Tietosuoja Alma Mediassa 

Me Alma Media –konsernissa (”Alma”) arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. 

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri verkkopalveluissamme, lehtiemme tilaajatiedoista, erilaisista paneeli- ja markkinatutkimustuloksista ja mediasisällöistämme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin palveluidemme käyttäjille kuin mainostaja-asiakkaillemme.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Alma Media -konserniin kuuluvat yhtiöt keräävät ja käyttävät erilaisia tietoja. Alma Media -konserniin kuuluvat kotisivuillamme kuvatut palvelut. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Alman palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. Apple, Google, Microsoft) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa suoramarkkinointia varten.
Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi lehtitilauksen tai palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana vaikkapa kyselytutkimusten avulla. Käyttäjältä itseltään saamiemme tietojen lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Jäljempänä kuvatulla tavoin voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. 

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa ja kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. tuotteiden ja asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut uutissisällöt ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi ja tuotekehityksen tueksi. Voimme näitä tarkoituksia varten yhdistää käyttäjän eri Alma Media –konserniin kuuluville yhtiöille antamia tietoja sekä Alman eri palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja.

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät kuulu Alma-konserniin. Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden ja soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti tietoja voidaan esimerkiksi siirtää palveluntarjoajille, sekä luovuttaa kolmansille suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Saatamme myös lähettää mainoksia yhteistyökumppaneidemme puolesta. Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille ja näiden neuvonantajille. 
Mikäli käyttäjä hyödyntää maksullisia palveluitamme, voimme tallentaa käyttäjän korttitiedon salatussa muodossa kolmannen osapuolen järjestelmään käyttäjän suostumuksella jatkoveloitusten mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellessä toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä maksulaitosten edellyttämien ja valvomien ehtojen mukaisesti.

Alman henkilörekistereiden selosteet löytyvät kunkin palvelun omalta internet-sivustolta tai asiakaspalvelusta, ja sieltä saa lisätietoa kunkin palvelun henkilötietojen käsittelystä.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sekä käyttäjän päätelaitteen sijainnin hyödyntäminen 

Alman digipalveluissa ja mobiilisovelluksissa voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Alman sivustoja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, ns. havainnoitua tietoa mm. kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Autamme mainostajiamme kohdentamaan Alman palveluissa näkyvää mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Vastaavalla tavalla Alman mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten kuten Googlen palveluissa Alman verkoston ulkopuolella sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.

Jos käyttäjä on rekisteröitynyt johonkin Alman digipalveluun tai mobiilisovellukseen, käyttäytymistietoa voidaan liittää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin edellyttäen, että siitä on informoitu käyttäjää erikseen. Useita Alman palveluita voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä. Mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt mihinkään Alman digipalveluun, emme voi tällöin yhdistää havainnoituja tietoja käyttäjän nimeen tai muihin käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

Tuotekehitys, palveluiden personointi sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen perustuvat usein laskennallisiin malleihin. Esimerkiksi mainonnassa teemme sosio-demografista kohdennusta, jossa mallinnus perustuu olettamukseen, että tietyn sosio-demografian omaavat selaimet käyttäytyvät verkostossamme samalla tavalla. Kyselytutkimuksella saamme tiedon tiettyjen käyttäjien kiinnostusalueista, jotka tilastollisella mallinnuksella laajennamme koskemaan laajempaa joukkoa.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Alman palveluissa tapahtuvista vierailuista Alman ja Alman palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Mekin voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi sekä Google Analyticsin User ID -tunnisteominaisuuksia). Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä.  Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä Alma on sitoutunut noudattamaan IAB Europen selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Lisätietoja itsesääntelyohjelmasta löydät IAB:n internet-sivuilta.

Käyttäytymistietojen lisäksi Alma saattaa kerätä tietoa käyttäjän päätelaitteen sijainnista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen tai sisällön näyttämiseksi taikka kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien geo- ja verkkopaikannusmenetelmien avulla. Sijaintitietoja kerätään pääasiallisesti silloin, kun käyttäjä käyttää sovellusta. Jotkin sovellukset saattavat paikantaa käyttäjän päätelaitteen myös silloin, kun käyttäjä ei käytä sovellusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sijainnin tarkkailua, vaan Alma tallentaa ainoastaan tiedon käyttäjän vierailuista tietyissä ennalta määritellyissä paikoissa. Sijaintiin liittyvistä käytännöistä on informoitu erikseen palveluiden rekisteriselosteissa ja/tai sijaintiperusteisten palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata päätelaitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä Alman digipalveluissa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen.

Käyttäjä voi estää käyttäytymistiedon keräämisen Alman käyttämien järjestelmien osalta alla olevien linkkien kautta:

Cxense 
Google Analytics
Googlen Mainosasetukset
MADS
AppNexus 

Muiden Alman käyttämien järjestelmien (kuten Adform, Admeta, Rubicon Project) ja muiden kolmansien osapuolten tekemään kohdentamiseen voi vaikuttaa IAB Europen itsesääntelymallin puitteissa täällä.

Käyttäjän tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen mobiililaitteen sijaintitietojen käyttöön. Suostumuksen voi peruuttaa laitteen asetuksista. Mobiililaitteen asetuksista voi myös rajoittaa mainonnan kohdentamista mobiilitunnisteeseen perustuen.
Muista käyttäjän vaikutusmahdollisuuksista, kuten tietojen tarkistus- ja korjaamisoikeudesta sekä suoramarkkinointikiellon asettamisesta, on kerrottu tarkemmin palveluiden rekisteriselosteissa.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 13.2.2017. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Edelliset versiot tästä Tietosuoja Almassa -lausekkeesta on saatavilla täältä.
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Alman palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun. Mikäli yhteydenotto koskee nimenomaan Alma Media -konsernin yksityisyyden suojaa ja/tai evästekäytäntöjä, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen: tietosuoja@almamedia.fi.

Alma Media Oyj 
Tietosuoja/Laki
Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki