Alma Median sisältöjen laatukriteerit

  • Sisällön pitää olla todenmukainen, ei keksittyä. (esimerkiksi henkilöiden pitää olla oikeita ja haastateltavien yhteystiedot pitää voida toimittaa tuottajalle mahdollisia tarkistuksia varten) 
  • Väärää tietoa ei saa julkaista. (Tutkimuksiin pitää löytyä linkki)  
  • Tapausesimerkkien ihmiset ovat mukana omasta tahdostaan. 
  • Sisältö on suomen kieltä niin pitkälle kuin mahdollista. Käytetään muotoja, joita julkaiseva media käyttää. Yrityksen nimi voidaan kirjoittaa brändin käyttämällä tavalla.  
  • Hinta ja tuotetieto ei ole pääosassa tai sisällön kärki. 
  • Kuvissa ei saa olla tekstiä, se ei ole saavutettava eikä sovellu artikkelisisältöön 
  • Sisältö voi kertoa, miltä tuote tuntuu, mihin sitä käytetään, miten se hyödyttää tai mitä tapahtuu, kun sitä käytetään. 
  • Sisältömarkkinoinnin sisällöt ovat kerronnan keinoin toteutettuja sisältöjä, ei palvelukuvauksia tai tuote-esitteitä. (Tuotetieto voidaan nostaa displaymainonnan keinoin esim. retargetointikampanjalla)  
  • Sisältömarkkinoinnin tiimillä/päätoimittajalla on oikeus tarkistaa sisällön tyylin ja eettisyyden sopivuus julkaisevaan mediaan.