Salla Kaartinen

Mainonnanhallinnan päällikkö
Puh. 044 589 0720