Kuntamarkkinointi kertoo houkuttelevasti sen, mikä on jo olemassa

Moni markkinoinnista vastaava pohtii, miten saada oma viesti kuuluville ja näkyville.
Millainen kuntamarkkinointi oikeasti toimii? Miten saada huomiota oman alueen tapahtumiin? Mikä uusia asukkaita ja yrityksiä nykypäivänä houkuttelee? Kun haluat tavoittaa eri ikäiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat, uudet ja nykyiset paikkakuntalaiset sekä yrittäjät – tavoitat heidät Alman digiverkostossa. Digimainonnalla voit herättää kiinnostuksen paikkakuntasi asuinympäristöä, tapahtumia ja koko aluetta kohtaan. Jos alueellasi ei vielä ole brändiä, on aika luoda sellainen!​

Tutustu mainosratkaisuihin, jotka sopivat kuntien tarpeisiin:

Matkailu- ja tapahtumamarkkinointi »
Asukasmarkkinointi »
Elinkeino- ja yritysmarkkinointi »

Kuntamarkkinointi voi olla kiinnostavaa!

Display-mainonta, videomainonta ja sisältömarkkinointi ovat erityisen hyviä keinoja, kun haluat lisätä alueesi tunnettuutta, kehittää imagoa ja saada näkyvyyttä. Kuntamarkkinointi on brändimarkkinointia, joka luo mielikuvia ja saa kiinnostuksen heräämään. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa brändityötä tai mielikuvien rakentamista. Se onnistuu ihan kaiken kokoisille kunnille ja kaupungeille, ja ihan kaiken kokoisilla budjeteilla. Anna luovan tiimimme toteuttaa vaikuttavat kampanjat tavoitteesi mukaan.

Vaikuta brändimainonnalla »

Elävöitämme kampanjasi

On monta tapaa kohdentaa ja löytää oikea yleisö

Datan avulla digimainontaa on helppo kohdentaa esimerkiksi matkailusta tai asumisesta kiinnostuneelle yleisölle tai yrittäjille ja toimitiloja etsiville. Tai jos haluat tavoittaa lapsiperheet, pariskunnat, harrastajat, asunnonetsijät tai eläkeläiset, meidän kanssamme onnistut. Viestin tehoa lisää, kun mainonta tavoittaa sopivan kohderyhmän juuri omalle alueellesi kohdennettuna. Me tunnemme palveluitamme käyttävän yleisön ja tiedämme myös, millainen viesti kuhunkin kohderyhmään uppoaa.

Monta tapaa kohdentaa »

Digimainonta tavoittaa

Digimainonta toimii ja tavoittaa koko Suomen alueella

Lähes jokainen suomalainen käyttää jotakin Alman mediaa tai palvelua. Digiverkostomme tavoittaa 3,2 miljoonaa suomalaista joka viikko1, joten tavoitat kuntalaisia ja kaupunkilaisia juuri niissä medioissa ja palveluissa, joita he jo käyttävät. Digimainontaan panostetaan nykypäivänä yhä enemmän eikä suotta: 16–54-vuotiaista 95 % käyttää internetiä useita kertoja päivässä2. Digimainonnalla on mahdollista saavuttaa kaikki mainonnan tarpeet.

Digimainonnan tavoittavuus ja hyödyt »

Mainosratkaisuja kuntien tarpeisiin

Matkailumarkkinointi: matkailu, tapahtumat ja nähtävyydet

Matkailun trendit 2023. Mökkimatkailu on suosittua, mutta myös kaupunkilomailu kasvattaa suosiotaan.

Elävä ja aktiivinen ympäristö houkuttelee.
Kun alueesi valtteja ovat tapahtumat, nähtävyydet ja matkailukohteet, kohdenna mainontaa matkailusta ja tapahtumista kiinnostuneelle yleisölle. Markkinoinnilla voit kertoa houkuttelevasti sen, mitä paikkakunnalla on jo olemassa. Kerro, mitä uniikkia alueellasi on tarjolla. Mistä haluat, että paikkakuntasi muistetaan?

Suunnitelmallinen tapahtumamarkkinointi houkuttelee käymään kauempaakin
Kun haluat houkutella matkailijat, ohikulkijat, tapahtumia tai lomapuuhaa etsivät sekä elämyksien bongailijat paikkakunnallesi, se kannattaa tehdä rohkeasti ja näyttävästi.

Huolella suunnitellulla markkinoinnilla ja mainonnalla voit herättää huomion, tuoda esiin omat erottautumistekijät sekä luoda elämyksellisiä mielikuvia. Jotta tämä onnistuu, suosittelemme sekä pidempiaikaista että lyhytaikaista taktista markkinointia. Näin alueesi aktiivisuus jää mieleen, ja voi houkuttaa tapahtumien äärelle kauempaakin.

Markkinoinnilla voit tuoda esiin oman kunnan erottautumistekijät 

 • matkailukohteet ja nähtävyydet
 • tapahtumat ja tilaisuudet (konsertit, näyttelyt, messut jne.)
 • myös lähialueen tapahtumat kiinnostavat
 • hyvä aluebrändi toimii kilpailuetuna ja aineettomana pääomana.

Matkailun trendit 2023: Mikä matkailussa houkuttelee nyt?3

 • Kotimaanmatkailussa heijastuu mökkimatkailu Järvi-Suomen alueella, mutta kaupunkilomat ja junamatkailu ovat kasvattaneet osuuttaan.
 • Luonnossa liikkumiseen keskittyvien matkojen tekeminen on edelleen myös korkealla.
 • Asuntoauto- ja vaunulla lomailun kiinnostus on edelleen hieman korkeammalla kuin 2019.
 • Ympäristötietoisuus: Autolla ja junalla matkustaminen kiinnostaa suomalaisia selvästi enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana.
 • Elämyksellisyys: Matkanteko on entistä tärkeämpi ja antoisa osa matkaa. ”Ei se määränpää, vaan se matka”.
 • Erilaiset elämäntavat: Poikkeukselliset, liikkuvat ja asuinpaikasta riippumattomat elämäntavat kiinnostavat.

Kohdenna matkailusta kiinnostuneelle yleisölle

Mainonta on tehokasta silloin, kun se näkyy asiayhteydeltään samantyyppisten sisältöjen yhteydessä. Digimainontaa voi kohdentaa muun muassa elämäntilanteen ja perhekoon mukaan, ammatin mukaan, kiinnostuksen kohteiden tai sesongin perusteella, ostovoiman ja ostoaikeiden mukaan sekä sijainnin perusteella. Lisäksi tavoitat kattavasti kulttuurista, matkailusta ja tapahtumista kiinnostuneen yleisön.

​Tutustu esimerkiksi seuraaviin kohdennuksiin:4

1,1 miljoonaa

matkailusta kiinnostunutta

310 000

kotimaan matkailusta kiinnostunutta

920 000

musiikista ja konserteista kiinnostunutta

600 000

kulttuurista kiinnostunutta

Matkailun kontekstit​

Näillä ratkaisuilla onnistut:

Display-mainonta

Display-mainonta mahdollistaa isonkin pinnan hyödyntämisen ja riittävän määrän toistoa myös pidemmällä aikavälillä. Display-mainonnan ratkaisuilla saadaan tehokkaasti kiinni suuri matkailusta kiinnostunut yleisö.

Kysy lisää display-mainonnasta
Videomainonta

Videomainonta

Videomainonnalla voidaan luoda mielikuvia ja tunnelmia sekä herättää kiinnostusta. Videomainontaa voi myös kohdentaa riippuen mainosmuodosta esimerkiksi matkailusta kiinnostuneille tai alueellisesti.

Kysy lisää videomainonnasta
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan kertoa matkailukohteista ja tapahtumista niin houkuttelevasti, että lukijat kiinnostuvat ja käyttävät aikaansa viestin parissa. ​Sisältömarkkinointi on tehokas keino sitouttaa ja löytää uusia asiakkaita.

Kysy lisää sisältömarkkinoinnista

Katso esimerkkejä mainosratkaisuista:

Esimerkkejä display-mainonnasta:

Display-mainonta, paraati Display-mainonta, digikokosivu
Paraati – näkyvyyttä suurella mainospinnalla.
Pienemmillä formaateilla varmistat riittävän toiston viestille.
Digikokosivu – näkyvyyttä suurella mainospinnalla.

 

Instream-videomainonta 
Iltalehdessä / Alma-verkostossa

Outstream-videomainonta Alma-verkostossa,
alueellisesti kohdennettuna saat laajan näkyvyyden juuri omalla alueellasi

Esimerkki sisältömarkkinoinnista:

Sisältömarkkinointi, artikkeli

Iltalehdestä tavoitat laajan matkailusta kiinnostuneen yleisön ja voit kertoa viestisi heille luotettavassa ja tutussa ympäristössä

Sisältömarkkinointiartikkeleita Iltalehdessä voi toteuttaa joko valtakunnallisesti tai alueellisesti ​

Natiiviartikkeli on autenttisessa mediatilassa julkaistu artikkeli, joka näyttää ja tuntuu median sisällöltä. Se on uskottava ja tarjoaa uutismaista vakuuttavuutta.​

Supersisällöt on sisältömarkkinointiartikkeli, joka valtaa koko sivunäkymän. Se saa lukijan jakamattoman huomion, herättää tunteita ja jää mieleen.

Asukasmarkkinointi: asuminen, eläminen ja lifestyle

Asumisen trendit 2023. Omakotitalo on selkeästi suosituin asumismuoto.

Luo mielikuvia asumisesta ja herätä kiinnostus uuteen kotipaikkaan
Kun haluat tuoda esiin asuinalueiden mahdollisuudet ja rikkaudet, kohdenna viestisi mahdollisille uusille asukkaille heidän kiinnostuksensa tai elämäntilanteensa mukaan. Mitä erityistä paikkakunnallasi on tarjota, mistä asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä? Markkinoinnilla voit vedota tunteisiin ja herättää kiinnostuksen aluetta kohtaan. Jos alueellasi ei vielä ole brändiä, on aika luoda sellainen!

Oikea viesti, oikeassa ympäristössä, oikealle yleisölle
Alueesi tärkeimmät vetovoimatekijät saat selville yllättävän läheltä: arvokasta tietoa ja kokemuksia saat nykyasukkailta. Mikä heidät pitää juurillaan ja mitä he arvostavat? Kun tunnistat erilaisia asukasryhmiä ja heille tärkeitä arvoja, tiedät jo, miten puhutella samanhenkisiä potentiaalisia asukkaita.

Löydä alueesi helmet, jotka houkuttelevat uusia asukkaita

 • työmahdollisuudet: uudet työntekijät, yrittäjät, eri ammattiryhmät ja etätyöntekijät
 • opiskelumahdollisuudet: mikä saa uusia opiskelijoita tulemaan oppilaitoksiin ja nykyiset opiskelijat jäämään valmistumisen jälkeen?
 • tuttu kotiseutu, joka saa paluumuuttajia palaamaan  
 • uudet asuinalueet houkuttelevat tontti- ja asuntokaupoille tai haaveilemaan loma-asunnosta 
 • vapaa-ajan mahdollisuudet: harrastukset, tapahtumat, luonto, yhteisöllisyys, kulkuyhteydet
 • hyvä aluebrändi toimii kilpailuetuna ja aineettomana pääomana.

Asumisen trendit 2023: Mikä asumisessa kiinnostaa juuri nyt?5

 • Luonnonläheinen asuminen kiinnostaa. ​
 • Väljä asuminen saattaa ajaa ekologisen asumisen edelle ihmisten teoissa.​
 • Mökkeily kasvattaa suosiotaan. ​
 • Maaseudun rauha kutsuu myös tietotyöläisiä etätyön yleistymisen vuoksi. Luonto on monen mielessä erityisessä asemassa.​
 • Hyggeilyn rooli on kasvanut. Kotona halutaan viettää aikaa myös koronan jälkeen. Koti toimii myös terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen keskuksena epävarmoina aikoina.​
 • Omakotitalo on selkeästi suosituin asumismuoto (46 % sanoo haluavansa asua omakotitalossa). Erityisesti nuoret aikuiset haluavat nyt asua omakotitalossa ja moni vielä oman vapaa-ajan asunnonkin.

Kohdenna asumisesta kiinnostuneelle yleisölle

Mainonta on tehokasta silloin, kun se näkyy asiayhteydeltään samantyyppisten sisältöjen yhteydessä. Digimainontaa voi kohdentaa muun muassa elämäntilanteen ja perhekoon mukaan, ammatin mukaan, kiinnostuksen kohteiden tai sesongin perusteella, ostovoiman ja ostoaikeiden mukaan sekä sijainnin perusteella. Asumisen markkinapaikoista tavoitat miljoonayleisön, joka on kiinnostunut myytävistä ja vuokrattavista asunnoista, remontoimisesta, sisustamisesta ja rakentamisesta sekä muuhun asumisen teemaan liittyvästä.

​Tutustu esimerkiksi seuraaviin kohdennuksiin:6

​Etuovi.comin tai Vuokraovi.comin kohteita eri alueilta hakeneet ​

870 000

asunnon ostosta haaveilevaa

140 000

tontteja etsivää

250 000

loma-asuntoa etsivää

​870 000

rakentamisesta kiinnostunutta

510 000

työnhakijaa

1,4 miljoonaa

​lapsiperhettä

Asumisen kontekstit

​Näillä ratkaisuilla onnistut:

Display-mainonta

Display-mainonnalla voit korostaa kuntasi tai kaupunkisi tarjoamaa ja erottautua muista. Display-mainonta toimii hyvin pitkäkestoisessa kampanjoinnissa. Alman ratkaisuilla viestisi pysyy potentiaalisten uusien asukkaiden mielessä ja vahvistaa päätöksentekoa.

Kysy lisää display-mainonnasta
Videomainonta

Videomainonta

Videomainonta antaa mahdollisuuden luoda mielikuvia ja tunnelmia sekä herättää kiinnostusta. Pidemmät sisällöt sopivat tarinankerrontaan ja lyhyemmät mainosvideot taktisiin, muistuttaviin kampanjoihin. Videomainontaa voi tehdä valtakunnallisesti tai alueellisesti kohdennettuna.

Kysy lisää videomainonnasta
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnin keinoin kerrot kuntasi tarjoamista mahdollisuuksista uusille potentiaalisille asukkaille. Sisältömarkkinointi ​saa lukijan pysähtymään viestisi ääreen. Se jättää lukijaan tunnejäljen ja pitää aiheesi mielessä.​

Kysy lisää sisältömarkkinoinnista

Katso esimerkkejä mainosratkaisuista:

Esimerkkejä display-mainonnasta:

Display-mainonta, paraatipaikka Display-mainonta, Alma Volyymi -paketti Display-mainonta, digikokosivu
Paraatipaikka Etuovi.comissa

Alman Asumisen markkinapaikat -verkosto kokoaa yhteen asunnonvaihtoaikeissa olevat kuluttajat. Voit kohdentaa mainontaa perustuen siihen, miltä alueilta he ovat katselleet uutta kotia, esim. naapurikunnasta asuntoa etsineet.

Alma Volyymi -paketti
Alma-verkostossa tavoitat kohderyhmäsi tehokkaasti omalla alueellasi.
Digikokosivu
herätä huomiota ja saat näkyvyyttä suurella
mainospinnalla.

 


Esimerkki:
Interscroller – hyödynnä videota koko mainoksen pinta-alallaEsimerkki:
Videotapetti – koukuta lukija koko ruudun täyttävällä liikkuvalla kuvallaEsimerkki:
Instream-/preroll-videot IltalehdessäEsimerkki:
Inbanner-video display
mainospaikalla KauppalehdessäEsimerkki:
Outstream-pystyvideo Alma-verkostossa


Artikkelisarja on vaikuttava kokonaisuus, jossa voit kertoa oman kuntasi vahvuuksista kattavasti


Alman mediat ja palvelut ovat luotettava ympäristö asumisen muutosta pohtivassa yleisössä.  Mainostaja voi ostaa joko yksittäisen artikkelin tai artikkelisarjan IltalehteenEtuovi.comiin tai Kauppalehteen.


Etuoven kävijätutkimuksessa nousevat tärkeinä esiin asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, rauhallisuus ja luonnonläheisyys.

Elinkeinomarkkinointi: elinkeino ja yrityspalvelut

Tehtäväsi on vakuuttaa yrityspäättäjä
Kun alueesi tarjoaa sopivat lähtökohdat erilaisille elinkeinonharjoittajille, varmista, että viestisi kohdennetaan juuri oikealle päättäjäyleisölle toimialaan sopivassa mediassa. Markkinoinnilla luot mielikuvan siitä, että juuri sinun paikkakuntasi sopii yrityksen sijaintipaikaksi. Mutta se ei tapahdu yhden mainoksen perusteella. Mitä etua alueellasi on tarjota eri toimialojen yrittäjille ja yrityksille?

Sopiva mediaympäristö tavoittaa yrittäjät
Mikäli tavoitteenasi on esimerkiksi yritysten keskittäminen, uusien alueiden ja “yrityspuistojen” rakentaminen sekä paikkakunnalla jo olevan toimialaklusterin vahvistaminen, on tehokasta kohdentaa viesti juuri sen toimialan päättäjille.

Kerro ja näytä, mitä hyötyä alue tarjoaa elinkeinonharjoittajalle

 • myös yrittäjän päätökset syntyvät sekä fakta- että tunnetasolla
 • kukaan ei siirrä yritystään uudelle paikkakunnalle yhden mainoksen perusteella 
 • mielikuvan luominen ja vakuuttaminen vaatii pitkäjänteistä markkinointiviestintää
Hyödynnä päättäjäkohdennusta. Markkinoinnilla luot mielikuvan siitä, että juuri sinun alueesi sopii yrityksen sijaintipaikaksi.

Kohdenna oikealle päättäjäyleisölle

Mainonta on tehokasta silloin, kun se näkyy asiayhteydeltään samantyyppisten sisältöjen yhteydessä. Digimainontaa voi kohdentaa muun muassa elämäntilanteen ja perhekoon mukaan, ammatin mukaan, kiinnostuksen kohteiden tai sesongin perusteella, ostovoiman ja ostoaikeiden mukaan sekä sijainnin perusteella. 

Alman Businessmedioista seurataan muun muassa toimialakohtaisia uutisia ja talousnäkymiä, joten tavoitat tehokkaasti eri kokoisia yrityksiä ja toimialojen yrittäjiä. Alma Businessmedioihin kuuluvat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Uusi Suomi sekä Tekniikka&Talous.​

​Tutustu esimerkiksi seuraaviin kohdennuksiin:6

520 000

päättäjää

780 000

business-vaikuttajaa

63 000

yrityksen perustamisesta kiinnostunutta

B2B kontekstit​

Media-ympäristö

Näillä ratkaisuilla onnistut:

Display-mainonta

Display-mainonnalla voit herättää huomion ja kiinnostuksen ja tuoda esiin tärkeitä argumentteja (esim. keskeinen sijainti, tilaa laajentaa ja kasvaa, tukea toimialaklusteria) ja vahvistaa päätöksentekoa. Display-mainonta toimii hyvin pitkäkestoisessa kampanjoinnissa.

Kysy lisää display-mainonnasta
Videomainonta

Videomainonta

Videomainonnalla voidaan luoda mielikuvia ja herättää kiinnostus. Pidemmät sisällöt sopivat tarinankerrontaan ja lyhyemmät mainosvideot taktisiin, muistuttaviin kampanjoihin. Videomainontaa voi tehdä valtakunnallisesti tai alueellisesti kohdennettuna tai kohdennettuna esimerkiksi startup-yrittäjille.

Kysy lisää videomainonnasta
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

​ Sisältömarkkinoinnin keinoin kerrot kuntasi tarjoamista mahdollisuuksista yritysten päättäjille. Voit tuoda esiin tärkeitä argumentteja ja syventää viestiä. Sisältömarkkinointi on tehokas keino löytää uusia asiakkaita ja sitouttaa.

Kysy lisää sisältömarkkinoinnista

Katso esimerkkejä mainosratkaisuista:

Esimerkkejä display-mainonnasta:

Paraatillanäkyvyyttä suurella mainospinnalla,
kohdenna halutulle
yleisölle
Superetusivu Alma Businessmedioissa
jakamaton huomio mainokselle suurella mainospinnalla, kohdenna halutulle yleisölle

Esimerkki:
Instream-/preroll-videot Iltalehdessä

Esimerkki:
Inbanner-video display–
mainospaikalla Kauppalehdessä

Esimerkki:
Outstream-pystyvideo Alma Business -verkostossa


Kumppanisisältö Kauppalehdessä


Alma Businessmedioiden laadukkaassa kontekstissa viestisi tavoittaa päättäjät ja näkyy heille tutussa, uskottavassa mediaympäristössä. Sisältömarkkinoinnin ratkaisuilla saat päättäjät pysähtymään ja syventymään viestiisi. Näyttävä sisältö jättää lukijaan tunnejäljen ja pitää aiheen mielessä.

Nyt kannattaa panostaa digimainontaan

Alueen vetovoiman kasvattaminen ja aluebrändin rakentamisen mahdollisuudet ovat sinun käsissäsi. Digimainonta tarjoaa ratkaisun kaikkiin mainonnan tarpeisiin: mainonnalla on mahdollisuus tuoda aluettasi tunnetuksi ja rakentaa brändiä, mainonta on työkaluna myös kun haluat tiedottaa tapahtumista. Lisäksi mainonnalla voi muistuttaa asuinympäristön toimivuudesta ja se on apuna paikkakuntasi ilmiöittämisessä.

Tavoittaa kattavasti

Digimainonta tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen ikäryhmästä, sukupuolesta tai maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Tarkasti kohdennettavissa

Digitaalisessa mediassa mainontaa voidaan kohdentaa muun muassa niin kohderyhmän, kontekstin kuin maantieteellisen sijainninkin perusteella.

Vaikuttavaa ja näyttävää

Digimainonnassa voidaan hyödyntää liikkuvaa kuvaa, ääntä, animaatiota, tai vaikka pelillistä sisältöä, joka osallistaa kohderyhmää mainonnan sisältöön. Nämä kaikki tekijät parantavat mainonnan huomioarvoa.

Helppo mitata

Digimainontaa on myös helppo mitata, sillä jokainen mainosnäyttö raportoidaan ja näet kampanjan tavoittaman yleisön profiilin, kiinnostuksen kohteet ja sijainnin.

On monta tapaa kohdentaa viesti ja löytää oikea yleisö

Mainonnan kohdentamisen mahdollisuudet ovat kehittyneet viime vuosina niin, että nykypäivänä digimainontaa voi kohdentaa hyvin tarkasti erilaisille kohderyhmille. Me tiedämme, miten kampanjan houkuttelevuus rakennetaan ja kohdennetaan sopivalle yleisölle. Yleisiä kohdentamisen keinoja ovat muun muassa perhekoon mukaan, ammatin tai aseman mukaan sekä sijainnin perusteella. Näiden lisäksi mainontaa voi kohdentaa matkailusta ja nähtävyyksistä kiinnostuneille, omaa asuntoa tai vuokra-asuntoa etsiville sekä businessvaikuttajille ja yrityspäättäjille.6

Kohdenna viesti oikealle yleisölle

Alman digiverkosto tavoittaa suomalaiset

Meillä on Suomen johtavia verkkomedioita7

Meillä on runsas kattaus tunnettuja ja luotettavia mediabrändejä, ja jopa seitsemän niistä löytyy kävijämäärältään suurimpien TOP15-listalta. Suomen johtavien verkkomedioiden listalla Alman medioista ovat Iltalehti.fi, Etuovi.com, Kauppalehti.fi, Nettiauto.com, Talouselama.fi, Uusisuomi.fi ja Tekniikkatalous.fi.

Kun haluat tavoittaa mainonnalla eri ikäiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat, uudet ja nykyiset paikkakuntalaiset sekä yrittäjät – tavoitat heidät Alman digiverkostossa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Digiverkostomme tavoittaa yli 3 miljoonaa suomalaista. Millaisen kohderyhmän sinä haluat tavoittaa?

Alman digiverkosto tavoittaa 3,2 miljoonaa suomalaista viikossa8

Kenet heistä sinä haluat tavoittaa?

Löydä myös alueellisesti tarkka yleisö.

Alma Businessmedioissa on Suomen suurin päättäjien ja ostovoimaisten kuluttajien yleisö9Alma Businessmediat
-verkosto tavoittaa
1,4 milj.
suomalaista
viikoittain

Asumisen johtavat markkinapaikat
tavoittavat asunnonvaihtajat
9Asumisen markkinapaikat
tavoittavat
1 milj.
suomalaista
viikoittain

Kuntamarkkinoinnin ei tarvitse olla vaatimatonta. Kokeile brändimainontaa uudella tavalla.

Markkinoinnilla ja mainonnalla teet niin hyvän vaikutuksen, että kohteet halutaan tulla kokemaan itse.

Kilpailu on kovaa ja jokaisella paikkakunnalla on omat valttikorttinsa. Joskus itsestään selvä on liiankin tuttu juttu, ettei sitä muista arvostaa tai nostaa esiin. Tunnista alueesi erikoisuudet ja elämykset.

Brändimarkkinointi on mielikuvamarkkinointia

Markkinoinnissa on tarkoitus korostaa omia hyviä puolia rohkeasti ja näyttävästi. Kun alueesi tarvitsee pientä imagon kohennusta, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen brändimarkkinointi on erinomainen työkalu, jonka avulla voi vaikuttaa mielikuviin. Brändimarkkinoinnissa on lupa olla rohkea, jotta kiinnostus herää. Kyse on oikeastaan siitä, miten näyttävästi tarina uskalletaan kertoa.

Mainonnasta kannattaa johdattaa suoraan toimintaan ja käymään paikkakunnalla, houkutella kokemaan nähtävyydet ja tapahtumat itse, tai kehottaa ainakin klikkaamaan lukemaan lisää. Elämyksellisyyttä saat valitsemalla sopivat toimenpiteet, kuten näyttävät brändimainonnan keinot.

Jos alueellasi ei vielä ole brändiä, on aika luoda sellainen!​

Haluatpa tavoittaa muuttoaikeissa olevat asunnonetsijät, elävöittää paikkakuntasi kulttuurimatkailua tai saada alueelle lisää yrittäjyyttä, tehdään yhdessä luovat ja vaikuttavat kampanjat, jotka tavoittavat juuri oikeat kohderyhmät. Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä jo tänään!

Kysy lisää kuntien markkinointiratkaisuista:

"*" näyttää pakolliset kentät

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tietosuojaseloste.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

1) Lähde: FIAM (+16-vuotiaat internetin käyttäjät). Alueellisen luvut viikot 30-33 / 2023. Alman verkosto 2023 (1-8)
2) Lähde: Tilastokeskus 2021
3) Lähde: https://www.sttinfo.fi/tiedote/matkamessujen-matkailututkimus-ja-lomamatkaennuste-2023-lomamatkoja-suunnitellaan-huolella?publisherId=1811&releaseId=69962162, Matkamessut 2023 – Lomamatkaennuste 2023,
Lähde: Leena Seppinen, Iltalehden toimitus 7.2.2023
4) Kohderyhmien kuvaukset: https://www.almamedia.fi/mainostajat/ratkaisut/kohdentaminen/
5) Lähteet: https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/blogitarinat/muuttaako-korona-asumista-asumistrendit-ennakoinnin-nakokulmasta/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Ronka_TFsyksy2020_pienennetty.pdf
Säästöpankin Säästämisbarometri 2021 –tutkimus
https://assets.ctfassets.net/ksssf3t869cm/6scnIBbJ7BsfDqVmxJ3Tz3/dc9167bb833f4ddd0316f81c5b2fc954/Asumisen_ihanteet_Asuntomessut_2020.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Ronka_TFsyksy2020_pienennetty.pdf
6) Kohderyhmien kuvaukset: https://www.almamedia.fi/mainostajat/ratkaisut/kohdentaminen/
7) FIAM vko 4/2023
8) Lähde: FIAM (+16-vuotiaat internetin käyttäjät). Alueellisen luvut viikot 30-33 / 2023. Alman verkosto 2023 (1-8)
9) Lähde: FIAM vkot 1-5 2023

Ota yhteyttä

Copyright © 2024