Alma Media: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   11.8.2009 klo 9.45
 
ALMA MEDIA: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
 
Alma Media Oyj on vastaanottanut liputusilmoitukset Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsinki Branch:lta, Ilkka-Yhtymä Oyj:ltä sekä Kaleva Kustannus Oy:ltä.
 
Ilmoituksensa mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch on 10.8.2009 myynyt 1.7.2009 osapuolten tekemän sopimuksen ehtojen toteuduttua yhteensä 11 958 000 Alma Median osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle sekä Kaleva Kustannus Oy:lle. Sopimukseen sisältyneitä ehtoja on kuvattu Alma Median 2.7.2009 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch:in osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä alittaa kaupan myötä 1/20 liputusrajan ja laskee nollaan.
 
Ilkka-Yhtymä Oyj (y-tunnus 0182140-9) on ilmoituksensa mukaan hankkinut 10.8.2009 7 500 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Ilkka-Yhtymä Oyj:n osuus Alma Media Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ylittää 1/5 liputusrajan ja on 20,40 % (yhteensä 15 218 991 osaketta ja ääntä).
 
Kaleva Kustannus Oy (y-tunnus 0187274-0) on ilmoituksensa mukaan hankkinut 10.8.2009 yhteensä 4 458 000 Alma Median osaketta. Kaupan myötä Kaleva Kustannus Oy:n omistus Alma Mediassa ylittää 1/20 liputusrajan ja on 5,97 % (4 458 000 osaketta ja ääntä).
 
Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1944757-4) osakepääoma on 44 767 513,80 euroa ja se jakautuu 74 612 523 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 74 612 523 ääntä.
 
ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
Johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

Lisätietoja: Kai Telanne, toimitusjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 010 665 3500
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä.
  • Julkaistu: 11.8.2009, 11.45
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: