Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa

Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa

Alma Media Oyj Pörssitiedote 27.4.2010 klo 14.05

 

MUUTOS ALMA MEDIAN LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN RAKENTEESSA JA KOOSTUMUKSESSA

Alma Media -konsernin sisäistä organisaatiorakennetta on muutettu vuoden 2010 alusta lukien, kun paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan liiketoimintasegmenttien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat ulkopuolella osana uutta Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä. Paino- ja jakelutoiminnot sisältyivät aiemmin Sanomalehdet-segmenttiin. Myös Kauppalehti-ryhmään kuuluvan Lehdentekijöiden liikevaihdon käsitettä on tarkennettu, ja koko yksikön liikevaihto on siirretty levikkiliikevaihdosta Kauppalehti-ryhmän muuhun liikevaihtoon.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukausilta 2008 ja 2009. Oheisissa taulukoissa esitetään sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto, segmenttien avainluvut sekä segmenttien varat, velat ja investoinnit sekä yhteenvedot muutoksen vaikutuksista.

 

 

Alma Media Oyj
Tuomas Itkonen, talousjohtaja

 

Lisätietoja:

Tuomas Itkonen, talousjohtaja, puh. 010 665 2244

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

 

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka keskittyy sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 

 

TILIKAUSIA 2008 JA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

 

  1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
UUDELLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,9 51,2 55,4 213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,6 0,5 0,5 2,1
  Sanomalehdet yhteensä 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 1,2 1,4 1,1 1,1 4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,0 16,6 17,2 67,8
  Muu toiminta yhteensä 18,2 18,4 17,7 18,3 72,7
           
  Eliminoinnit -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta 0,9 1,5 2,4 1,0 5,7
Yhteensä 6,5 12,0 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          
           
2008          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2008 2008 2008 2008 2008
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 55,4 59,0 55,4 59,0 228,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,4 0,4 0,5 1,7
  Sanomalehdet yhteensä 55,8 59,4 55,8 59,5 230,5
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 18,4 19,6 16,6 19,0 73,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 18,5 19,5 16,5 19,0 73,5
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 9,0 9,2 8,4 7,4 34,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
  Markkinapaikat yhteensä 9,1 9,3 8,5 7,5 34,3
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 1,1 1,5 1,2 1,2 4,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,3 17,5 18,3 70,1
  Muu toiminta yhteensä 18,1 18,8 18,7 19,5 75,0
           
  Eliminoinnit -17,4 -17,9 -18,0 -19,0 -72,2
Yhteensä 84,0 89,2 81,4 86,6 341,2
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2008 2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 7,7 10,1 7,9 8,6 34,3
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
  Markkinapaikat 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
  Muu toiminta 0,8 0,9 0,9 -0,2 2,3
Yhteensä 11,6 15,0 12,2 9,5 48,3
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
VANHALLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,8 56,0 51,9 56,2 216,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
  Sanomalehdet yhteensä 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 3,6 3,9 3,5 3,5 14,5
  Muu toiminta yhteensä 4,0 4,2 3,9 3,8 15,9
           
  Eliminoinnit -4,9 -5,0 -4,7 -4,5 -19,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
 

 
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta -0,8 -0,3 0,0 -0,7 -1,9
Yhteensä 6,5 11,9 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          
           
2008          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2008 2008 2008 2008 2008
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 56,1 60,1 56,2 59,9 232,2
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 1,1 1,0 1,3 4,5
  Sanomalehdet yhteensä 57,3 61,2 57,1 61,1 236,7
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 18,4 19,6 16,6 19,0 73,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 18,5 19,5 16,5 19,0 73,5
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 9,0 9,2 8,4 7,4 34,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
  Markkinapaikat yhteensä 9,1 9,3 8,5 7,5 34,3
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,4 0,4 0,3 1,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 3,0 3,2 3,5 3,8 13,5
  Muu toiminta yhteensä 3,4 3,6 3,9 4,2 15,1
           
  Eliminoinnit -4,3 -4,4 -4,5 -5,2 -18,4
Yhteensä 84,0 89,2 81,4 86,6 341,2
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2008 2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 9,3 11,8 10,0 10,5 41,5
  Kauppalehti-ryhmä 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
  Markkinapaikat 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
  Muu toiminta -0,8 -0,8 -1,2 -2,0 -4,9
Yhteensä 11,6 15,0 12,2 9,5 48,3
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto -0,8 -1,1 -0,7 -0,8 -3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -2,3
  Sanomalehdet yhteensä -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,8 1,1 0,7 0,8 3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 13,4 13,1 13,1 13,7 53,3
  Muu toiminta yhteensä 14,2 14,2 13,8 14,5 56,7
           
  Eliminoinnit -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 1,7 1,8 2,4 1,7 7,5
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
2008          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2008 2008 2008 2008 2008
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto -0,7 -1,0 -0,8 -0,8 -3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,8 -0,7 -0,6 -0,7 -2,8
  Sanomalehdet yhteensä -1,6 -1,8 -1,3 -1,6 -6,2
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,7 1,0 0,8 0,8 3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 13,9 14,2 14,0 14,5 56,6
  Muu toiminta yhteensä 14,7 15,2 14,8 15,3 60,0
           
  Eliminoinnit -13,1 -13,5 -13,5 -13,8 -53,8
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2008 2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet -1,6 -1,7 -2,1 -1,9 -7,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 1,6 1,7 2,1 1,8 7,3
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

  1. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 1,0 1,0 1,1 1,3 4,4
Liikevoitto 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
% liikevaihdosta 9,9 16,7 12,5 15,8 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 9,4 6,9 8,6 30,8
% liikevaihdosta 11,3 16,8 13,4 15,4 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 002 1 015 1 021 1 002 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 365 370 377 370 370
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,2 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,5 4,0 4,0 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 8,1 8,6 7,5 6,8 31,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,6 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           

 

2008          
           
Sanomalehtien avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 55,8 59,4 55,8 59,5 230,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,4 26,9 28,3 27,1 108,6
Mediamyynnin liikevaihto 28,5 31,5 26,5 31,3 117,7
Muu liikevaihto 0,9 1,0 1,1 1,2 4,2
Liikevoitto 7,7 10,1 7,9 8,6 34,3
% liikevaihdosta 13,8 17,0 14,1 14,5 14,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,7 10,1 7,9 8,6 34,3
% liikevaihdosta 13,8 17,0 14,1 14,5 14,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 012 1 032 1 051 1 042 1 042
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 349 355 363 361 361
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 18,5 19,5 16,4 19,0 73,5
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,7 3,8 4,1 15,5
Mediamyynnin liikevaihto 5,8 5,8 4,7 5,8 22,2
Muu liikevaihto 8,8 10,0 7,9 9,0 35,8
Liikevoitto 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 10,6 16,1 15,4 10,8 13,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 10,6 16,1 15,4 10,8 13,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 497 501 503 494 499
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 9,0 9,3 8,5 7,5 34,3
Kotimaan toiminnot 7,6 7,6 6,9 6,0 28,1
Ulkomaan toiminnot 1,5 1,8 1,6 1,4 6,3
Liikevoitto 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
Liikevoitto/liikevaihto, % 12,4 9,5 11,5 -13,2 5,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 12,5 9,4 11,5 -13,2 5,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 199 211 220 234 216
           

 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 2,5 2,6 2,3 2,7 10,2
Liikevoitto 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
% liikevaihdosta 12,8 19,4 16,7 18,3 16,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 11,2 9,3 10,3 38,4
% liikevaihdosta 14,1 19,6 17,5 17,9 17,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 152 1 176 1 185 1 084 1 149
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 998 1 045 894 969
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 5,9 5,6 5,9 6,1 23,5
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 6,0 6,4 5,6 4,7 23,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,8 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           

 

2008          
           
Sanomalehtien avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 57,3 61,2 57,1 61,1 236,7
Levikkimyynnin liikevaihto 26,4 26,9 28,3 27,1 108,6
Mediamyynnin liikevaihto 28,5 31,5 26,5 31,3 117,7
Muu liikevaihto 2,5 2,8 2,4 2,7 10,4
Liikevoitto 9,3 11,8 10,0 10,5 41,5
% liikevaihdosta 16,3 19,2 17,4 17,2 17,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 11,8 10,0 10,5 41,5
% liikevaihdosta 16,3 19,2 17,4 17,2 17,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 167 1 210 1 244 1 169 1 197
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 980 1 045 910 968
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 18,5 19,5 16,5 19,0 73,5
Levikkimyynnin liikevaihto 6,2 6,3 5,9 6,5 24,8
Mediamyynnin liikevaihto 5,8 5,8 4,7 5,9 22,2
Muu liikevaihto 6,5 7,5 5,9 6,6 26,7
Liikevoitto 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 10,6 16,1 15,4 10,7 13,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 3,1 2,5 2,0 9,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 10,6 16,1 15,4 10,8 13,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 497 501 503 494 499
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 9,1 9,4 8,4 7,5 34,3
Kotimaan toiminnot 7,6 7,6 6,9 6,0 28,0
Ulkomaan toiminnot 1,5 1,8 1,5 1,5 6,3
Liikevoitto 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
Liikevoitto/liikevaihto, % 12,5 9,4 11,6 -13,0 5,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,1 0,9 1,0 -1,0 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 12,5 9,4 11,6 -13,2 5,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 199 211 220 234 216
           

 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN          
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Liikevoitto -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -151 -161 -164 -82 -147
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -573 -628 -668 -525 -599
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,0 -2,2 -1,9 -2,1 -8,1
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,0 2,2 1,9 2,1 8,1
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           

 

2008          
           
Sanomalehtien avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,6 -1,8 -1,3 -1,6 -6,2
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,6 -1,8 -1,4 -1,6 -6,2
Liikevoitto -1,6 -1,7 -2,1 -1,9 -7,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,6 -1,7 -2,1 -1,9 -7,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -155 -178 -193 -127 -155
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -588 -625 -682 -549 -607
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,3 -2,5 -2,0 -2,4 -9,3
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,3 2,5 2,0 2,4 9,3
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2008 2008 2008 2008 2008
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           

 

 

  1. SEGMENTTIEN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT 

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT

   
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 44,0 43,7 43,6 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 33,5 33,0 32,1 29,9
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 36,8 32,1 27,2 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 14,3 12,1 12,1 12,6
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,5 0,5 0,7 0,2
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,6 0,5 1,2 0,8
Yhteensä 1,5 1,5 2,2 3,0
         
2008        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet 46,0 46,5 43,2 45,8
  Kauppalehti-ryhmä 58,4 54,0 55,2 52,3
  Markkinapaikat 16,8 16,7 16,6 15,2
  Muu toiminta ja eliminoinnit 42,8 42,6 40,9 32,2
  Kohdistamattomat varat 16,9 10,5 10,7 21,4
Yhteensä 180,9 170,3 166,5 166,9
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet 37,4 32,9 28,9 25,3
  Kauppalehti-ryhmä 15,3 13,5 12,4 11,8
  Markkinapaikat 4,2 4,3 4,0 4,2
  Muu toiminta ja eliminoinnit 17,7 12,9 12,8 14,2
  Kohdistamattomat velat 45,5 34,7 28,0 22,9
Yhteensä 120,2 98,3 86,1 78,4
         

 

KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 1,0 1,8 0,8 1,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,4 0,4 0,3 0,3
  Markkinapaikat 0,3 0,5 0,4 0,9
  Muu toiminta 4,6 1,2 0,1 0,7
Yhteensä 6,2 3,9 1,5 2,9

 

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT    
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 65,3 64,1 63,4 65,3
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 12,2 12,6 12,3 10,0
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 43,9 38,6 33,3 31,7
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,3 5,6 6,1 5,8
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,9 0,6 1,0 0,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,1 0,3 1,0 0,2
Yhteensä 1,5 1,4 2,2 3,0
         
2008        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet 69,6 69,4 65,4 67,5
  Kauppalehti-ryhmä 58,4 54,0 55,2 52,3
  Markkinapaikat 16,8 16,7 16,6 15,2
  Muu toiminta ja eliminoinnit 19,2 19,7 18,6 10,5
  Kohdistamattomat varat 16,9 10,5 10,7 21,4
Yhteensä 180,9 170,3 166,5 166,9
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet 45,4 40,2 35,8 32,7
  Kauppalehti-ryhmä 15,3 13,5 12,4 11,8
  Markkinapaikat 4,2 4,3 4,0 4,2
  Muu toiminta ja eliminoinnit 9,8 5,6 5,9 6,8
  Kohdistamattomat velat 45,5 34,7 28,0 22,9
Yhteensä 120,2 98,3 86,1 78,4
         

 

KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 5,4 2,1 0,7 1,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,4 0,4 0,3 0,3
  Markkinapaikat 0,3 0,5 0,4 0,9
  Muu toiminta 0,1 0,9 0,1 0,4
Yhteensä 6,2 3,9 1,5 2,9

 

 

SEGMENTTIEN VAROJEN, VELKOJEN JA INVESTOINTIEN MUUTOKSET  
SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN  
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -21,2 -20,4 -19,8 -19,9
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 21,2 20,4 19,8 19,9
  Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -7,1 -6,5 -6,0 -6,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,1 6,5 6,0 6,8
  Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet -0,4 -0,2 -0,2 -0,6
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 0,4 0,2 0,2 0,6
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
2008        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet -23,6 -22,9 -22,2 -21,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 23,6 22,9 22,2 21,7
  Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
  Sanomalehdet -7,9 -7,3 -6,9 -7,4
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,9 7,3 6,9 7,4
  Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         

 

KONSERNIN INVESTOINNIT

milj. euroa
2008 2008 2008 2008
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet -4,5 -0,3 0,1 -0,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 4,5 0,3 -0,1 0,3
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

  • Julkaistu: 27.4.2010, 16:05
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli