5,0 -4,7 -4,5 -19,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
 

 
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta -0,8 -0,3 0,0 -0,7 -1,9
Yhteensä 6,5 11,9 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto -0,8 -1,1 -0,7 -0,8 -3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -2,3
  Sanomalehdet yhteensä -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,8 1,1 0,7 0,8 3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 13,4 13,1 13,1 13,7 53,3
  Muu toiminta yhteensä 14,2 14,2 13,8 14,5 56,7
           
  Eliminoinnit -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 1,7 1,8 2,4 1,7 7,5
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

  1. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 1,0 1,0 1,1 1,3 4,4
Liikevoitto 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
% liikevaihdosta 9,9 16,7 12,5 15,8 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 9,4 6,9 8,6 30,8
% liikevaihdosta 11,3 16,8 13,4 15,4 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 002 1 015 1 021 1 002 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 365 370 377 370 370
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,2 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,5 4,0 4,0 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 8,1 8,6 7,5 6,8 31,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,6 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 2,5 2,6 2,3 2,7 10,2
Liikevoitto 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
% liikevaihdosta 12,8 19,4 16,7 18,3 16,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 11,2 9,3 10,3 38,4
% liikevaihdosta 14,1 19,6 17,5 17,9 17,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 152 1 176 1 185 1 084 1 149
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 998 1 045 894 969
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 5,9 5,6 5,9 6,1 23,5
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 6,0 6,4 5,6 4,7 23,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,8 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN          
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Liikevoitto -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -151 -161 -164 -82 -147
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -573 -628 -668 -525 -599
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,0 -2,2 -1,9 -2,1 -8,1
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,0 2,2 1,9 2,1 8,1
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
           

 

 

  1. SEGMENTTIEN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT 

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT

   
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 44,0 43,7 43,6 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 33,5 33,0 32,1 29,9
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 36,8 32,1 27,2 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 14,3 12,1 12,1 12,6
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,5 0,5 0,7 0,2
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,6 0,5 1,2 0,8
Yhteensä 1,5 1,5 2,2 3,0
         

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT    
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 65,3 64,1 63,4 65,3
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 12,2 12,6 12,3 10,0
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 43,9 38,6 33,3 31,7
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,3 5,6 6,1 5,8
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,9 0,6 1,0 0,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,1 0,3 1,0 0,2
Yhteensä 1,5 1,4 2,2 3,0

 

 

SEGMENTTIEN VAROJEN, VELKOJEN JA INVESTOINTIEN MUUTOKSET  
SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN  
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -21,2 -20,4 -19,8 -19,9
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 21,2 20,4 19,8 19,9
  Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -7,1 -6,5 -6,0 -6,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,1 6,5 6,0 6,8
  Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet -0,4 -0,2 -0,2 -0,6
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 0,4 0,2 0,2 0,6
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         

 

 

 

  • Julkaistu: 30.4.2010, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli