Alma Media > Mainostajat > Ohjelmallinen mainonta > Ohjelmallinen mainonta > Blogi > Natiivimainonta ja ohjelmallinen

Natiivimainonta ja ohjelmallinen – match made in heaven?

Tuottaako yrityksesi sisältöjä erilaisten sijoitustuotteiden valinnasta tai IT-ratkaisujen mahdollisuuksista? Tai tutkimusartikkeleita terveyteen liittyvistä aiheista ja ilmiöistä? Entä haluaisitko ohjata lukijavirtoja ajankohtaisten sisältöjesi pariin? Ohjelmallisesti ostettu uutisvirtaan sijoitettu natiivimainonta olisi tähän tehokas ratkaisu.

Uutismediat tuottavat päivittäin uutisia ja tietoa, joihin eri toimialojen mainostajat voivat reagoida tuomalla omia sisältöjään esille natiivimainonnan keinoin. Ohjelmallisesti ostettu natiivimainonta mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin ilmiöihin; mainostaja voi pikaisella aikataululla ohjata lukijoita omaan sisältöönsä, joka tukee tai haastaa mediassa uutisoitavaa aihetta, tai tuo pinnalla olevaan keskusteluun lisäinformaatiota. Lisäksi natiiviaineiston tuotanto on kevyempi verrattuna muihin luoviin ratkaisuihin, ja tämä osaltaan tukee nopeaa reagointia.

Natiivin mahdollisuudet ohjelmallisessa

Natiivimainonnalla pyritään ohjaamaan kuluttajia yrityksen sisältöjen pariin ja sitouttamaan asiakas yritykseen pitkällä aikavälillä. Myös ohjelmallisessa ostamisessa tekemistä ohjaa pitkäjänteisyys; reaaliaikainen mainonnan seuranta, optimointi ja tuloksiin reagoiminen mahdollistavat tehokkaan kohderyhmien tavoittamisen ja puhuttelemisen.

Reaaliaikaisuus: Natiivimainonnan tuloksia, kuten esimerkiksi lukuaikaa ja konversioita, voi seurata reaaliajassa. Lisäksi ajankohtaisiin puheenaiheisiin voidaan reagoida nopeasti ohjaamalla lukijoita natiivimainonnan keinoin yrityksen ajankohtaisiin sisältöihin.

Optimointi ja testaus: Natiivimainonnassa tulokset eri aineistojen välillä vaihtelevat suuresti. Erityisesti otsikointi vaikuttaa mainonnan toimivuuteen. Tulokset vaihtelevat myös riippuen siitä, millaista kuvitusta mainoksessa on käytetty. Näin ollen, ohjelmallinen ostaminen tarjoaa helpotusta eri aineistoversioiden testaamiseen ja parhaiden aineistojen optimointiin.

Datan hyödyntäminen: Natiivimainontaa voidaan kohdentaa entistä tarkemmin oikealle kohderyhmälle ja räätälöidä sisältöjä erilaisten segmenttien mukaan. Aineistojen optimoinnista saadaan suurempi hyöty, kun eri viestejä pystytään kohdistamaan tarkempiin kohderyhmiin.

Näin onnistut natiivimainonnassa

Natiivimainonnassa sisältö on kaiken A ja O. Panosta siis ensisijaisesti luovaan toteutukseen kuten otsikointiin, kuvaan ja ingressin. Muista myös hyödyntää ohjelmallisen ostotavan tuomat edut.

Kolme vinkkiä natiivimainontaan:

Ohjelmallinen ostotapa voi tehostaa natiivimainontaa ja parhaimmillaan mainostaja saa toimialallaan kilpailuetua ohjelmallisen natiivin ketteryydestä.

Päivämäärä: 25.4.2018

Teksti: Essi Nikkinen & Tanja Jaatinen