Markkinoinnin suunnittelu

Hyvä markkinointi­suunnitelma on työkalu, jonka avulla voi suunnitella markkinointi­toimen­piteitä niin, että yritys saavuttaa liike­toiminta­tavoitteensa.

Mikä on yrityksen markkinointisuunnitelma?

Kun sinulla on bisnesidea, ideasta tulee kauppaa vasta, kun saat asiakkaita. Sinun täytyy siis kertoa yleisölle – eli markkinoida – ideaasi. Ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty; kun olet määritellyt tavoitteet, kohderyhmät, kanavat, toimenpiteet, aikataulun ja budjetin, on markkinoiminen helpompi aloittaa.

Aloita markkinoinnin suunnittelu tästä

Näin pääset alkuun yrityksesi markkinoinnissa. Ota talteen vinkit, miten muun muassa lisäät yrityksesi tunnettuutta, erotut kilpailijoista ja saat lisää myyntiä.

Yrityksen markkinointisuunnitelma

Liiketoimintatavoitteet ovat markkinoinnin suunnittelun pohja. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi uusasiakashankinta, asiakasvirran ylläpitäminen tai vaikka uusien tuotteiden kannattava myynti. Näistä liiketoiminnan tavoitteista johdetaan markkinoinnin tavoitteet.

Markkinointisuunnitelmassa määritellään, minkälaisia markkinointitoimenpiteitä yrityksen täytyy tehdä, jotta se kulkee kohti asetettuja markkinoinnin ja liiketoiminnan tavoitteita.

Digimarkkinointisuunnitelmasta käy ilmi markkinoinnin suuntaviivat ja toimenpiteet digitaalisissa kanavissa.

Markkinointisuunnitelma sisältää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Tavoite
  Tavoitteen määrittäminen auttaa arjessa pohtimaan, edistääkö tämä päätös tai toiminta tavoitteeseen pääsemistä.
 • Kohderyhmä(t)
  Kampanjoidaanko nykyasiakkaille vai tavoitellaanko uusia kohderyhmiä?
 • Keinot, kanavat ja toimenpiteet
  Määritellään ”missä, miten ja millä keinoin”. Missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat on mahdollista tavoittaa parhaiten, miten heihin tehdään vaikutus, mitä toimenpiteitä tehdään?
 • Aikataulu
  Pienetkin projektit kannattaa aikatauluttaa ja laittaa näkyville vuosikelloon. Tästä muodostuu vuosisuunnitelma, joka auttaa tulevien toimenpiteiden ennakointia.
 • Budjetti ja resurssit
  Kuinka paljon aikaa ja rahaa yritys on valmis panostamaan eri tavoitteiden toteutumiseen?
 • Vastuuhenkilöt
  Selkeät roolit auttavat vastuunjaossa ja nopeuttavat päätöstentekoa.
 • Mittarit
  Hyväkin suunnitelma voi vesittyä, jos tuloksia ei seurata. On tärkeää asettaa mittarit oikein ja seurata oleellisia asioita.

Mitä markkinointisuunnitelmassa kannattaa huomioida?

Ennen kuin markkinointia lähdetään suunnittelemaan ja tekemään, pitää olla selvillä kohderyhmä eli kenelle markkinoidaan.

Markkinointisuunnitelmassa määritellään kohderyhmät eli ne uudet tai nykyiset asiakkaat, jotka tulevat ostamaan palveluitasi tai tuotteitasi. Kohderyhmiä on usein monia ja niiden määrittely vaihtelee yrityksittäin ja toimialoittain. Yksinkertaisimmillaan kohderyhmiä voi tunnistaa olemassa olevista asiakkaista: yksi kohderyhmä voi olla vaikkapa ‘asiakkaat, jotka ostavat meiltä saman kategorian tuotteita’. Tai ‘uudet asiakkaat, jotka voisivat ostaa meiltä tämän tuotteen’.

Kohderyhmän määrittely on tärkeää, sillä se auttaa kohdentamaan markkinointia oikein ja valitsemaan sopivimmat keinot ja kanavat markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteisiin.

Lue lisää: Kohdentaminen on digimainonnan A ja O
Asiakascase: Sisältö­artikkelit suunniteltiin kohde­ryhmää kiinnostavista aiheista

Miten kohderyhmä määritellään?

Kohderyhmän määrittelyn voi aloittaa pohtimalla, mihin tarpeeseen tuotteesi tai palvelusi on suunnattu, ketkä hyötyvät tuotteesi käytöstä eniten sekä kuka ja miksi voisi ostaa yrityksen tuotteen tai palvelun. Kohderyhmiä voi löytyä useampia erilaisia, sillä tuotteen tai palvelun käyttäjillä voi olla erilaisia tarpeita tai elämäntilanteita, joissa tuotteitasi tarvitaan.

Kohderyhmän määrittely auttaa sinua ymmärtämään muun muassa: 

 • Ketkä ostavat tuotteitasi
 • Millaisiin tarpeisiin tuotteitasi tai palveluitasi käytetään
 • Missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat
 • Millaisia asiakkaasi ovat (ikä, sukupuoli, asuinpaikka, ammattiryhmä, perhekoko)
 • Millaisista asioista asiakkaasi ovat kiinnostuneita
 • Millaisia verkkopalveluita he käyttävät
 • Millainen on tyypillinen ostopolku harkinnasta päätökseen ja ostamiseen
 • Missä ostoksia tyypillisesti tehdään (kivijalkamyymälä, verkkokauppa)

Millainen on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikello
Esimerkki markkinoinnin vuosikellosta.

Yksi markkinointisuunnitelman tärkeimmistä osista on markkinoinnin vuosikello. Yksinkertaisimmillaan vuosikello kertoo mitä tapahtuu ja milloin. Vuosikello tehdään helpottamaan omaa suunnittelua ja tekemistä, ja se auttaa ennakointia ja budjetointia.

Vuosikello kuvaa nimensä mukaisesti mitä vuoden aikana tapahtuu, mutta yhtä hyvin se voidaan tehdä tilikauden, kvartaalin tai vaikka myyntisesongin mittaiseksi. Tärkeää on, että markkinointia suunnitellaan riittävän pitkälle, jotta yrityksen markkinointia on helpompi hallita.

Vuosikello voi olla kellomaisen pyöreä, johon on merkitty markkinoinnin toimenpiteet kanavittain eri renkaisiin ja sarakkeisiin, vuosikello voi myös olla aikajana, tai vuosikello voi olla Excel-lista. Kunhan vuosikellosta ilmenee oman työn kannalta oleelliset asiat.

Vuosikello kannattaa suunnitella juuri sellaiseksi, että siitä on eniten hyötyä omaan työhön. Vuosikellossa voi olla mainittuna markkinoinnin toimenpiteet vain pääpiirteissään, mutta siitä voi käydä ilmi myös kunkin kampanjan pääviestit, valitut markkinointikanavat ja varattu budjetti. Lisäksi vuosikelloon voi kirjata ylös tärkeimpiä juhlapyhiä, vuodenaikoihin ja säähän liittyviä seikkoja, lomakausia, tapahtumia ja muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, mikäli niillä on vaikutusta oman toimialan kaupankäyntiin.

Liian tiukkaa vuosisuunnitelmaa ei kannata itselleen tehdä, sillä vuosikelloa pitäisi pystyä muokkaamaan ketterästi tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa, vaikka suunnitelmat olisikin tehty pidemmän jakson ajalle. Vuosikello on hyvä työkalu, jonka avulla saat kokonaiskuvan vuoden ajalta kiireellisimmistä sesongeista sekä hiljaisemmista kausista, joihin kaivataan vipinää. Tämä tieto taas auttaa vuositason budjetoinnissa, markkinointi- ja mainoskampanjoiden suunnittelussa sekä mahdollisesti myös lisätyövoiman tarpeen arvioinnissa.

Mainoskampanjoiden suunnittelu

Markkinointisuunnitelman vuosikellossa esitetään markkinointi- tai mainoskampanjoita kalenterinäkymässä. Miten mainoskampanjoita sitten suunnitellaan? Moni yritys käyttää tässä apunaan kumppaneita, sillä mainonnan suunnittelu on oma taiteenlajinsa. Me Alma Medialla autamme yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan mainoskampanjoita tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Mainoskampanjoissa tulee aina olla määriteltynä kampanjan viesti, mitä halutaan sanoa sekä itse mainos eli kaupallinen sisältö, joka ohjaa yleisöä yrityksen palveluiden tai tuotteiden pariin. Itse mainoksen lisäksi tarvitaan media, kuten verkkosivu tai lehti, jossa mainos näytetään.

Lataa ilmainen opas: Millainen on hyvä bannerimainos?

Mainoskampanjan suunnitteluun kuuluu olennaisesti:

 1. Tavoitteen määrittäminen

 2. Kohderyhmän määrittäminen

 3. Viestin määrittäminen

 4. Sisällön suunnittelu kohderyhmälle

 5. Tulosten seuraaminen ja analysointi.

Hyvin budjetoitu markkinointisuunnitelma

Markkinoinnin budjetointi kuuluu osaksi jokaista markkinointisuunnitelmaa. Budjetti on hyvä jakaa tavoitteittain: kuinka paljon olet valmis panostamaan eri tavoitteiden toteutumiseen? Mikä on yritykselle tärkeintä, mikä taas toissijaista? Onko jokin kohderyhmistä kalliimpi tavoittaa kuin toinen? Minkä verran käytät rahaa mainosmateriaalin tuotantoon vs. medianäkyvyyteen?

Erityisesti pk-yrityksen tai pienen yrityksen markkinointisuunnitelmaa ja budjetointia tehdessä on hyvä miettiä myös, mitä voidaan tehdä itse ja missä tarvitaan ulkopuolista apua.

Joskus markkinointia joutuu suunnittelemaan budjetin kautta. Minulla on tämän verran budjettia, mitä sillä saa? Aina kannattaa pyytää apua ja keskustella markkinoinnin asiantuntijan kanssa. Yleensä kokonaistilannetta kartoittamalla ja tekemällä huolelliset suunnitelmat ja budjetoinnit, löytyy ratkaisu jokaiselle yritykselle ja kaiken kokoisille budjeteille.

Me autamme: Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä

Tiesitkö?

Budjetoinnissa on tärkeää olla realisti – kasvu vaatii aina investointia ja ilman panostuksia on vaikea kasvaa. Kovasti kilpaillussa markkinassa jo pelkkä kilpailussa mukana pysyminen vaatii investointeja markkinointiin.

Lyhyesti: mitä on markkinoinnin suunnittelu?

 • Tavoite
  Tavoitteen määrittäminen auttaa arjessa pohtimaan, edistääkö tämä päätös tai toiminta tavoitteeseen pääsemistä.
 • Kohderyhmä(t)
  Kampanjoidaanko nykyasiakkaille vai tavoitellaanko uusia kohderyhmiä?
 • Keinot, kanavat ja toimenpiteet
  Määritellään ”missä, miten ja millä keinoin”. Missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat on mahdollista tavoittaa parhaiten, miten heihin tehdään vaikutus, mitä toimenpiteitä tehdään?
 • Aikataulu
  Pienetkin projektit kannattaa aikatauluttaa ja laittaa näkyville vuosikelloon. Tästä muodostuu vuosisuunnitelma, joka auttaa tulevien toimenpiteiden ennakointia.
 • Budjetti ja resurssit
  Kuinka paljon aikaa ja rahaa yritys on valmis panostamaan eri tavoitteiden toteutumiseen?
 • Vastuuhenkilöt
  Selkeät roolit auttavat vastuunjaossa ja nopeuttavat päätöstentekoa.
 • Mittarit
  Hyväkin suunnitelma voi vesittyä, jos tuloksia ei seurata. On tärkeää asettaa mittarit oikein ja seurata oleellisia asioita.

Kohderyhmän määrittely auttaa sinua ymmärtämään muun muassa: 

 • Ketkä ostavat tuotteitasi
 • Millaisiin tarpeisiin tuotteitasi tai palveluitasi käytetään
 • Missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat
 • Millaisia asiakkaasi ovat (ikä, sukupuoli, asuinpaikka, ammattiryhmä, perhekoko)
 • Millaisista asioista asiakkaasi ovat kiinnostuneita
 • Millaisia verkkopalveluita he käyttävät
 • Millainen on tyypillinen ostopolku harkinnasta päätökseen ja ostamiseen
 • Missä ostoksia tyypillisesti tehdään (kivijalkamyymälä, verkkokauppa)

Mainoskampanjan suunnitteluun kuuluu olennaisesti:

 • Tavoitteen määrittäminen
 • Kohderyhmän määrittäminen
 • Viestin määrittäminen
 • Sisällön suunnittelu kohderyhmälle
 • Tulosten seuraaminen ja analysointi.

Yksi markkinointisuunnitelman tärkeimmistä osista on markkinoinnin vuosikello. Yksinkertaisimmillaan vuosikello kertoo mitä tapahtuu ja milloin. Vuosikello tehdään helpottamaan omaa suunnittelua ja tekemistä, ja se auttaa ennakointia ja budjetointia.

Vuosikello kannattaa suunnitella juuri sellaiseksi, että siitä on eniten hyötyä omaan työhön. Vuosikellossa voi olla mainittuna markkinoinnin toimenpiteet vain pääpiirteissään, mutta siitä voi käydä ilmi myös kunkin kampanjan pääviestit, valitut markkinointikanavat ja varattu budjetti. Lisäksi vuosikelloon voi kirjata ylös tärkeimpiä juhlapyhiä, vuodenaikoihin ja säähän liittyviä seikkoja, lomakausia, tapahtumia ja muita yhteiskunnallisia ilmiöitä, mikäli niillä on vaikutusta oman toimialan kaupankäyntiin.

Vuosikello voi olla kellomaisen pyöreä, johon on merkitty markkinoinnin toimenpiteet kanavittain eri renkaisiin ja sarakkeisiin, vuosikello voi myös olla aikajana, tai vuosikello voi olla Excel-lista. Kunhan vuosikellosta ilmenee oman työn kannalta oleelliset asiat.

Lue lisää aiheesta

Uusimmat sisällöt

Ota yhteyttä

Copyright © 2024