Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009: Kannattavuus säilyi hyvänä vaisusta markkinatilanteesta huolimatta

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009: Kannattavuus säilyi hyvänä vaisusta markkinatilanteesta huolimatta

Alma Media Oyj   Osavuosikatsaus   29.10.2009 klo 9.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2009:
KANNATTAVUUS SÄILYI HYVÄNÄ VAISUSTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA
 
Heinä-syyskuu 2009 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 73,0 (81,4) milj. euroa, laskua 10,3 %.
– Liikevoitto 11,1 (12,2) milj. euroa, 15,3 % (15,0 %) liikevaihdosta.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,7 (12,2) milj. euroa, laskua 4,5 %
– Tulos ennen veroja 10,9 (12,1) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 11,4 (12,1) milj. euroa.
– Tilikauden tulos 7,7 (8,6) milj. euroa, laskua 11,4 %.
– Osakekohtainen tulos 0,10 (0,11) euroa.
– Korollisten nettovelkojen määrä -3,2 (19,8) milj. euroa.
 
Osingonjako:
 
– Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt, että se ei käytä yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta lisäosingon jakamisesta tilikaudelta 2008.
 
Näkymät vuodelle 2009:
 
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne Alma Median kolmannesta vuosineljänneksestä:
 
Heikko tilanne mediamarkkinoilla jatkui edelleen. Sanomalehtien ilmoitusmyynti oli toisen vuosineljänneksen tapaan noin viidenneksen vertailukautta alemmalla tasolla. Vaisu markkinatilanne heikensi myös Alma Median liikevaihtoa. Erityisesti valtakunnallinen ilmoittelu väheni. Lehtiemme paikallisen ilmoitusmyynnin kehitys vaihteli jonkin verran alue- ja lehtikohtaisesti. Sanomalehtien verkkopalveluiden ilmoitusmyynnin myönteinen kehitys jatkui edelleen myynnin kasvaessa kolmannella neljänneksellä 17,7 % vertailukaudesta.
 
Sanomalehtiemme levikit ja lukijamäärät pysyivät kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla.
 
Alma Median kannattavuus säilyi suunnitellusti edistyneiden säästötoimien ansiosta hyvänä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
 
Teimme elokuussa pakollisen julkisen ostotarjouksen Talentum Oyj:n kaikista osakkeista omistusosuutemme ylittäessä 30 %. Olemme päättäneet jatkaa ostotarjouksen tarjousaikaa 16.11.2009 saakka, sillä Kilpailuvirasto siirsi ostotarjouksen jatkokäsittelyyn 9.9.2009. Kilpailuvirasto voi enintään kolme kuukautta kestävässä jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.
 
Lisätietoja:
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 29.10.2009 klo 11.00 – 12.00 hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen klo 11.00.
 
Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 29.10.2009 klo 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 3003 2666 tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille.
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat


ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2008 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
 
*ks. osavuosikatsauksen pääasialliset laadintaperiaatteet
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ-SYYSKUUSSA 2009
 
Alma Median liikevaihto laski katsauskaudella 10,3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 73,0 milj. euroa (81,4 milj. euroa).
 
Konsernin liikevoitto putosi 11,1 (12,2) milj. euroon. Liikevoittoprosentiksi muodostui 15,3 % (15,0 %). Vuoden kolmannen neljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteiset -0,5 (0,0) milj. erät.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-SYYSKUUSSA 2009
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2009 tammi-syyskuussa oli 228,8 (254,7) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 13,0 % (13,0 %) eli 29,6 (33,2) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 29,6 (38,8) milj. euroa. Liikevoittoprosentiksi muodostui 12,9 % (15,3 %). Tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 31,4 (38,2) milj. euroa, laskua 17,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 
Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -1,8 (0,6) milj. euroa. Kuluvan vuoden kertaluonteiset kulut muodostuvat pääosin säästötoimenpiteiden aiheuttamista uudelleenjärjestelykustannuksista. Vertailukauden kertaluonteinen myyntivoitto syntyi kiinteistön myynnistä.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 164,0 (175,6) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto laski 14,6 % vertailukauden tasosta. Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hieman hinnankorotusten tukemana. Sanomalehtien vertailukelpoinen liikevoitto oli 28,1 (31,0) milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 47,0 (54,5) milj. euroa. Segmentin mediamyynti laski vertailujakson tasolta 30,1 %. Kauppalehden levikkimyynti on pysynyt edellisvuoden tasolla. Koko Kauppalehti-ryhmän levikkimyynti laski 4,9 %. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,7 (7,6) milj. euroa.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 20,5 (26,9) miljoonaa euroa. Markkinapaikkojen vertailukelpoinen liiketappio oli 0,3 (liikevoitto 3,0) milj. euroa.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2009
 
Alma Median omistusosuus Kotikokki.net Oy:stä on noussut kesäkuussa 40 %:iin. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2009
 
Epävarmuus ilmoitusmyynnin kehityksen osalta jatkuu.
 
Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien sekä Kauppalehden maksullisten levikkien odotetaan kehittyvän neutraalisti tai maltillisesti laskien. Alma Media arvioi, että sanomalehti- ja verkkomainonta pysyy myös loppuvuoden 2009 edellisvuotta alemmalla tasolla.
 
Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan ilmoitusmyynnin vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto jää vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja liikevoiton arvioidaan lähestyvän vertailukauden tasoa.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Suomen kansantalous on supistunut jyrkästi vuonna 2009. Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 7,6 % ja toisella neljänneksellä 9,4 % vuoden 2008 vastaavista ajanjaksoista. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan 4,5-7,2 % vuonna 2009. Vuoden 2010 osalta ennusteiden vaihteluväli on -0,3-+1,8 %.
 
Mediamyynnin lasku tasaantui toisen vuosineljänneksen aikana. TNS Media Intelligencen mukaan tammi-syyskuussa 2009 mainontaan käytettyjen eurojen kokonaismäärä väheni 19,6 % ja syyskuussa 17,7 % vuoteen 2008 verrattuna. Varsinaisissa sanomalehdissä mainonnan määrä väheni vastaavasti 23,5 % ja 20,9 %. Heinä-syyskuussa mainonnan määrä väheni 19,5 % kokonaisuudessaan ja varsinaisissa sanomalehdissä 23,4 %. Alma Media ei odota mediamarkkinoilla tapahtuvan merkittävää parantumista loppuvuoden 2009 aikana.
 
Mainonta verkkomediassa laski TNS:n tietojen mukaan tammi-syyskuussa 7,3 % ja kolmannella neljänneksellä 4,8 % edellisvuodesta.
 
Iltapäivälehtien irtonumeromyynti laski tammi-syyskuussa 8,0 %.
 
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
 
 
*) sisältää kertaluonteiset erät
 
 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehdet-segmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta 7,3 % 53,0 milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti laski 4,3 milj. euroa (16,3 %) vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hieman vuoden kolmannen neljänneksen aikana ensisijaisesti hinnankorotusten vuoksi. Levikkien kehitys oli maakunta- ja paikallislehtien osalta edelleen neutraalia tai lievästi laskevaa. Iltalehden irtonumeromyynti pieneni kolmannella neljänneksellä 6,6 % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa 5,7 %.
 
Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa Suomen suosituimpana verkkopalveluna. TNS Gallupin mukaan palvelu rikkoi viikolla 40 kaksi Suomen ennätystä 1 915 283 eri viikkokävijällä sekä yli 10 miljoonalla vierailulla.
 
Kustannussäästöjä toteutettiin yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Painojen tuotantotehokkuus oli hyvällä tasolla.
 
Sanomalehdet-segmentin kolmannen neljänneksen liikevoitto heikkeni 8,8 (10,0) milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,3 (10,0) milj. euroa.
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana 11,4 % 14,6 milj. euroon pääosin Kauppalehden mainosmyynnin 35,8 %:n laskun seurauksena. Kauppalehden ilmoitusmyynnin kehitys jatkui toisen neljänneksen tasolla. Segmentin levikkimyynti jäi hieman edellisen vuoden vastaavan jakson tasosta.
 
Kauppalehti kasvatti lukijamääräänsä ja Kauppalehti.fi-verkkopalvelun kävijämäärien kasvu jatkui. Sivusto ylsi uuteen ennätykseensä, 600 304 eri viikkokävijään, viikolla 38.
 
Toimenpiteet suunniteltujen kulusäästöjen toteuttamiseksi ovat edenneet kaikissa Kauppalehti-ryhmän yksiköissä.
 
Kauppalehti-ryhmän kolmannen neljänneksen liikevoitto heikkeni 0,3 milj. euroa 2,3 milj. euroon. Ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,3 (2,5) milj. euroa.
 
 
MARKKINAPAIKAT-SEGMENTTI
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Mascus ja Bovision.
 
Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto laski 26,3 %. Markkinapaikkojen toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaista muutosta toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Rekrytointi-ilmoittelun markkinoilla nähtiin lievää piristymistä kolmannen vuosineljänneksen lopulla muutamien suuryritysten käynnistäessä uudelleen julkiset rekrytoinnit. Asunto- ja vaihtoautomarkkinan vähäinen vilkastuminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Markkinapaikkojen liikevoitto pieneni kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euron liikevoitosta 0,0 milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,2 (1,0) milj. euroa.  
 
City24 Venäjän liiketoiminta lopetettiin tarkastelujakson aikana. Järjestelystä kirjattiin 0,1 milj. euron kertaluonteinen kulu.
 
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
Alma Media Oyj hankki 10.8.2009 tehdyllä osakekaupalla 375 000 Talentum Oyj:n osaketta. Osakekaupan jälkeen Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 30,65 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 30.9.2009 käytetty omistusosuus oli 31,1 %.
 
Alma Media -konsernin omistusosuuden Talentum Oyj:ssä ylittäessä 3/10 Alma Medialle syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous Talentum Oyj:n kaikista osakkeista. Ostotarjous alkoi 19.8.2009 ja tarjottu käteisvastike on 1,85 euroa/osake. Alma Media on päättänyt jatkaa tarjousaikaa 16.11.2009 saakka, sillä Kilpailuvirasto siirsi ostotarjouksen enintään kolme kuukautta kestävään jatkokäsittelyyn 9.9.2009.
 
Konserni on myynyt omistuksensa AP-Paino Oy:ssä joulukuussa 2008.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun 2009 lopussa 155,4 milj. euroa (166,9 milj. euroa 31.12.2008). Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 63,4 % (57,2 % 31.12.2008) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 1,16 euroa (1,18 euroa 31.12.2008).
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.9.2009 käyttämättä 93 milj. euroa.
 
Lisäksi Alma Media Oyj solmi kolmannella vuosineljänneksellä Nordea Pankki Suomen kanssa kaksivuotisen määrältään 50 milj. euron luottolimiittisopimuksen konsernin rahoitusrakenteen ja likviditeettireservin vahvistamiseksi.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta jäi kolmannella neljänneksellä 1,9 milj. euroa vertailukauden tasosta ja oli yhteensä 3,9 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 2,4 (4,6) milj. euroa.
 
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat heinä-syyskuussa 2,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen investoinnit syntyivät normaaleista käyttö- ja korvausinvestoinneista sekä Talentumin osakkeiden hankinnasta.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.
 
Alma Median strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja mediamyynnin väheneminen. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.
 
Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia etenkin verkkomedian alueella.
 
Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Stadigh, Seppo Paatelainen sekä Lauri Helve.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
OSINGONJAKO
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2008 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osingon maksupäivä oli 25.3.2009. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 22,4 miljoonaa euroa.
 
Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt, että se ei käytä yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta lisäosingon jakamisesta tilikaudelta 2008.
 
 
OSAKE
 
Heinä-syyskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 1 806 695 Alma Median osaketta, mikä vastasi 2,4 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.9.2009 oli 7,28 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,50 euroa ja ylin 7,35 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 543,2 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kappaletta Alma Median omaa osaketta, joka vastaa 5 % yhtiön osakekannasta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
 
 
Optio-oikeudet
 
Optio-ohjelma 2006
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 10.4.2008 alkaen.
 
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 50 000 kappaletta ja konsernin johdolla on hallussa 470 000 kappaletta 2006C-ohjelman optioita. 170 000 kappaletta 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on mitätöity.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,8 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinta on 5,28 euroa, 2006B:n merkintähinta vastaavasti 8,65 euroa ja 2006C:n merkintähinta 8,76 euroa.
 
Optio-ohjelma 2009
 
Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009 – 2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiöllä on hallussa 70 000 2009A optiota. 2009A:n option merkintähinta 5,21 euroa/osake.
 
Optio-oikeuksien jakamisesta päättää hallitus. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009
2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010
2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on ollut sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää. eQ Pankki irtisanoi markkinatakaussopimuksen 22.10.2009.
 
Liputukset
 
Heinä-syyskuussa 2009 Alma Media vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
2.7.2009 Alma Media Oyj vastaanotti liputusilmoitukset Skandinaviska Enskilda Bankenilta, Ilkka-Yhtymä Oyj:ltä sekä Kaleva Kustannus Oy:ltä. Ilmoitusten mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) aikoi myydä yhteensä 11 958 000 Alma Median osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle sekä Kaleva Kustannus Oy:lle.
 
10.8.2009 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch ilmoitti myyneensä 11 958 000 Alma Median osaketta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch:in osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä alittaa kaupan myötä 1/20 liputusrajan ja laskee nollaan.
 
Ilkka-Yhtymä Oyj (y-tunnus 0182140-9) hankki ilmoituksensa mukaan 10.8.2009 yhteensä 7 500 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Ilkka-Yhtymä Oyj:n osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ylittää 1/5 liputusrajan ja oli 20,40 % (yhteensä 15 218 991 osaketta ja ääntä).
 
Kaleva Kustannus Oy (y-tunnus 0187274-0) hankki ilmoituksensa mukaan 10.8.2009 yhteensä 4 458 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Kaleva Kustannus Oy:n omistus Alma Mediassa ylitti 1/20 liputusrajan ja oli 5,97 % (4 458 000 osaketta ja ääntä).
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Alma Media konserniin kuuluva Baltic News Service osti 1.10.2009 Cision AB:n Liettuan tytäryhtiön koko osakekannan. Cision Liettua on mediaseurantaan sekä media-analyyseihin keskittynyt yhtiö. Yhtiö raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmää.
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 


 
 


 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2009
 
  
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2008
 
   
   
 
   
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Konsernilla oli 30.9.2009 hetkellä yhteensä 0,7 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2008 tilanteeseen on 0,4 milj. euroa laskua. Merkittävin osa varauksista kohdistuu uudelleenjärjestelyvarauksiin. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan määräysvaltayhteisöt, osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
  
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2008. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Talentumin ylikurssirahaston palautus on käsitelty kolmannen kvartaalin luvuissa sijoituksen hankintamenon oikaisuna. Pääoman palautuksen käsittely vuoden 2009 toisen kvartaalin rahavirtalaskelmassa on oikaistu liiketoiminnan rahavirran saatujen osinkojen ja investointien rahavirran luovutustulot muista sijoituksista välillä. Muutoksella ei ole vaikutusta Alma Media konsernin tulokseen.
 
Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on muunnettu vuosituotoksi kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1).
 
Konsernissa on suoritettu kesäkuussa tilikauden aikainen arvonalentumistestaus liikearvon ja muiden omaisuuserien arvostukseen. Testauksen perusteella arvonalentumiskirjauksia ei ole tehty.
 
Tilikaudella 2009 aikana konsernissa on otettu käyttöön seuraavat uudet laskentastandardit ja tulkinnat:
 
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut, muutos standardiin
IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32 rahoitusinstrumenttien esittäminen, muutos standardiin
IAS 39: Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen, muutos standardiin
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit, muutos standardiin
IFRIC 12: Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 13: Kanta-asiakasohjelmat
IFRIC 15: Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 16: Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Improvements to IFRS’s muutokset
 
Edellä mainittujen uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
 
Standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. Standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin ensimmäiseen ja toiseen vuosineljännekseen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä ja koko tilikaudelta 2009 perjantaina 12.2.2010 noin klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
  • Julkaistu: 29.10.2009, 09:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli