Tee sisältömarkkinointia, joka helpottaa ihmisen elämää

Sari Hawkins
Sari Hawkins, Luova tuottaja, Alma Brand Studio

Sisältömarkkinoinnin matka kulkee luovasta ideasta tuotantoon, sisältöjen jakeluun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Alma Brand Studiossa autamme yrityksiä jokaisessa matkan vaiheessa. Luova tuottajamme Sari Hawkins kertoo, kuinka polku etenee mainostajan liiketoiminnan tavoitteita tukien.

Luovassa ideassa yhdistyvät yrityksen tarpeet ja tuottajan sisältöosaaminen

Sisältömarkkinoinnin ideointi alkaa yrityksen liiketoimintaa tukevien viestintänäkökulmien kartoittamisella.

– Kysyn, mikä erottaa yrityksen muista vastaavista brändeistä, mistä ajankohtaisista asioista he haluavat viestiä ja mitä muita tavoitteita heillä on. Käännän sitten nämä liiketoiminnasta kumpuavat tarpeet sisältöideoiksi, Hawkins kertoo.

Tuottaja jalostaa sisältöideat yrityksen potentiaalisen asiakkaan elämää helpottaviksi tarinoiksi. Kun asiakas saa sisällöstä aitoa hyötyä, sitä saa myös yritys. Aitous on tärkeää. Teflon-sanat eivät kannata, vaan vastaanottajalle on tarjottava jotain konkreettista.

– Kun tiedän, kenelle tarinaa kerrotaan, mietin tarinan samaistumispinnan kohderyhmää puhuttelevaksi. Samaistumispintaa tarvitaan, jotta vastaanottaja voi liikuttua ja tarina jättää muistijäljen.

Lue case: Vattenfallin informatiiviset ja osallistavat sisällöt herättivät lukijoiden kiinnostuksen >

”Kun asiakas saa sisällöstä aitoa hyötyä, sitä saa myös yritys. Aitous on tärkeää. Teflon-sanat eivät kannata, vaan vastaanottajalle on tarjottava jotain konkreettista.”

Sisällöntuotantoa nopeista kampanjalähdöistä pitkäjänteiseen konseptointiin

Jotta sisällöt tukevat bisnestavoitetta, mietitään jo konseptointivaiheessa, millaisia muutoksia tai tekoja sisällön voimasta halutaan saada aikaan. Onko tavoitteena, että useampi ihminen tuntee yrityksen? Entä mitä ihmisten halutaan tekevän sisällön kohdattuaan?

– Sisällöt suunnitellaan niin, että ne tavoitteellisesti ohjaavat ihmisiä kohti asetettua päämäärää. Pidempiaikainen konseptointityö tuo parhaat tulokset sekä mahdollistaa ilmiöiden ja puheenaiheiden luomisen. Konsepti voi sisältää muutakin kuin sisältömarkkinointia. Esimerkiksi kustannusyhtiö Tammen kanssa tekemässämme kampanjassa yhdistyivät sisältömarkkinointi ja taktinen display-mainonta. Taktista mainontaa voidaan kohdentaa niille, jotka ovat lukeneet artikkelin.

Lue case: Monipuoliset mediaratkaisut nostivat Fluent Progressin kampanjan seuraavalle tasolle >

Luovan konseptin tavoitteista kumpuavat myös sisältöjen toteutustavat.

– Artikkelit ovat hyviä, kun halutaan kertoa uutismaisesti jostakin yritykselle ajankohtaisesta aiheesta. Jos sisällön tavoitteena on osallistaa ja saada tietoa, asiakkaita voidaan oivalluttaa ja viihdyttää mieleenpainuvasti esimerkiksi kyselyillä, testeillä ja visoilla. Kun halutaan koskettaa, video on paras keino vahvojen tunteiden herättämiseen. Videoon kannattaa valita ajaton sisältö, jolloin sen käyttöikä pitenee. Yritykset ovat hyödyntäneet tuottamiamme videoita myös omissa markkinointikanavissaan, liiketilojen screeneillä ja henkilöstön kouluttamisessa.

Lue case: Tarinalliset videot toivat Loton sisältömarkkinointikampanjalle erinomaiset tulokset >

”Kun halutaan koskettaa, video on paras keino vahvojen tunteiden herättämiseen. Videoon kannattaa valita ajaton sisältö, jolloin sen käyttöikä pitenee.” 

Tuottaja tuntee medioiden yleisöt ja osaa puhutella heitä

Alma Brand Studion ammattilaiset ovat journalistisen sisällöntuotannon, konseptoinnin, mediasuunnittelun, markkinointiviestinnän, designin ja liikkuvan kuvan osaajia.

– Mediatalossa olemme koko ajan ajankohtaisten uutisten ja ilmiöiden keskiössä. Tunnemme yleisömme ja osaamme puhutella suuria massoja. Uutismediaan tullaan lukumoodissa. Meidän ammattitaitoamme on tuottaa mediannäköistä sisältöä, jossa on puhutteleva viestikärki. Viestikärkeen voi vaikuttaa esimerkiksi se, missä vaiheessa ostopolkua sisällöllä halutaan vaikuttaa, Hawkins sanoo.

Esimerkiksi asumisen toimialalla kannattaa pysyä ihmisten mielissä silloinkin, kun asunnon ostaminen ei ole ajankohtaista.

– Niille, jotka eivät uutta kotia aktiivisesti etsi, voidaan tarjota inspiroivaa sisältöä vaikkapa kodin huoltamiseen liittyen. Kun on aika muuttaa ja vaihtoehtoja puntaroidaan, on itsestään muistijälkiä jättänyt brändi paljon todennäköisemmin top-of-mindissa.

Sisältö kannattaa tarjoilla aiheeseen ja viestikärkeen sopivassa ympäristössä, jolloin asian parissa ollaan todennäköisimmin myös valmiita viettämään aikaa.

– Asumisen sisältöjen osalta olemme esimerkiksi tehneet inspiroivaa, lifestyletyyppistä sisältöä laajasti tavoittavaan Iltalehteen tunnettuuden kasvattamiseksi. Syvemmälle asumisen trendeihin menevä sisältö on löytänyt oikean yleisönsä Etuoven blogista, jossa ollaan jo enemmän asunnon ostamisen ja valintojen äärellä.

Näkökulmaa voidaan joskus vaihtaa myös pienin muokkauksin.

– Voimme puhutella b2b- ja b2c-yleisöjä samankaltaisella sisällöllä. Toisessa viestikärki on valittu yrityspäättäjän ja toisessa kuluttajan näkökulmasta mielenkiintoiseksi. Sisällöt on julkaistu Kauppalehdessä ja Iltalehdessä, jolloin mediaympäristö myös tukee valittua näkökulmaa ja vastaanottajan profiilia.

”Voimme puhutella b2b- ja b2c-yleisöjä samankaltaisella sisällöllä. Toisessa viestikärki on valittu yrityspäättäjän ja toisessa kuluttajan näkökulmasta mielenkiintoiseksi. Sisällöt on julkaistu Kauppalehdessä ja Iltalehdessä, jolloin mediaympäristö myös tukee valittua näkökulmaa ja vastaanottajan profiilia.”

Sisältömarkkinointi on vaikuttavaa, kun se saavuttaa etukäteen määritellyt tavoitteet

Saatiinko sisältömarkkinoinnilla ihmiset toimimaan tai ajattelemaan kuten haluttiin? Täältä löydät oman postauksensa siitä, miten sisältömarkkinoinnin menestystä mitataan.

Vaikka pitkäjänteinen sisältömarkkinointi tukee parhaiten vahvan brändin rakentamista, voi yksittäinen sisältö tuottaa mainostajalle arvokasta tietoa markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun jatkoa varten.

– Jo yhdellä artikkelilla voidaan selvittää, ketkä ovat kiinnostuneita aiheesta, kysyä mielipiteitä yritykselle tärkeästä teemasta, kasvattaa tunnettuutta tai luoda hetkellistä kysyntää. Tämä auttaa kirkastamaan, mistä asioista kannattaa viestiä jatkossa, Hawkins vinkkaa.