Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Tietosuoja > Mainostajalle

25.5.2018 sovellettavaksi tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) koskettaa kaikkia EU-jäsenmaiden organisaatioita, joissa käsitellään henkilötietoja. Tämä tarkoittaa muutoksia ja toimenpiteitä myös mainostajalle.

Huomioi tietosuoja-asetus erityisesti kohdennetussa verkkomainonnassa

Uuden tietosuoja-asetuksen myötä henkilötiedon käsite on entistä laajempi, kun esimerkiksi myös IP-osoitteet sekä evästeet katsotaan henkilötiedoiksi. Näin ollen mainonnan kohdentaminen evästeiden avulla tai kiinnostusalueprofiilien rakentaminen evästetekniikoita hyödyntäen on henkilötiedon käsittelyä. Käsittely ei rajoitu pelkästään evästeisiin, vaan koskettaa myös muilla vastaavilla menetelmillä kerättyjä tietoja (esim. fingerprint).


Alma on mukana IAB Europen Transparency & Consent Framework -ohjelmassa

Alma Media on rekisteröitynyt IAB Europen Transparency & Consent Framework -ohjelmaan, jonka tavoitteena on varmistaa, että digitaalisen mainonnan osapuolet voivat täyttää velvoitteensa henkilötietojen käsittelystä 25.5.2018 sovellettavaksi tulleen GDPR:n mukaisesti.

Lue artikkeli >>

Kysy evästeillä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn käyttäjän suostumus ja kerro käyttötarkoitus

Henkilötietojen kerääminen mainonnan kohdentamiseksi edellyttää laillista käsittelyperustetta. Evästeiden asettamiseen tarvitaan evästeitä koskevan sääntelyn mukaan käyttäjän suostumus. Tietoja kerättäessä käyttäjälle on kerrottava mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään. Sensitiivisen tiedon sekä sijaintitiedon hyödyntämisessä täytyy kysyä käyttäjän nimenomainen suostumus. Tietosuojainformaatiossa on kerrottava, kenelle kerättyjä henkilötietoja luovutetaan. Yritykset ovat myös dokumentointivelvollisia henkilötietojen käsittelystä, jotta ne voivat osoittaa toimintansa olleen säännösten mukaista.

Henkilötietojen käsittelyn roolit

Henkilötietojen käsittelyssä roolit vaihtelevat tapauksesta riippuen:

Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn ja käyttötarkoitukset. Rekisterinpitäjän rooliin kuuluu tällöin mm. suostumuksen pyytäminen mainonnan kohdentamiseen sekä käyttäjän informointi henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä voi olla joko Alma Media tai mainostaja itse.

Käsittelijä taas noudattaa rekisterinpitäjän ohjeita ja sopimuksia, ja käsittelee dataa rekisterinpitäjän pyynnöstä ja lukuun. Käsittelijän rooliin kuuluu mm. henkilötietojen käsittely mainoskampanjan suunnittelussa, teknisessä toteuttamisessa sekä mittaamisessa. Mikäli käsittelijä hyödyntää saatuja tietoja itsenäisesti omiin käyttötarkoituksiinsa, tulee käsittelijästä tuolloin rekisterinpitäjä. Laki edellyttää, että tällaisesta roolin muutoksesta tulee sopia etukäteen kirjallisesti, jotta varsinainen rekisterinpitäjä voi hoitaa lakisääteiset velvollisuutensa ja informoida käyttäjää tietojen keräämisestä ja käyttötarkoituksesta. Tällöin rooliin voi kuulua mm. mainoskampanjasta kerätyn tiedon uudelleen hyödyntäminen tai profiilien rakentaminen tai rikastaminen kerätyn tiedon perusteella. Huomioitavaa on, että tietojen kerääminen Alman palveluista tai tietojen hyödyntäminen Alman ulkopuolella tapahtuvaan mainonnan kohdentamiseen ilman Alman etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuullisena mainostajan yhteistyökumppanina Alma Media on tehnyt mediamyynnin ehtoihinsa tarvittavat muutokset, joiden myötä päivitämme myyntiehdot vastaamaan uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tehdyt muutokset koskevat mm. myyntiehtojen kappaletta 18, jossa määritellään henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. Päivitetyt myyntiehdot tulevat voimaan 15.5.2018. Tutustu uusiin myyntiehtoihin täällä.