Alma Media > Mainostajat > Artikkelit > Alma Talent kesäedut 2016 > Alma Talent tarkennukset myyntiehtoihin

Tarkennukset Alma Media -konsernin myyntiehtoihin Alma Businessmedioissa

Varaaminen

Ilmoitusten varaukset on tehtävä viimeistään lehden varauspäivään mennessä. Katso julkaisuaikataulut lehdittäin www.almamedia.fi

Rich Print-ilmoitukset on varattava kaksi (2) työpäivää ennen varsinaista varauspäivää.

Liitteiden varaukset on tehtävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen julkaisupäivää.

Peruuttaminen

Peruutukset on tehtävä viimeistään lehden varauspäivään mennessä. Määräpaikkailmoitusten peruutus on tehtävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen julkaisupäivää. Rich Print-ilmoitusten peruutus kaksi (2) työpäivää ennen varsinaista varauspäivää. Katso julkaisuaikataulut lehdittäin www.almamedia.fi.

Liitevarausten peruutus on tehtävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen julkaisupäivää.

Viimeisen mahdollisen peruutuspäivän jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 50 % nettohinnasta. Force majeure-tilanteessa peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Tällöin laskutetaan ainoastaan kirjapainolle aiheutunut työ.

Aineistojen toimitus

Aineisto on toimitettava aineisto-ohjeen mukaisesti aineistopäivään mennessä. Katso julkaisuaikataulut ja aineisto-ohjeet lehdittäin www.almamedia.fi.

Aineiston myöhästyminen tai toimimattomuus

Painettujen medioiden myöhästyneistä aineistoista veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta 80 € + alv. Aineiston toimimattomuudesta aiheutuvasta tai muusta lisätyöstä veloitetaan 80 € /tunti + alv. (minimiveloitusaika on 15 min/20 €). Aineiston siirto muihin medioihin 300 € + alv.

Volyymi- ja vuosisopimusalennus

Volyymialennus määräytyy volyymialennustaulukon mukaisesti ja lasketaan asiakkaan samalla kertaa varaamien ilmoitusten nettoarvosta. Nettoarvolla tarkoitetaan verotonta laskutusarvoa, josta on jo vähennetty alennukset.

Vuosisopimusalennus määräytyy volyymialennustaulukon perusteella. Se lasketaan asiakkaan sopimusjakson nettomääräisen kokonaispanostuksen mukaisesti. Vuosisopimusalennuksen saaminen edellyttää kirjallista sopimusta Alma Talentin kanssa.

Volyymialennustaulukko printti

Nettopanostus

Volyymialennus

5000 €

5,00 %

10 000 €

7,00 %

20 000 €

9,00 %

30 000 €

11,00 %

40 000 €

13,00 %

50 000 €

15,00 %

60 000 €17,00 %

80 000 €

18,00 %

100 000 €

19,00 %

140 000 €

20,00 %

180 000 €

21,00 %

200 000 €

22,00 %

250 000 €

24,00 %

Volyymialennustaulukko verkko ja mobiili

Nettopanostus

Volyymialennus

2000 €

2,00 %

5000 €

5,00 %

10 000 €

7,00 %

20 000 €

9,00 %

30 000 €

11,00 %

40 000 €

13,00 %

50 000 €

15,00 %

60 000 €

17,00 %

80 000 €

18,00 %

100 000 €

19,00 %

140 000 €

20,00 %

180 000 €

21,00 %

200 000 €

22,00 %

250 000 €

24,00 %

Sarja-alennus (voimassa vain erikseen luetelluissa ilmoituspaikoissa)

Kauppalehden luokitelluissa, Yritystieto- ja Nimet-sivuilla (poislukien Rich Print -toteutukset) sekä 3-sivun ilmoittelussa huomioidaan sarja-alennus samaan aikaan varattujen ilmoitusten lukumäärästä riippuen. Sarja-alennus ei koske muita mediamyynnin tuotteita. Lisäksi sarja-alennus ei ole voimassa yhtä aikaa volyymi- ja vuosisopimusalennuksen kanssa.

Ilmoitusmäärä

Sarja-alennus

2-3

10 %

4-5

15 %

6-

20 %

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Alma Talent maksaa auktorisoimilleen tahoille niiden välittämästä ilmoittelusta 3 – 15 % mainostoimisto-/suora-asiakasalennuksen. Korvaus lasketaan alennusten laskemisjärjestyksen mukaisesti. Yleiset edellytykset mainos- ja mediatoimistokorvaukselle on kuvattu Alma Media -konsernin mediamyynnin ehdoissa.

Yhteiskunnallinen mainonta

Alma Talent myöntää yhteiskunnallisesta mainonnasta ja vaalimainonnasta 35 % alennuksen. Myös mediatoimisto- tai suora-asiakasalennus huomioidaan. Mainonta ei saa sisältää sponsoroituja logoja. Alennus ei koske yhteiskunnallisen tahon liiketoiminta-, rekrytointi-, kiinteistö-, tai vastaavaa hallinnollista ilmoittelua.

Yhteiskunnallinen mainonta (YVT:n määritelmä)

  • Vaikuttaa kansalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin
  • Vaikuttaa asenteisiin ja arvoihin
  • Ei tavoittele taloudellista hyötyä
  • Kannustaa, tiedottaa, varoittaa riskeistä tai ohjaa ihmisiä omatoimisuuteen

Alennusten laskemisjärjestys

Alennukset hinnastohinnasta lasketaan seuraavassa järjestyksessä:

Hinnastohinta
– sarja-alennus
– mediatoimistoalennus
– volyymi-/vuosisopimusalennus
= nettohinta