Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008: Liikevaihto kasvoi, panostukset verkkoliiketoimintaan ja mediamyynnin hidastuminen rasittivat tulosta

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008: Liikevaihto kasvoi, panostukset verkkoliiketoimintaan ja mediamyynnin hidastuminen rasittivat tulosta

Alma Media Oyj    Pörssitiedote     29.10.2008 klo 09.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2008:
 
LIIKEVAIHTO KASVOI, PANOSTUKSET VERKKOLIIKETOIMINTAAN JA MEDIAMYYNNIN HIDASTUMINEN RASITTIVAT TULOSTA
 
Heinä-syyskuu 2008 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 81,4 (77,5) milj. euroa
– Liikevoitto 12,2 (13,4) milj. euroa
– Liikevoitto 15,0 % (17,3 %) liikevaihdosta
– Vertailujakson liikevoitto sisältää 0,7 milj. euron kertaluontoisen erän
– Tulos ennen veroja 12,1 (13,9) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,11 (0,14) euroa
– Loppuvuoden näkymät ennallaan
 
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
Alma Median liiketoiminta kehittyi kolmannella neljänneksellä odotetusti huolimatta kansantalouden ja mediamarkkinoiden lisääntyneestä epävarmuudesta. Konsernin liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta liikevoitto jäi vertailujakson tasosta. Tulosta pienensivät muun muassa jatkuneet panostukset verkkoliiketoimintaan sekä mediamyynnin hidastuminen.
 
Konsernin sanomalehtien mediamyynti jatkoi kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsernin suurimmista lehdistä olen tyytyväinen erityisesti Iltalehden suoritukseen: se onnistui kasvattamaan selvästi mediamyyntiään ja vahvistamaan markkinaosuuttaan kovassa kilpailutilanteessa. Myös Lapin Kansan mediamyynti kehittyi positiivisesti. Aamulehden mediamyynti oli edellisvuoden tasolla.
 
Kauppalehden vuosineljännes oli vahva mediamyynnin, verkkoliiketoiminnan ja kannattavuuden kehittyessä positiivisesti. Kauppalehti saavutti kolmannella vuosineljänneksellä myös uudet levikki- ja kävijämääräennätykset.
 
Markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu hidastui rekrytointimarkkinoiden hiljentymisen vuoksi. Yleinen taloudellinen epävarmuus on siirtänyt yritysten rekrytointipäätöksiä, mikä on pienentänyt Monster.fi:n myynnin kasvua. Panostuksemme Mikko.fi-liiketoimintaan Suomessa ja asuntokaupan City24-palveluihin Itä-Euroopassa pienensivät Markkinapaikkojen liikevoittoa. Panostukset rasittavat Markkinapaikat-ryhmän kannattavuutta edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asuntokaupan, autokaupan ja rekrytointimarkkinan hiljentyminen Suomessa ja ulkomailla hidastanee Markkinapaikat-ryhmän kasvua ja alentanee kannattavuutta.
 
Sanomalehtiemme viimeisen vuosineljänneksen mediamyyntiä tukee kunnallisvaalien ilmoittelu sekä useiden lehtiemme levikkialueilla toteutuvat, loppuvuoteen ajoittuvat vähittäiskaupan uusperustantahankkeet.
 
Neljännen vuosineljänneksen mediamyynnin kehityksen ennustaminen on talouskasvun hidastumisen ja rahoitusmarkkinoiden kriisin myötä edelleen vaikeutunut.
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244
 
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen tammi-syyskuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 29.10.2008 klo 11.00 hotelli Scandic Marskin Carl-kabinetissa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Tuomas Itkonen.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
 
 
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2007 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2007
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-SYYSKUUSSA 2008
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi-syyskuussa oli 254,7 (243,4) milj. euroa. Vertailujakson liikevaihtoon sisältyi maaliskuussa 2007 käytyjen eduskuntavaalien mainonta 1,5 milj. euroa. Liikevaihdosta 175,6 (171,4) milj. euroa kertyi Sanomalehdet-segmentistä, 54,5 (51,0) milj. euroa Kauppalehti-ryhmästä ja 26,9 (22,9) milj. euroa Markkinapaikat-segmentistä.
 
Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 38,8 (43,8) milj. euroa. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 0,6 milj. euron kertaluontoinen erä kiinteistön myynnistä. Vertailukauden liikevoitto sisältää kertaluonteisen 2,6 milj. euron myyntivoiton.
 
Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 38,2 (41,2) milj. euroa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ-SYYSKUUSSA 2008
 
Alma Median liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 81,4 (77,5) milj. euroa.
 
Konsernin liikevoitto oli 12,2 (13,4) milj. euroa, eli 15,0 % (17,3 %) liikevaihdosta. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 0,7 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto.
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2008
 
Alma Media odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuoden 2007 liikevoiton tasolla.
 
MARKKINATILANNE
 
Katsauksen laatimishetkellä käytettävissä olleiden arvioiden mukaisesti Alma Median päämarkkina-alueen Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuonna 2008 keskimäärin 2,5 %. Suomen talouskasvu on nopeasti hidastumassa.
 
Valtiovarainministeriö odottaa viimeisimmässä Taloudellisessa katsauksessaan (syyskuu 2008) inflaation hidastuvan vähitellen ensi vuoden aikana ja kotitalouksien ostovoiman lisääntyvän 3,5 % vuonna 2009. Kansainvälisen talouden jatkuva heikkous lisää kuitenkin myös Suomen talouden haavoittuvuutta.
 
Mainontaan varsinaisissa sanomalehdissä käytetyn rahan määrä väheni 0,6 % tammi-syyskuussa 2008. Mainonta verkkomediassa kasvoi samana aikana 27,5 %. Iltapäivälehtien levikkimarkkina on laskenut tammi-syyskuussa 6,6 %.
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
 
 
 
 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi heinä-syykuussa 3,8 % ja oli 57,1 (55,0) milj. euroa. Lehdistä liikevaihtoaan kasvattivat eniten Iltalehti ja Lapin Kansa.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,8 %. Useimmat Alma Median sanomalehdistä kasvattivat levikkiliikevaihtoaan. Iltalehti onnistui kääntämään levikkiliikevaihtonsa kehityksen positiiviseksi laskevalla markkinalla kireän hintakilpailun vallitessa. Iltalehden markkinaosuus kolmannella neljänneksellä oli 43,1 % (42,6 %).
 
Sanomalehdet-segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,4 %. Mediamyynti kasvoi vahvasti Iltalehdessä, Iltalehti.fi:ssä ja Lapin Kansassa. Aamulehdessä syyskuu oli mediamyynnin osalta haasteellinen.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevoitto pieneni 4,0 % ja oli 10,0 (10,4) milj. euroa. Liikevoiton heikkeneminen johtui panostuksista verkkopalveluiden kehittämiseen sekä Aamulehden mediamyynnin kasvun hidastumisesta.
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto Baltic News Service (BNS).
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,4 % 16,5 (15,5) milj. euroon. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy vuoden 2007 lopussa lakkautetun Presson liikevaihto (0,4 milj. euroa).
 
Kauppalehden mediamyynti kasvoi 12 % ja levikkiliikevaihto 10 %. Kauppalehden levikki nousi elokuussa toteutetun ylimääräisen levikintarkastuksen mukaan kaikkien aikojen ennätykseen. Myös Kauppalehti.fi rikkoi kävijäennätyksensä. Kauppalehti Oy:n hyvää virettä täydensivät liikevaihtoaan selvästi kasvattaneet ePortti, Kauppalehti.fi:n sisältömyynti sekä Balance Consulting.
 
Kauppalehti-ryhmän kannattavuuden myönteinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Ryhmän liikevoitto kasvoi 64 % ja oli 2,5 (1,5) milj. euroa.
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, Mikko.fi sekä Vuokraovi.com. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus, Bovision ja Objektvision.
 
Markkinapaikat-segmentin heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,4 (7,6) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu hidastui 11,1 %:iin. Erityisesti Monsterin myynnin kasvu hidastui rekrytointimarkkinoiden kasvun taittuessa voimakkaasti. Neljänneksen aikana tapahtunut asuntokaupan hidastuminen ei vaikuttanut merkittävästi Etuovi.com-verkkopalvelun liikevaihdon kehitykseen.
 
Markkinapaikkojen ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi 1,5 (1,4) miljoonaan euroon huolimatta Baltian ja Itä-Euroopan markkinatilanteesta.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevoitto laski viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 23,1 % jääden 1,0 (1,3) milj. euroon. Erityisesti panostukset Mikko.fi-liiketoimintaan Suomessa ja asuntokaupan City24-palveluihin Itä-Euroopassa heikensivät kannattavuutta.
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
Konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 30.9.2008 käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
 
Konsernin omistusosuus Muissa toiminnoissa raportoitavasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä on 36,0 %.
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun lopussa 166,5 (192,5) milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 54,2 % (58,1 %).
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.3. ja osingonmaksupäivä 27.3. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 67,2 milj. euroa.
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Konserni laski maaliskuussa liikkeelle todistuksia yhteensä 35 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.9.2008 käyttämättä 81,0 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta pieneni vertailujakson tasosta 1,0 milj. euroa ja oli 5,8 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 4,6 (6,6) milj. euroa.
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat heinä-syyskuussa 1,5 (2,9) milj. euroa.
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Helsingin käräjäoikeus on 16.10.2008 antamassaan päätöksessä hylännyt kaikki Alma Median Etuovi.com-tavaramerkin käyttöä vastaan esitetyt vaatimukset. Päätöksellä käräjäoikeus muun muassa vahvisti Alma Median oikeuden käyttää tunnusta ”ETUOVI.COM” asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvien internet-palveluiden sekä asuntokaupan erikoislehden tunnuksena.
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
 
HALLINTO
 
Tuomas Itkonen on nimitetty Alma Media Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän on aloittanut tehtävässään 1.10.2008
 
OSAKE
 
Heinä-syyskuussa Helsingin Pörssissä vaihdettiin Alma Media Oyj:n osaketta yhteensä 5 994 670 kappaletta, mikä vastasi 8,0 % osakemäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.9.2008 oli 8,10 euroa. Kolmannen vuosineljänneksen alin kaupankäyntikurssi oli 7,01 euroa ja ylin 9,20 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 604,4 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440.000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) 10.4.2008 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. Vuonna 2008 hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 125 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,1 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 5,58 euroa, 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 8,95 euroa ja 2006C:n merkintähinnaksi muodostui 9,06 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
Alma Media ei vastaanottanut liputusilmoituksia vuoden kolmannella neljänneksellä.
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2008
 
 
 

 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.9.2007
 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-9/2008
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
Alma Media konserniin kuuluva Suomen Paikallissanomat Oy on hankkinut 1.9.2008 Rannikkoseutu-lehteä kustantavan Rannikkoseudun Sanomien liiketoiminnan.
 
 
 
Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuun IT -sovellukseen sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut 0,4 milj. euroa. Konsernin kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi ollut arviolta 255,8 milj. euroa ja liikevoitto 39,1 milj. euroa, mikäli hankinta olisi toteutunut vuoden 2008 alusta.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli 30.6.2008 hetkellä yhteensä 0,3 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2007 tilanteeseen on laskua 0,1 milj. euroa. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun odotetaan saatavan vuoden 2008 aikana.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2007. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Vuoden 2008 alusta on konsernissa otettu käyttöön seuraavat uudet laskentastandardit ja – tulkinnat:
 
IFRIC 11 IFRS 2 – konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
 
Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:
 
IFRS 2 osakeperusteiset maksut, muutos standardiin
IFRS 8 Toimintasegmentit
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
 
Edellä mainitut uusien standardien ja muutoksien vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
EU ei ole vielä hyväksynyt muuttuneiden standardien IFRS 2, IAS 1 ja IAS 23 käyttöönottoa. EU:n hyväksyminen on edellytyksenä muuttuneiden standardien käyttöönotoille konsernissa.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardit ovat:
 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, muutos standardiin
 
Standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. Standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Uudistettuja standardeja ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Hyväksyntä on edellytyksen standardien käyttöönotolle konsernissa.
 
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuodelta 2008 perjantaina 13.2.2009 klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
 
 
  • Julkaistu: 29.10.2008, 10:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli