Tietosuoja

Alma Media -konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan internet-sivustojensa vierailijoille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Tässä yhteenvedossa kerrotaan, miten Alma Media -konserniin kuuluvat yhtiöt keräävät ja käyttävät verkossa olevia tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Alma Media -konserni noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Alma Media -konsernin sivustoilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) kerätään vain heidän suostumuksellaan, esimerkiksi heidän itsensä palautteen tai tuote- tai palvelutilauksen yhteydessä ilmoittamana. Kunkin Alma Media -konsernin palvelun henkilörekisteriselosteen löydät kyseisen palvelun omalta internet-sivustolta, ja sieltä saat lisätietoa käyttämäsi palvelun henkilötietojen käsittelystä.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Alma Media -konsernin internet-sivustoilla voidaan kerätä ja käyttää internet-sivustojen vierailijoiden käyttäytymistietoja. Vierailijan tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu vierailijan päätelaitteelle ja jonka avulla www-palvelu voi mm. vierailijan näin halutessa tallentaa vierailijan käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten.

Alma Media -konserni kerää automaattisesti tietoja siitä, miten internet-sivuston vierailija käyttää Alma Media -konsernin sivustoja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailija käy sekä tämän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia tietoja, mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet. Kyseisiä tietoja tarvitaan, jotta voidaan tarjota personoitua sisältöä sekä analysoida resurssien käyttöä, korjata ongelmia, estää petoksia ja parantaa palveluita.

Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista vierailijan kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Alma Media -konsernin internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista Alma Media Oyj:n, sen konserniyhtiöiden ja niiden palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Alma Media -konserni voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa.

Alma Media -konserni pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät sen palveluntarjoajat käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Alma Media -konserni ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan kyseisiä toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Alma Media -konsernin internet-sivuilla voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook voi kerätä tietoja vierailijan vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Jotkut evästeet säilyvät vierailijan koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Turvallisuusevästeet säilyvät kuukausia ja mainoksiin ja sivustoilmoituksiin liittyvät evästeet jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen. Kolmansien osapuolten mainospalvelinten sijoittamat evästeet pysyvät tietokoneella tätä pidempäänkin, ellei niitä poisteta.

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä Alma Media –konserni on sitoutunut noudattamaan IAB Euroopan selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Lisätietoja itsesääntelyohjelmasta löydät IAB:n internet-sivuilta www.iab.fi.

Mikäli vierailija ei halua, että Alma Media, sen konserniyhtiöt tai sen yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, vierailija voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Alma Median käyttämällä Emediate Ad -mainonnanjakeluohjelmalla tehtävän IAB Euroopan itsesääntelymallissa määritellyn kohdentamisen voi estää oheisen linkin kautta. Kohdentamisen estämisen johdosta vierailija vastaanottaa mainontaa samassa määrin, mutta sen sisältö ei ole kohdennettua. Evästeiden poistaminen voi myös aiheuttaa toimintahäiriöitä sivujen käytössä tai niiden toimimattomuuden. Esto on aina selainkohtainen. Huomioitavaa on, että edellä mainitun linkin kautta tehty esto päättyy, mikäli vierailija poistaa selaimensa evästeet.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Alma Media varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjään ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Mikäli haluat olla yhteydessä Alma Media -konsernin palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun. Mikäli haluat antaa palautetta nimenomaan Alma Media -konsernin yksityisyyden suojasta ja/tai evästekäytännöistä, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen: tietosuoja@almamedia.fi. 

Alma Media Oyj
Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki