Printtimainonnan
aineisto-ohjeet

  Alma Media > Mainostajat > Aineisto-ohjeet > Printtimainonnan aineisto-ohjeet

Alta löydät Alman printtimainosten kootut aineisto-ohjeet. Näillä ohjeilla pääset alkuun painetun mainoksesi suunnittelussa.

Jos sinulla herää kysymyksiä tai tarvitset apua aineiston toimituksessa, ota yhteyttä mainostajien asiakaspalveluun osoitteessa: mediamainonta@almamedia.fi

Hyppää osioon

Yleiset ohjeet    |    Monikanavainen    |    Printti    |    Liitteet    |    Julkaisuaikataulut    |    Tekniset tiedot


Yleiset ohjeet printtimainontaan

TEKNISET OHJEET: PRINTIN YLEINEN OHJEISTUS – ALMA BUSINESSMEDIAT

Aikakauslehdet

Arvopaperi, Kauppalehti Fakta, Kauppalehti Optio,  Mikrobitti, Talouselämä ja Tivi. Käytettävät kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina CMYK-kuvina (300 dpi) EPS, JPG tai TIFF muodossa.

Tabloid-lehdet

Kauppalehti, Mediuutiset, ja Tekniikka&Talous. Käytettävät kuvat ja grafiikka korkearesoluutio CMYK-kuvina (220 dpi) EPS, JPG tai TIFF -muodossa.

Tiedostomuoto

Aineistot on lähetettävä painokelpoisina PDF-tiedostoina, vähintään Acrobat 5 (PDF 1.4) muodossa. Kuvat CMYK-muodossa. Grafiikka ja logot prosessiväreissä CMYK. Ei seuraavia elementtejä: RGB tai Index-värejä, ICC-profiileja, OPI-linkkejä, ei saa sisältää mitään väriprofiileja. Ilmoitusaineistot digitaalisena. Aineistoja säilytetään enintään 3 kk.

HUOM! Aikakauslehdissä huomioitava: leikkausvara 5 mm ja kulmamerkit. Sisämarginaalisuositus 10 mm.

Mainos -sanan käyttö ilmoituksissa

Mainos-sanan käyttö ilmoituksissa varmistaa, etteivät toimituksellinen- ja ilmoittajan aineisto mene sekaisin.

Selkeä erottuvuus on median uskottavuuden kannalta kriittinen asia. Se on myös mainostaja-asiakkaan etu.

MAINOS-sana sijoitetaan näkyvästi mainoksen yläkulmaan aina, kun:

 • Kun ilmoitus mukailee kansien taittoa ja tehokeinoja: isot otsikot ja ingressit, värit.
 • Kun ilmoitus mukailee palstojen taittoa ja tehokeinoja: otsikko- ja tekstiladelma kuva-aiheen päällä.
 • Kun ilmoitus mukailee artikkelien taittoja: kuva, otsikko, ingressi ja teksti asemoitu artikkelin tavoin.

Huomioitavaksi: värien tai heikkojen kontrastien kautta tehty erottelu toimituksen ja mainostajan

väliselle sisällölle ei ole riittävä, vaan eron on oltava selkeä myös näkö- ja aistirajoitteisille.

Siksi sana MAINOS on laitettava selkeästi näkyviin.

Kirjasimet

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon.

Käytettävät kirjasinleikkaukset

Suosittelemme käyttämään Adoben kirjasinleikkauksia. TrueType -kirjasinleikkauksia ei saa käyttää. Tekstit tulisi konvertoida poluiksi mikäli mahdollista. Tabloid-lehdissä emme suosittele alle 9 pisteen ja negatekstissä alle 12 pisteen tekstikokoa ilmoituksissa.

Erottelusuositukset

Aineiston teossa on huomioitava sanomalehtikevennys. Kokonaisväripeitto 240 %. Pisteenleviämä keskisävyissä 22 %. Käytettävä profiili esim. WAN-IFRAnewspaper26v5 . Kauppalehdessä toistuva sävyala 3-90 %

Harmaatasapaino:

Cyan Magenta Yellow
20 %14 %14 %
30 %22 %22 %
40 %30 %30 %
50 % 40 %  40 %

Tavoitedensiteetti (+0,1):

Cyan                  Magenta         Yellow              Black
0,85                    0,85                    0,85                    1,10

Suosittelemme 75 % akromaattista (GCR) erottelua.

Maksimi musta väh. 85 %, joka alkaa jo vaaleista sävyistä. (musta alkaa kun cyan on 5 %)

Pidätämme oikeuden muuttaa ilmoituksen väripitoisuuden lehden painoprosessia vastaavaksi.

Emme suosittele 4-värimustan käyttöä emmekä pistekooltaan pienien negatekstien tai elementtien käyttöä painomenetelmästä johtuvan mahdollisen kohdistusheiton vuoksi.

Väriprofiilit

Option kansi: ISO Coated V2 300 ja sisäsivut PSO LWC Improved
Talouselämän kansi: ISO Coated V2 300 ja sisäsivut PSO MFC Paper
Tivi, Mikrobitti ja Arvopaperi kannet ja sisäsivut: ISO Coated V2 300
Profiilit voi tarvittaessa ladata täältä 

Kauppalehti, Tekniikka&Talous ja Mediuutiset väriprofiilit löytyvät täältä

Sivunvalmistus ja taitto:

Kauppalehti ilmoitus-sekä yritystietosivut:
Punamusta Oy
– Heikki Pylkkönen 010 230 8584

Tekniikka&Talous:
Punamusta Oy
Sivunvalmistusasiat:
– Simo Winqvist 040 088 3326
– Toni Piipponen 044 788 3899

Sivunvalmistus muut lehdet:
PunaMusta Oy, Sisältö- ja suunnittelupalvelut
Alvan Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki
– Simo Winqvist 040 088 3326
– Toni Piipponen 044 788 3899

TEKNISET OHJEET: IL PRINTIN YLEINEN OHJEISTUS

Iltalehti ottaa vastaan PDF-muodossa valmista sanomalehtikelpoista aineistoa. Painovalmis PDF-aineisto on:

 • PDF oikeassa koossa 1:1
 • Leikattuna ilman taustaa
 • RGB- tai CMYK-väreillä
 • Kuvien resoluutio 220 dpi

PDF-tiedoston nimeämisessä suositellaan muotoa, josta käy ilmi vähintään ilmoittaja ja julkaisupäivä esim. yritys010620.pdf.

Ilmoitusaineistot voidaan valmistaa joko Macilla tai PC:llä yleisimmin käytetyillä ammattimaisilla taitto- ja grafiikkaohjelmilla (EI Word-, PowerPoint-ohjelmilla). PostScript-tiedostoa käytettäessä se tulee tehdä PDF-tiedostoksi Adobe Acrobat Distiller -ohjelmistolla. PDF-version tulee olla 1.3 – 1.4. Suositus on 1.4 (Acrobat 6).

Fontit on liitettävä PDF-dokumentin sisään. Iltalehti ei vastaa virheellisesti tulostuneista fonteista, joita ei ole liitetty PDF-dokumenttiin.

CMYK-kuvissa painoteknisistä syistä johtuen ei ole mahdollista käyttää nelivärimustaa. Käytettävät värit on määritettävä prosessiväreiksi ja kuvat eroteltava CMYK-muotoon. Kokonaisvärimäärä CMYK-väreissä ja -kuvissa ei saa olla yli 220 %.

Rasteritiheys on 40 linjaa/cm. Sanomalehtipaperille painettaessa rasteripiste kasvaa 20–30 %.

Ilmoituksen tulee olla varatun tilan kokoinen. Kaikki PDF-dokumentissa oleva tulostuu, joten ilmoitukseen kuulumattomia elementtejä, kuten kohdistusmerkkejä, ei saa olla dokumentissa.

Jos aineisto ei ole mainitun PDF-muodon mukainen tai se on muuten virheellistä, Iltalehdellä on oikeus palauttaa aineisto korjattavaksi tekijälle.

Iltalehti painetaan Sanomapainossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä:  https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/

Painoprofiili on WAN-IFRAnewspaper26v5

Koko- ja muotorajoitukset

Jos ilmoitus ei ole täyden palstan korkuinen (365 mm), on maksimikorkeus 280 mm.

Tekstissä ei julkaista 5-palstaisia ilmoituksia, poikkeuksena kuitenkin A4-koko.

Ilmoitusten minimikoko on 300 pmm.

Syväykset
Yhdelle sivulle tuleva syväys, mainos voi täyttää noin puolet sivun pinta-alasta. Aukeaman yli menevä syväys, mainos voi täyttää noin puolet aukeaman pinta-alasta. Sijoitus aina urheilusivuilla. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi. HUOM. Syväysten toteutuksista sovittava aina erikseen.

Palstaleveydet

 • 1 palsta 38 mm
 • 2 palstaa 81 mm
 • 3 palstaa 124 mm
 • 4 palstaa 167 mm
 • 5 palstaa 210 mm
 • 6 palstaa 253 mm
 • 12 palstaa 520 mm

Painopinta-ala

Korkeus 365 mm, leveys 253 mm

Palstoja on 6.

Painomenetelmä:
Offsetrotaatio

IL Erikoislehdet, tekninen ohjeistus

Ohjeistus

Iltalehti ottaa vastaan ainoastaan PDF-muotoon tallennettuja aineistoja. Suositus pdf-versioksi on 1.5 (Acrobat 6).

Fontit on liitettävä PDF-dokumentin sisään. Iltalehti ei vastaa virheellisesti tulostuneista fonteista, joita ei ole liitetty pdf-dokumentteihin.

Värit on määritettävä prosessiväreiksi (CMYK). Kokonaisvärimäärä ei saa olla yli 300 %. Rasteritiheys on 60 linjaa/cm. Linjatiheys sävykuvilla 300 dpi ja viivakuvilla 600 dpi lopullisessa koossa. Jos aineisto ei ole mainitun pdf-muodon mukainen tai se on muuten virheellinen, Iltalehdellä on oikeus palauttaa aineisto korjattavaksi tekijälle.

Ilmoituksen koko: Sivun reunaan asti jatkuva ilmoitus

Sivun reunaan asti jatkuvan ilmoituksen elementeissä (kuvien ja pohjan) on oltava 3 mm leikkuuvara. Aineistossa ei saa olla kehyksiä sivuleikkaukseen. Tekstiä ja logoja yms. elementtejä ei saa sijoittaa 8 mm lähemmäksi sivureunaa. Leikkuumerkkien tulee olla aineiston ja leikkausvaran ulkopuolella.

Ilmoituksen koko marginaaleilla

Ilmoituksen ja sivureunan väliin jää valkoinen marginaali. Esimerkiksi kehykselliset aineistot valmistetaan tähän kokoon.

Väriprofiili

ISO Coated v2 300% (ECI)

Lehden koko: 220 x 297 mm

Leikkuuvara: 3 mm

Palstojen määrä: 4 

Monikanavainen printtimainonta

Monikanavainen kokosivu + Digikokosivu:

MediaMainoskoko printtiKoko desktopKoko mobiili
Kauppalehti (Digikokosivu)253×365 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
KL Toimitilat253×365 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Optio (Digikokosivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Fakta (Digikokosivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Talouselämä (Digikokosivu)205×265 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Arvopaperi (Digikokosivu)205×275 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Tekniikka&Talous (Digikokosivu)253×365 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Tivi (Digikokosivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Mikrobitti (Digikokosivu)205×275 mm + leikkuuvara 5 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)

Monikanavainen kokosivu + Supersivu:

MediaMainoskoko printtiKoko desktopKoko mobiili
Kauppalehti (Supersivu)253×365 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Optio (Supersivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Fakta (Supersivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Talouselämä (Supersivu)205×265 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Arvopaperi (Supersivu)205×275 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Tekniikka&Talous (Supersivu)253×365 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Tivi (Supersivu)217×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Mikrobitti (Supersivu)205×275 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)

Monikanavainen takasivu + Digikokosivu:

MediaMainoskoko printtiKoko desktopKoko mobiili
Kauppalehti (Takasivu)253×280 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Optio (Takasivu)217×250 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Fakta (Takasivu)217×250 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Talouselämä (Takasivu)205×235 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Arvopaperi (Takasivu)205×245 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Tekniikka&Talous (Takasivu)253×280 mm620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Tivi (Takasivu)217 x 250 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)
Mikrobitti (Takasivu)205×245 mm
+ leikkuuvara 5 mm
620x891px
(max. 300 kt)
300×431 px
(max. 300 kt)

MediaMainoskoko printtiMainoskoko desktopMainoskoko mobiili
Kauppalehti521×365 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Optio434×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Fakta434×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Talouselämä410×265 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Arvopaperi410×275 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Tekniikka&Talous521×365 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Tivi434×280 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)
Mikrobitti410×275 mm + leikkuuvara 5 mm2560×1440 px
(max. 400 kt)
1024×1366 px
(max. 300 kt)

Mainosmuoto digissä: Supersivu

Mainosmuoto printissä: Etusivu

Tiedostomuoto: staattinen JPEG

URL-linkitys mahdollinen: asiakas toimittaa linkin, joka halutaan mainokseen

Mainos asetetaan mediassa monikanavaiseen mainospohjaan, ja se skaalautuu aina käytettävän näytön mukaan

Media        Koko
printti
Koko mobiili
ja desktop
Kauppalehti253×280 mmDesktop 2560×1440 px (max. 400 kt),
Mobiili 1024×1366 px (max. 300 kt)
Tekniikka
&Talous
253×280 mm
Desktop: 2560×1440 px (max. 400 kt),
Mobiili: 1024×1366 px (max. 300 kt)
Mediuutiset252 x 270 mmDesktop 2560×1440 px (max. 400 kt),
Mobiili 1024×1366 px (max. 300 kt)

Näköislehti-sovellus

 • Käytetään samaa aineistoa kuin printissä
MediaMainoskoko printtiKoko
desktop
Koko
mobiili
Kauppalehti253×182 mm980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
KL Toimitilat253×182 mm468×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Optio217×140 mm + leikkuuvara 5 mm
(Pysty: 108×280 mm
+ leikkuuvara 5 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Fakta217×140 mm + leikkuuvara 5 mm
(Pysty: 108×280 mm
+ leikkuuvara 5 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Talouselämä205×132 mm + leikkuuvara 5 mm
(Pysty: 102×265 mm
+ leikkuuvara 5 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Arvopaperi205×132 mm + leikkuuvara 5 mm
(Pysty: 100×275 mm
+ leikkuuvara 5 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Tekniikka&Talous253×182 mm
(Takasivu: 253×180 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Tivi217×140 mm + leikkuuvara 5 mm
(Pysty: 105×280 mm
+ leikkuuvara 5 mm)
980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)
Mikrobitti205×132 mm + leikkuuvara 5 mm980×400 px
(max. 300 kt)
300×300 px
(max. 300 kt)

Suosittelemme erillisen aineiston toimittamista digiin, jotta kampanjalle taataan paras toimivuus. 

 • Digiaineistolle tarvitaan ohjausosoite (url).
 • Mainosaiheen oltava sama kuin printissä
 • Kevyt animointi on ok

Tarvittaessa printin kokosivun aineistoa voidaan käyttää sellaisenaan sekä printissä että digissä.

 • Aukeamia ja pystypuolikkaita varten aineistoa ei voi skaalata vaan tarvitaan aina erillinen aineisto
 • Mainostaja voi myös erikseen kieltää printtimainoksen käytön digissä, mutta tällä ei ole vaikutusta hintaan, eikä menetettyjä diginäyttöjä hyvitetä jälkikäteen

Aineistojen toimitusaika kolme päivää ennen kampanjan alkua.

Printtimainonta

MediaMainoskoko pysty*Mainoskoko vaaka*Mainoskoko Postikortti*
Iltalehti124×180 mm
Iltalehden erikoislehdet50×297 mm220×65 mm110×145 mm
Talouselämä51×265 mm205×66 mm + leikkuuvara 5 mm84×112 mm
Arvopaperi53×275 mm + leikkuuvara 5 mm172×57 mm90×120 mm + leikkuuvara 5 mm
Optio54×280 mm + leikkuuvara 5 mm217×70 mm + leikkuuvara 5 mm90×120 mm + leikkuuvara 5 mm
Optio (Palveluksessanne-palsta)Palveluksessanne-palsta: 88×124 mm
Fakta54×280 mm + leikkuuvara 5 mm217×70 mm90×120 mm
Tivi52×280 mm + leikkuuvara 5 mm217×70 mm + leikkuuvara 5 mm
Kauppalehti253×90 mm
Tekniikka&Talous253×90 mm
Mediuutiset252×90 mm
Mediuutiset (rekrytointi)123×180 mm252×90 mm

*Arvopaperi, TE, Tivi, Mikrobitti, Optio, Fakta leikkuuvara printti-ilmoituksissa + 5 mm

MediaMainoskoko
Kauppalehti253×280 mm
Tekniikka&Talous253×280 mm
Mediuutiset 252×270 mm

Huom! Varaus 2 viikkoa ennen ilmestymispäivää

*sis. SPC-tekstipaikan, maks. 1/3 sivu

MediaMainoskoko
Kauppalehti210×290 mm
Tekniikka&Talous210×290 mm
Mediuutiset200×280 mm
MediaMainoskoko
Kauppalehti47×365 mm
MediaMainoskoko
Kauppalehti47×50 mm
MediaMainoskoko
Kauppalehti150×182 mm
Tekniikka&Talous150×182 mm
MediaMainoskoko
Kauppalehti98×90 mm
Tekniikka&Talous98×90 mm
MediaMainoskoko
Mediuutiset252×182 mm
Mediuutiset
(Rekrytointi)
123 x 368 tai
252 x 180 mm
IL erikoislehti110 x 297 mm tai
220 x 148 mm (leikkuuvara 3 mm)
Iltalehti124×365 mm tai
253×180 mm
MediaMainoskoko
Mediuutiset47×368 mm
MediaMainoskoko
Mediuutiset98×368 mm
MediaMainoskoko
Mediuutiset252×368 mm
Mediuutiset
(Rekrytointi)
252×368 mm
IL erikoislehti220×297 mm
(leikkuuvara 3 mm)
Iltalehti253×365 mm

MediaMainoskoko
IL erikoislehti440×297 mm
(leikkuuvara 3 mm)
Iltalehti520×365 mm
Mediuutiset525×368 mm
MediaMainoskoko
IL erikoislehti220×297 mm (leikkuuvara 3 mm)
Iltalehti253×365 mm
Mediuutiset252×368 mm

*sis. SPC-tekstipaikan, maks. 1/3 sivu

MediaMainoskoko
Mediuutiset (Rekrytointi)4×120 (166×120 mm)
Mediuutiset (Rekrytointi)4×180 (166×150 mm)
MediaMainoskoko
Mediuutiset150×115 mm

*sis. SPC-tekstipaikan, maks. 1/3 sivu

MediaMainoskoko
Mediuutiset (Rekrytointi)2×80 (81×80 mm)
Mediuutiset (Rekrytointi)2×120 (81×120 mm)
Mediuutiset (Rekrytointi)2×180 (81×180 mm)

Kuvallisten moduuli-ilmoitusten koot:

1×50 pmm (38×50 mm)
2×50 pmm (81×50 mm)
2×100 pmm (81×100 mm)
6×50 pmm (253×50 mm)
6×100 pmm (253×100 mm)


Palstaleveydet Luokitelluissa ja Toimitilat-liitteessä:

1 palstaa              38 mm
2 palstaa              81 mm
3 palstaa             124 mm
4 palstaa             167 mm
5 palstaa            210 mm
6 palstaa            253 mm

Iltalehti, luokitellut ilmoitukset

Aineistovaatimukset

Aineisto tulisi pakata Zip-muotoon. Valmistettavien aineistojen mukana on lehdelle toimitettava asettelumalli, käsikirjoitus ja tarvittavat diat, värinegatiivit, valokuvat tai piirrokset.

Aineisto tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen il.luokitellut@ahaavalmistus.fi. Myös CDrom käy.

Ohjelmat

Illustrator- tai InDesign-ohjelmalla tehdyt dokumentit ja sanomalehtivaatimukset täyttävä Adobe Acrobat PDF.

Fontit

Valmistettavat aineistot Adobe Font Folio Open-Type Edition -fontti, www.adobe.com/type. PDF-aineistoissa fontit liitettynä PDF-tiedostoon. Painoteknisistä syistä nelivärimustaa ei ole mahdollista käyttää.

Kuvat ja grafiikka

Korkearesoluutioisina CMYK-kuvina. Kuvien resoluutioksi koossa 1:1 suositellaan 220 dpi.

Väriarvot

Määritellään CMYK-väreissä. Vedokset pyydettäessä ja vain yli 100 pmm:n ilmoituksista.

Liitteet

Liite Iltalehden väliin

Painokoneliite

 • Painetaan lehden tuotannon yhteydessä
 • Sivumäärä 4–16 sivua, 4 sivun portaissa
 • Valtakunnallinen koko painoksessa, lisäpainokset mahdollisia (ei 4-sivuisesta)
 • Mahdollinen ma–la (suurpainosnumerot varmistettava erikseen)
 • Painopinta-ala 253×365 mm tai 253×375 mm (matalammassa yläreunaan jää korkeampi valkoinen tila)
 • Paperi MFS 59 / 48.8 g / m2

Irtoliite

 • Asiakas toimittaa liitteen valmiiksi painettuna
 • Valtakunnallinen koko painoksessa
 • Mahdollinen ma–la (suurpainosnumerot varmistettava erikseen)
 • Kysy tarkemmat tiedot mediamyynnistä.
 • HUOM. Liitteestä toimitettava aina malli etukäteen painoon ja varmistettava onnistuminen.
 • Painon liitteistysohjeet löytyvät täältä.
  HUOM. Liitteiden toimitus painon pdf-ohjeista poiketen seuraaviin osoitteisiin:

  Sanoma Manu
  Patamäenkatu 9
  33700 Tampere

  Kaleva lehtipaino
  Graniittitie 6
  90620 Oulu

Liitteen tekniset tiedot

Kysy liitteiden varaus- ja aineistoaikataulut ja aineistojen toimitusohjeet mediamyynnistä.

HUOM. Liitteen ja advertoriaalin jokaisen sivun ylä- ja alalaidassa ulkoreunassa pitää lukea sana MAINOS.

MAINOS-sana

 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim. Arial Bold./Helvetica Bold)
 • Fontin pistekoko 12 pt
 • Värin tulee erottua selkeästi pohjaväristä

Alma Businessmedioiden liitteiden aineisto-ohjeet

Advertoriaaliin ja kiinteään liitteeseen – sekä irtoliitteeseen on merkittävä tunnistetekstillä ”MAINOS” korkeudeltaan sekä paksuudeltaan vähintään mainoksen leipätekstin kokoisin kirjaimin.

Tunnistetekstin on väriltään erotuttava pohjaväristä yhtä selkeästi kuin mainoksen leipäteksti.

Tunnisteteksti sijoitetaan mainoksen molempiin yläkulmiin, liitteissä etusivulle ja joka sivun yläkulmiin.

Advertoriaalin ja kiinteän liitteen aineisto tulee lähettää toimitukselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen painopäivää osoitteeseen mediamainonta@almamedia.fi

Mediakohtaiset liitemäärät saa osoitteesta mediamainonta@almamedia.fi

Myyntiehdot >>

PunaMustassa painettavat lehdet: 

Aineisto-ohjeet Offset-tuotantoon PunaMusta Oy >>

 • Kauppalehti Optio
 • Fakta
 • Mikrobitti
 • TIVI
 • Arvopaperi
 • Talouselämä.

Manu Oy:ssä painettavat liitteet:

Manu Oy:ssä painettavien liitteiden aineisto-ohjeet täällä >>

Koskee seuraavien medioiden liitteitä:

 • Kauppalehti
 • Tekniikka&Talous
 • Mediuutiset

Painokoneliite painetaan yhtä aikaa lehden kanssa.

Kaikkiin liitteisiin on merkittävä tunnistetekstillä ”MAINOS” korkeudeltaan sekä paksuudeltaan vähintään mainoksen leipätekstin kokoisin kirjaimin.

Tunnistetekstin on väriltään erotuttava pohjaväristä selkeästi.

Tunnisteteksti sijoitetaan mainoksen molempiin yläkulmiin.

MediaMin. kokoMax. koko
Kauppalehti
Talouselämä115x200mm205x265mm
Arvopaperi, MikroBitti148×210 mm205×275 mm
Optio115×210 mm*
kapea liite: 115×280 mm
matala liite: 217×145 mm
217×280 mm*
Fakta140×140 mm217×280 mm
Tivi115×210 mm217×280 mm
Tekniikka&Talous280×400 mm280×400 mm
Iltalehti253×365 mm253×375 mm

*työvarat: rouhinta 3 mm, yläreuna 15 mm, ala- ja etureuna puhtaiksi leikatut

Tarkistettava liitteen tekninen sopivuus aina ennen painamista ja kysyttävä mediamyyjältä varaustilanne ja painosmäärä.

Liitevaraukset viimeistään kolme viikkoa ennen julkaisupäivää. Valmiit painetut liitteet toimitetaan painoon 7 työpäivää ennen julkaisupäivää.

Katso Iltalehden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet

Katso Alma Businessmedioiden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet

Valmiit liitteet toimitettava painoon 7 työpäivää ennen lehden ilmestymistä.

Katso Alma Businessmedioiden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet
 • Muotoon leikkaus eli stanssaus mahdollinen
 • Takakannen mainospaikka ei saa olla myytynä, sillä lipare tulee myös takakannen päälle

Tarkistettava liitteen tekninen sopivuus Optioon aina ennen painamista

Liitevaraukset viimeistään kolme viikkoa ennen julkaisupäivää. Valmiit painetut liitteet toimitetaan painoon 7 työpäivää ennen julkaisupäivää.

Katso Alma Businessmedioiden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet
MediaMin. kokoMax. koko
Kauppalehti90×90 mm280×400 mm
Talouselämä 105×148 mm185x245mm
Arvopaperi, MikroBitti105×148 mm185×255 mm
Optio105×148 mm197×260 mm
Fakta105×148 mm212×275 mm
Tivi105×148 mm200×260 mm
Tekniikka&Talous90×90 mm280×400 mm
Iltalehti
Mediuutiset105×148 mm280×400 mm

Tarkistettava liitteen tekninen sopivuus aina ennen painamista ja kysyttävä mediamyyjältä varaustilanne ja painosmäärä.

Liitevaraukset viimeistään kolme viikkoa ennen julkaisupäivää.

Valmiit painetut liitteet toimitetaan painoon 7 työpäivää ennen julkaisupäivää.

Katso Iltalehden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet

Katso Alma Businessmedioiden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet
MediaMin. kokoMax. koko
Talouselämä60×80 mm185×210 mm
Arvopaperi, Mikrobitti60×80 mm165×255 mm
Optio, 60×80 mm
tai 80×60 mm
177×240 mm
Fakta, Tivi60×80 mm177×240 mm

Pelkkä kortti lisätään toimituksellisen aineiston päälle, muuten ilmoitustilan päälle. Ilmoitustila veloitetaan erikseen.

Liitevaraukset viimeistään kolme viikkoa ennen julkaisupäivää. Valmiit painetut liitteet toimitetaan painoon 7 työpäivää ennen julkaisupäivää.

Katso Alma Businessmedioiden liitteiden tarkemmat aineisto-ohjeet

Vyötteen mitat Leveys max. 12 cm Vaakasuuntainen vyöte kokonaispituus ehdottomasti 64,5 cm vasemmalta lukien 18 cm toinen takaläppä 28,5 cm etusivun alue 18 cm toinen takaläppä

Valmiit Vyötteet toimitettava painoon 7 työpäivää ennen lehden ilmestymistä.


Mediuutisten Vyöte

Vyötteen mitat

Leveys max. 12 cm

Vaakasuuntainen Vyöte

Kokonaispituus ehdottomasti 64,5 cm

Vasemmalta lukien

18 cm toinen takaläppä

28,5 cm etusivun alue

18 cm toinen takaläppä


ETUSIVUN ALUE

*pituus 28,5 cm

*1–2 cm marginaali, max. 24,5 cm tekstialue, 1–2 cm marginaali


TAKALÄPÄT

pituus 18 cm x 2

1. takaläppä

*pituus 18 cm

*2 cm marginaali, 14 cm tekstialue, 2 cm marginaali

 2. takaläppä

 *pituus 18 cm

 *2 cm marginaali, 6 cm tekstialue, 2 cm marginaali

 *8 cm reunasta jää toisen läpän alle teippauksessa, sille alueelle ei näkyviä tekstipainatuksia


Vyötteet toimitetaan valmiiksi nuutattuna eli taitekohdissa painaumat, vyöte toimitetaan kuitenkin suorana.

Vyötteitä tulee toimittaa aina ns. makkelivara 5 % yli tilatun kappalemäärän. Vyötteet tulee toimittaa viimeistään 7 vrk ennen julkaisupäivää osoitteeseen:

Sanoma Manu Oy /paino Tampere
Patamäenkatu 9, Lastausovet 14–16, 33900 TAMPERE
Lähetyslistan tiedot päätuote, ilmestymispäivä, liitteen nimi ja toimitettava määrä.
Lisätietoja Sanoma Manu asiakaspalvelu, sanomamanu.asiakaspalvelu@sanoma.com / p. 010 700 4969

Alma Median julkaisuaikataulut:

Iltalehden ja IL erikoislehtien julkaisuaikataulu

Varaukset ja aineistot kaksi (2) arkipäivää ennen julkaisua.

Aineisto on toimitettava sähköisessä muodossa osoitteeseen: mediamainonta(a)almamedia.fi 
Sähköpostiviestiin on liitettävä mukaan yhteystiedot. 

Aineisto tulee toimittaa toimitusohjeiden mukaisesti seuraavalla aikataululla:

Julkaisupäivä:Aineistopäivä:
maanantaitorstai klo 14
tiistaiperjantai klo 14
keskiviikkomaanantai klo 14
torstaitiistai klo 14
perjantaikeskiviikko klo 14
lauantaitorstai klo 14

Iltalehden suurpainosten varaukset ja aineistot kolme (3) arkipäivää ennen julkaisua, poikkeuksena Juhannuslehti viisi (5) arkipäivää ennen julkaisua.

SUURPAINOSTEN JULKAISUAIKATAULU:

2024

ViikonpäiväJulkaisupäiväSuurpainosVaraus-/aineistopäivä
pe                    5.1.2024          Loppiaisen jätti2.1.2024
to                     28.3.2024       Pääsiäislehti25.3.2024
la                      30.3.2024       Lankalauantai27.3.2024
ti                       30.4.2024       Vappulehti25.4.2024
ke                     8.5.2024          Helatorstain jättilehti3.4.2024
to                     20.6.2024       Juhannuslehti13.6.2024
pe                    1.11.2024       Pyhäinpäivän lehti29.10.2024
to                     5.12.2024       Itsenäisyyspäivän jätti2.12.2024
la                      7.12.2024       Linnanjuhlat Special4.12.2024
ma                   23.12.2024     Joululehti18.12.2024
ti                       31.12.2024     Uudenvuodenlehti26.12.2024

ERIKOISLEHTIEN JULKAISUAIKATAULU:

LehtiIlmestyyAineistotVaraukset
Hyvä olo9.1.202422.12.202315.12.2023
Keräily&Vintage12.3.202426.2.202421.2.2024
Suomen parhaat14.5.202426.4.202422.4.2024
EM-Futislehti28.5.202415.5.202413.5.2024
Kuntoremontti30.7.202415.7.202410.7.2024
Sydän kuntoon24.9.20249.9.20244.9.2024
Joulun herkut12.11.202428.10.202423.10.2024

ILTALEHTI EI ILMESTY SUNNUNTAISIN, EIKÄ SEURAAVINA PÄIVINÄ:

la 4.11.2023
ke 6.12.2023
ma 25.12.2023
ti 26.12.2023
la 6.1.2024
pe 29.3.2024


ma 1.4.2024
ke 1.5.2024
to 9.5.2024
pe 21.6.2024
la 22.6.2024
 

la 2.11.2024
pe 6.12.2024
ti 24.12.2024
ke 25.12.2024
to 26.12.2024

   

Kauppalehti ilmestyy maanantaista perjantaihin joka viikko.

Ilmoitusvaraukset ja aineiston toimitus:
JulkaisupäiväVarauksetValmistettavat ja vedostettavat aineistotValmis aineisto
maanantaike klo 16to klo 12to klo 14
tiistaito klo 16pe klo 12pe klo 14
keskiviikkope klo 16ma klo 12ma klo 14
torstaima klo 16ti klo 12ti klo 14
perjantaiti klo 16ke klo 12ke klo 14

Huom. Kauppalehden luokiteltujen ilmoitusten varaukset ja aineistot kolme (3) arkipäivää ennen julkaisua.

Kauppalehti ei ilmesty seuraavina päivinä:

ViikonpäiväPäivämäärä
ma1.1.2024
pe29.3.2024
ma1.4.2024
ke1.5.2024
to2.5.2024
to9.5.2024
pe10.5.2024
pe21.6.2024
pe6.12.2024
ti24.12.2024
ke25.12.2024
to26.12.2024
ti31.12.2024

Printtilehden viikkorytmi:

Maanantai
A-osa (Uutiset)
B-osa (Viikon henkilö, Oma Yritys, Debatti) 
C-osa (Viikon osake, perusteellinen analyysi pörssiyhtiöstä, Pörssiklubi-kolumni)
Viikon tärkeä tapahtuma

Tiistai
A-osa (Uutiset)
B-osa (Oma Yritys, Oma Raha)  
C-osa (Pörssianalyysi + päivän pörssikatsaus ja pörssidatasivut)
Tyyliopas

Keskiviikko
A-osa (Uutiset)
B-osa (Työ & Ura, OmaYritys, OmaRaha)
C-osa (pörssianalyysi + päivän pörssi + datasivut)
Kirjat, luonto ja kulttuuri

Torstai
A-osa (Uutiset)
B-osa (reportaasi, OmaYritys, Debatti, OmaRaha)
C-osa (pörssianalyysi + päivän pörssi + datasivut)
Ruokaresepti & viinivinkki

Perjantai
A-osa (Uutiset)
B-osa (Maailmalta, Autot, OmaRaha) 
C-osa (pörssianalyysi + päivän pörssi + datasivut)
Menovinkit (1-2 poimintaa viikonlopun tapahtumista)

Mediuutiset julkaisuaikataulu 2024:

NroIlmestyyTUOTE
Aineisto ja varaus
REKRYTOINTI
Aineisto ja varaus
Teemat
112.1.2.1.9.1.Uudet lääkkeet ja innovaatiot, Rekry,
farmasian lisäjakelu
226.1.9.1.23.1.Psykiatria
39.2.30.1.6.2.Sydän- ja verisuonisairaudet, Astma,
farmasian lisäjakelu
416.2.6.2.13.2.Harvinaissairaudet
51.3.20.2.27.2.Neurologia
68.3.27.2.5.3.Diabetes, autoimmuunisairaudet,
farmasian lisäjakelu
722.3.12.3.19.3.Allergia
85.4.22.3.2.4.Ihotaudit, Rokotteet
912.4.2.4.9.4.Suolistosairaudet,
farmasian lisäjakelu
1026.4.16.4.23.4.Syöpä- ja veritaudit
1110.5.26.4.6.5.Diabetes
1217.5.7.5.14.5.Neurologia
1331.5.21.5.28.5.Gynekologia
147.6.28.5.4.6.Infektiot
1514.6.4.6.11.6.Keuhkosairaudet, Syöpä- ja veritaudit
1616.8.6.8.13.8.Masennus,
farmasian lisäjakelu
1723.8.13.8.20.8.Uudet lääkkeet ja innovaatiot, rekry
186.9.27.8.3.9.Astma
1913.9.3.9.10.9.Infektiot, keuhkosairaudet
2027.9.17.9.24.9.Neurologia,
farmasian lisäjakelu
214.10.24.9.1.10.Reuma, rokotteet
2218.10.8.10.15.10.Suolistosairaudet,
farmasian lisäjakelu
2325.10.15.10.22.10.Kipu ja migreeni
248.11.29.10.5.11.Skitsofrenia
2522.11.12.11.19.11.Diabetes, Syöpä- ja veritaudit
265.12.26.11.3.12.100 vaikuttajaa
2713.12.3.12.10.12.Sydän- ja verisuonisairaudet,
farmasian lisäjakelu

Optio julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistotTeema
124.1.10.1.12.1.
221.2.7.2.9.2.
320.3.6.3.8.3.Auto, tutkimusnumero
424.4.10.4.12.4.Pörssi
522.5.6.5.8.5.Tyyli
612.6.29.5.31.5.Makujen maailma
721.8.7.8.9.8.Johtaminen & koulutus
818.9.4.9.6.9.tutkimusnumero
916.10.2.10.4.10.Auto
1030.10.16.10.18.10.
1127.11.4.11.6.11.Tutkimusnumero
1211.12.20.11.22.11.

 

Fakta julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistotTeema
110.1.27.12.202329.12.2023Strategia
27.2.24.1.26.1.
36.3.21.2.23.2.
410.4.25.3.27.3.Työterveys
58.5.24.4.26.4.
65.6.22.5.24.5.Monimuotoisuus
77.8.24.7.26.7.
84.9.21.8.23.8.Rekrytointi
92.10.18.9.20.9.
1013.11.30.10.1.11.
114.12.20.11.22.11.Työhyvinvointi

 

Toimitilat Kauppalehti julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVaraus- ja aineisto
116.1.11.1.
213.2.8.2.
319.3.14.3.
416.4.11.4.
521.5.16.5.
620.8.15.8.
717.9.12.9.
822.10.17.10.
919.11.14.11.

 

 

Mikrobitti julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistot
119.1.3.1.5.1.
216.2.31.1.2.2.
322.3.6.3.8.3.
419.4.3.4.5.4.
517.5.29.4.2.5.
614.6.29.5.31.5.
712.7.26.6.28.6.
823.8.7.8.9.8.
920.9.4.9.6.9.
1018.10.2.10.4.10.
1115.11.30.10.1.11.
1213.12.26.11.28.11.

TIVI Julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistotTeema
15.1.15.12.202319.12.2023
22.2.17.1.19.1.CIO
38.3.21.2.23.2.
45.4.18.3.20.3.ERP, CIO
53.5.16.4.18.4.
6-77.6.22.5.24.5.
89.8.24.7.26.7.Tivi 250
96.9.21.8.23.8.Pilvipalvelut, CIO
104.10.18.9.20.9.
111.11.16.10.18.10.Tietoturva
125.12.19.11.21.11.CIO, 100 vaikuttajaa

 

Tekniikka&Talous julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistotTeema
112.1.3.1.5.1.
219.1.10.1.12.1.Automaatio, Sähkömoottorit, Voimansiirto
326.1.17.1.19.1.
42.2.24.1.26.1.Sähkötekniikka
59.2.31.1.2.2.
616.2.7.2.9.2.
723.2.14.2.16.2.
81.3.21.2.23.2.Uudet materiaalit
98.3.28.2.1.3.Rakentaminen
1015.3.6.3.8.3.Koneet ja laitteet
1122.3.13.3.15.3.
1228.3.19.3.21.3.
1312.4.3.4.5.4.Digiturvallisuus
1419.4.10.4.12.4.
1526.4.17.4.19.4.Meriteollisuus
163.5.24.4.26.4.
1710.5.29.4.2.5.
1817.5.7.5.10.5.
1924.5.15.5.17.5.Energia
2031.5.22.5.24.5.Digitaalinen kaksonen
217.6.29.5.31.5.
2214.6.5.6.7.6.
2320.6.12.6.14.6.Mittaus, Testaus, Automaatio
2416.8.7.8.9.8.
2523.8.14.8.16.8.
2630.8.21.8.23.8.
276.9.28.8.30.8.Logistiikka
2813.9.4.9.6.9.
2920.9.11.9.13.9.Alihankinta
3027.9.18.9.20.9.
314.10.25.9.27.9.Rakentaminen
3211.10.2.10.4.10.
3318.10.9.10.11.10.Energia
3425.10.16.10.18.10.
351.11.23.10.25.10.
368.11.30.10.1.11.
3715.11.6.11.8.11.
3822.11.13.11.15.11.
3929.11.20.11.22.11.
405.12.26.11.28.11.
4113.12.3.12.5.12.

 

 

Arvopaperi julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistot
117.1.3.1.5.1.
214.2.31.1.2.2.
313.3.28.2.1.3.
417.4.3.4.5.4.
515.5.29.4.2.5.
6-712.6.29.5.31.5.
814.8.31.7.2.8.
911.9.28.8.30.8.
109.10.25.9.27.9.
116.11.23.10.25.10.
1211.12.26.11.28.11.

 

Talouselämä julkaisuaikataulu 2024:

NroJulkaisuVarauksetAineistotTeema
112.1.2.1.4.1.
219.1.9.1.11.1.
326.1.16.1.18.1.
42.2.23.1.25.1.
59.2.30.1.1.2.Autot
616.2.6.2.8.2.
723.2.13.2.15.2.
81.3.20.2.22.2.Startupit
98.3.27.2.29.2.tutkimusnumero
1015.3.5.3.7.3.
1122.3.12.3.14.3.Taloyhtiöiden päättäjät
1228.3.18.3.20.3.
1312.4.2.4.4.4.Autot
1419.4.9.4.11.4.
1526.4.16.4.18.4.Päättäjänaiset
163.5.22.4.24.4.tutkimusnumero
1717.5.6.5.8.5.
1824.5.14.5.16.5.
1931.5.21.5.23.5.
207.6.28.5.30.5.Talouselämä 500
2114.6.4.6.6.6.
2220.6.10.6.12.6.Kesälehti
232.8.23.7.25.7.Haastajat 501.–600.
249.8.30.7.1.8.
2516.8.6.8.8.8.
2623.8.13.8.15.8.
2730.8.20.8.22.8.100 suurinta työnantajaa
286.9.27.8.29.8.Autot
2913.9.3.9.5.9.
3020.9.10.9.12.9.40 suurinta terveys- ja hoivayritystä
3127.9.17.9.19.9.
324.10.24.9.26.9.tutkimusnumero
3311.10.1.10.3.10.
3418.10.08.10.10.10.Liikejuridiikka
3525.10.15.10.17.10.
361.11.22.10.24.10.
378.11.29.10.31.10.Vastuullinen yritys, tutkimusnumero
3815.11.5.11.7.11.
3922.11.12.11.14.11.
4029.11.19.11.21.11.Energia
415.12.25.11.27.11.
4213.12.2.12.4.12.
4320.12.10.12.12.12.

 

Printtilehtien tekniset tiedot:

TEKNISET OHJEET: IL PRINTIN YLEINEN OHJEISTUS

Iltalehti ottaa vastaan PDF-muodossa valmista sanomalehtikelpoista aineistoa. Painovalmis PDF-aineisto on:

 • PDF oikeassa koossa 1:1
 • Leikattuna ilman taustaa
 • RGB- tai CMYK-väreillä
 • Kuvien resoluutio 220 dpi

PDF-tiedoston nimeämisessä suositellaan muotoa, josta käy ilmi vähintään ilmoittaja ja julkaisupäivä esim. yritys010620.pdf.

Ilmoitusaineistot voidaan valmistaa joko Macilla tai PC:llä yleisimmin käytetyillä ammattimaisilla taitto- ja grafiikkaohjelmilla (EI Word-, PowerPoint-ohjelmilla). PostScript-tiedostoa käytettäessä se tulee tehdä PDF-tiedostoksi Adobe Acrobat Distiller -ohjelmistolla. PDF-version tulee olla 1.3 – 1.4. Suositus on 1.4 (Acrobat 6).

Fontit on liitettävä PDF-dokumentin sisään. Iltalehti ei vastaa virheellisesti tulostuneista fonteista, joita ei ole liitetty PDF-dokumenttiin.

CMYK-kuvissa painoteknisistä syistä johtuen ei ole mahdollista käyttää nelivärimustaa. Käytettävät värit on määritettävä prosessiväreiksi ja kuvat eroteltava CMYK-muotoon. Kokonaisvärimäärä CMYK-väreissä ja -kuvissa ei saa olla yli 220 %.

Rasteritiheys on 40 linjaa/cm. Sanomalehtipaperille painettaessa rasteripiste kasvaa 20–30 %.

Ilmoituksen tulee olla varatun tilan kokoinen. Kaikki PDF-dokumentissa oleva tulostuu, joten ilmoitukseen kuulumattomia elementtejä, kuten kohdistusmerkkejä, ei saa olla dokumentissa.

Jos aineisto ei ole mainitun PDF-muodon mukainen tai se on muuten virheellistä, Iltalehdellä on oikeus palauttaa aineisto korjattavaksi tekijälle.

Iltalehti painetaan Sanomapainossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä:  https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/

Painoprofiili on WAN-IFRAnewspaper26v5

Koko- ja muotorajoitukset

Jos ilmoitus ei ole täyden palstan korkuinen (365 mm), on maksimikorkeus 280 mm.

Tekstissä ei julkaista 5-palstaisia ilmoituksia, poikkeuksena kuitenkin A4-koko.

Ilmoitusten minimikoko on 300 pmm.

Syväykset
Yhdelle sivulle tuleva syväys, mainos voi täyttää noin puolet sivun pinta-alasta. Aukeaman yli menevä syväys, mainos voi täyttää noin puolet aukeaman pinta-alasta. Sijoitus aina urheilusivuilla. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi. HUOM. Syväysten toteutuksista sovittava aina erikseen.

Palstaleveydet

 • 1 palsta 38 mm
 • 2 palstaa 81 mm
 • 3 palstaa 124 mm
 • 4 palstaa 167 mm
 • 5 palstaa 210 mm
 • 6 palstaa 253 mm
 • 12 palstaa 520 mm

Painopinta-ala

Korkeus 365 mm, leveys 253 mm

Palstoja on 6.

Painomenetelmä:
Offsetrotaatio

IL Erikoislehdet, tekninen ohjeistus

Ohjeistus

Iltalehti ottaa vastaan ainoastaan PDF-muotoon tallennettuja aineistoja. Suositus pdf-versioksi on 1.5 (Acrobat 6).

Fontit on liitettävä PDF-dokumentin sisään. Iltalehti ei vastaa virheellisesti tulostuneista fonteista, joita ei ole liitetty pdf-dokumentteihin.

Värit on määritettävä prosessiväreiksi (CMYK). Kokonaisvärimäärä ei saa olla yli 300 %. Rasteritiheys on 60 linjaa/cm. Linjatiheys sävykuvilla 300 dpi ja viivakuvilla 600 dpi lopullisessa koossa. Jos aineisto ei ole mainitun pdf-muodon mukainen tai se on muuten virheellinen, Iltalehdellä on oikeus palauttaa aineisto korjattavaksi tekijälle.

Ilmoituksen koko: Sivun reunaan asti jatkuva ilmoitus

Sivun reunaan asti jatkuvan ilmoituksen elementeissä (kuvien ja pohjan) on oltava leikkuuvara 3 mm. Aineistossa ei saa olla kehyksiä sivuleikkaukseen. Tekstiä ja logoja yms. elementtejä ei saa sijoittaa 8 mm lähemmäksi sivureunaa. Leikkuumerkkien tulee olla aineiston ja leikkausvaran ulkopuolella.

Ilmoituksen koko marginaaleilla

Ilmoituksen ja sivureunan väliin jää valkoinen marginaali. Esimerkiksi kehykselliset aineistot valmistetaan tähän kokoon.

Väriprofiili

ISO Coated v2 300% (ECI)

Lehden koko: 220 x 297 mm

Leikkuuvara: 3 mm

Palstojen määrä: 4 

Kauppalehti, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko280×400 mm
Painopinta-ala253×365 mm
Palstat, kpl3, 5 ja 6
PainomenetelmäOffset-rotaatio
Rasteritiheys60 linjaa/cm
Resoluutio220 dpi
PainopaperiErikoissanomalehtipaperi, 48,8 g/m2, 68 vaalea
Sidontanidonta
PainopaikkaSanoma Manu Oy, Patamäenkatu 9, 33900 Tampere

Talouselämä, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko205×265 mm
Painopinta-ala205×265 mm
Palstat, kpl4
PainomenetelmäOffset
Rasteritiheys60 linjaa/cm
Resoluutio300 dpi
PainopaperiKansi: Novapress 115g/m2 tai vastaava. Sisäsivut: UPM Satin 54g/m2 tai vastaava.
Sidontanidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere

Arvopaperi, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko205×275 mm
Painopinta-ala205×275 mm
Palstat, kpl4
PainomenetelmäHeatset/Offset
Rasteritiheys78 linjaa/cm
Resoluutio300 dpi
PainopaperiKansi: Galerie Art Gloss 200 g/m2 tai vastaava. Sisäsivut: Galerie Silk 80 g/m2 tai vastaava.
Sidontaliimasidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Kauppalehti Optio, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko217×280 mm
Painopinta-ala217×280 mm
Palstat, kpl
PainomenetelmäOffset-rotaatio
Rasteritiheys70 linjaa/cm
Resoluutio350 dpi
PainopaperiKansi: Galerie Art 150 g/m2. Sisäsivut: Galerie Brite 65 g/m2
Sidontaliimasidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Kauppalehti Fakta, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko217×280 mm
Painopinta-ala217×280 mm
Palstat, kpl3–4
PainomenetelmäHeatset Web Offset
Rasteritiheys78 linjaa/cm
Resoluutio300 dpi
PainopaperiKansi: Galerie Art Gloss 200 g/m2 tai vastaava. Sisäsivut: Nova-press Silk 80 g/m2 tai vastaava.
Sidontaliimasidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere

Mikrobitti, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko205×275 mm
Painopinta-ala205×275 mm
Palstat, kpl3
PainomenetelmäOffset
Rasteritiheys60 linjaa/cm
Resoluutio300 dpi
PainopaperiKansi: Galerie Art Gloss 200g/m2 tai vastaava. Sisäsivut: MyBrite Silk 80 g/m2 tai vastaava.
Sidontaliimasidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9 80140 Joensuu

TIVI, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko217×280 mm
Painopinta-ala217×280 mm
Palstat, kpl4
PainomenetelmäOffset
Rasteritiheys78 linjaa/cm
Resoluutio300 dpi
PainopaperiKansi: Galerie Art Gloss 130 g/m2 tai vastaava. Sisäsivut: Star Silk 75 g/m2 tai vastaava.
Sidontaliimasidonta
PainopaikkaPunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9 80140 Joensuu

Tekniikka&Talous, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko280×400 mm
Painopinta-ala253×365 mm
Palstat, kpl5
PainomenetelmäSanomalehti-offsetrotaatio
Rasteritiheys40 linjaa/cm
Resoluutio220 dpi
PainopaperiErikoissanoma-lehtipaperi 52 g/m2 tai vastaava. Vaaleusaste 72.
Sidontanidonta
PainopaikkaAlma Manu Oy, Patamäenkatu 9, 33900 Tampere

Mediuutiset, printtilehden tekniset tiedot

Lehden koko280×400 mm
Painopinta-ala252×368 mm
Palstat, kpl5, rekrytointi 6
PainomenetelmäSanomalehti-offsetrotaatio
Rasteritiheys40 linjaa/cm
Resoluutio220 dpi
PainopaperiErikoissanoma-lehtipaperi 52 g/m2 tai vastaava. Vaaleusaste 72.
Sidontanidonta
PainopaikkaAlma Manu Oy, Patamäenkatu 9, 33900 Tampere