Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

Tiina Järvilehto

 • Johtaja, Alma Mediaratkaisut
 • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
 • Syntynyt: 1970
 • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
 • Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

 • Alma Media Oyj: Johtaja, Alma Mediaratkaisut 2015-2017
 • Kauppalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2013- 2015
 • Iltalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2008-2013
 • Iltalehti Oy: Asiakkuusjohtaja 2006-2008
 • Iltalehti Oy: Myyntipäällikkö 2004-2006

Keskeiset luottamustoimet

 • Aikakauslehtien liitto: Hallituksen jäsen

 

Tiina Järvilehto 370x370

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Markets -yksikön johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.