Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > ALMA MEDIALTA ADSL-LIITTYMÄ JA LAAJAKAISTASISÄLTÖÄ INTERNETIIN

ALMA MEDIALTA ADSL-LIITTYMÄ JA LAAJAKAISTASISÄLTÖÄ INTERNETIIN

ALMA MEDIA LEHDISTÖTIEDOTE
CISCO SYSTEMS
KPNQWEST julkaistavissa
24.8.2000 klo 14.00

KPNQwest dataoperaattorina, Cisco laitetoimittajana

ALMA MEDIALTA ADSL-LIITTYMÄ JA LAAJAKAISTASISÄLTÖÄ INTERNETIIN

Alma Media avaa ADSL-tekniikkaan perustuvat laajakaistayhteydet
kotitalouksiin yhteistyössä yhden Euroopan suuriimpiin kuuluvan
dataoperaattori KPNQwestin ja yhdysvaltalaisen laitetoimittaja
Ciscon kanssa. Laajakaistayhteydet mahdollistavat
internetliittymän välityskyvyn nostamisen niin, että sen kautta
voidaan välittää esim. reaaliaikaista videosisältöä ja
täysikokoista tv-kuvaa hyvälaatuisena. Pilottikäyttö alkaa
syksyllä 2000 ja laajamittainen markkinointi vuoden 2001 alussa.

KPNQwest ja Cisco pitävät Suomea kiinnostavina
edelläkävijämarkkinoina kuluttajien laajakaistapalveluille.
Suomessa median ja tietoliikenteen konvergenssille on hyvät
edellytykset mm. edistyksellisen lainsäädännön ja korkeiden
internet- ja mobiilipenetraatioiden vuoksi. Alma Media on Suomen
johtava uuden median sisällön tuottaja, jonka verkkopalveluilla on
eniten käyttäjiä Suomessa. Aktiivikäyttäjien määrä ylitti
elokuussa 700 000 käyttäjän rajan.

Omien laajakaistaliittymien tarjoaminen suoraan kuluttaja-
asiakkaille täydentää Alma Median strategiaa, jonka mukaan sillä
on käytössään kaikki mediasisältöjen jakeluun soveltuvat kanavat
omille asiakkailleen. Suorat asiakassuhteet mahdollistavat
maksullisten palveluiden jakelun.

Hankkeeseen osallistuvat yhteistyökumppanit ovat valmiit
panostamaan kehityksen nopeuttamiseen ja laajakaistaliittymän
tuotteistamiseen. Onnistunutta tuotteistusta voidaan tarjota
myöhemmin kansainvälisille markkinoille.

KPNQWest tuo huippunopeat tiedonsiirtoyhteydet myös kotitalouksien
ulottuville

”Olemme KPNQwestissä erittäin tyytyväisiä, että Alma Media on
valinnut meidät yhteistyökumppanikseen tarjoamaan DSL- ja IP-
palveluita, jotka tukevat tätä mielenkiintoista hanketta
kuluttajamarkkinoilla Suomessa. Uskomme yhteistyön merkityksen
kasvavan Alma Median menestyksen myötä”, sanoo KPNQwestin
pääjohtaja Jack McMaster. öAlma Median uusi lähestyminen on
osoitus niistä ulottuvuuksista, joita syntyy, kun luovuus kohtaa
seuraavan sukupolven mahdollisuudet, joita KPNQwest rakentaaö.

KPNQwest mahdollistaa sisällön tuottajille tehokkaan ja nopean
tiedonsiirron. Rajaton ja varma tiedonsiirtokapasiteetti ympäri
Euroopan perustuu siihen, että yhtiöllä on oma luotettava
Eurorings-runkoverkko. Jos yhteys katkeaa jossain kohdassa,
liikenne reititetään automaattisesti toiseen suuntaan.

Tiedon jakelua tehostavat optiseen EuroRings -kuituverkkoon
liitetyt tiedonlogistiikkakeskukset CyberCenterit, joiden kautta
tarjotaan tehokkaasti ja nopeasti muun muassa web hosting –
palveluita sekä sovellus- ja telehousing-palveluita.

Uusi laajakaistaverkko toteutetaan Ciscon teknologialla

Alma Median laajakaistaverkko pääkaupunkiseudulla perustuu Cisco
Systemsin teknologiaan, jossa ADSL-arkkitehtuurin ja palvelun
laadulla (Quality of Service QoS) taataan huippunopeat ja toimivat
internetyhteydet suomalaiskoteihin.

 • Olemme Ciscolla erittäin tyytyväisiä siihen, että suomalaiset
  kuluttajat pääsevät käyttämään niin olemassa olevia kuin uusiakin
  laajakaistaisia palveluita nopeiden, kiinteiden internetyhteyksien
  avulla, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkijärvi Cisco Systems
  Finland Oy:stä.
 • Tämä palveluarkkitehtuuri mahdollistaa tv-kuvan, radion,
  tilausvideopalveluiden ja uusien interaktiivisten palvelujen
  toteuttamisen laajakaistaverkossa. Arkkitehtuuri mahdollistaa myös
  kohdennetut audio- ja videopalvelut käyttäjien välille.

Alma Medialle suorat kontaktit asiakkaisiin

ADSL-liittymä on jatkokehitystä ja laajennus MTV3:n
internetliittymälle, joka on saanut markkinoilla erittäin hyvän
vastaanoton. ADSL-liittymä täydentää Alma Median käytettävissä
olevat digitaalisten sisältöjen jakeluvaihtoehdot kattamaan koko
kirjon Port Alman mobiiliportaalista ja MTV3:n
perusinternetliittymästä aina digi-tv-jakeluun. Alma Media vastaa
liittymän markkinoinnista, asiakaskontakteista ja suhteista muihin
sisällöntuottajiin. ADSL-liittymän kautta tapahtuvalla
mediasisältöjen jakelulla voidaan nopeuttaa digitaalitelevision
käyttöönottoa ja alan tuotekehitystä Suomessa.

Kuluttajasisältö koostuu sekä tutusta, MTV3- ja TVTV!-kanavilla
nähtävästä materiaalista että vain laajakaistajakeluun
tuotettavista sisällöistä. KPNQwest markkinoi ADSL-liittymää
yrityksille. Näihin liittymiin optiona tarjottava sisältöpaketti
voi muodostua mm. Alma Median Business Information –
liiketoimintaryhmän tuotteista.

Televisiokanava laajakaistajakeluun

MTV3 käynnistää ensimmäisenä Suomessa vain nettijakeluun
tarkoitetun tv-kanavan. Nettikanavalla on nähtävissä tuoreimmat
MTV3 Uutisten tuottamat uutislähetykset – sisältäen myös talouden,
urheilun ja sään osiot. Nettikanavaan päivitetään kaikki keskeiset
uutislähetykset ympäri vuorokauden alkaen aamun Huomenta Suomen
uutisosioista jatkuen päälähetysten siivittämänä aina myöhäiseen
yöhön. Ympärivuorokautinen rytmi mahdollistaa mm. Aasian ja New
Yorkin pörssien tapahtumien ja erilaisten kriisitilanteiden nopean
taustoittamisen ja päivittämisen.

Nettikanavan ja kuluttajan suhde tulee läheisemmäksi, jossa mm.
viihde- ja urheilusisällöt ovat käytettävissä kuluttajan haluamana
ajankohtana eli on-demand.

MTV3 ja TVTV!:n Jyrki tuottavat maksullisen viihdeuutispalvelun
nettikanavalle, jossa ensiesitetään Jyrkin eksklusiiviset
haastattelut maailman ja kotimaan huipuilta. Lisäksi Jyrki avaa
katsojille ns. leikkaamattomat versiot. Näitä materiaaleja ei
nähdä missään muualla. JyrkiVIP:stä syntyy myös katsojien oma
yhteisökanava. Jyrki jakaa tulevan 12 kuukauden aikana useita
kymmeniä web-kameroita ympäri Suomen JyrkiVIP:n käyttäjille,
jolloin tämä yhteisö pystyy aloittamaan oman, moni-interaktiivisen
yhteisökanavan MTV3:n nettikanavalla.

Sisältökeskeinen laajakaistaverkko avoimen internetin osa

Uusi ADSL-tekniikka mahdollistaa erilaisten esim. harrastuksiin,
elämäntapaan, ammatilliseen kiinnostukseen perustuvien yhteisöjen
synnyn sekä näiden toimivan ja

tehokkaan keskinäisen yhteydenpidon ja ulkoisen viestinnän.
Sähköisen kaupan ja markkinoinnin toimijoille laajakaistaverkko
sinänsä ja yhteisöt sen yhtenä osana tarjoaa uudenlaisia
toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Sisältökeskeinen
laajakaistaverkko ei ole suljettu, vaan se on osa yleistä, avointa
internetiä.

Laajakaistakanavan tavoitteet

Nettikanavan sisällölliset tavoitteet kuluttajien ja mainostajien
kannalta voidaan kuvata kolmella väittämällä:

1. Viestinnän demokratisoituminen. Lisääntyvät jakelukanavat ja
kuluttajien tarpeita tyydyttävät sisällöt kehittävät viestinnän
demokratisoitumista ja parantavat yksilöiden ja yhteisöjen
mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja hyödyntää
tehokkaammin tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksia.
Laajakaistapalvelut palvelevat yksilöitä on-demand-perusteisesti
ja tarjoavat samalla mainostajille b-to-b- ja
suoramarkkinointimahdollisuuksia.

2. Tulevaisuus on yhteisöjen. Yhteiskunnan viimeaikaisiin
kehityspiirteisiin kuuluu yhteisöllisten tarpeiden kasvu.
Yhteisöllisyys voi ilmetä sosiaalisina, ammatillisina,
kaupallisina, yhteiskunnallisina, poliittisina tai alueellisina
tarpeina. Laajakaistapalvelut mahdollistavat sekä yksilöille että
yhteisöille tehokkaan ja demokraattisen viestintäkanavan.

3. Kansalaisten käyttöliittymä. Alma Median strateginen tavoite on
laajakaistaisen nettikanavan kautta tarjota ”kansalaisten
käyttöliittymä” yksilöiden, yhteisöjen, mainostajien ja
sidosryhmien viestintätarpeisiin. Lähivuosien kuluessa
laajakaistaisen nettikanavan ja yhteisökonseptien käynnistyessä
astutaan myös jakelukanavien suhteen uuteen aikakauteen.

Mitä hyötyä ADSL:stä on kuluttajalle ja yritykselle?

 • yhteys internetiin on erittäin nopea
 • kiinteä kuukausimaksu ja rajoittamaton käyttö, helppo budjetoida,
  koska käyttökustannuksilla on katto
 • ei puhelumaksuja yhteysajasta, yhteyttä voi pitää aina päällä (always on)
 • mahdollistaa videosisältöjen, esim. täysikokoisen, hyvälaatuisen
  tv-kuvan vastaanottamisen
 • interaktiiviset palvelut ja e-kauppasovellukset saadaan laajamittaiseen
  käyttöön ennen digitaalitelevision aikaa
 • jatkossa liittymiin liitetään viestintää ja ryhmätyötä helpottavia
  lisäominaisuuksia
 • laajakaistaliittymä on tulevaisuudessa joka kodin perusliittymä internetiin

Mitä ADSL vaatii?

 • ADSL-päätelaitteen eli ”modeemin”, jonka hinta on nykyisin 1000 – 2000 mk.
  ADSL-pääte integroituu jatkossa pc:n ja muiden kotipäätteiden osaksi,
  jolloin ADSL-päätteen muodostama hintakynnys alenee tai jopa poistuu.
 • paikallisoperaattorin perimä kytkentämaksu (nykyisin 1250 mk,
  Elisa Communications 23.8.2000)
 • palvelun kuukausimaksu
 • ei erillistä veloitusta käytetystä yhteysajasta
 • alkuvaiheessa palvelu on saatavissa vain pääkaupunkiseudulla

Cisco

Cisco Systems on maailman johtava internetjärjestelmien
toimittaja. Valtaosa maailmanlaajuisen internetverkon liikenteestä
kulkee Ciscon järjestelmien välittämänä. Lisätietoja osoitteesta
www.cisco.com.

KPNQWest

KPNQwest (NASDAQ & ASE: KQIP) on johtava eurooppalainen
internetpohjaisten
(IP protocol) tiedonsiirtopalvelujen tarjoaja, jolla on oma
Eurorings(TM)-runkoverkko. KPNQwest käyttää IP-pohjaista
korkeakapasiteettista optista kuituverkkoa, joka valmistuessaan on
20 000 kilometriä pitkä ja yhdistää 50 kaupunkia Euroopassa.
Verkon kautta tarjotaan monipuolisia IP-pohjaisia
tiedonsiirtopalveluja, ja muita kehittyneitä
telekommunikaatiopalveluita. Yhtiön tarjoamiin palveluihin
lukeutuvat muun muassa euroopanlaajuiset DSL-palvelut (Digital
Subscriber Line).

KPNQwest on yksi suurimmista eurooppalaisista yrityksille
internetpalveluja tarjoavista yhtiöistä, ja se toimii 15 maassa.
Yhtiöllä on 12 CyberCenter-tiedonjakelukeskusta, ja se on
ilmoittanut suunnitelmistaan rakentaa 18 uutta 10 000 m2 suuruista
Mega CyberCenteriä. KPNQwestin optiseen Eurorings-kuituverkkoon
liitettyjen CyberCenterien kautta tarjotaan muun muassa web
hosting -palveluita sekä sovellus- ja telehousing-palveluita.

KPNQwest Finland on KPNQwestin tytäryhtiö, jossa työskentelee
tällä hetkellä yli 80 henkilöä. Lisätietoja www.kpnqwest.com ja
www.kpnqwest.fi

Lisätietoja

Alma Media Oyj:n kehityspäällikkö Matti Kotisaari, puh. (03) 266
6822 tai 050 65 531
Alma Media Oyj, New Media -liiketoimintayksikön johtaja Raimo
Mäkilä, puh. (09) 507 8718 tai 040 546 1892
MTV Oy:n johtaja Marko Kulmala, puh. (09) 1500 683 tai 040 749
0000
MTV Oy:n toimituspäällikkö Timo Laukkio, puh. (09) 1500 571 tai
0400 415 645

KPNQwest Senior Vice President Nordics Harri Hursti, puh. (09)
4784 800 tai 040 502 4569
KPNQwest-Investor Relations Jerry Yohananov,
jerry.yohananov@kpnqwest.com, puh. +31 235687602.

Cisco Systems Finland Oy:n myyntijohtaja Pertti Tukia, puh. 0400
415 276 tai pertti.tukia@cisco.com
Cisco Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkijärvi puh. 040
507 0408

 • Julkaistu: 24.8.2000, 08:00
 • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli