Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

Vesa-Pekka Kirsi

 • Johtaja, Alma Markets
 • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2019
 • Syntynyt: 1969
 • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
 • BA

Keskeinen työkokemus

 • Fonecta Ltd.: B2B-liiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 2016–2019, Fonecta Markets, johtaja ja johtoryhmän jäsen 2011–2016
 • Openbit Oy/Tanla Solutions Ltd.: myyntijohtaja 2008–2011
 • Nokia Corporation: johtaja Nokia Games Publishing 2004–2007, osastonjohtaja Forum Nokian pelisovellusyksikössä 2002–2004
 • Riot Entertainment Ltd: tuotekehitys- ja pelien julkaisusta vastaava johtaja 2000–2002
 • Hewlett-Packard Oy: ohjelmapäällikkö 1998–2000
 • Dava Ltd: tuotemarkkinointipäällikkö 1996–1998

Keskeisimmät luottamustoimet: - 

Vesa-Pekka_Kirsi__370x370

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Markets -yksikön johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.