Data on kaikkialla ja Sinä olet dataa!

Data on tietoyhteiskunnan polttoainetta

Kehittyneen tietoyhteiskunnan keskeisiä fundamentteja ovat: ihmiset ja luonto; ympäristö ja infrastruktuuri; tieto ja informaatio; digitalisaatio ja data; vuorovaikutus ja kognitio sekä vaihdanta eli talous. Ja aika. Digitalisaatio liittyy vahvasti näihin kaikkiin. Vain luonto on enää digitalisoimatta.

Digitalisaation fundamentteja puolestaan ovat teknologia, data – ja ihminen. Teknologia ja data eivät tee digitaalisuudesta haastavaa, sekavaa tai vaikeaa. Eivätkä ymmärrettävää, selkeää tai helppoa. Me, ihmiset, teemme. Otamme digitaalisuudesta sen, mikä siinä on ylivertaista: nopeuden; ja lisäämme hankalimman: itsemme – ja omalla inhimmillisyydellämme teemme digitaalisuudesta ymmärrettävän tai haastavan; selkeän tai sekavan; helpon tai vaikean.  

Normaalin arkielämämme havaintojen ulottumattomissa digitalisaatio ja tietoyhteiskunnan taustajärjestelmät sykkivät machine-to-machine ulottuvuudessa, ylläpitäen meille välttämätöntä infastruktuuria. Kun teemme valintoja ja päätöksiä ja toimimme yksilöinä, kansalaisina sekä kuluttajina, muutumme tämän järjestelmän kannalta merkityksellisiksi.

Data on tiedostamattomia ja tietoisia valintoja 

Ihmisen toiminta on tiedostamattomia ja tietoisia havaintoja, päätelmiä ja valintoja. Ihmisen tietoinen toiminta perustuu aina jonkinlaiseen arvioon siitä, mikä on tavoittelemisen arvoista.

Digitalisaation yhtälössä olemme epävarmuutta ja epäjatkuvuutta luova tekijä; epästabiili ja vaikeasti ennakoitava. Toimintamme voi olla samanaikaisesti tarkoitushakuista ja irrationaalista; tavoitteellista ja hetken mielijohteesta tapahtuvaa; itsenäiseen päätöksentekoon perustuvaa ja vaikutukselle altista; tottumuksien ohjaamaa ja impulsiivista; merkityksiä etsivää ja pinnallista; tunteeseen nojaavaa ja rationaalisesti perustelevaa; itseä koskevaa ja sosiaalisesti huomioivaa. 

Tadaa – Sinä olet dataa !

Digitalisoidun kulutusyhteiskunnan syövereissä inhimmillisten valintojen yksittäiset jäljet tallentuvat tapahtumiksi. Yksittäisistä tapahtumista kertyy joukko tapahtumatietoja. Näistä, yksittäisistä inhimmillistä valinnoista kertyvää tapahtumajoukkoa kutsutaan digitalisaatiossa dataksi. Voi sanoa, että olemme kaikki modernin tietoyhteiskunnan moottorin – digitalisaation – polttoaineen, eli datan, tuotantoyksikköjä. Ja tämän datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Viime vuosina tutuksi tullut termi ”dataräjähdys” ei ole lainkaan liioittelua.

Data on inhimmillisiä päätöksiä

Mitä kahvia olet juonut viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuinka monta matkaa teet paikallisjunalla viikoittain. Millä asemalla tankkasit edellisen kerran autosi. Käytitkö kanta-asiakakorttia tankatessasi. Kuinka paljon syöt lihaa vuodessa. Kuinka usein matkustat ulkomaille. Mitkä ovat lentopisteesi. Ostiko matkan matkatoimistosta vai lentoyhtiöltä. Kuinka usein sairastat. Oletko saanut lavantautirokotuksen sarjan kolmannen ja viimeisen rokotuksen. Minkä kirjan kuuntelit viimeeksi äänikirjapalvelusta. Paljonko kulutat alkoholia. Kuinka monta imurin pussia ostat vuosittain. Juotko maitoa vai kaurajuomaa. Mikä on uskontosi. Oletko suorittanut asevelvollisuuden tai palvellut vapaaehtoisena. Minkä elokuvan katsoit viimeeksi. Oletko ollut viittä metriä lähempänä koronalle altistunutta. 

Digitalisaatio on tietoyhteiskunnan moottori. Data on moottorin polttoainetta.

Data on järjestymätöntä informaatiota

Digitaalisaatio on kaikkialla modernissa tieto- ja kulutusyhteiskunnassa. Kaikesta, mitä teemme digitalisaation syvyyksissä, jää jälki – eli dataa. Tämä data on järjestymätöntä informaatiota vailla merkitysyhteyttä ja järjestystä. Kun – tai jos – tälle informaatiolle löytyy selvä merkitysyhteys, se muuttuu arvokkaaksi tiedoksi – joko hyvään tai vähemmän hyvään tarkoitukseen. 

Data on aikakautemme Graalin malja

Data on modernin tietoyhteiskunnan moottorin, digitalisaation, polttoaineen peruskomponentti. Datasta jalostettua polttoainetta, eli tietoa, janoavat kaikki. Kun yksilöiden valinnat – eli data – ovat mitattavissa, niillä voi olla vaikuttavaa merkitystä. Se tuo paitsi kaupallisia tilaisuuksia, myös mahdollisuuksia vapauksiin tai kontrolliin.

Eri toimijoiden keräämä massiivinen määrä paikannustietoa, käyttäjädataa ja asiakastietoja tuo tarkasteluun datan vastuullisuuden. Havahtumisemme vakavien väärinkäytösten mahdollisuuksiin ja jopa todennäköisyyksiin, tekevät datan keräämisestä ja sen hyödyntämisestä yhteiskunnallisesti herkän asian.

Data on paikallaan, kun se säästää ihmishenkiä ja auttaa meitä esimerkiksi ottamalla taakkaa pois harteiltamme päivittäisissä rutiineissa. Huonoimmillaan datan hallinnoijan ja hyödyntäjän tarkoitusperät ovat muuta kuin puhtaan vilpittömät. Parhaimmillaan data – eli Sinä valinnoillasi – voi edistää demokratiaa, tasa-arvoa, vapautta ja vastuuullisuutta.

Timo Keinänen

Timo Keinänen

Alma Brand Studio, AMR

Tutkimusmatkailija, konseptisuunnittelija, creative lead ja tiiminvetäjä