Usein kysyttyä


Alle on koottu vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin, joita Alma Mediasta kiinnostuneet sijoittajat esittävät.

1. Mitkä ovat Alman taloudelliset tavoitteet?

Alma Median pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • digitaalisen liiketoiminnan kasvu yli 12 % vuodessa
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROI), yli 17 % vuodessa
  • osinko yli 50 % osakekohtaisesta tuloksesta

Katso tarkemmat tiedot taloudelliset tavoitteet -sivulta.

 

2. Mikä on Alman osinkopolitiikka?

Kasvun tukemiseksi Alma Media pyrkii painottamaan investoinnit, velan takaisinmaksun ja voitonjaon sekä yhtiön että sijoittajan näkökulmasta optimaalisesti. Alma Media jakaa tilikauden tuloksesta keskimäärin yli puolet osinkoina. Katso osinkosuhteen kehitys yllä olevasta taulukosta.

3. Millaiset tulevaisuuden näkymät Alma Medialla on?

Katso viimeisin näkemyksemme tulevasta kehityksestä täältä. Uudistamme toimintaamme ja tuotteitamme jatkuvasti jotta pystyisimme entistäkin ennakoimaan kuluttajien ja media-asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut ovat tärkeässä roolissa Alman tulevaisuuden menestymisessä.

4. Mikä on Alma Median visio ja strategia?

Lue visiostamme ja strategiastamme tarkemmin täältä.

5. Miten mediamainonta on kehittynyt Suomessa viime aikoina?

Seuraamme mainonnan määrän kehittymistä muun muassa TNS Kantarin kokoaman tilastotiedon avulla.

6. Miten Alma Median lehtien levikit ovat kehittyneet viime aikoina?

Irtonumeromyyntiin perustuvan Iltalehden myyntivolyymit ovat niin ikään laskeneet ostotottumusten muutosten ja sisältöjen digitalisoitumisen vuoksi. Suomalaisten sanomalehtien levikkitietoihin voi tutustua esimerkiksi Levikintarkastuksen verkkosivujen avulla.

7. Kuinka suuri osuus Alma Median liikevaihdosta kertyy digitaalisesta liiketoiminnasta?

Digitaalisen liiketoiminnan osuus vuonna 2019 Alma Median jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta oli 67 %.

8. Kuinka suuri osuus Alma Median liikevaihdosta ja oikaistusta liikevoitosta  kertyy ulkomaan yksiköistä?

Vuonna 2019 kansainvälisten toimintojen osuus Alma Median jatkuvien toimintojen liikevaihdosta oli 36 %.

9. Onko Alma Medialla voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä?

Kyllä. Yhtiön avainhenkilöstön kannustinjärjestelmistä on kerrottu tarkemmin täällä.

10. Milloin Alma Media julkaisee taloudellisia katsauksia?

Alma Media julkaisee vuosittain kolme osavuosikatsausta (tyypillisesti huhti-, heinä- ja lokakuun lopussa); tilinpäätöstiedotteen (helmikuussa) sekä vuosikertomuksen (maaliskuussa). Katso aikatauluja tarkemmin Alma Median Sijoittajan kalenterista.

11. Ketkä ovat Alma Median suurimmat omistajat?

Kerran kuussa päivittyvä lista suurimmista osakkeenomistajista esitetään Osake ja omistus -osiossa.

12. Miten ilmoitan omistusosuuksien muutoksista?

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Liputusilmoitukset Alma Medialle lähetetään sähköpostitse osoitteeseen flagging@almamedia.fi