Alma Media > Yhteystiedot > Asiakaspalvelu > Tilausehdot

Olemme uudistaneet Alma Media -konsernin uutis-, hyöty- ja ajanvietesisältöjen käyttö- ja sopimusehdot sekä Alma Median medioiden tilausehdot. Uudet ehdot löydät osoitteesta www.almamedia.fi/ehdot. Vanhojen asiakkaiden osalta noudatetaan alla olevia poistuvia ehtoja 8.1.2024 saakka.

Yleiset tilausehdot

YLEISET TILAUSEHDOT 

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Alma Talent Oy:n julkaisemiin uutissisältöjä ja –palveluja sisältäviin yksittäin myytäviin tilauksiin. Tilaustuotteiden nimet ovat Kauppalehti, Talouselämä, Arvopaperi, Optio, Mikrobitti, Tekniikka & Talous, TIVI, Fakta ja Mediuutiset.

 

1. Tilausmuodot

2. Tilausten alkamisaika

3. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

4. Kestotilauksen laskutuskauden muuttaminen

5. Kestotilauksen irtisanominen

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

7. Vastuu lehden toimittamisesta

8. Tilauksen peruuttaminen

9. Tietosuoja

 

1. Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa jatkuvana ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Tilausjaksot laskutetaan laskutusjakson alussa.

 

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla tilauksen laskutusjakso. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun.

 

Mikäli laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Alma Talentilla on oikeus katkaista tilaus. Myöhästyneen suorituksen saavuttua laitamme tilauksen uudelleen voimaan. Jos suoritusta ei tule lainkaan, perimme lähettämistämme lehdistä vastaavan tilausjakson osuuden tilaushinnasta. Laskuun lisäämme viivästyskoron ja perimiskulut. Veloitamme paperilla toimitetusta laskusta 2,90€ laskutustapalisän. Sähköisesti laskun voi vastaanottaa sähköpostitse, elaskuna, verkkolaskuna sekä MobilePayn tai Siirron kautta. Alma Talent varaa oikeuden siirtää laskun perinnän perintätoimistoon.

 

Mikäli tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin mitä laskuumme on merkitty, siirrämme liikasuorituksen seuraavaan tilausjaksoon tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Tilaajan niin halutessa maksamme liikasuorituksen takaisin vähennettynä käsittelymaksulla ja pankin veloittamalla kululla.

 

Alma Talentin digitaalisia mediasisältöjä sisältävissä tilauksissa Alma Talentilla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli tilaaja ei ole suorittanut viivästynyttä maksua viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä. Alma Talent voi periä maksun tilauksen uudelleen avaamisesta.

 

2. Tilausten alkamisaika

Alma Talentin lehtitilaukset voidaan aloittaa mistä ilmestymispäivästä tahansa. Kauppalehdessä arkena ennen klo 16 tehty tilaus pyritään toimittamaan seuraavana arkipäivänä ja viimeistään 3 arkipäivän sisällä. Muissa lehdissä tilaus pyritään saamaan alkamaan seuraavasta mahdollisesta ilmestymispäivästä.

 

3. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Alma Talentin printtitilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun. Kauppalehdessä arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viimeistään 3 arkipäivän sisällä. Muissa lehdissä tilaus pyritään saada tilapäisesti keskeytettyä aikaisintaan seuraavasta mahdollisesta ilmestymispäivästä.

 

Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys tai osoitteenmuutos voi kestää seuraavasti: jatkuvan tilauksen vähintään viikon ja enintään kahden kuukauden pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Jakelunkeskeytyksiä voi tehdä kalenterivuoden aikana enintään yhteensä kahdeksi kuukaudeksi siten, että keskeytysaika hyvitetään laskutuksessa. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Alma Talentin digitilauksia ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Muuttuneet jakelu-ja osoitetiedot on ilmoitettava viipymättä Alma Talentiin kyseisen lehden asiakaspalveluun.

 

4. Kestotilauksen laskutuskauden muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

 

5. Kestotilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta tahansa kuitenkin siten, että tilaus päättyy jo maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen vasta silloin, kun uusi laskutusjakso on jo alkanut, tilaajalta peritään jo toimitettujen lehtien hinta.

 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Alma Talentin verkkosivuilla osoitteessa https://www.almamedia.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/. Alma Talentilla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan kyseisessä lehdessä ja internetissä sivustolla https://www.almamedia.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/ tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

 

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti laskulla seuraavan laskutusjakson alkaessa. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat tilaushinta- tai -ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

 

Ulkomaille postitetuista lehdistä Alma Talent velottaa lehden hinnan lisäksi postimaksulisän, joka määrittyy kohdemaittain kulloinkin postin kanssa sovitun hinnan mukaisesti.

 

Vähintään kuukaudeksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien arvonlisäverokanta on 10 %. 

 

 

 

7. Vastuu lehden toimittamisesta

Kauppalehti ilmestyy pääsääntöisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Kauppalehti pyritään jakamaan klo 6.30 mennessä kotiosoitteisiin Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Porin alueella sekä Tampereen seudulla Aamujakelun alueella. Yritysosoitteisiin ja muille alueille Kauppalehti toimitetaan postin jakelussa. 1.1.2019 alkaen postinumeroalueilla 97000-99999 ei jaeta Kauppalehteä enää ilmestymispäivänä. Syynä on lehden jakelusta vastaavan Postin supistunut palvelu alueella. Jakeluviive on näillä postinumeroalueilla 1-2 arkipäivää.  

 

Muut lehdet menevät postin päiväjakelussa ja ilmestymisaikataulut löytyvät www.almamedia.fi/mainostajat/julkaisuaikataulut sivuilta tai kyseisen julkaisun omilta verkkosivuilta.

 

Jakelussa voi olla paikallisia sekä muun muassa säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Jakelu suoritetaan kyseisen kantoluokan sekä postilain ja viestintäviraston määräysten mukaiseen postilaatikkoon. Mikäli lehti jää Alma Talentista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Alma Talent lehtien asiakaspalveluun tai varhaisjakelun jakelupäivystykseen. Varhaisjakelun jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät lehdestä ja osoitteesta https://www.almamedia.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/ .

 

Alma Talent Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Alma Talent Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneistä lehdistä vastaavalla määrällä. Alma Talent Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä Alma Talent Oy edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

 

Alma Talentin lehdet toimitetaan forcemajeure-varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.). Alma Talent Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Alma Talentin lehdissä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Alma Talent ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

 

Alma Talentin digitaalisia mediasisältöjä sisältävissä tilauksissa (Digitilaus) Alma Talentilla on oikeus keskeyttää palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Alma Talent pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Alma Talent pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

 

Alma Talent korjaa digitilauksiin vaikuttavat mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä. Alma Talent vastaa ainoastaan tuottamuksellaan tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Alma Talentin vastuun enimmäismäärä on tilauksesta maksettu hinta.

 

8. Tilauksen peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Kyseisen neljäntoista päivän aikana mahdollisesti saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee tilanteita, joissa Alma Talentin myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

 

Alma Talentin digitaalisia mediasisältöjä sisältävät tilaukset (Digitilaus) ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä tarkoitettuja hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 16 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Tarkemmat tiedot löytyvät digituotteiden sopimusehdoista: https://www.almatalent.fi/yritystiedot/sopimusehdot.

 

9. Tietosuoja

Alma Talentin lehtien tilaajat ovat Alma Talent Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Alma Talent Oy:llä ja sen kanssa kulloinkiin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia) voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Alma Talentin lehtien asiakaspalveluun. Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Alma Talentin väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Tarkemmat tiedot asiakasrekisteriselosteesta löytyy osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja

 

Yhteystiedot

Alma Talent Oy

 

Asiakaspalvelu Kauppalehti ja Optio:

PL 830, 00101 Helsinki

Puhelin 010 665 8110*

kl.asiakaspalvelu@almatalent.fi 

 

Asiakaspalvelu Talouselämä, Arvopaperi, Arvoasunto, Optio, Mikrobitti, Tekniikka & Talous, TIVI, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Mediuutiset, Metallitekniikka ja Tekniikan Historia: 

 

PL 830, 00101 Helsinki

Puh. 03 051 4100*

 

Puhelun hinta kotimaasta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)