Alma Media > Mainostajat > Alma Median hinnat ja aineisto-ohjeet > Iltalehden sisältömarkkinoinnin aineisto-ohjeet

Iltalehden sisältömarkkinoinnin aineisto-ohjeet

Aineistojen toimitus

Aineistot tulee toimittaa aineisto-ohjeiden ja aikataulun mukaisesti ennen kampanjan alkua osoitteeseen: mediamainonta@almamedia.fi

Aikataulu

 • Toimitathan sisältödisplay- ja natiiviartikkeliaineiston viimeistään 5 arkipäivää ennen sovittua julkaisua. ​
  • Editointiin tulevien aineistojen kohdalla tämä on erityisen tärkeää​
 • Myöhässä toimitettujen sisältöjen julkaisua sovittuna ajankohtana ei voida taata​
  • Tällöin sisältö joko julkaistaan myöhässä, jolloin osa nostoajasta jää pois tai ​julkaisu siirtyy seuraavaan mahdolliseen julkaisuajankohtaan (ei välttämättä seuraavaan päivään)​
 • Lähettäessäsi aineistoja kirjoitathan sähköpostin otsikkokenttään mainosmuodon, mainostajan nimen ja julkaisupäivän​
 • Aineistot on toivottavaa lähettää samassa sähköpostiviestissä​

 

Valtakunnalliseen artikkeliin tarvittava aineisto (pakollinen):

Mainostavan brändin nimi:  

 • Juttunostossa ja mainosnauhassa näkyvä mainostaja/brändi (max 26 merkkiä)

Kuvat*:

 • Vähintään 1 (pääkuva, suositus vaakamalli) jpg tai png
 • Jos pääkuva on pystymallinen (ei suositeltava) niin toimita etusivunostoa varten vaakakuva
 • Etusivunostossa kuvan koko on 612×300 pz – tähän kokoon valmiiksi rajattu kuva toimii etusivunostoissa parhaiten.

* Riittävä kuvan laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch suurempi kuin 1024 px. Erinomainen laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch 2048 px.

Otsikko:           

 • Pyri pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä

Ingressi:

 • Pyri pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä (1-2 lausetta)

Leipäteksti:

 • Pituudella ei ole tarkkaa rajaa. Tärkeintä on, että sisältö pysyy mielenkiintoisena ja kulkee eteenpäin. Suuntaa-antava ohje on 2 000-4 000 merkkiä.

* Riittävä kuvan laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch suurempi kuin 1024 px. Erinomainen laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch 2048 px.

Alueelliseen artikkeliin ja sisältödisplaynostoon tarvittava aineisto (pakollinen):

Mainostavan brändin nimi:

 • Juttunostossa ja mainosnauhassa näkyvä mainostaja/brändi (max 26 merkkiä)

Kuvat:*

 • Vähintään 1 kuva jutun pääkuvaksi, suositus vaakamalli, jpg tai png
 • Sisältödisplaynostoa varten kuva tarvitaan koossa 600×314 – tarvittaessa vaakakuva voidaan cropata oikeaan kokoon

* Riittävä kuvan laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch suurempi kuin 1024 px. Erinomainen laatu, kun kuvan leveys on resoluutiolla 72 px / inch 2048 px.

Otsikko:

 • Pyri pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä
 • Sisältödisplayn otsikko max 120 merkkiä, lähtökohtaisesti käytetään samaa otsikkoa kuin artikkelissa

Ingressi:

 • Pyri pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä (1-2 lausetta)

Leipäteksti:

 • Pituudella ei ole tarkkaa rajaa. Tärkeintä on, että sisältö pysyy mielenkiintoisena ja kulkee eteenpäin. Suuntaa-antava ohje on 2 000-4 000 merkkiä.

Artikkeliin tarvittava aineisto (valinnainen):

Videot:

 • Videotiedosto (esim. MP4, suhde 16:9)
  • Iltalehti raportoi videosta erillisen analytiikan
 • Upotus: tarvitaan linkki YouTube-, Vimeo- tai Vine-videoon
  • Näyttöjä kertyy suoraan alkuperäiseen videoon
  • Iltalehti ei raportoi videosta erillistä analytiikkaa

Klikkiseurannat:

 • Toimita klikkiseurannat valmiissa muodossaan tekstin yhteydessä

SEO-otsikko = otsikko, joka näkyy hakukoneissa:
(Voidaan toimittaa tavallisen otsikon lisäksi)

 • Otsikon on oltava lyhyt. Suositeltu pituus max 68 merkkiä
 • Tärkein hakusana (se mitä hakemalla ihmisten arvellaan juttuun päätyvän) otsikon alkuun
 • Hakusana kirjoitetaan perusmuodossa
 • Jutun avainsana on se, mikä on koko artikkelin fokus. Se on yleensä yksi sana – jossain tilanteessa 2-5 sanaa sisältävä fraasi.
 • Ihanteellinen Google-otsikko on mallia: Hakusana – Syy klikata
 • Esimerkki:
  • Ei näin: ”Nettiadressi käyttövoimaveron poistosta keräsi hetkessä yli 50 000 allekirjoitusta”
  • Vaan näin: ”Käyttövoimavero – jo 50 000 ihmistä vaatii sen poistoa”

Sisältömarkkinoinnin laatu koostuu monesta palasta

 • Otsikoi kiinnostavasti, anna lukijalle syy klikata sisältöön, esim. näin:
  • Väite tai kysymys
  • Pääviestin nostaminen sisällöstä
  • Henkilökohtaisuus, lukijan puhutteleminen
 • Kuva tukee kiinnostavaa ja lukijalähtöistä natiivinostoa eikä nosta esiin yksittäisiä tuotteita 
 • Teksti palvelee lukijaa, on informatiivinen ja kieliopillisesti hyvää suomen kieltä
 • Päivämääriä, hintoja, alennusprosentteja tms. ei kannata laittaa kuvaan tai otsikkoon 
 • Laki- ja sääntöseikat huomioitu (kuluttajansuojalaki, 2. luku)
 • Merkitty oikein, erottuu journalistisesta sisällöstä
 • Hyvien tapojen mukainen
 • Kiinnostava ja kohderyhmälleen relevantti
 • Viesti sopii mediaympäristöön
 • Tyyliseikat, erottuvuus, oivaltavuus
 • Julkisen sanan neuvoston (JSN) ohjeistuksen mukainen
 • Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) valvoo, onko Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen mukainen

Alma Brand Studio Sisältömarkkinoinnin sisältöjen laatukriteerit

 • Sisällön pitää olla todenmukainen, ei keksittyä. (esimerkiksi henkilöiden pitää olla oikeita ja haastateltavien yhteystiedot pitää voida toimittaa tuottajalle mahdollisia tarkistuksia varten)
 • Väärää tietoa ei saa julkaista. (Tutkimuksiin pitää löytyä linkki)
 • Tapausesimerkkien ihmiset ovat mukana omasta tahdostaan.
 • Sisältö on suomen kieltä niin pitkälle kuin mahdollista. Käytetään muotoja, joita julkaiseva media käyttää. Yrityksen nimi voidaan kirjoittaa brändin käyttämällä tavalla.
 • Hinta ja tuotetieto ei ole pääosassa tai sisällön kärki.
 • Sisältö voi kertoa, miltä tuote tuntuu, mihin sitä käytetään, miten se hyödyttää tai mitä tapahtuu, kun sitä käytetään.
 • Sisältömarkkinoinnin sisällöt ovat kerronnan keinoin toteutettuja sisältöjä, ei palvelukuvauksia tai tuote-esitteitä. (Tuotetieto voidaan nostaa displaymainonnan keinoin esim. retargetointikampanjalla)
 • Sisältömarkkinoinnin tiimillä/päätoimittajalla on oikeus tarkistaa sisällön tyylin ja eettisyyden sopivuus julkaisevaan mediaan.

HUOM! Vastuu mainosten sisällöstä ja toimituksesta: Asiakas vastaa siitä, ettei Alma Medialle toimitettu aineisto ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Alma Luovien Ratkaisujen antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, lääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Alma Luovilla Ratkaisuilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Alma Median tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen. Mikäli aineistoja ei toimiteta sovitun aikataulun puitteissa, ei kampanjan alkua sovittuna aikana voida luvata.