Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Hyvä työnantaja

Hyvä työnantaja

Alma Media tarjoaa työntekijöille monipuoliset kehitysmahdollisuudet ja rakentaa työyhteisön monimuotoisuutta pitkäjänteisesti. Alman yrityskulttuuriin kuuluu myös, että kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasaveroisesti ja reilusti eettisen ohjeistuksemme mukaisesti. 

 

Tasa-arvoinen ja monimuotoinen työyhteisö

Alma Media on sitoutunut moniarvoisen ja monimuotoisuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentamiseen tarjoten jokaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun. Tasa-arvoisen ja monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on koko henkilöstön asia ja sen kehittymistä tukee konsernin HR-toiminto. Yhtiössä vallitsee nollatoleranssi henkilöstön syrjinnän ja muun epäasiallisen kohtelun suhteen. Vuonna 2020 Alma Media lisää valmiuksiaan rakentaa ja kehittää monimuotoisia tiimejä. Monimuotoisuuden merkitystä tuodaan lisäksi vahvemmin esille esihenkilö- sekä työyhteisön kehittämisvalmennuksissa. 

 

joni_makinen_570x570

Vahvat brändit ja monipuolista osaamista arvostava toimintakulttuuri houkuttelevat tulevaisuuden osaajia Alma Mediaan

Selkeä työnantajakuva on valttikortti yritysten kilpaillessa osaavista työntekijöistä tai pyrkiessä sitouttamaan työntekijänsä, korostaa Alma Median People Development Lead Joni Mäkinen. Lue miten Almalla kehitetään työnantajakuvaa.  

 

 

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen 

Alma Media kehittää henkilöstönsä osaamista liiketoimintalähtöisesti kyetäkseen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin osaamisvaatimuksiin. Almassa tavoitteellisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat osaamistavoitteet, jotka on määritelty vähintään tiimitasoisesti. Tavoitteena on, että jokaiselle työntekijälle on laadittu henkilökohtainen suunnitelma oman osaamisen kehittämiseksi. Alma järjestää työntekijöiden osaamisen kasvattamista tukevia valmennuskokonaisuuksia ja panostaa henkilöstön yhdessä oppimiseen sekä osaamisen jakamiseen järjestämällä mm. mentorointiohjelmia, sisäisten valmentajien -valmennuksia, osaamistyöpajoja ja teematapahtumia. Yhtiö kehittää esihenkilötyötä pitkäjänteisesti valmennuksin ja rakentaa kansainvälistä esihenkilöverkostoa, jonka puitteissa jaetaan parhaita johtamisen käytäntöjä.

Onnistumisen mittaaminen

Alma Media mittaa onnistumistaan osaajien sitouttamisessa ja osaamisen kehittämisessä vuotuisilla henkilöstötutkimuksilla, joissa selvitetään monipuolisesti työntekijöiden kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja Alma Mediasta työnantajana. Kyselyistä laajin on vuosittain kaikissa yksiköissä toteutettava, työelämän laatua mittaava QWL-tutkimus. Siinä tavoitteeksi on asetettu vähintään 75 prosentin tulos, jonka Alma ylitti vuonna 2019 tuloksen ollessa 78,9 prosenttia. Työyhteisön tilaa mitataan vuosittain myös selvittämällä, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat Almaa työnantajana. Tavoitteena on saada arvosanaksi vähintään 7,5 (asteikko 1–10). Alma sai vuonna 2019 arvosanakseen 8,2.  Tuloksessa huomioitiin ensimmäistä kertaa myös Suomen ulkopuoliset yksiköt. 

 

Millainen Alma on työpaikkana?

Lue lisää