Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > ALMA MEDIA OSTI 16,1 % KAINUUN SANOMAIN KIRJAPAINO OY:STÄ

ALMA MEDIA OSTI 16,1 % KAINUUN SANOMAIN KIRJAPAINO OY:STÄ

ALMA MEDIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.12.1998
Julkaisuvapaa:Heti

ALMA MEDIA OSTI 16,1 % KAINUUN SANOMAIN KIRJAPAINO OY:STÄ

Alma Media -konsernin sanomalehtien kustantamisesta vastaava
Alpress Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt ovat ostaneet
Kukkosten suvulta ja Räihän perheeltä yhteensä 2 823 Kainuun
Sanomain Kirjapaino Oy:n osaketta. Osakkeet edustavat
16,1 % yhtiön osakkeista. Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy:llä on
kaikkiaan 17 500 osaketta. Yhtiön merkittävimmät
osakkeenomistajat ovat Alpress-konsernin lisäksi Suomen Keskustan
kainuulaiset piirit ja osastot (20 %), Keräsen suku ( 8%) ja
Maakuntien Viestintä Oy (6 %). Yhtiöllä on kaikkiaan noin 500
osakkeenomistajaa. Yhtiön osakkeiden rekisteröinti edellyttää
yhtiön hallituksen hyväksynnän. Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy:n
hallitus on 18.12.1998 hyväksynyt edellä mainitun osakekaupan.

Kainuun Sanomain Kirjapaino -konserniin kuuluvat liiketoimintaa
harjoittavat yhtiöt ovat Kajaanissa ilmestyvää 7-päiväistä Kainuun
Sanomat -nimistä sanomalehteä ja graafista teollisuutta
harjoittava Kainuun Sanomain Kirjapaino, paikallislehtiä
julkaisevat Kuhmon Kirjapaino Oy, Sotkamon Lehti Oy ja
Yläkainuun Paikallislehti Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 1997
oli 80,2 Mmk ja tilikauden tulos oli 4,7 Mmk. Konsernin
palveluksessa työskenteli keskimäärin 165 henkilöä. Konsernin
merkittävimmät liiketoimintayksiköt ovat Sanomalehti Kainuun
Sanomat, jonka liikevaihto oli 45,3 Mmk ja Kainuun Sanomain
Kirjapaino, jonka liikevaihto oli 23,1 Mmk. Kainuun Sanomain
tarkastettu levikki on 24 090 kappaletta.

Räihän perhettä edustavan Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Räihän mukaan Kainuun Sanomat on ollut koko
80-vuotisen historiansa ajan maakunnan talouselämän ja kaikkien
kainuulaisten puolustaja ja maakunnan pää-äänenkannattaja. Tämä
tulee olemaan lehden päätehtävä myös jatkossa. Nyt osakkeensa
myyneet tahot ovat vakuuttuneet siitä, että Kainuun Sanomat pystyy
parhaiten täyttämään tehtävänsä jatkossa ja kehittymään entistä
paremmaksi sanomalehdeksi tekemällä yhteistyötä suuremman
sanomalehtiketjun kanssa. Koska Alma Media on osoittanut vahvan
kiinnostuksensa Pohjois-Suomen sanomalehdistöä kohtaan ja
ilmoittanut periaatteekseen lehtien itsenäisyyden kunnioittamisen,
halusimme myydä osakkeemme juuri Alma Medialle, Räihä sanoo.

Alpress Oy:n toimitusjohtaja Heikki Sarasteen mukaan Kainuun
Sanomain Kirjapaino Oy on hyvin hoidettu yhtiö, jossa omistus
täydentää hyvin Alpressin sanomalehtistrategiaa. Tavoitteenamme on
luoda Pohjois-Suomen lehdille luontevat yhteistyömahdollisuudet,
jonka tuloksista hyötyvät niin lehdet, ilmoittajat kuin
lukijatkin. -Pohjois-Suomessa ilmestyvien lehtien näkökulma on
varsin yhtenevä moniin valtakunnan ja maakunnan hankkeisiin, joten
on varsin luonnollista että lehdillä on myös yhteistä omistusta.
Sarasteen mukaan Alpress on kiinnostunut myös kasvattamaan
omistusosuuttaan Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy:ssä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Saraste, Alpress Oy, p.09-507
8768

Jakelu:Keskeiset tiedotusvälineet
Tiedoksi:Helsingin Pörssi

  • Julkaistu: 21.12.1998, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli