Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

Santtu Elsinen

 • Chief Digital Officer (CDO)
 • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016 alkaen
 • Syntynyt: 1972
 • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen
 • Kauppatieteiden ylioppilas

Keskeinen työkokemus

 • Talentum Oyj: Kehitysjohtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen 2012-2016
 • Trainers’ House Oyj: Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2011-2012
 • Satama Interactive Oyj: Johtaja, liiketoiminnan kehitys 2005-2010
 • Quartal Oy: Toimitusjohtaja 2011-, Kehitysjohtaja 1998-2005, Creative Director 1997-1998
 • Kauppamainos Bozell Oy: Johtaja, digitaalinen media, 1997
 • Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa, 1994-1996

Keskeiset luottamustoimet

 • Media-alan tutkimussäätiö: Hallituksen jäsen
 • Digia Oyj: Hallituksen jäsen 
 • Medialiitto: Teknologiaryhmän puheenjohtaja

 

  Santtu Elsinen 370x370

  Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

  Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

  Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Markets -yksikön johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

  Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.