Yhtiökokous 2017

Aika: 22.3.2017 klo 13:00
Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14

Alma Media Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2017 kello 13.00 Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Alma Median yhtiökokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät vuonna 2017

12.1.2017
*Osakkeenomistajien mahdolliset ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi 

10.2.2017
Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu 

22.3.2017
Yhtiökokous

Yhtiökokoukseen liityvät tiedotteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj   Pörssitiedote 31.1.2017 klo 15.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2017 yhtiökokousta silmälläpitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2016. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Kaleva Oy:n luovuttua omistuksestaan yhtiössä Carita Antell ilmoitti 15.12.2016 nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti eroavansa nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Nimitystoimikuntaa ei tämän jälkeen täydennetty, koska sillä on ollut edelleen sen työjärjestyksen edellyttämät vähintään kolme jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 22.03.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat kaikki ilmoittaneet olevansa käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Mitti Storckovius ja Harri Suutari.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

Nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkio pidetään muuttumattomana ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2017 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
Timo Aukia, puh. +358 400 764 363
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 400 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 31.1.2017, 15.00
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: