Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Talentumin omien osakkeiden hankinnasta ei synny ostotarjousvelvollisuutta Kauppalehdelle

Talentumin omien osakkeiden hankinnasta ei synny ostotarjousvelvollisuutta Kauppalehdelle

Alma Media Oyj    Pörssitiedote 13.3.2008 klo 17.00
 
TALENTUMIN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA EI SYNNY OSTOTARJOUSVELVOLLISUUTTA KAUPPALEHDELLE
 
Talentum Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia yhtiön omia osakkeita yhtiökokouksensa antaman valtuutuksen nojalla. Osakehankintojen toteutuessa Alma Media Oyj -konserniin kuuluvan Kauppalehti Oy:n omistusosuus ja äänimäärä Talentumissa ylittää 30 %:n rajan. Tämän seurauksena Kauppalehti Oy:lle ei kuitenkaan synny ostotarjousvelvollisuutta, koska omistusosuuden muutos ei johdu Kauppalehti Oy:n omasta toiminnasta.
 
Kauppalehti Oy omistaa 13 200 000 Talentumin osaketta, joka vastaa noin 29,85 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Mikäli Talentum hankkii vähintään 39 818 omaa osakettaan, sen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä kasvaa yhteensä 220 818 osakkeeseen. Tällöin, mikäli Kauppalehti Oy ei omin toimenpitein omistusosuuteen vaikuta, sen osuus kaikkien Talentumin osakkeiden äänimäärästä arvopaperimarkkinalain pakollista ostotarjousvelvollisuutta laskettaessa ylittää 3/10 osan.
 
Osakkeenomistajan, jonka äänimäärä ylittää 3/10 osan julkisesti noteeratun yhtiön osakkeiden koko äänimäärästä, tulee AML:n 6 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan tarjoutua lunastamaan kaikkien osakkeenomistajien osakkeet (pakollinen ostotarjous). AML:n 6 luvun 10 §:n 7 momentin mukaan tarjousvelvollisuutta ei kuitenkaan synny muun muassa. jos 3/10 osan rajan ylitys johtuu yksinomaan kohdeyhtiön (tässä Talentum) omista toimenpiteistä. Tällaisena toimenpiteenä lainsäädännössä mainitaan esimerkiksi omien osakkeiden hankkiminen.
 
ALMA MEDIA Oyj
 
Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja
 
 
Lisätiedot:
Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, Alma Media Oyj, puhelin 010 665 000
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, Talentum Oyj, puhelin 040 342 4204
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2007 liikevaihto oli 329 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 19 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Kaupankäyntitunnus on ALN1V.
 
 
  • Julkaistu: 13.3.2008, 18:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli