Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.

Dobro

Dobro.cz yhdisti auttajat ja avuntarvitsijat kriisiaikana

Koronaviruksen ensimmäisen aallon aikana Alma Median tšekkiläinen tytäryhtiö LMC kehitti Dobro.cz -alustan, joka yhdisti vapaaehtoiset auttajat ja apua tarvitsevat yritykset tai yksityishenkilöt.

Kotimaisen työn tukeminen on vastuullisuusteko

Tuotteiden ja palvelujen ostaminen kotimaisilta yrityksiltä on vastuullisuusteko. Alma Media on aina painottanut hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissään.

energiansäästö, eko, ekologisuus, päästöt, sähkö, valaistus

Älyvaloilla pienemmät päästöt

Alma Median Tampereen toimipisteessä toteutetussa laajassa valaistusremontissa uudet, älyohjatut ja energiaphit led-lamput korvasivat vanhat loisteputkilamput.

ympäristö, ekologisuus, eko, päästöt, ilmasto

Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Alma Media on yksi suomalaisista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat jo laatineet omat tieteeseen perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteensa.

Puun viherä taimi kämmenellä

Alman toimitilat päästöttömän sähkön piiriin

Alma Media on vähentänyt Suomessa hallinnassaan olevien kiinteistöjen kasvihuonepäästöjä siirtymällä päästöttömän sähkön käyttöön ja kehittämällä kiinteistöjensä energiatehokkuutta.

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

 

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.