ElleFoundation1

Mediaa, vastuullisesti

Vastuulliset valinnat vaikuttavat yrityksen brändiin. Yhteiskuntavastuun toteutuminen on media-alalla iso liiketoimintaetu.

Vastuullinen yritystoiminta on usein kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa sekä yrityksen että yhteiskunnan kannalta. Yhtiön mission täytyy olla selvillä, ja muuttuvassa maailmassa mediayhtiönkin kannattaa panostaa vastuullisuuteen. Sen tietää Elle Foundationin toiminnanjohtaja Karine Guldemann.

Elle Foundation on vuonna 2004 perustettu säätiö, jonka taustalla vaikuttavat maailmanlaajuisesta maineesta nauttiva naistenlehti Elle sekä lehden omistaja, mediayhtiö Lagardère Group. Säätiön tehtävänä on tukea tyttöjen ja naisten koulutusta ympäri maailman. Toistaiseksi takana on yli 85 eri projektia 30 eri maassa.

Elle-säätiön tavoitteena on tukea ja puolustaa naisten itsenäistymistä koulutuksen avulla ja levittää tietoisuutta muun muassa naisten kohtaaman väkivallan estämiseksi.

Karine Guldemann kertoo, että säätiön perustamisella on ollut valtava vaikutus Ellen brändiin ja emoyhtiöön.

”Ellen yhteistyökumppanit ja työntekijät ovat olleet todella kiinnostuneita säätiön toteuttamista hankkeista, ja monet heistä toimivat säätiön eri ohjelmissa vapaaehtoisina.”

Taustalla samat vahvat arvot


Hélène Lazareff
perusti Ellen vuonna 1945. Lazareff toivoi, että uudenlainen naistenlehti auttaisi naisia löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Ellen säätiön tehtävänä on ollut muuntaa Lazereffin puheet konkreettisiksi teoiksi.

”Medialla on tärkeä tehtävä toimia yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten todistajana. Synergiaetu toimii myös toisin päin: nykyisin Elle-lehti kertoo säätiön toimista myös lehtijutuissaan”, Guldemann kertoo.

Säätiö järjestää vuosittain pitkän liudan erilaisia tapahtumia, joihin sekä Elle-lehden että emoyhtiön yhteistyökumppaneiden on helppo sitoutua. Yhteistyötä helpottaa se, että samat arvot ja missiot vaikuttavat sekä säätiön että lehden mediabrändin taustalla.

”Järjestämme muun muassa erilaisia konferensseja, keskusteluja ja kursseja yhteistyössä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Nämä tapahtumat vaikuttavat positiivisesti paitsi Ellen brändiin ja työnantajamielikuvaan myös koko yritykseen.”

Yhteiskuntavastuu on osa monen mediayhtiön arkea

LMC

Elle-säätiö, Schibsted ja Alma Media tekevät työtä paremman maailman eteen sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla.

Elle Foundation ajaa nuorten naisten etua maailmanlaajuisesti

Vuonna 2004 perustettu Elle Foundation järjestää vuosittain Elle Solidarité Mode -kilpailun 18–23-vuotiaille nuorille naisille. Kilpailun tavoitteena on tarjota uramahdollisuuksia heikommassa asemassa oleville, lahjakkaille nuorille suunnittelijoille. Kilpailun osallistujilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan muotialalla arvostettuihin opinahjoihin tai päästä tekemään yhteistyötä ranskalaisten vaatesuunnittelijoiden kanssa.

Lisäksi Elle Foundation on muun muassa ollut mukana tukemassa ja kehittämässä naisille suunnattua lehteä Afganistanissa sekä tukenut nuorten, haavoittuvassa asemassa olevien naisten koulutusta Kambodžassa ja sodassa psyykkisesti vaurioituneiden naisten kuntoutumista Afrikassa.

Schibsted tähtää tasa-arvoon ja avoimuuteen

Norjalainen, monikansallinen mediayhtiö Schibsted nojaa muun muassa YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen kestävän kehityksen periaatteeseen ja tukee erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja kannustaa kestävään kulutukseen. Vastuullisuus ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen on tärkeä asia erityisesti Schibstedin sisällä: yrityksellä on nollatoleranssi kaikenlaiseen häirintään ja syrjintään.

Myös avoimuus on Schibstedille tärkeä arvo. Schibsted on järjestänyt viime vuodesta saakka vuosittain kaikille avoimen Power of Journalism -keskustelutilaisuuden, joka tuo sekä yhtiön osakkaat että muut yhteistyökumppanit saman katon alle pohtimaan mediayhtiön tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa. Tapahtuman tavoitteena on varmistaa, että lehdistön perustehtävä, vapaan yhteiskunnan ja demokratian tukeminen, ei vaarannu liiketoimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta.

Lisäksi Schibsted tarjoaa käyttäjilleen Second Hand Effect -nimisen alustan, jonka käyttäjiä se kuvailee ympäristötekojen sankareiksi.

Alma Media kiihdyttää kestävää kasvua

Myös Alma Media haluaa olla kiihdyttämässä tasapainoista kehitystä ja kestävää kasvua yhteiskunnan eri tasoilla.

Tämän pyrkimyksen mukaisesti Alma Media keskittyy yhteiskuntavastuussaan usein koulutus- ja valmennushankkeisiin, kohderyhmänään eri syistä tukea tarvitsevat. Alma Mediaan kuuluva slovakialainen rekrytointipalveluyhtiö Profesia käynnisti syksyllä monivuotisen projektin, jonka tarkoituksena on parantaa opettajien työoloja ja viihtyvyyttä kouluissa kehittämällä rehtorien johtamisvalmiuksia. Projektin tavoitteena on edesauttaa koulutuksen kehittymistä Slovakiassa, jossa hyvistä opettajista on kova pula.

Suomessa Alma Media aloitti tänä vuonna kolmivuotisen hankkeen, jonka kuluessa almalaisten tavoitteena on tehdä vähintään 150 vapaaehtoista mediakasvatusvierailua kouluihin. Vierailujen tavoitteena on lisätä koululaisten ymmärrystä valeuutisista, uutisista, vastuullisesta mainonnasta ja datasta.

Näiden projektien ohella Alma Mediaan kuuluvat rekrytointipalvelut eri maissa tarjoavat usein työnhakuneuvontaa tai palvelujaan ilmaiseksi tai hyvin edullisesti esimerkiksi opiskelijoille tai muille erityiskohderyhmille. Vuonna 2016 tšekkiläinen rekrytointiyritys LMC tarjosi tällaisessa projektissa työttömiksi jääneille kaivostyöläisille mahdollisuuden kouluttautua koodareiksi.

  • Päivämäärä: 1.11.2018, 16.00
  • Uutisen tyyppi: Uutinen
  • Teema: Kestävä media
  • Teksti: Pi Mäkilä
  • Kuvat: Elle Foundation, LMC

Jaa artikkeli:

Lue seuraavaksi:

Mediayritykset löivät viisaat päänsä yhteen – Read Hour synnytti kansanliikkeen

Suomalaisten lukutaito on rapistumaan päin. Se on huono asia, sillä ilman vahvaa lukutaitoa työelämässä ei pärjää nyt eikä tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten säätiö ja media- ja markkinointiviestintäala tarttuivat ongelmaan ja osuivat ajan hermoon Read Hour -kampanjallaan.

Kestävä media

”Haluaisin jäädä tänne koko päiväksi” - koululaiset lukivat päiväkotilapsille

Into lukemiseen sytytetään jo lapsena ja usein parhaimpina innoittajina lasten lukemiselle toimivat isommat lapset. Alma Media, Lasten ja nuorten säätiö sekä Otava Kustannus jalkautuivat yhdessä päiväkoteihin Porissa, Vantaalla ja Tampereella, kun niiden kummiluokkien oppilaat kävivät lukemassa lapsille

Kestävä media

Nopean kerronnan media

Toimitusten pitää kertoa työprosesseistaan avoimesti, toteaa Iltalehden päätoimittaja Erja Yläjärvi. Media säilyttää luottamussuhteen lukijoihinsa avoimuutta lisäämällä.

Kestävä media

Turvallisesti verkossa

Lainsäädäntö asettaa selvät rajat käyttäjädatan hyödyntämiselle, kertoo Alma Median digijohtaja Santtu Elsinen.

Kestävä media