Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Asuntojen myyntihintojen julkistaminen jakaa ostajien mielipiteet

Asuntojen myyntihintojen julkistaminen jakaa ostajien mielipiteet

ALMA MEDIA OYJ                                             LEHDISTÖTIEDOTE  25.10.2006 klo 12.00
 
Asuntojen myyntihintojen julkistaminen jakaa ostajien mielipiteet
Tutkimus: Asuntoportaalit ylivoimaisesti tärkeimpiä tiedonlähteitä asuntokaupassa
 
40 prosenttia asunnon ostaneista olisi valmis luovuttamaan tiedon ostetun asunnon hinnasta julkiseen tilastoon, josta selviää yksittäisen asunnon hinta. 30 prosenttia puolestaan ei haluaisi luovuttaa tietoa asunnon kauppahinnasta edes sellaisiin tilastoihin, joiden perusteella yksittäistä kauppahintaa ei voida yksilöidä. Loput 30 prosenttia vastanneista hyväksyisivät tilaston, jossa tietoja käsiteltäisiin niin yleisellä tasolla, että yksittäisen asunnon hinta ei kävisi ilmi.
 
Tiedot perustuvat tuoreeseen Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen tutkimukseen. Alma Media Interactive Oy:n toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin asunnon ostaneiden henkilöiden mielipiteitä liittyen asuntojen kauppahintojen julkistamiseen ja asuntokauppaa koskevaan tiedonhankintaan sekä kartoitettiin asunnon oston taustatekijöitä ja päätöksentekoon vaikuttaneita seikkoja. Vastaava tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2002 ja 2004.
 
Hintataso hyvin selvillä nykyisinkin
 
Kauppahintojen julkistamista vastustavat olivat huolissaan yksityisyydestään: oman kodin ostohintaa pidettiin hyvin henkilökohtaisena asiana. Asuntojen yksilöllisyyden vuoksi monet kokivat tilastollisen vertailun ongelmallisena. Hintojen julkistamista puoltavat perustelivat puolestaan kantaansa sillä, että kauppahintojen julkisuus hillitsisi heidän nähdäkseen asuntomarkkinoiden hintakehitystä ja turvaisi asunnon ostajan asemaa. Miehet suhtautuivat kauppahintojen yksilöitävään julkistamiseen naisia huomattavasti myönteisemmin.
 
Ostajat olivat kuitenkin tietoisia asuntojen hintatasosta ilman julkista kauppahintatilastoakin: vain 12 prosenttia koki olleensa epävarma hintatason suhteen. 
 
Asunnon etsintäprosessi pidentynyt
 
Tutkimuksen mukaan asunnon etsintään käytetty aika on pidentynyt viime vuosina. Kun vuonna 2002 asunnon etsintäprosessi kesti 4,0 kuukautta ja kaksi vuotta myöhemmin 4,3 kuukautta, käytetään asuntomarkkinoiden tarkkailuun nykyään keskimäärin 5,4 kuukautta ennen kuin kaupat saadaan tehtyä. Ennen ostopäätöstä vastaajat olivat käyneet katsomassa keskimäärin yhdeksää eri asuntoa.
 
Ostettujen asuntojen keskimääräinen hinta on neljän vuoden tutkimusperiodin aikana kohonnut huomattavasti. Vastaajien ostamat asunnot olivat tämänvuotisessa tutkimuksessa peräti 60 % kalliimpia kuin vuoden 2002 kyselyssä ja 24 % kalliimpia kuin vuoden 2004 kyselyssä. Lainarahoituksen keskimääräinen osuus asunnon hinnasta on kasvanut kahden vuoden aikana viisi prosenttiyksikköä 67 prosenttiin.
 
Asuntoportaalit suosituimpia asuntokaupan tiedonlähteitä
 
Internetin merkitys asuntokaupassa on pysynyt samalla korkealla tasolla, jolla se oli jo kaksi vuotta sitten. 81 prosenttia vastanneista oli käyttänyt internetiä asuntokauppaan liittyvään tiedonhankintaansa. Käytetyin yksittäinen tiedonlähde oli Etuovi.com-internetsivusto, jota oli käyttänyt 69 prosenttia kaikista vastaajista. Samansuuruiseen osuuteen pääsivät yhteen niputettuna kaikki tilattavat sanomalehdet yhteensä.
 
Internet-palvelut olivat käytetyimpiä tiedonlähteitä kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Yli 60-vuotiaat suosivat tiedonhankinnassaan yhä sanomalehtiä.
 
Vastaajista 56 prosenttia arvioi tärkeimmäksi asuntokaupan internetpalveluksi Etuovi.comin. 28 prosenttia vastaajista koki tärkeimmäksi Oikotie.fi-internetsivuston.
 
Tutkimuksessa käytetyt tiedot kerättiin vuoden 2006 touko-kesäkuussa yhteistyössä kiinteistönvälitystoimistojen kanssa. Välittäjät jakoivat eri puolilla Suomea asunnon ostaneille kaupanteon yhteydessä kyselylomakkeita, jotka vastaajat lähettivät täytettyinä Tampereen yliopistoon. Kyselyyn vastasi 200 asunnon ostanutta.
  
Lisätietoja:
 
Tutkimusohjelmajohtaja Lea Ahoniemi, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 03 3551 8547, gsm 050 523 9656, lea.ahoniemi@uta.fi
 
Johtaja Petri Pekki, Alma Media Interactive Oy
puh. 010 665 3293, gsm. 0400 768 801
 
Myyntijohtaja Helena Somero, Etuovi.com
puh. 010 665 5010, gsm. 0400 469 301
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 

Vuoden 2005 liikevaihto oli 286 milj. euroa, josta liikevoittoa kertyi liki 15 % liikevaihdosta. Yhtiön osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Kaupankäyntitunnus on ALN1V. Lisää osoitteessa http://www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 25.10.2006, 14:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli