Turvallinen, laadukas,
vastuullinen

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Laadukas palveluntarjoaja

Laadukas palveluntarjoaja

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Se tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös vastuuta. 

Digitaalisessa ympäristössä esimerkiksi mainontaa voidaan toteuttaa aiempaa kohdennetummin, nopeammin ja tehokkaasti dataa hyödyntäen. Samalla on varmistuttava, että asiakkaiden tietoja käsitellään vastuullisesti ja lain mukaisesti.

 

Laulaja Alma esiintyi Alma Median isännöimän Vuoden Toimisto -kilpailun gaalaillassa vuonna 2017.

Laadukkaampaa markkinointia

Alma Media on vuosittain mukana järjestämässä suomalaisille markkinointialan toimistoille suunnattua Vuoden toimisto -kilpailua, jonka tavoitteena on nostaa alan yritysten osaamista.

Suomen laki -kirjoja

GDPR on iso muutos

EU:n tietosuoja-asetus pyrkii antamaan kuluttajille aiempaa laajemmat mahdollisuudet valvoa, minkälaista dataa yritykset heistä keräävät.

Kädet tietokoneen näppäimistöllä

Data on työkalu

Alma Median verkkopalvelut keräävät käyttäjistään tietoa tietosuojasääntelyn sallimilla tavoilla kehittääkseen palveluistaan entistä laadukkaampia ja tarjotakseen paremman asiakaskokemuksen.

Alma_yritysvastuusivut_bisnesnainen_800x370

Markkinointioppia, olkaa hyvä!

Ohjelmallinen ostaminen on mullistanut digimarkkinoinnin, mutta siinä voi piillä myös sudenkuoppia, jos ei tiedä, mitä on ostamassa. Alma Media järjestää säännöllisesti mediatoimistoille markkinointiklinikoita vastuullisesta ohjelmallisesta ostamisesta.

Mustaa valkoisella

Alma Medialla on kaksi keskeistä mittaria, joiden avulla seuraamme tietoturvan ja -suojan kehitystä medioissamme ja palveluissamme. Ne ovat vakavien tietoturvarikkomusten määrä sekä viranomaisilta saatujen huomautusten määrä, jotka kohdistuvat asiakkaiden tietosuojaan tai -turvaan liittyneisiin rikkeisiin palveluissamme. 

Järjestämme vuosittain työntekijöillemme tietosuojaan ja -turvaan liittyviä koulutuksia varmistaaksemme, että henkilöstön osaaminen säilyy korkealla tasolla, toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta.

elsinen-santtu_570x570

Dataa on hyödynnettävä laillisesti 

Digipalveluja tuottavat yritykset tarvitsevat käyttäjätietoja palveluiden kehittämiseksi, mutta kuluttajilla on oikeus tarkastaa tietonsa tai rajata niiden keruuta, toteaa Alma Median digijohtaja Santtu Elsinen.