Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj: Yhtiökokouskutsu 2007

Alma Media Oyj: Yhtiökokouskutsu 2007

ALMA MEDIA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 14.2.2007 KLO 16.00
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2007 kello 14.00 Pörssitalon Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.00.
 
Kokouksessa käsitellään
 
1. Yhtiöjärjestyksen pykälässä 12 mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi määrätyt asiat
 
2. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaantulleen osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:
 
pykälä 3: poistetaan osakepääomaa koskevat määräykset
pykälä 4: poistetaan nimellisarvoa koskevat määräykset
pykälä 5: poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset
pykälä 8: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa eli kuulumaan seuraavasti
 
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
 
Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
 
Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen.
 
pykälä 9: tarkennetaan tilintarkastajien toimikautta koskevaa sanamuotoa kuulumaan seuraavasti:
 
Til intarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
pykälä 10: muutetaan yhtiökokouksen ilmoittautumisaikaa koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti:
                       
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 
pykälä 12: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti:
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä
2. tilintarkastuskertomus
 
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä
7. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista
 
valittava
8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, sekä käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat
 
Hallituksen kokoonpano
 
Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seitsemän jäsentä, jotka ovat hallituksen nykyiset jäsenet Lauri Helve, Matti Häkkinen, Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Kari Stadigh ja Harri Suutari sekä uutena jäsenenä Ahti Vilppula. Ilmoitetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
 
Til intarkastajan val inta
 
Osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa tilintarkastajat tilikaudeksi kerrallaan. Hallitus suosittaa pyytämiensä tarjousten perusteella KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n valitsemista yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
 
Osingonmaksu
 
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 13.3.2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 20.3.2007.
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 1.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Eteläesplanadi 20, Helsinki ja internetsivuilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/yhtiokokous, ja ne toimitetaan postitse osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 665 2220, faksilla numerosta 010 665 2270 tai sähköpostitse osoitteesta sirpa.jyrasalo@almamedia.fi.
 
Osallistuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.2.2007.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Sirpa Jyräsalolle osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi tai yllä mainittuihin numeroihin tai osoitteisiin (ks. yhteystiedot yllä) viimeistään 6.3.2007 klo 12.00 mennessä.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
 
Terhi Lambert-Karjalainen
viestintäpäällikkö
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2006 liikevaihto oli 302 milj. euroa, josta liikevoittoa kertyi 16 % liikevaihdosta. Yhtiön osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Kaupankäyntitunnus on ALN1V. Lisää osoitteessa http://www.almamedia.fi.
  • Julkaistu: 14.2.2007, 17:01
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli