Lehtien jakoa
Hyvä työnantajana

Sään armoilla

Alma Median paino- ja jakeluyksikkö Alma Manussa työskentelee jakajan tehtävissä satoja ihmisiä, joiden tehtävänä on kuljettaa jaettavat tuotteet turvallisesti asiakkaille säässä kuin säässä.   

Alma Manussa on panostettu pitkään jakajien työturvallisuuden kehittämiseen, ja vuonna 2017 yksikkö asetti tavoitteekseen puolittaa työtapaturmat viidessä vuodessa.

Tavoitteeseen päästään vain tekemällä pitkäjänteistä työtä jakajien työturvallisuuden kohentamiseksi ja työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Eräs osa tätä työtä on taata jakajille asianmukaiset, ergonomiset ja turvalliset työvarusteet. Alma Median vakituisilla jakajilla on jo nyt käytössään työasut, joissa on käytetty heijastavia materiaaleja. Sen lisäksi jakajien on mahdollista saada kenkiinsä liukuesteet ja polkupyörällä työtään tekevillä jakajilla on pyöräilykypärät. Tarjolla on myös apuvälineitä, jotka nopeuttavat jakotyötä ja parantavat työergonomiaa. 

Toinen osa työtapaturmien vähentämiseen tähtäävää työtä on jakajien perehdytyksen kehittäminen. Alma Median jakelun nykyisessä perehdytysmallissa painopiste on digitaalisessa itseopiskelussa. Ennen pääsyään töihin jakajien on suoritettava onnistuneesti perehdytysmateriaali, jonka yksi keskeinen osa-alue on työturvallisuus. Kaikilla Alma  Median jakajilla on myös työssään käytössä PDA-laite, jonka välityksellä he voivat raportoida esimiehilleen kierroksellaan huomaamistaan työturvallisuusriskeistä tai läheltä piti -tilanteista. Tämän lisäksi kaikki aloittelevat jakajat käyvät osana  perehdytystään jakokierroksella kokeneemman jakajan kanssa.

- Jakajilla on käytössään sähköinen perehdytysaineisto ja oma intranet jakotyössä apuna käytettävän PDA-laitteen välityksellä. Näin työturvallisuusseikat ovat jakajien päivittäisessä työssä aikaisempaa enemmän läsnä, ja esimiehet voivat myös tiedottaa tehokkaasti jakajille esimerkiksi poikkeuksellisen huonoista keleistä tai jakoajan pidennyksistä, kuvaa HR-assistentti Jaana Myllyniemi.

Jatkossa Alma Media pyrkii ennaltaehkäisemään tapaturmia analysoimalla entistä tarkemmin jakajille tapahtuneita vaaratilanteita ja tapaturmia. Myös jakelun työsuojeluorganisaatio osallistetaan toimintasuunnitelman tekemiseen ja 
toteuttamiseen.