Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote 2007: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani; osinkoehdotus 0,90 euroa

Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote 2007: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani; osinkoehdotus 0,90 euroa

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE     13.2.2008 KLO 09.00
 
 
ALMA MEDIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007:
Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani; osinkoehdotus 0,90 euroa  
 
Tilivuosi 2007 lyhyesti:
– Liikevaihto 328,9 milj. euroa (2006: 301,9 milj. euroa)
– Liikevoitto 64,4 milj. euroa, 19,6 % liikevaihdosta
(49,1 milj. euroa, 16,3 %)
– Kertaluonteisina erinä 11,5 milj. euron myyntivoitot (2,7 milj. euroa)
– Tulos ennen veroja 68,0 milj. euroa (49,9 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos 0,68 euroa (0,50 euroa)
– Osinkoehdotus 0,90 euroa per osake (0,65 euroa vuonna 2006)
– Vuonna 2008 liikevaihto kasvaa, vertailukelpoinen liikevoitto v 2007 tasoa
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
”Alma Median vuosi 2007 oli kokonaisuutena hyvä. Mediamarkkinoilla vuosi oli selkeästi kaksijakoinen. Alkuvuoden ennätyskasvua vauhdittivat maaliskuun eduskuntavaalit. Kesän jälkeen mediamainonnan kasvu hidastui.
 
Sanomalehtiemme mediamyynnin liikevaihto kasvoi vuoden aikana markkinoita nopeammin, ja myös levikkiliikevaihto kehittyi hyvin. Sanomalehtien koko vuoden tulos parani, vaikka aivan vuoden loppu oli heikohko. Muun muassa jakeluhinnoista ja palkkaratkaisuista johtuvat kustannuspaineet edellyttävät tiukkaa kustannuskuria jatkossa. Kehitämme voimakkaasti sanomalehtien verkkopalveluja, joilla parannamme sekä lukija-asiakkaiden palvelua että sanomalehtimedian kokonaistavoittavuutta.
 
Kauppalehti-ryhmässä vuosi sujui sopeuttamistoimien, heilahtelevan mediamyynnin ja onnistuneiden tuoteuudistusten merkeissä kohtuullisen hyvin. Merkittävät muutokset talousmedian kilpailukentällä vuoden lopussa loivat omien kehittämistoimien ohella hyvää pohjaa Kauppalehden tulevaisuudelle.
 
Markkinapaikat-segmentti menestyi koko vuonna erinomaisesti. Edelleen jatkuneista kehityshankkeista huolimatta tulostaso parantui. Panostuksista suurin, Suomessa markkinoille tuotu Mikko.fi-palvelu, rasitti osaltaan loppuvuotta ja heikentää suunnitellusti Markkinapaikkojen tulosta vuonna 2008 reilulla miljoonalla eurolla.
 
Odotamme, että mediamarkkinoiden kehityksen alueellinen ja kausittainen vaihtelu korostuu vuonna 2008. Liikevaihdon kasvun ennustettavuutta heikentää lyhentynyt näkyvyys.”
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244.
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen tilinpäätöstiedotetta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 13.2.2008 klo 11.00 alkaen Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat
 
 
ALMA MEDIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2006 tilinpäätökseen, jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2006
 
Alma Media Oyj:n tytäryhtiöiden Suomalainen Lehtipaino Oy:n, Alpress Oy:n sekä Marcenter Oy:n sulautumiset emoyhtiöönsä merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2007. Sulautumisten tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen.
 
Kainuun Sanomat myi 15.8.2007 arkkipainonsa liiketoiminnan KS Paino Oy:lle.
 
Kainuun Sanomat myi 28.6.2007 sanomalehtipainonsa liiketoiminnan Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:lle.
 
Aamulehti osti 40 %:n osakkuusyhtiöosuuden suoramainonnan jakeluyhtiö Tampereen Ykkösjakelu Oy:stä 22.5.2007.
 
Kauppalehti nosti 1.7.2006 omistuksensa 49 %:sta 100 %:iin TietoEnator 121
Oy:stä. Yhtiön nimi muuttui Kauppalehti 121 Oy:ksi, ja sen vuotuinen liikevaihto
on noin 9 milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmään kuuluva Alma Media Lehdentekijät osti Suomen Business
Viestintä Oy:n 1.7.2006. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 milj. euroa.
 
Markkinapaikkoihin hankittiin 1.7.2006 Bovision AB ja Objektvision AB, joiden
yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. euroa.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2007
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2007 loka-joulukuussa oli 85,5 milj. euroa (82,9 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 20,6 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Liikevoittoprosentiksi muodostui 24,1 % (19,3 %). Liikevoittoon sisältyy 8,9 milj. euron kertaluonteinen voitto (2,7 milj. euroa). Yhtiö purki Tampereella sijaitsevan toimisto- ja painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksen ja sopi kiinteistön uudesta vuokrasopimuksesta uuden vuokranantajan kanssa.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 59,3 milj. euroa (58,2 milj. euroa). Kasvu jäi vähäiseksi johtuen pääosin mediamyynnin kasvun voimakkaasta hidastumisesta marras-joulukuussa. Aamulehden mediamyynti pysyi viime vuoden tasolla ja Iltalehden parani. Maakunta- ja paikallislehtien liikevaihdon kehityksessä oli selkeitä paikallisia eroja. Sanomalehtien liikevoitto oli 9,4 milj. euroa (10,8). Liikevoittoa heikensivät painotoiminnan kuluista mm. ylläpitokulut sekä nousseet jakelukustannukset ja tehdyt palkkaratkaisut.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (19,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvua hidasti Presson lakkauttaminen kesken neljänneksen. Kauppalehden levikkiliikevaihto kasvoi 4,6 %. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hyvin. Ryhmän liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Vertailuneljänneksen liikevoitossa oli mukana 1,1 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus. Liikevoittoaan paransivat Kauppalehti-tuoteperhe sekä uutistoimisto Baltic News Service (BNS). Asiakaslehtiliiketoiminnan kannattavuus heikkeni selkeästi kireästä kilpailutilanteesta johtuen.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Nopeinta kasvu oli Monster.fi ja City24 -palveluissa, myös Etuovi.com ja Autotalli.com kasvoivat vauhdilla. Markkinapaikkojen liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Hyvää tulosta tekivät etenkin Etuovi.com, Monster.fi ja Viron City24. Koko Markkinapaikkojen tulosta rasittivat panostukset Mikko.fi-palveluun ja ulkomaiden toimintoihin.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS 2007
 
Alma Media Oyj:n liikevaihto vuonna 2007 oli 328,9 miljoonaa euroa (301,9) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti eniten hyvin kehittynyt mediamyynti sekä sanomalehdissä että verkkopalveluissa.
 
Konsernin liikevoitto parani 64,4 milj. euroon (49,1 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 19,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 16,3 %.
 
Kertaluontoisena eränä liikevoittoon sisältyy myyntivoittoja yhteensä 11,5 milj. euroa. Alma Media myi Rovaniemellä Lapin Kansan käytössä olevan kiinteistön 1.2.2007 sekä maa-alueen Rovaniemeltä 19.9.2007. Lisäksi yhtiölle kertyi kertaluonteinen voitto, kun se purki 25.10.2007 Tampereella sijaitsevan toimisto- ja painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksen ja sopi kiinteistön uudesta vuokrasopimuksesta uuden vuokranantajan kanssa. Vertailuvuoden 2006 liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä nettovaikutukseltaan + 2,7 milj. euroa.
 
Segmenttien vuoden 2007 tunnuslukujen kehitystä on kommentoitu sivulta 5 alkaen.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2008
 
Alma Media odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Mediamarkkinoiden odotetaan kasvavan vuonna 2008, mutta epävarmuuden lisääntyvän.
 
Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden tasolla. Alkuvuoden liikevoitto jäänee kuitenkin edellisvuodesta. Vertailukelpoisesta liikevoitosta 2007 on eliminoitu kertaluontoiset erät.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Rahamarkkinoiden levottomuus ja Yhdysvaltojen talouskasvun hiipuminen vaikuttanevat Suomen kansantalouden kasvunäkymiin hidastavasti ja epävarmuutta lisäävästi.
 
Vuonna 2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa 1 315 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 % edellisvuotta enemmän. Sanoma- ja kaupunkilehtien osuus mainontaan käytetyistä euroista oli 52,5 %, television 19,9 %, aikakauslehtien 16,0 % ja verkkomedian 4,7 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi 29,3 % vuodessa.
 
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä mediamainonnan määrän kasvu hidastui huomattavasti alkuvuoden ennätystahdista ja oli 3,9 %. Loka-joulukuussa varsinaisten sanomalehtien mediamainonnan kasvu oli 1,1 %. Verkkomedian mainosmyynti jatkoi hyvää kasvuaan ja oli 27,7 %. Televisiomainonnan kasvu oli 8,3 %.
 


 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 


 
 


 
 
 
 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 


 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehtien vuoden 2007 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5,8 % 230,6 milj. euroon. Vuoden alkupuoliskolla liikevaihto kehittyi ennätysvauhtia hyvän markkinatilanteen ja muun muassa eduskuntavaalien ansiosta. Alma Median sanomalehtien mediamyynti kehittyi selkeästi markkinakasvua paremmin. Erityisesti Aamulehti ja Iltalehti menestyivät hyvin. Vuoden lopussa liikevaihdon kasvu jäi vähäiseksi, mikä johtui mediamyynnin kasvun voimakkaasta hidastumisesta marras-joulukuussa.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hyvää vauhtia. Erityisesti Aamulehden ja Lapin Kansan levikit kehittyivät hyvin. Iltalehden vertailukelpoista levikkiliikevaihtoa nosti marraskuussa 2006 toteutettu hinnankorotus. Iltalehti kasvatti vuoden 2007 alusta markkinaosuuttaan yhden prosenttiyksikön 42,4 prosenttiin. Iltapäivälehtien markkina kuitenkin laski samaan aikaan 3,5 prosenttia. 
 
Iltalehden verkkopalvelu Iltalehti.fi oli koko vuoden hyvässä vedossa sekä kävijämäärillä että mediamyynnillä mitattuna. Myös maakuntalehtien verkkopalvelut kehittyivät hyvään suuntaan.
 
Sanomalehdet-segmentin koko vuoden liikevoitto parani 42,8 miljoonaan euroon (38,4 milj. euroa).
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 


 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS. Vuonna 2006 hankittu Kauppalehti 121 on mukana vertailuluvuissa 1.7.2006 alkaen.
 
Tammi-joulukuussa 2007 Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 12,1 % ja oli 70,1 miljoonaa euroa (62,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 aikana hankittujen uusien yksiköiden ja verkkoliiketoiminnan hyvän myynnin ansiosta.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 7,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoitossa oli mukana 1,1 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus. Kauppalehti-ryhmässä liikevoittoaan paransi Kauppalehti-tuoteperhe. Asiakaslehtiliiketoiminnan kannattavuus heikkeni loppuvuonna kireästä kilpailutilanteesta johtuen.
 
 
MARKKINAPAIKAT
 


 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus ja Bovision.
 
Vuoden 2007 aikana Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi 33,9 % ja oli 30,9 milj. euroa. Markkinapaikat pitivät yllä hyvää liikevaihdon kasvuvauhtia tasaisesti koko vuoden. Nopeinta kasvu oli Monster.fi ja City24-palveluissa, myös Etuovi.com ja Autotalli.com lisäsivät myyntiään vauhdilla.
 
Markkinapaikkojen koko vuoden liikevoitto parani 5,3 milj. euroon (2,8 milj. euroa). Hyvää tulosta tekivät etenkin Etuovi.com, Monster.fi ja Viron City24 -palvelut. Markkinapaikkojen tulosta rasittivat tulevaisuuden kannalta merkittävän Mikko.fi-palvelun esittely Suomessa ja ulkomaiden toiminnot.
 
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 


 
 
Konsernin omistusosuus Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä on yhteensä 29,9 % ja Muissa toiminnoissa raportoitavasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä 36,0 %. Heinäkuussa 2007 Acta Print Oy ilmoitti myyvänsä aikakauslehtiliiketoimintansa Forssan Kirjapainolle. Jäljelle jääneen Kivenlahden painon liiketoiminnasta vastaavan yhtiön nimeksi on muutettu Acta Print Kivenlahti Oy.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2007 lopussa 181,3 milj. euroa (199,7 milj. euroa 31.12.2006). Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 69,8 % (61,3 % 31.12.2006) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,58 euroa (1,54 euroa 31.12.2006).
 
Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli 49,1 milj. euroa (45,2 milj. euroa). Joulukuun lopussa konsernin nettovelka oli -17,9 milj. euroa (-6,5 milj. euroa 31.12.2006)
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2007 kokonaan käyttämättä.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
 
Vuoden 2007 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 3,7 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Näistä taseeseen aktivoitiin 2,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja kuluksi kirjattiin 0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Pääosin tutkimus- ja kehitysmenot kohdistuivat verkkoliiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen.
 
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin vuoden 2007 investoinnit olivat 12,1 milj. euroa (19,6 milj. euroa) ja ne koostuivat pääosin verkkomedian kehityshankkeista ja painolaitosten ylläpitoinvestoinneista.
 
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 8.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helven, Matti Häkkisen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Kari Stadighin, Harri Suutarin ja uutena jäsenenä Ahti Vilppulan. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Matti Kavetvuon.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst&Young Oy.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Vuoden 2007 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 1 971 henkilöä (1901). Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 962 (857). Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana suhteessa eniten Markkinapaikoissa. 
 
 
OSAKE
 
Tammi-joulukuussa 2007 Alma Median osaketta vaihdettiin Helsingin Pörssissä 62,1 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 83,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2007 oli 11,67 euroa. Jakson aikana osakkeesta maksettu hinta oli alimmillaan 8,93 euroa ja korkeimmillaan 12,43 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli joulukuun lopussa 870,7 miljoonaa euroa.
 
Alma Media maksoi maaliskuussa 2007 osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden, yhteensä 48,5 miljoonaa euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 65 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Media Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2007 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 510 000 kpl.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 6,48 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 9,85 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
Vuoden 2007 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
–        20.2.2007 Nordea-konserni nostaa osuutensa 7,67 %:iin 16.2.2007, mutta osuus laskee alle 1/20-osan 20.2.2007 osakelainauksen johdosta.
–        21.2.2007 Evli Pankki Oyj teki 16.2.2007 osakelainaussopimuksen, jolla se otti lainaksi osakkeita, jotka vastaavat 5,97 % osakepääomasta ja äänimäärästä arvopäivällä 20.2.2007. Laina-aika oli avoin. Evli-konsernin omistusosuus nousee 6,74 %:iin.
–        2.3.2007 Evli-konsernin omistus laski 0,80 %:iin osakemyynnistä ja lainaksi otettujen osakkeiden palautuksesta johtuen.
–        2.3.2007 Nordea Pankki Suomen omistusosuuus nousi 6,54 %:iin osakelainojen palautumisesta johtuen. Nordea-konsernin kokonaisomistus on 7,52 %.
–        8.3.2007 Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus laskee alle 1/20-osan. Kaupan jälkeen Skandinaviska Enskilda Banken ei omista Alma Median osakkeita.
–        9.3.2007 Nordea-konsernin kokonaisomistus nousi 14,94 %:iin termiinisopimusten seurauksena.
–        12.3.2007 Herttaässän kokonaisomistus nousi yli 1/10-osan 8.3.2007 ja laski alle 1/10:n 9.3.2007. Herttaässä sulki 8.3.2007 termiinikaupalla 15.6.2007 erääntyvän termiinisopimuksensa ja osti termiinin kohde-etuutena olleet osakkeet, jonka seurauksena Herttaässän osakeomistus nousi 8.3.2007 12,495 %:iin. 9.3.2007 Herttaässä teki 20.3.2008 erääntyvän termiinisopimuksen, jonka seurauksena Herttaässän suora osakeomistus laski 6,527 %:iin. Herttaässän omistus termiinisopimuksen erääntymisen jälkeen 20.3.2008 vastaa 12,495 %:n.
–        12.6.2007 Nordea-konsernin omistusosuus Alman Mediassa termiinisopimukset mukaan lukien nousi yli 15 %.
–        20.6.2007 Nordea ilmoitti, ettei jo aiemmin tehtyjen termiinisopimusten erääntyminen aiemmista ilmoituksista poiketen laskenut pankin omistusta alle 15 % liputusrajan uusista osakeostoista johtuen. Omistuksen ilmoitetaan olevan 15,29 %.
–        29.6.2007 Nordea-pankin omistus laski 10,90 prosenttiin, kun pankki ilmoitti myyneensä 2 515 000 Alma Median osaketta.
–        29.6.2007 Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma Mediasta nousi 10,15 prosenttiin, ja termiinisopimukset mukaan lukien 13,18 prosenttiin.
–        2.10. Nordea ilmoitti omistusosuutensa pysyneen aiemmin ilmoitetun vastaisesti yli 1/10 ja olevan 13,06 % osakkeista ja äänimäärästä
–        7.11. Herttaässä ilmoitti omistusosuutensa nousseen yli 3/20 ja olevan 15,03 % osakkeista ja äänimäärästä
–        8.11. Procomexin ja Helsingin Mekaanikontalon yhteenlasketun omistusosuuden ilmoitettiin pysyneen aiemmin ilmoitetun vastaisesti yli 1/20 ja olevan 9,6 prosenttia.
–        26.11. Procomexin ja Helsingin Mekaanikontalon yhteisomistuksen ilmoitettiin nousseen yli 1/10 ja olevan 10,11 prosenttia.
 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
 
Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat paperin ja energian kulutuksesta ja liikenteen päästöistä. Yhtiön lehtituotteissa käytetään pääosin sanomalehtipaperia, jota käytettiin vuonna 2007 noin 36 000 tonnia. Alma Media käytti sähköenergiaa vuonna 2007 20 632 MWh:a. Paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät pääosin liikenteestä.
 
 
OSINKOEHDOTUS
 
Alma Median hallitus esittää 12.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2007 maksetaan osinkoa 67.151.271 euroa (0,90 euroa osaketta kohden). Osingon maksupäivä on 27.3.2008. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2007 yhteensä 76.998.227 euroa. 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2007
 


 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2006
 


 
 
 


 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-12/2007
 
Konserniin ei ole hankittu uusia liiketoimintoja vuoden 2007 aikana.
 
Toukokuussa 2007 Aamulehti Oy hankki 40 % osakkuusyhtiöomistuksen Tampereen Ykkösjakelut Oy:stä.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 


 


 
 


 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli vuoden 2007 lopussa 0,4 milj. euroa varauksia. Kauppalehden vuonna 2006 tekemää uudelleenjärjestelyvarausta on purettu toteutuneiden kustannusten verran vuonna 2007 yhteensä 1,1 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyvarauksen muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.
 


 


 
 
 


 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun odotetaan saatavan alkuvuoden 2008 aikana.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 


 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti.
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2006. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Uusia 1.1.2007 konsernissa käyttöön otettuja laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8 IFRS2:n soveltamisala
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
 
Edellä mainitut uudet standardit ja tulkinnat vaikuttavat konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen hyvin vähän. Soveltaminen vaikuttaa lähinnä liitetiedoissa.
 
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
 
  • Julkaistu: 13.2.2008, 10:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli