Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median (y-tunnus 1449580-9) lopputilityksen 1.1.2005–7.11.2005

Alma Median (y-tunnus 1449580-9) lopputilityksen 1.1.2005–7.11.2005

ALMA MEDIA OYJ   PÖRSSITIEDOTE  2.12.2005, KLO 16.30     1/5
 
ALMA MEDIAN (y-tunnus 1449580-9) LOPPUTILITYKSEN 1.1.2005-7.11.2005 PÄÄKOHDAT
 
Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1449580-9)sulautuminen Almanova Oyj:hin (y-tunnus 1944757-4) rekisteröitiin 7.11.2005. Sulautumisen jälkeen Almanova Oyj muutti nimensä Alma Media Oyj:ksi. Tällä pörssitiedotteella julkistetaan sulautuneen Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1449580-9) lopputilityksen 1.1.-7.11.2005 pääkohdat. Sulautuneen Alma Media konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-7.11.2005 oli 235,7 milj. euroa (283,6 milj. euroa 1.1.-31.12.2004) ja liikevoitto 1.1.-7.11.2005 oli 32,5 milj. euroa (37,0 milj. euroa 1.1.-31.12.2004). Liikevoitto sisältää kertaluonteisina erinä 2,9 milj. euroa emoyhtiön ja Alpressin rakennejärjestelyistä sekä Broadcasting-divisioonan divestoinnista aiheutuneita kustannuksia. Konsernin taseen loppusumma 7.11.2005 oli 642,7 milj. euroa (354,8 milj. euroa 31.12.2004).
 
Lopputilityksessä tuloslaskelmassa esitetään sulautuneen Alma Media -konsernin (emoyhtiön y-tunnus 1449580-9) jatkuvat toiminnot ajalta 1.1.-7.11.2005 ja erikseen lopetettuna liiketoimintana Broadcasting-divisioonan tulos.  Vertailutietona esitetään vuoden 2004 konsernin tuloslaskelma. Taseessa lopetettuja toimintoja ei esitetä erikseen.
 
Raportoitavat segmentit tässä lopputilityksessä ovat seuraavat. Sanomaleh­det vastaa entistä Alpress-divisioonaa, Kauppalehti-ryhmä BIG-divisioonaa ja Markkinapaikat Mediapalvelut-divisioonaa. Nämä kokonaisuudet muodostavat IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan jatkuvat toiminnot. Broadcasting-divisioonan toi­minta esitetään lopputilityksessä lopetetut toiminnot -kokonaisuutena
 
Tässä tiedotteessa esiintyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. Tilintarkastettu lopputilitys on osakkeenomistajien nähtävillä keskiviikosta 7.12.2005 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://almamedia.fi ja yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Eteläesplanadi 20, Helsinki.
 
SELVITYS VASTIKKEEN JAOSTA
 
Almanovan ja Alma Median sulautuminen pantiin täytäntöön 7.11.2005. Alma Median osakkeenomistajat saivat sulautumisessa sulautumisvastikkeena seitsemän (7) Almanovan osaketta kolmea (3) Alma Median I-sarjan osaketta kohden ja kaksi (2) Almanovan osaketta yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohden Almanovan ja Alma Median tekemän sulautumissuunnitelman mukaisesti. Siltä osin kuin Alma Median osakkeenomistajan osakeomistus I-sarjan osalta ei ollut jaollinen kolmella, maksettiin sulautumisvastikkeena suurimman kolmella jaollisen osakemäärän ylittävältä osalta 14,00 euroa osakkeelta rahassa. Sulautumisessa Alma Median varat ja velat siirtyivät Almanovalle, minkä jälkeen Alma Media purkautui.
 
Almanovan hallussa olleet Alma Median osakkeet ja optiotodistukset samoin kuin Bonnier & Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n omistamat ja Almanovalle ennen sulautumisen täytäntöönpanoa 2.11.2005 siirtyneet Alma Median osakkeet mitätöitiin sulautumisen yhteydessä.
 
SULAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
 
Yksikään osakkeenomistaja ei vaatinut osakkeidensa lunastusta.
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS
 
Konsernin  jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-7.11.2005 oli 235,7 milj. euroa (283,6 milj. euroa 1.1.-31.12.2004). Konsernin liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti ja ero vertailuvuoteen johtuu eripituisesta tarkastelujaksosta.
 
Konsernin jatkuvien toimintojen kannattavuus kehittyi suotuisasti. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto 1.1.-7.11.2005 ilman Brodcastingin


                                                                  2/5
myyntivoittoa oli 32,5 milj. euroa eli 13,8 % liikevaihdosta (37,0 milj. euroa eli 13,0 % liikevaihdosta 1.1.-31.12.2004). Liikevoitto sisältää kertaluonteisina erinä 2,9 milj. euroa emoyhtiön ja Alpressin rakennejärjestelyistä sekä Broadcasting-divisioonan divestoinnista aiheutuneita kustannuksia.
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernin taseen loppusumma 7.11.2005 oli 642,7 milj. euroa (354,8 milj. euroa 31.12.2004). Taseen kasvu johtuu pääosin siitä, että Alma Media myi huhtikuussa 2005 Broadcasting-divisioonansa, mistä tuloutui 324,5 milj. euron myyntivoitto.
 
Yhtiön omavaraisuus  7.11.2005 oli 81,7 % (43,1 % 31.12.2004) ja oma pääoma osaketta kohden 7,87 euroa (2,32 euroa 31.12.2004).
 
Konsernin rahavirta oli hyvä. Alma Median nettovelat 7.11.2005 olivat -56,9 milj. euroa (79,2 milj. euroa 31.12.2004).
 
 
 


KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS), milj. euroa                                 3/5
 
 


                                                                  4/5
KONSERNIN TASE (IFRS), milj. euroa
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Ahti Martikainen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
 
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puhelin 010 665 2242
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
                                                                  5/5
 
Alma Media on mediatalo, jonka keskeisintä liiketoimintaa ovat kustantaminen, talousinformaation tuotanto ja jakelu sekä verkkopalveluiden tuotanto. Konsernilla on portfoliossaan talous-, iltapäivä-, maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä. Alma Median omistuksessa on lisäksi johtavia sähköisiä markkinapaikkoja, ja se laajentaa markkinapaikkaliiketoimintaansa myös Suomen ulkopuolelle.
 
Alma Median tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Konsernin tuotoista noin puolet muodostuu mediamainonnasta ja noin 40 % lehtien levikkituotoista. Vuoden 2004 pro forma -liikevaihto (ilman vuonna 2005 myytyä televisio- ja radiotoimintaa) oli 284 milj. euroa, josta liikevoittoa kertyi 12,9 %. Tutustu tarkemmin osoitteessa http://www.almamedia.fi.
 

  • Julkaistu: 2.12.2005, 17:30
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli