Ekokaari haastaa toimijat kiertotalouden puolelle Alman ratkaisujen avulla – liikkeelle lähdettiin luovasta konseptista

Kymenlaaksolainen jätealan yritys Ekokaari tarvitsi verkkosivut ja halusi tehdä brändiään tunnetuksi. Tärkeää oli myös nostaa kiertotalousteemojen näkyvyyttä. Verkkosivujen ja markkinoinnin kokonaisratkaisu löytyi Almalta.

Jätteenkäsittelypalveluita yrityksille tarjoava Ekokaari oli juuri eriytetty emoyhtiö Kymenlaakson jätteestä omaksi yrityksekseen. Uudella yrityksellä oli tarve kasvattaa tunnettuutta ja rakentaa asiantuntijamielikuvaa. Ensimmäinen askel tähän oli oman verkkosivuston rakentaminen.

”Verkkosivujen tavoitteena oli vastata monipuolisesti asiakkaiden ja sidosryhmien tiedontarpeisiin ja ohjata yhteydenotot oikeisiin kohteisiin. Halusimme korostaa Ekokaaren brändiä, osaamista, vastuullisuutta ja levittää tietoisuutta kiertotaloudesta”, kertoo Ekokaaren toimitusjohtaja Aki Koivula.

Kumppaniksi valittiin Almaan kuuluva verkkosivu- ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijayritys Netello keväällä 2023.

”Sivustoprojekti oli hyvin kiinnostava, sillä liikkeelle lähdettiin tyhjältä pöydältä. Ei ollut olemassa aiempaa verkkosivustoa painolastina, mutta ei myöskään materiaaleja tai tarkkaa suunnitelmaa brändäyksestä”, kertoo tiiminvetäjä Marleena Arvonen Netellolta.

Yhtenäinen ilme ja brändäyksen punainen lanka

Alma Brand Studio tuli mukaan suunnittelemaan luovaa konseptia, jota Ekokaari voisi hyödyntää tulevassa markkinoinnissaan. Konsepti sisälsi visuaalisen ilmeen ja ydinviestien rakentamisen, eli brändin punaisen langan. Konsepti perustui yritykseen liittyvään dataan, kuten liiketoimintaan, tavoitteisiin, kohderyhmään ja markkinaan. Ydinajatuksena oli, että Ekokaari haastaa kaikki toimijat kiertotalouden puolelle ja asiantuntijuus syntyy yrityksen omista ihmisistä.

”Konseptointi auttoi myös verkkosivujen uudistamista. Yhteistyö verkkosivujen parissa alkoi maaliskuussa ja sivusto julkaistiin syyskuun alussa”, Netellon Arvonen kertoo.

Markkinoinnin yhtenäistä ilmettä varten Alma Brand Studion valo- ja videokuvaajat kuvasivat Ekokaaren henkilöstöä työssään ja käytössä olevia tekniikoita.

Display-kampanjalla ja sisältömarkkinoinnilla liikennettä uusille verkkosivuille

Brändinäkyvyyttä ja tuoreiden verkkosivujen kävijäliikennettä kasvatettiin display-mainonnan kampanjalla. Alman bisnesmedioiden verkostossa toteutettiin tulospohjainen, kuukauden kestävä mainoskampanja. Tämän lisäksi näkyvyyttä buustattiin Tekniikka&Taloudessa visuaalisesti näyttävillä videobannereilla, jotka keräsivät kärkikohderyhmän huomion. Samaan aikaan Ekokaaren asiantuntijamielikuvaa vahvistettiin Alma Brand Studion tuottamalla sisältömarkkinointiartikkelilla.

”Ekokaari sai uutta brändiä ja viestiään laajalti esille Alman päättäjämedioissa. Näyttävät display- ja videoratkaisut tukivat verkkosivuston lanseerausta. Kampanja kiinnitti hyvin huomiota korkeakoulutetuissa ja päättäjäasemissa toimivissa Alman lukijoissa”, kertoo myyntipäällikkö Mikko Rantamäki Almalta.

”Ekokaaren sisältömarkkinointiartikkelin lukijamäärät ylittivät ennakko-odotukset. Artikkeli oli syyskuussa yksi Kauppalehden eniten lukijoita keränneistä kaupallisen yhteistyön artikkeleista. Asiakkaan kanssa tehty perusteellinen konseptityö ja kohderyhmää kiinnostavien viestien esiin nostaminen tuottivat tulosta”, kertoo Alma Brand Studion vastaava tuottaja Janetta Santalo.

Kaikki palvelut saman katon alta

Koivula on erittäin tyytyväinen konseptissa luotuun yhteiseen ilmeeseen ja siihen, että nettisivuista markkinointikampanjaan, kaikki palvelut saatiin koordinoidusti yhdeltä luukulta.

”Almalla saatiin todella nopeasti kiinni meidän ajatuksistamme. Visuaalista ilmettä ja ydinviestejä pystyttiin tehokkaasti hyödyntämään ristiin nettisivuilla ja markkinointikampanjassa. Almalta saimme parhaan kokonaisuuden. Tulosten perusteella voimme päätellä, että Alman laajan verkoston avulla pystyimme tavoittamaan kohderyhmämme hyvin”, Koivula iloitsee.

”Olemme erittäin tyytyväisiä verkkosivujen ulkoiseen ilmeeseen, sisältörakenteeseen ja suunnitteluun. Netellolla on asiantuntevat ammattilaiset ja hyvä projektinjohto sekä systemaattinen etenemistapa. Yhteistyö oli joustavaa ja luotimme koko ajan siihen, että homma hoituu.”

Verkkosivuyhteistyö Netellon kanssa jatkuu hakukoneoptimoinnin muodossa. Löytyvyyden parantaminen Googlen hakukoneessa on tärkeä tuki tehdylle markkinoinnille. Myös yhteistyö Alma Brand Studion kanssa jatkuu. Tekniikka&Taloudessa julkaistaan tammikuussa sisältömarkkinointiartikkeli, jossa kerrotaan Ekokaaren uudesta mielenkiintoisesta hankkeesta.

”Aiomme hyödyntää Almalla laadittua luovaa konseptia markkinointimme tukena myös jatkossa”, Koivula toteaa.

Esimerkki Ekokaaren mainoksesta