Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kilpailuvirasto on siirtänyt Alma Media Oyj:n ostotarjouksen Talentum Oyj:n osakkeista jatkokäsittelyyn

Kilpailuvirasto on siirtänyt Alma Media Oyj:n ostotarjouksen Talentum Oyj:n osakkeista jatkokäsittelyyn

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   9.9.2009 klo 11.20
 
KILPAILUVIRASTO ON SIIRTÄNYT ALMA MEDIA OYJ:N OSTOTARJOUKSEN TALENTUM OYJ:N OSAKKEISTA JATKOKÄSITTELYYN
 
Alma Media Oyj (”Alma Media”) ilmoitti 10.8.2009 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Talentum Oyj:n (”Talentum”) kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista (”Ostotarjous”). Ostotarjous alkoi 19.8.2009 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.9.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), jollei Ostotarjousta jatketa tai keskeytetä sen ehtojen mukaisesti. Tarjottava vastike on 1,85 euroa käteisenä kustakin Talentumin osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 
Ostotarjouksen ehtojen mukaan Ostotarjous on ehdollinen sille, että kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät viranomais- ja muut luvat ja hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, on saatu ehdoilla, jotka ovat Alma Median hyväksyttävissä. Vaihtoehtoisesti Alma Media voi, sikäli kuin se on lain mukaan mahdollista, luopua tästä toteuttamisedellytyksestä.
 
Alma Media on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on siirtänyt Ostotarjouksen jatkokäsittelyyn. Kilpailuvirasto voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta.
 
Alma Media tulee tiedottamaan tarjousajan mahdollisesta jatkosta viimeistään alustavan tarjousajan päättyessä 15.9.2009.
 
Alma Media Oyj
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi
 
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Ostotarjous osakkeista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
 
  • Julkaistu: 9.9.2009, 13:20
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli