Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Tietosuoja > Kuluttajalle

Lukijoille ja palveluiden käyttäjille

Mikä tekee Almasta luotettavan ja vastuullisen toimijan?

Medioiden käyttäjien yksityisyydensuoja ja käyttäjäkokemus ovat Almalle ensiarvoisen tärkeitä. Kaikessa toiminnassa pyritään toteuttamaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset ja noudattamaan tietojen käsittelyssä korkeaa tietosuojan ja tietoturvan tasoa.

Uudistuva tietosuojasääntely

Uuden tietosuojasääntelyn lähtökohtana on henkilötietoja keräävien ja käsittelevien toimijoiden avoimuus ja läpinäkyvyys tästä toiminnasta.

Alma tarjoaa selkeää tietoa kuluttajille heidän oikeuksistaan ja kertoo avoimesti, mihin kuluttajien tietoja käytetään ja minkälaisille toimijoille niitä luovutetaan.

Henkilötietojen kerääminen

Alma pyrkii ymmärtämään palveluidensa käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi Alman palveluiden käyttäjiin liittyviä tietoja kerätään lukuisista eri lähteistä. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin Alman palveluiden käyttäjille kuin mainostaja-asiakkaille.

Henkilötietojen käsittely

Alma käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti, yleensä asiakkuuden tai suostumuksen perusteella. Pääasiassa henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään esimerkiksi Alman palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Kaikki toiminta ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksen tarpeisiin käsitellä anonyymissä muodossa.

Itse toteuttamansa käsittelyn lisäksi Alma saattaa siirtää ja luovuttaa palveluidensa käyttäjän tietoja osapuolille, jotka eivät kuulu Alma-konserniin. Alma Media voi luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät kunkin palvelun omalta sivulta löytyvästä rekisteriselosteesta, Alma Median tietosuojaselosteesta sekä asiakaspalvelusta.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Alma voi kerätä digipalveluissaan ja mobiilisovelluksissaan palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja esimerkiksi evästeillä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Alma käyttää evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä tietoa kehittääkseen palveluistaan yhä parempia, näyttääkseen käyttäjille osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäkseen palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Näin Alma auttaa mainostaja-asiakkaitaan kohdentamaan Alman palveluissa näkyvää mainontaansa sellaisille käyttäjille, joille se vaikuttaisi olevan hyödyllistä.

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä Alma on sitoutunut noudattamaan IAB Europen selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa.

Käyttäjällä vaikutusmahdollisuus

Mikäli käyttäjä ei halua Alman tai sen yhteistyökumppanien kohdentavan mainontaa tai sisältöä hänen käyttäytymisensä perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista.

Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka perusteella hänet on aiemmin tunnistettu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta täysin tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Evästeiden poistaminen ei estä mainosten näkymistä, ne vain eivät ole enää kyseiselle käyttäjälle kohdennettuja.

Mainonnan kohdentamisen tarjoamasta konkreettisesta hyödystä käyttäjälle on esimerkkinä kuluttajalle tuttu tilanne, jossa tämä on aikeissa hankkia jonkin tuotteen, selailee siihen liittyviä sivustoja, ja haluaa hakea tietoa sopivista vaihtoehdoista ja yleisestä hintatasosta. Sopivan tuotteen löydyttyä käyttäjä päättää jäädä vielä miettimään ennen lopullista ostopäätöstä, koska haluaa hankkia tuotteen mahdollisimman edulliseen hintaan. Pari päivää myöhemmin hän huomaa jonkin Alman palvelun sivuilla erään uuden verkkokaupan mainoksen, jossa kyseinen tuote on tarjouksessa edullisemmalla hinnalla kuin aiemmin vierailluilla sivustoilla. Näin kohdennettu mainonta toimii myös informaation lähteenä, mahdollistaen käyttäjälle tämän haluaman tuotteen hankkimisen edullisesti, kyseiselle käyttäjälle ennestään tuntemattomalta palveluntarjoajalta.